Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:6083/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye:8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/15.;8640 Fonyódliget, Virág utca 77.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gyermektáboroztatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK24272
Postai cím: Váci út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 703798356
E-mail: erzsebetalapitvany@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erzsebetalapitvany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erzsebetalapitvany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.tenderinnovacio.hu/aktualis-kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter cégvezető (FAKSZ 00064)
Telefon: +36 703798356
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52. II.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter cégvezető (FAKSZ 00064)
Telefon: +36 703798356
E-mail: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatok ellátása - EFOP-1.2.12-17-2017-00006
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatok ellátása megbízási szerződés keretében EFOP-1.2.12-17-2017-00006 pályázati forrásból
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Zánkai Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatok ellátása megbízási szerződés keretében - EFOP-1.2.12-17-2017-00006
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési és beruházás-lebonyolítói feladatrész:
Az Ajánlatkérő a tulajdonában lévő 8251 Zánka, Külterület 030/15, 017/5, 017/6 és 018/7 hrsz-ek alatt található meglévő gyermektábor területeken az alábbi sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatainak ellátása:
4 db teniszpálya pályánként a műszaki tartalomnak megfelelően:
5 db strandröplabda pálya a műszaki tartalomnak megfelelően:
1 db kosárlabda pálya a műszaki tartalomnak megfelelően:
1 db kézilabda pálya a műszaki tartalomnak megfelelően:
1 db ügyességi akadálypálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- legalább 300 m2 területű az egyes elemek közötti és a pálya körüli összekötő és közlekedő területekkel együtt,
- időjárás álló, gyermekbarát anyagok felhasználásával készül,
- legalább 15 állomásból áll, melyek vonalvezetése lehetővé teszi az eltérő korosztályok számára is a biztonságos használatot.
1 db stadion felújítása az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- legalább 3000 fő befogadására alkalmas meglévő lelátó felújítása a kapcsolódó vizesblokkok és raktárhelyiségek akadálymentes rekonstrukciójával,
- atlétikai állomások (1 db súlylökő kör, 1 db kalapácsvető kör, 1 db magasugró domb, 2 db távolugró gödör) felújítása
1 db 4. osztályú futballpálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
- Hosszúsága 95 - 110 m
- Szélessége 55 - 75 m;
- minimum alapterület: 5225 m2
1 db futópálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza: 400 m
- A teljes pálya szélessége: a futókör esetében 6 sáv, a rövidtáv futópálya esetén (amely a futókör lelátó felőli hosszanti oldalán kerül kialakításra) 8 sáv, a MASZ Atlétikai Szabálykönyv 2010 című dokumentum szerinti méretekkel. Azaz 400 m-en és az annál rövidebb távokon minden versenyzőnek 1,22 m ± 0.01m széles (a jobb oldali határvonallal együtt), 5 cm-es fehér vonallal határolt külön pályát kell biztosítani.
- A pálya borítása: gumi
Játszóterek és kültéri attrakciók kialakítása
- 4 db játszótér,
- 1 db street workout pálya,
- kültéri játszófal (mászófallal)
6 db petanque pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
# A pálya vízszintes, tömör alsó réteggel. A pálya kiterjedés nem lehet kisebb, mint 3 m x 12 m, felülete pedig 25 - 30 cm vastagságú homokkal, vagy 4-es osztályzatú sóderral borított.
A sportpályák használatát biztosító, mindösszesen legalább 150 m2 hasznos alapterületű, akadálymentesített öltözők kialakítása, amelyekhez legalább 8 darab zuhanyzó és 6 db mosdó tartozik.
Közösségi terek és programhelyszínek felújítása, átalakítása és kialakítása.
A strand és létesítményeinek felújítása.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a tábor területén belül, összesen 10 helyszínen.
Önálló akadálymentesítési feladatok
A sportpályák összesített mérete: 19595 m2.
Közösségi terek és programhelyszínek felújításának, átalakításának és kialakításának a tervezése és ehhez kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátása összesen 5 helyszínre, összesen kb. 5.100 m2 területen.
A strand és létesítményeinek felújításának és átalakításának tervezése és ehhez kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátása, hozzávetőleg 12.000 m2 területen, a meglévő 1 db csúszda teljeskörű, szerkezeti és gépészeti felújításának, a strand magas színvonalú üzemeltetéséhez szükséges csúszásmentes vízi bejáróknak és járdáknak, közlekedőknek, illetve térburkolatoknak, árnyékolóknak és térbútoroknak a tervezésével.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításához kapcsolódó tervezési és lebonyolítási feladatok a tábor területén belül, összesen 10 helyszínen, kb. 150 m2 területen.
Önálló akadálymentesítési feladatok tervezése, több, mint 100 beavatkozási ponton, összesen mintegy 50 m2-en.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen eljárás kivitelezési feladatot nem tartalmaz!
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (max 36 hónap) 25
2 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (max 36 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.12-17-2017-00006
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatok ellátása megbízási szerződés keretében - EFOP-1.2.12-17-2017-00006
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8640 Fonyódliget, Virág utca 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési és beruházás-lebonyolítói feladatrész
Az Ajánlatkérő a tulajdonában lévő 8640 Fonyódliget, Virág utca 77. alatt található meglévő gyermektábor területeken az alábbi sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatainak ellátása:
2 db teniszpálya pályánként az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza 23.77 m.
- A teljes pálya szélessége: 10.97 m
4 db strandröplabda pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább 7 méter magasságig minden akadálytól mentes és rendelkezik, a használathoz szükséges valamennyi tartozékkal és szükséges technikai elemmel.
1 db kosárlabda pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza 28 m.
- A teljes pálya szélessége 15 méter.
2 db kézilabda pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- Szabvány méretű és általános kültéri használatra kialakított pálya építése, a használathoz szükséges valamennyi tartozékkal és szükséges technikai elemmel, kültéri ütéscsillapító sportburkolattal ellátott felülettel. Szabvány szerint 40×20 méteres, téglalap alakú játékterület, amelyhez hozzátartozik még az oldalvonalak mentén 1 méteres, az alapvonal mögött 2 méteres biztonsági sáv
1 db kalandpark vagy ügyességi akadálypálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- legalább 300 m2 területű az egyes elemek közötti és a pálya körüli összekötő és közlekedő területekkel együtt,
- időjárás álló, gyermekbarát anyagok felhasználásával készül,
- legalább 15 állomásból áll, melyek vonalvezetése lehetővé teszi az eltérő korosztályok számára is a biztonságos használatot.
1 db 4. osztályú futballpálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
- Hosszúsága 95 - 110 m
- Szélessége 55 - 75 m;
- minimum alapterület: 5225 m2
1 db futópálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza: 400 m
- - A teljes pálya szélessége: a futókör esetében 6 sáv, a rövidtáv futópálya esetén (amely a futókör egyik hosszanti oldalán kerül kialakításra) 8 sáv, a MASZ Atlétikai Szabálykönyv 2010 című dokumentum szerinti méretekkel. Azaz 400 m-en és az annál rövidebb távokon minden versenyzőnek 1,22 m ± 0.01m széles (a jobb oldali határvonallal együtt), 5 cm-es fehér vonallal határolt külön pályát kell biztosítani.
- A pálya borítása: gumi
Játszóterek és kültéri attrakciók kialakítása
- 2 db játszótér és 1 db meglévő áthelyezése,
- 1 db ability park telepítése/kialakítása,
- 1 db street workout pálya,
- kültéri játszófal (mászófallal)
4 db petanque pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A pálya vízszintes, tömör alsó réteggel. A pálya kiterjedés nem lehet kisebb, mint 3 m x 12 m, felülete pedig 25 - 30 cm vastagságú homokkal, vagy 4-es oztályzatú sóderral borított.
A sportpályák használatát biztosító, mindösszesen legalább 150 m2 hasznos alapterületű, akadálymentesített öltözők kialakítása, amelyekhez legalább 8 darab zuhanyzó és 6 db mosdó tartozik.
Fedett-nyitott közösségi tér kialakítása.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a tábor területén belül, összesen 7 helyszínen.
Önálló akadálymentesítési feladatok
A sportpályák összesített mérete: 19016 m2.
Fedett-nyitott közösségi tér kialakításához kapcsolódó tervezési és lebonyolítói feladatok ellátása, hozzávetőleg 1.200 m2 területen, a szükséges fény, hang és árnyékolás tervezésével.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításához kapcsolódó tervezési és lebonyolítási feladatok a tábor területén belül, összesen 7 helyszínen, kb. 100 m2 területen.
Önálló akadálymentesítési feladatok tervezése, több, mint 30 beavatkozási ponton, összesen mintegy 30 m2-en.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen eljárás kivitelezési feladatot nem tartalmaz!
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (max 36 hónap) 25
2 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (max 36 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.12-17-2017-00006
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét részben:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek. a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolás:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 3. § (2)-(3) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12-16 §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmasság:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül, egyúttal ajánlatkérő ellenőrzi a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MÉK) névjegyzékében szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelően (https://www.mek.hu oldalon).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni mindkét rész esetében:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó, jelen felhívás feladásánál nem régebben kelt nyilatkozatot, az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorbaállítás.
Ajánlatkérő a megszűnt számlák tekintetében az alkalmasságot nem vizsgálja.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő mindkét rész esetében, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2), valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni mindkét rész esetében:
M/1. Ajánlattevőnek a Rendelet 21. § (3) a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását Rendelet 22. § (1)-(2) szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a teljesített szolgáltatás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Rendelet 21. § (3a)-re!
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M/2. Ajánlattevő csatolja Rendelet 21. § (3) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben tervezői jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt tervezői, illetve mérnöki jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jogosultsággal nem rendelkező szakember esetében a szakmai tapasztalat ismertetése olyan részletezettségű kell legyen, hogy abból a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő és az alkalmassági követelmény teljesüléséhez szükséges további gyakorlati idő elkülönítetten megállapítható legyen.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat vagy tevékenység ismertetését, a feladat vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7)-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9)-re, továbbá a Rendelet 24. § (1)-re. Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző hat évben szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal részenként:
a) olyan referenciával, amely legalább 1 db. 2500 m2 füves, vagy műfüves labdarúgópályát, legalább 200 m-es gumi felületű futópályát, legalább 1 db teniszpályát, legalább 1 db kosárlabdapályát, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló területeket, azaz összesen legalább 100 m2 alapterületű, női és férfi öltözőket, mosdókat zuhanyzókat tartalmazó sportlétesítmény tervezésére vonatkozott.
Az a) pont vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést.
b) legalább 1 db legalább 5 db különböző létesítményre vonatkozó beruházás lebonyolítási feladatok ellátására vonatkozó referenciával.
Egy referencia egy résznél több alkalmassági feltételnél is bemutatható, illetve ugyanazon referencia bemutatható mindkét rész vonatkozásában.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként külön-külön
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 36 hónap az adott szakterületi tervezésre vonatkozó projektvezetői szakmai gyakorlattal;
M/2.2. legalább 1 fő projektvezetővel, aki legalább 36 hónapos projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik magasépítési létesítmények megvalósítására vonatkozó beruházás-lebonyolítói területen;
M/2.3. legalább 1 fő rehabilitációs szakmérnökkel, aki legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik magasépítési létesítmények tervezésére vonatkozó területen;
Egy szakember csak egy rész esetében és kizárólag egy pozícióra jelölhető, kivéve az M/2.3. pont szerinti szakembert, amely mindkét rész esetében megjelölhető az alkalmasság igazolása érdekében.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi részben:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.
Biztosítékok: teljesítési biztosíték.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek valamennyi részben:
A finanszírozás tervezett forrása: Uniós EFOP-1.2.12-17-2017-00006.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása a végszámlából történik.
Részszámlázás a szerződéstervezetben foglaltak szerint biztosított.
Megrendelő a számla kézhezvételétől számítottan a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, átutalással köteles teljesíteni. Irányadóak a Kbt. 135. § (1), (5)-(7) bekezdésében meghatározottak.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Tender Innováció Zrt. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52. II. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.
A megadott honlapon a közbeszerzési dokumentumok letöltésének feltétele egy regisztrációs lap kitöltése, amelynek során a letöltést végző gazdasági szereplő köteles a kapcsolattartáshoz szükséges cégadatokat megadni.
2) Az ajánlatnak nyilatkozatot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) - nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3) Értékelési módszertan valamennyi rész esetében:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.
2. Ajánlattevő személyi állománya: 1.1-1.2. minőségi értékelési szempont tekintetében egyenes arányosítás
Az értékelés részletes feltételeit, valamint az ajánlatok alátámasztására csatolandó dokumentumok meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza.
3. Tanúsítvány: abszolút értékelés.
4) Az ajánlati ár képzésénél az ajánlattevő köteles a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott árkalkulációt kitölteni és azt a felolvasólap mellékleteként aláírva az ajánlathoz csatolni.
5) Ajánlatkérő a felhívás III.1.1) pontjával kapcsolatosan rögzíti, hogy a tervezői nyilvántartásban való szereplés, továbbá a felhívás III.1.3) M/2. pontjával - ahol releváns - kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele. A nyilvántartásba vétel hiánya vagy elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljes időtartama alatt köteles a jogosultságok meglétét, illetve a nyilvántartásban való szereplést biztosítani. A feltételek elfogadásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
6) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési és beruházás-lebonyolítói felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint.
Az előírt tervezői felelősségbiztosítás mértéke:
1. rész: legalább 10.000.000,- Ft/káresemény, 30.000.000,- Ft/év.
2. rész: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 15.000.000,- Ft/év.
Az előírt beruházás-lebonyolítói felelősségbiztosítás mértéke:
1. rész: legalább 2.000.000,- Ft/káresemény, 20.000.000,- Ft/év.
2. rész: legalább 2.000.000,- Ft/káresemény, 20.000.000,- Ft/év.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
8) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter (00064)
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
11) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke az 1. rész tekintetében 1.500.000,- Ft, míg a 2. rész tekintetében 760.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot utalással való teljesítés esetén a következő számlaszámra szükséges teljesíteni: 10300002-10668919-49020061.
12) A Rendelet 2. § (2)-(3)-re tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg Ajánlatkérő: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák