Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/19
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.28.
Iktatószám:603/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.;Spányi Partners Zrt.;ANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű
alapján a NÉPRAJZI MÚZEUM új épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:
1. Aktualizált pályamű átadása
2. Előterv elkészítése, jóváhagy atása
3. Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatá sa
4. Építési Engedélyezési Tervdokumentá ció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős
határozat megszerzése;
5. Az építési hely kivitele zés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a
tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése az
engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során
művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a
kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése
6. Teljes körű kiviteli tervek készítése
7.Művezetés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/09/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 194 - 349374

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés „A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Néprajzi Múzeum megvalósításához szükséges építészeti és szakági tervezés” tárgyában
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Laktanya ut ca 33/A. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia u 18. II. lház. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Spányi Partners Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Győri út 16 -18. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2626
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1789999000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma:2018.12.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a NÉPRAJZI MÚZEUM új
épületére vonatkozó alábbi tevékenységek elvégzése, dokumentációk átadása:
1. Aktualizált pályamű átadása
2. Előterv elkészítése, jóváhagy atása
3. Vázlatterv elkészítése, jóváhagyatá sa
4. Építési Engedélyezési Tervdokumentá ció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős
határozat megszerzése;
5. Az építési hely kivitele zés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése, a
tervezéshez szükséges kiegészítő mérések és tanulmányok elkészítése, majd az építési engedélyezési tervek elkészítése a z
engedélyezéshez szükséges tartalommal, továbbá a kiviteli tervek teljes körű elkészítése, és az építési beruházás során
művezetés ellátása, kiviteli műszaki tervdokumentációhoz kötődő szakhatósági és szolgáltatói egyeztetések elvégzése, a
kapcsolódó engedélyek és jóváhagyások beszerzése
6. Teljes körű kiviteli tervek készítése
7.Művezetés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/09/29 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1.887.199.000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NAPUR ARCHITECT Építészeti Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Laktanya utca 33/A.. fszt. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Spányi Partners Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Győri út 16 -18. I.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: EXON 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia u. 18. II.lház. 1.em.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: EANIMATÍVE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felsőmező utca 1. b. ép. 1. em. 30.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2926
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján 2017.02.24. napján történt módosításában (a továbbiakban: 1. számú Módosítás) a Tervezési Díj nettó 47.500.000,-Ft.-tal, azaz negyvenhétmillió-ötszázezer forinttal megnövekedett, amely a Szerződésben megállapított.
Tervezési Díj 2,65%-nak felelt meg.A Szerződésnek a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapuló, 2017.05.30 napján kelt módosítása (a továbbiakban: 2. számú Módosítás) a Tervezési Díjat nem érintette.Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosításnak (a továbbiakban: 3. számú Módosítás) ezen pontja alapján megrendelt tervezői feladatok elvégzésére megrendelői adatszolgáltatás alapján kerül sor, továbbá egyúttal rögzítik, hogy ezek a feladatok a Szerződés 2.1.3 pontja alapján történő áttervezésnek minősülnek.a Néprajzi Múzeum épületében elhelyezésre kerülő Liget "B site" szervernek és a hozzá kapcsolódó IT kábelhálózat rendszernek az épületben való elhelyezésével kapcsolatos gyengeáramú, gépészeti, statikai áttervezés.Mérési stratégia előkészítő tanulmány elkészítése
Megrendelő a Néprajzi Múzeum üzemeltetési feltételeit felülvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az üzemeltetés költséghatékonyabb kialakítása érdekében szükséges lehet az épület áttervezése.
A tervezési feladatok módosítása előtt azonban célszerű egy tanulmány elkészítése, amely megalapozza a Tervező részére kijelölendő további feladatokat. A jelen 3. számú Módosítás I.2.1. - I.2.3. pontjaiban írt feladatok elvégzése indokolja a Szerződés
- 2.1.1. pontjában meghatározott Tervezési Díjnak a jelen 3. számú Módosítás I.4. pontjában részletezett tervezési díjakkal,
- a jelen 3. számú Módosítás II.1. - II.3. pontjaiban hivatkozott mellékletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan,
- a jelen 3. számú Módosítás I.2.3. pontjában meghatározott feladat teljesítési határidejének a jelen 3. számú Módosítás II.5. pontja szerint,
- a rész/teljesítési határidőknek a jelen 3. számú Módosítás II.2. pontjában hivatkozott Tervezési Feladatleírás szerint
történő megállapítását, módosítását.
A 3. számú Módosítás I.1. - I.2. pontjaiban írt feladatok tervezési díjai a Szerződés 2.1.3. pontja alapjánAz I.2.1. pontban írt feladat tervezési díja:
45.500.000,-Ft.+ÁFA, azaz negyvenötmillió-ötszázezer forint+ÁFA.Az I.2.2. pontban meghatározott feladat tervezési díja:
2.450.000,-Ft.+ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázötvenezer forint+ÁFA.Az I.2.3. pontban írt tanulmány elkészítésének díja:
1.750.000,-Ft.+ÁFA, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint+ÁFA.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdése b) pontjának megfelel, mivel
- a Tervezőtől a olyan tanulmány megrendelése vált szükségessé, amely elkészítése, mint tervezői feladat nem szerepelt a Szerződésben;
- a Tervező személyének változása nem megvalósítható azon műszaki okból, hogy a Szerződés alapján leszállított tervek alapulvételével, de a tanulmány megállapításainak, megoldási javaslatainak felhasználásával valósítható meg a Megrendelő igényeinek megfelelő további tervmódosítás és a Megrendelő számára a Szerződés mielőbbi teljesítésének várható elhúzódása a Tervező személyének változása miatt jelentős hátránnyal járna;
- a jelen 3. számú Módosítás I.5. pontjában meghatározott 1.750.000,-Ft, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint ellenérték növekedés, amely 0,09 %-nak felel meg, nem haladhatja meg a Szerződés értékének 50%-át;
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1789999000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1.887.199.000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben