Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/82
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.30.
Iktatószám: 6128/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás, kutatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329798202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 306201236
E-mail: szabo.gothard.mate@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000311702021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000311702021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, kutatás, egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rókus utcai campus fejl. - tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000311702021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Pécsi Tudományegyetem Rókus utcai campus fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, az alábbiak szerint:
I. A Tervező főbb feladatai:
1. Megalapozó vizsgálatok és felmérések
2. Tervezési program összeállítása
3. Tanulmányterv készítése
4. Engedélyezési terv készítése
5. Látványtervek készítése
6. Kiviteli tervdokumentáció készítése
7. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés
8. A megvalósítás teljes időtartama alatt, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetés (becsült alkalmak száma: kéthetente 1 mérnöknap).
Tervezési feladatok ellátása szükséges legalább a feladatleírásban meghatározott szakterületek vonatkozásában.
II. Kivitelezéssel kapcsolatos információk:
1. beruházás jellege: meglévő épületegyüttes rekonstrukciója;
2. beruházás volumene: „G” épület (Rókus utca 4.) rekonstrukciója: 2.644 m2; „K” épület (Rókus utca 2.) rekonstrukciója: 2.661 m2; „M” épület (Rókus utca 2.) rekonstrukciója: 2.677 m2; F+1 parkoló cca.: 100 férőhely; Tájépítészeti rekonstrukció: 5.900 m2
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek (a szakemberek rendelkezésre állásának igazolásaként) a tervezői szerződéskötés megkötéséig rendelkeznie kell munkaszerződéssel vagy előszerződéssel az összes (tervezői feladatleírásban előírt) szakági tervező vonatkozásában. A szakági tervezők rendelkezésre állását igazoló fenti dokumentumok bemutatása a szerződéskötés feltétele. A rendelkezésre állási dokumentumok bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A szerződés keretében elvégzendő feladatok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rókus utcai campus fejl. - tervezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Pécsi Tudományegyetem Rókus utcai campus fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, az alábbiak szerint:
I. A Tervező főbb feladatai:
1. Megalapozó vizsgálatok és felmérések
2. Tervezési program összeállítása
3. Tanulmányterv készítése
4. Engedélyezési terv készítése
5. Látványtervek készítése
6. Kiviteli tervdokumentáció készítése
7. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés
8. A megvalósítás teljes időtartama alatt, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetés (becsült alkalmak száma: kéthetente 1 mérnöknap).
Tervezési feladatok ellátása szükséges legalább a feladatleírásban meghatározott szakterületek vonatkozásában.
II. Kivitelezéssel kapcsolatos információk:
1. beruházás jellege: meglévő épületegyüttes rekonstrukciója;
2. beruházás volumene: „G” épület (Rókus utca 4.) rekonstrukciója: 2.644 m2; „K” épület (Rókus utca 2.) rekonstrukciója: 2.661 m2; „M” épület (Rókus utca 2.) rekonstrukciója: 2.677 m2; F+1 parkoló cca.: 100 férőhely; Tájépítészeti rekonstrukció: 5.900 m2
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek (a szakemberek rendelkezésre állásának igazolásaként) a tervezői szerződéskötés megkötéséig rendelkeznie kell munkaszerződéssel vagy előszerződéssel az összes (tervezői feladatleírásban előírt) szakági tervező vonatkozásában. A szakági tervezők rendelkezésre állását igazoló fenti dokumentumok bemutatása a szerződéskötés feltétele. A rendelkezésre állási dokumentumok bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A szerződés keretében elvégzendő feladatok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) 20
2 3. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) 20
3 4. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) 20
4 5. A III.1.3. M.2.d) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) 20
5 6. A III.1.3. M.2.e) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” címmel meghirdetett pályázati kiírás keretében beadott „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” tárgyú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban meghatározott „Ár” értékelési szempont alszempontjai:
1. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 100
1.1 A tervezési díj (nettó HUF) / Súlyszám: 95
1.2 Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) / Súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) és (2) bekezdései 3. §-a, 4. § (1) bekezdése és a 7.§-a.
A kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezetnek előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével köteles igazolnia.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10 és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozatával, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja a Kr. 8.§ i) pont ic) alpontjában, valamint a 10.§ g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a 321/2015. (X. 30.) Kr.15.§ (1) bekezdése szerint.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR rendszerben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát az ajánlattal egyidejűleg kell benyújtani.
Ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.) Korm. rend 8. § (1) bekezdése alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A névjegyzékben szereplés tényét Ajánlattevő kamarai határozattal köteles igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alábbi alkalmassági követelmények (P.1/, P.2/) előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát („alfa” pont). Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P.1/ Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot a felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt előző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (középület teljes kivitelezésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési terv és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2/ Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolatát (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja ennek közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás bemutatása nem szükséges. Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban számviteli beszámolóval, mert az időszak után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
Ha ajánlattevő a P.1/ pontban meghatározott irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A jogutódlás esetére Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A P.1/ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.2/ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő ha egy megfelel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (középület és/vagy tájépítészet teljes kivitelezésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési terv és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 150.000.000,- HUF értéket.
P.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az éves beszámolója alapján a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során az adózás szerinti eredménye egy alkalomnál többször negatív volt.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előírt teljes időszakban azért nem rendelkezik számviteli beszámolóval, mert az időszak után kezdte meg működését, és működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 150.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alábbi alkalmassági követelmények (M.1/, M.2/) előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát („alfa” pont). Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M.1/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett és a jelen felhívás feladásának napját megelőző 6 évben megkezdett legjelentősebb referenciáinak igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) –(2) bekezdésének megfelelő részletezettséggel kell igazolni. A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, - a szolgáltatások tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal), - a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal), - az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítés befejezése a jelen felhívás feladásának napját megelőző 3 évben megtörtént, a teljesítés megkezdése pedig a jelen felhívás feladásának napját megelőző 6 évben megtörtént. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése valamint 21/A. §-a is irányadóak.
M.2/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján szükséges alkalmasságát igazolnia, azoknak a szakembereknek – különösen a szakági tervezőknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint bizonyítvány másolat benyújtásával. Ajánlattevőnek a szakemberek szakmai önéletrajzát már az ajánlatban be kell nyújtania.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell:
- a szakemberek nevét,
- képzettségét,
- a kamarai névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási számát, és a jogosultság megszerzésének időpontját (amennyiben már rendelkezésre áll).
- az ajánlattételi határidőig szerzett releváns (M.2./ a)-e) pont szerinti) szakmai tapasztalatának időtartamát,
- az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését, továbbá azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
A fentiek alátámasztására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolások keretében csatolni kell:
- a szakember előírt képzettségét igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
- a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot Ajánlatkérő egész hónapnak tekinti. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett, azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. A szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt) rendelkezniük kell a vonatkozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel. Ezen követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. A végzettségek egyenértékűségének bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az értékelési szempontok keretében megkövetelt szakmai többlet tapasztalatnál Ajánlatkérő csak a kamarai bejegyzéshez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalatot veszi figyelembe, azon belül is az adott részszempontban megjelölt tárgy szerinti feladatok teljesítése során szerzett többlettapasztalatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, melynek tárgya legalább 1500 m2 beruházási területű középület és 1000 m2 beruházási területű tájépítészet teljes kivitelezésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési terv és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése volt, ahol a tervezési feladat legalább építészet, épületgépészet, statika, épületvillamosság, táj- és kertépítészet szakágakra vonatkozott. Beruházási terület alatt Ajánlatkérő az adott tervezés alapján megvalósított kivitelezés építési/rekonstrukciós munkáival érintett teljes területet érti.
Az M.1/ pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény legfeljebb 3 db szerződésből teljesíthető.
M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „T” (Tartószerkezeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
c) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „G” (Építmények gépészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
d) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
e) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „K” (Táj- és kertépítészeti tervezési terület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A szakemberek között átfedés megengedett.
Az M.2/ pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük. A kamarai jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes Ajánlattevő a teljesítés során 4 darab részszámla és 1 darab végszámla kiállítására jogosult a szerződés rendelkezéseinek megfelelően az adott részszámlához tartozó munkarész Ajánlatkérő általi elfogadását követően, az alábbiak szerint:
- 1. részszámla: a tanulmányterv Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően; értéke megegyezik az árrészletező azonos megnevezésű sorában rögzített díjjal,
- 2. részszámla: amennyiben az adott tevékenység az engedélyezési terv alapján hatósági engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a 2. részszámla benyújtása a végleges építésügyi hatósági engedély rendelkezésre állását követően lehetséges, amennyiben az adott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött, úgy erre az erre vonatkozóan kiállításra kerülő hatósági nyilatkozat alapján van lehetőség; értéke megegyezik az árrészletező azonos megnevezésű sorában rögzített díjjal,
- 3. részszámla: a kiviteli tervdokumentáció elfogadását követően; értéke megegyezik az árrészletező azonos megnevezésű sorában rögzített díjjal,
- 4. részszámla: a tervezési művezetés során, a kivitelezés legalább 50%-os műszaki készültségi fokának elérését követően; értéke tételes kimutatás alapján kerül meghatározásra,
- végszámla: a tervezési művezetés során, a kivitelezés 100%-os műszaki készültségi fokának elérését követően; értéke tételes kimutatás alapján kerül meghatározásra.
Ajánlattevő az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett tervezési feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által az adott teljesítési szakasz vonatkozásában, az ajánlattevői teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújthatja be. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni az Ajánlattevőnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint. A Kbt. 27/A.§. alapján az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). A számla ellenértéke a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” címmel meghirdetett pályázati kiírás keretében beadott „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” tárgyú pályázat keretében, 100,000000 %-ban Európai Uniós forrásból, a Pécsi Tudományegyetem által elnyert támogatásból kerül kifizetésre. A szerződés várhatóan részben vagy egészben a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz terhére kerül elszámolásra. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítése során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jár el.
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Felelősségbiztosítás: Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, minimum 50.000.000 HUF/kár és minimum 100.000.000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz. A felelősségbiztosítás bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
A teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részajánlattétel kizárásának indoka: A tervezési feladat stratégiai jellegére és komplexitására, az egymásra épülő tervezési részekre (melyek egymástól el nem választhatók) tekintettel a több szerződésből történő teljesítés nem lehetséges. 2. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 2. §. alapján az EKR-ben történik. 3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 4. Az ajánlatban be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját. 5. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 6. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. 7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. 8. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. 9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 10. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megadott 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt 30 naptári napot ért. 11. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. irányadók. 12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu /portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. 13. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 14. Ajánlatkérő az eljárásban konzultációt nem tart. 15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazza. 16. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.2.) és III.1.3) valamennyi pontja esetében. 17. Feltételes eljárás: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint feltételes eljárásként indítja meg. Ajánlatkérő a II.2.13. pontban rögzített pályázat keretében támogatási igényt nyújtott be. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. 18. FAKSZ: Kiss Adrienn (00883); Onhausz Nikolett (01030); dr. Szabó-Gothard Máté (00952). 19. Ajánlatkérő a hiánypótlás vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltakra. 20. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás helye és időpontja: PTE Gyógyszerésztudományi Kar - főbejárat (7624 Pécs, Rókus u. 2.), 2021. május 26. 14:00 óra. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont. 21. Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, a 2-6. értékelési részszempont esetében arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kiadott útmutatója szerint, az ott hivatkozott képletek alapján. 22. A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a szerződés teljes időtartamára vonatkozik, a szerződéskötéstől a tervezői művezetés befejezéséig. A közbeszerzési dokumentumok mellékletét képző feladatleírásban szereplő ütemterv az egyes tervezési fázisokra részhatáridőket határoz meg hónapokban megadva. Az egyes részhatáridők teljesítési határideje az előző tervezési fázis lezárásakor kezdődik. 23. Ajánlattevőnek az 1.1. értékelési szempontban tett megajánlás alátámasztásához árrészletező táblázatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban szereplő tartalommal. Az árrészletező táblázatot .xls és .pdf formátumban is be kell nyújtani.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák