Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/72
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.04.12.
Iktatószám: 6075/2019
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2030 Érd, Bagoly u. Hrsz.:17776
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: THE BUILDER Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK02138
Postai cím: Alsó u. utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Konkoly Zita
Telefon: 23/522-328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sasváros városrészben orvosi rendelő építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sasváros városrészben orvosi rendelő építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Bagoly u. Hrsz.:17776
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építéssel érintett telken jelenleg két pavilon-jellegű régi épület áll. Ezek elbontandóak.
A bontandó két épület beépített alapterülete 109,44 + 110,00 = 219,44 m2
A bontandó két épület hasznos alapterülete 83,70 + 94,03 = 178,00 m2
A bontások után üressé váló telken egy földszint + 1 emeletes, magastetős épületet kell megépíteni. A tervezett épület fiók-gyógyszertárat, rendelőket, védőnői szolgálatot, valamint egy körzeti megbízotti irodát fog tartalmazni. A magastetős padlástéri részt úgy kell kialakítani, hogy az közösségi térként hasznosítható legyen.
A tervezett épület beépített alapterülete: 556,35 m2
A tervezett épület hasznos alapterülete: 621,55 m2
A főépület megépítésén túlmenően a Bagoly utcában térkő anyagú személygépkocsi-parkolót és utcai járdát kell kialakítani. Megépítendő az építendő parkolók alatti utcai csapadékvíz-csatorna is. A telken belüli csapadékvíz elvezetését felszín alatti csatornahálózat kiépítésével és az utcai hálózatra történő rákötéssel kell megoldani. Megoldandó a telekösszevonás miatt a közművek egyesítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2429 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: THE BUILDER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegyző utca 86.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 194306733
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Bagoly u. Hrsz.:17776
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építéssel érintett telken jelenleg két pavilon-jellegű régi épület áll. Ezek elbontandóak.
A bontandó két épület beépített alapterülete 109,44 + 110,00 = 219,44 m2
A bontandó két épület hasznos alapterülete 83,70 + 94,03 = 178,00 m2
A bontások után üressé váló telken egy földszint + 1 emeletes, magastetős épületet kell megépíteni. A tervezett épület fiók-gyógyszertárat, rendelőket, védőnői szolgálatot, valamint egy körzeti megbízotti irodát fog tartalmazni. A magastetős padlástéri részt úgy kell kialakítani, hogy az közösségi térként hasznosítható legyen.
A tervezett épület beépített alapterülete: 556,35 m2
A tervezett épület hasznos alapterülete: 621,55 m2
A főépület megépítésén túlmenően a Bagoly utcában térkő anyagú személygépkocsi-parkolót és utcai járdát kell kialakítani. Megépítendő az építendő parkolók alatti utcai csapadékvíz-csatorna is. A telken belüli csapadékvíz elvezetését felszín alatti csatornahálózat kiépítésével és az utcai hálózatra történő rákötéssel kell megoldani. Megoldandó a telekösszevonás miatt a közművek egyesítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 208085335
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: THE BUILDER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegyző utca 86.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Gyártástechnológiai változás miatt új acélszerkezeti elemeket kell a helyszínen telepíteni, ami 10 tonna többlet vas anyag beépítését eredményezte. A többletvasanyag értéke nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át.
Az elektromos Elosztói engedélyes a rendelkezésre állás, valamint az elektromos hálózatba történő bekötés feltételeinek megteremtését 2019. 06. 28-ig vállalta, erről Vállalkozó az alátámasztó dokumentumot Megrendelőnek átadta.Kivitelező a rákötési feladatokat ezt követően tudja teljes körűen elvégezni. Az elektromos hálózat bekötését követően el kell végeztetni vállalkozónak az érintésvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyvet, amely a használatba vételi eljárás megindításához elengedhetetlen, amely további egy hónapot vesz igénybe.A szerződés határidőre vonatkozó pontjának módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő és az ajánlattevő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az acél tetőszerkezeti kivitelezéssel kapcsolatos jelentős, előre nem látható műszaki szükségességből elvégzendő munkák jelentkeztek, melyek végrehajtása a rendeltetésszerű használat biztosításához elengedhetetlenek. Ennek oka, hogy a tervezés időszakában betervezett vas gerenda anyagok gyártástechnológiája időközben megváltozott, így új acélszerkezeti elemeket kell a helyszínen telepíteni, ami 10 tonna többlet vas anyag beépítését eredményezte. Vállalkozó kijelentette, hogy az előre nem látható műszaki szükségességből fakadó korrekciókat végrehajtja.
Vállalkozó 2018. szeptember hónapban beadta a kérelmet az épület elektromos hálózatba történő bekötésére, melyre az elektromos szolgáltató (ELMŰ) és Vállalkozó 2018. november 7-én szerződést kötött. A szerződésben az Elosztói engedélyes a rendelkezésre állás feltételeinek megteremtését, az elektromos hálózatba történő bekötés feltételeinek megteremtését 2019. 06. 28-ig vállalta.Vállalkozónak nem tudja a feladatait teljes körűen elvégezni, mivel az Elosztói engedélyes feladata az elektromos hálózatba történő rákötési feltételek megteremtése.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 194306733 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 208085335 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben