Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:6029/2018
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Lenti Gyógyfürdő Kft.
Teljesítés helye:Lenti város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Gyógyfürdő Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15974
Postai cím: Táncsics utca 2/a
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kutfej Attila ügyvezető
Telefon: +36 92351320
E-mail: furdo@lenti.hu; kutfej@lentifurdo.hu
Fax: +36 92351770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lentifurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.lentifurdo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://lentifurdo.hu/kozbeszerzes (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bakó Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 12. (Pf.: 48.)
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bakó Zoltán
Telefon: +36 303652125
E-mail: bakougyvediiroda@gmail.com; bakougyvediiroda@tolna.net
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lentifurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): -
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bakó Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi S. u. 12. (Pf.: 48.)
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bakó Zoltán
Telefon: +36 303652125
E-mail: bakougyvediiroda@gmail.com; bakougyvediiroda@tolna.net
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lentifurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): -
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének előkészítéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, tervezési szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének előkészítéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, tervezési szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark fejlesztésének előkészítéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, tervezési szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71222000-0
71244000-0
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Lenti város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A) A projekt bemutatása
Fejlesztések 1.
GYÓGYHELYFEJLESZTÉS
1/I.A gyógyászati részleg: A fürdő jelenlegi öltözőépületének emeleti szintjének teljes rekonstrukciója.
1/II.Az új funkcionális egységek, a fürdő területének érintése nélküli megközelítéséhez egy összekötő híd épül a szálloda átjáró hídja és a tervezett emeletei részleg között.
1/III Szaunavilág belsőépítészeti felfrissítése, további szolgáltatási elemekkel történő kiegészítése: A meglevő cca. 160 m2 alapterületű szauna egység és cca. 160 m2 szaunaterasz fejlesztése, további, funkcionálisan kapcsolódó elemek elhelyezésével, a belső terek felfrissítésével, a hangulati elemek kiegészítésével, fénytechnika, hangtechnika telepítése.
1/IV Fedett medencetér végfal felújítása: Az É-i végfal cca. 150 m2 felületű tönkrement szerkezetének felújítása, új és korszerű nyílászáró beépítése, függönyfal rendszerben.
1/V Hydro medence átjáró felújítás: A meglévő hydro-medence megközelítését biztosító a vízfelületig vezető, cca. 40 m2 alapterületű, nyitott kijárati folyosót télikert rendszerrel zárttá kell tenni.
1/VI Termál medence felújítás: A szabadtéri, gyógyvizes, töltő/ürítő cca 300 m2 alapterületű medencéjének felújítása.
1/VII Külső pancsoló medence felújítás: A cca. 200 m2 alapterületű szabadtéri pancsoló medence vízgépészeti rendszerének a teljes felújítása
Fejlesztések 2.
I. FEDETT FÜRDŐ
2/I/a. Fedett úszómedence vízforgató rendszerének cseréje. Cca. 180m hosszú vezetékrendszer és a komplett szűrő-forgató rendszer, vezérlés és villamos ellátás rekonstrukciója.
2/I/b. Öltözők és 2/I/c. a medencetér teljes légtechnika rendszerének felújítása.
2/I/d. Fedett fürdő medencecsarnok belsőépítészeti felfrissítése mellett a világító rendszer átalakítása és korszerűsítése, szabályozható fényerejű világítás kiépítése.
2/I/e. Merülő medence építése a szauna világban
II. SZABADTÉRI FÜRDŐ
2/II/a. Nyári bejárat és vizesblokkok, büfék bontása, újak építése, valamint a nyári főbejárat felújítása.
2/II/b. Vendégszobák teljes felújítása: A nyári bejárat mellett található, 6 db tetőtéri szoba, összesen 18 férőhellyel, cca. 180 m2 alapterületen.
2/II/c. Csúszdás élménymedence csúszdapanel felújítása és új csúszdák építése. A nyári élménymedencébe érkező, meglévő 75m hosszú csúszdatest felújítása
2/II/d. Tanmedence felújítása, átépítése: A cca. 200 m2 alapterületű medence, komplett minden építményszerkezetre és a medencetechnológiára kiterjedő felújítása.
III. KEMPING ÉS PANZIÓ
2/III/a. Kemping:
2/III/b. Termálpanzió:
AK a tervezési időszakban legalább kéthetente tervezői egyeztetést kíván tartani, a kivitelezési időszakban pedig havonta jogosult kooperációt összehívni. A tervezői egyeztetés és a kooperáció helyszíne AK székhelye.
B) Elvégzendő feladatok
- Jóváhagyási terv készítése (a szerződéskötést követő 14. napig).
- Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése AK által elfogadott jóváhagyási terv alapján. (a szerződéskötést követő 50. napig)
- Pallérterv (alapterv) és vízjogi engedélyezési tervdokumentáció készítése AK által elfogadott jóváhagyási terv alapján. A mutatványos berendezések esetében a NAT által akkreditált, vizsgáló és tanúsító szervezet előzetes jóváhagyásának megszerzése. (a szerződéskötést követő 85. napig)
- Kiv.terv készítése. (2018/09/30)
- Közreműködés a kiv-i terv alapján az építőipari kivitelezési tevékenységek során.
A Tervező főbb feladatai:
Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., 267/2006.Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
A fentiek tájékoztató jellegű adatok, részletes feltételek a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2/ (A) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata (max.5 db projekt) 1
2 M2/ (C) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata (max.5 db projekt) 1
3 M2/ (D) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata (max.5 db projekt) 1
4 M2/ (E) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata (max.5 db projekt) 1
5 M2/ (G) pontban előírt tervező szakember szakmai többlettapasztalata (max.5 db projekt) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.6) pontban feltüntetett technikai érték, nem az eljárás becsült értéke.
2) A II.2.7) pontban feltüntetett kezdési időpont technikai érték. A teljesítési határidővel (részhatáridőkkel) kapcsolatos részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt nem kíván előírni!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlatkérő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt nem kíván előírni!
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel)
- a szolgáltatás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
- a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá
- kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
a) legalább 1 db sport- és/vagy, szabadidős és/vagy rekreációs létesítményekhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése, melynek részét képezte közfürdő tervezése.
b) sport- és/vagy, szabadidős és/vagy rekreációs létesítményekhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése, melynek részét képezte legalább összesen bruttó 200 m2 vízfelületű medence / medencék tervezése.
c) legalább 1 db szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített létesítményekhez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
A szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épület fogalmát a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. Kr. 2.§-ában meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:
(A) legalább 1 fő, aki É jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 2. pontja];
(B) legalább 1 fő, aki K jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 5. pontja];
(C) legalább 1 fő, aki T jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 26. pontja].
(D) legalább 1 fő, aki G jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 28. pontja].
(E) legalább 1 fő, aki V jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 29. pontja].
(F) legalább 1 fő, aki KÉ jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 6. pontja].
(G) legalább 1 fő, aki VZ jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 14. pontja].
Az (A)-(G) alpontokra megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, minimum 4 fő megnevezése szükséges az ajánlatban.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2. alkalmassági követelmény körében érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A) Ellenszolgáltatás
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). A teljesítésigazolásra és a pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ek; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ek. Ajánlatkérő a nettó tervezési díj 15%-nak megfelelő összegű előleget fizet. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése folyamán 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
B) Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok
Késedelmi kötbér (1%), meghiúsulási kötbér (20%), teljesítési biztosíték (5%), jótállás és szavatosság (24 hónap), jótállási biztosíték (3%).
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: AK az aj-i határidőt a Kbt. 81. § (10) bek-re tekintettel határozta meg, figyelemmel arra, hogy az ennek hiányában előírt határidők nem lennének betarthatók, mivel az AK 2018.02.28. napján kapta kézhez a tervezési feladatok fin-ra irányuló Tám.okiratot, amely alapján pénzügyileg biztosítottá vált a beruházás megvalósításának előkészítése. A hazai forrásból megvalósuló tám. tevékenység megvalósítási ideje a Tám.okirat szerint: 2018.09.30.
A terv-i feladatok ellátásához kapcs-ó előkészítő feladatokra, valamint az ezzel kapcs-ban előírt jsz-i határidőkre tekintettel a Kbt. 81. § (7) bek szerinti határidők nem lennének betarthatóak, a Kbt. 81. § (10) bek-ben foglaltak alkalmazása nélkül AK jelentős hátrányt szenvedne, az előkészítés meghiúsulna.
Jelen eljárás műszaki tartalmának, becsült értékének, az ezzel arányban álló alk. köv-eknek a meghat-ra csak a Tám.okirat birtokában a terv-i pr. elkészítését és véglegesítését követően nyílt lehetőség, amely info-k nem álltak korábban AK rend-re.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Bakó Ügyvédi Iroda, 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12. (Pf.: 48.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak részt venni az ajánlatok bontásán.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Az ajánlatkérő honlapján (http://lentifurdo.hu/kozbeszerzes) a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. Az ajánlatkérő előírja a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplők részére a regisztrációs adatlap kitöltését és ajánlatkérő nevében eljáró részére történő elektronikus megküldését, amelynek elmaradásából eredő hátrányos következményekért kizárólag a gazdasági szereplő felelős.
2) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.
3) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (eredeti aláírt példányban);
- a Kbt. 66. § (4) bek. szerint, hogy a 2004. évi XXXIV. tv. szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerint a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról;
- felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást.
4) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
7) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
8) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 30 nap.
9) A részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Annak biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, továbbá több fővállalkozó közreműködése a létesítmény egységes szempontú kialakítását és összhangját veszélyeztetné, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával.
10) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
11) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően a közb. dok.-ban rögzítettek szerint.
12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bakó Zoltán (00782).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): dontobizottsag@kt.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák