Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/69
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.05.03.
Iktatószám: 6178/2017
CPV Kód: 45233220-7
Ajánlatkérő: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HORVÁTH-ÉP Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Önkormányzati tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17820
Postai cím: Kossuth Lajos utca 97
Város: Gyenesdiás
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8315
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 83312737
E-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
Fax: +36 83312737
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzati tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Gyenesdiás belterületén út, járda építése, felújítása, karbantartása, sírkertek kavicsozott útjainak felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Gyenesdiás belterületén út, járda építése, felújítása, karbantartása, sírkertek kavicsozott útjainak felújítása” tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
Főbb mennyiségek:
A. Burkolat felújítások (előkészítési munkákkal, aknafedlapok szintbe emelésével, padkázás mart aszfalttal 0,5 m szélességben, 5 cm vtg. AC-11 aszfalt kopóréteggel)
1. Dobó István utca 380,0 fm hosszban, 4,0 fm szélességben
2. Rózsa utca 300,0 fm hosszban, 4,0 fm szélességben
3. Erzsébet köz 135,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
4. Bita Dezső köz 80,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
5. Balaton köz 225,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
6. Virág utca 220,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
7. Virág köz 62,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
8. Szőlőhegyi utca (Gödörházi utcától keletre eső szakasza) 170,0 fm hosszban, 2,5 fm szélességben
9. Pethő utca 225,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
10. Harmat köz 80,5 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
11. Málna köz 80,0 fm hosszban, 2,0 fm szélességben
12. Paulini B. utca 87,0 fm hosszban, 2,5 fm szélességben
13. Pilikáni utca 282,0 fm hosszban, 3,5 fm szélességben és 160,0 fm hosszban, 4,0 fm szélességben
14. Kinizsi Pál utca 254,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
15. Fenyő utca 245,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
B. Járdafelújítás (meglévő aszfaltburkolat bontása, elszállítása, tükör készítése, ágyazat készítése vegyeskőből 15 cm vtg-ban, CKT betonalap készítése, Burkolatépítés VIACOLOR kőből, betonszegély építése)
1. Kossuth L. utca (Darnay utca - Ibolya utca közötti szakasza) 298,0 fm hosszban, 1,5 fm szélességben
C. Gyenesi és diási temetőkertek, kavicsos útjainak felújítása
- Úttükör készítése, földkiemeléssel: 140,0 m3 kitermelt föld elszállítással 5 km-en belül,
- Geotextília terítése : 700 m2
- Kavicságyazat készítése, 20 cm vtg-ságban, tömörítéssel: 140 m3
- Utak felületének szórása 4/11 zúzottkővel 3 cm vtg-ban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 88188751 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Gyenesdiás belterületén út, járda építése, felújítása, karbantartása, sírkertek kavicsozott útjainak felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8315 Gyenesdiás Nagyközség belterülete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Gyenesdiás belterületén út, járda építése, felújítása, karbantartása, sírkertek kavicsozott útjainak felújítása” tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
Főbb mennyiségek:
A. Burkolat felújítások (előkészítési munkákkal, aknafedlapok szintbe emelésével, padkázás mart aszfalttal 0,5 m szélességben, 5 cm vtg. AC-11 aszfalt kopóréteggel)
1. Dobó István utca 380,0 fm hosszban, 4,0 fm szélességben
2. Rózsa utca 300,0 fm hosszban, 4,0 fm szélességben
3. Erzsébet köz 135,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
4. Bita Dezső köz 80,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
5. Balaton köz 225,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
6. Virág utca 220,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
7. Virág köz 62,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
8. Szőlőhegyi utca (Gödörházi utcától keletre eső szakasza) 170,0 fm hosszban, 2,5 fm szélességben
9. Pethő utca 225,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
10. Harmat köz 80,5 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
11. Málna köz 80,0 fm hosszban, 2,0 fm szélességben
12. Paulini B. utca 87,0 fm hosszban, 2,5 fm szélességben
13. Pilikáni utca 282,0 fm hosszban, 3,5 fm szélességben és 160,0 fm hosszban, 4,0 fm szélességben
14. Kinizsi Pál utca 254,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
15. Fenyő utca 245,0 fm hosszban, 3,0 fm szélességben
B. Járdafelújítás (meglévő aszfaltburkolat bontása, elszállítása, tükör készítése, ágyazat készítése vegyeskőből 15 cm vtg-ban, CKT betonalap készítése, Burkolatépítés VIACOLOR kőből, betonszegély építése)
1. Kossuth L. utca (Darnay utca - Ibolya utca közötti szakasza) 298,0 fm hosszban, 1,5 fm szélességben
C. Gyenesi és diási temetőkertek, kavicsos útjainak felújítása
- Úttükör készítése, földkiemeléssel: 140,0 m3 kitermelt föld elszállítással 5 km-en belül,
- Geotextília terítése : 700 m2
- Kavicságyazat készítése, 20 cm vtg-ságban, tömörítéssel: 140 m3
- Utak felületének szórása 4/11 zúzottkővel 3 cm vtg-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: 1. A Belügyminisztérium által nyújtott támogatásra vonatkozó információk:
Pályázati kiírás címe: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
Támogatott pályázat címe: Gyenesdiás belterületén út, járda építése, felújítása, karbantartása, sírkertek kavicsozott útjainak felújítása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/04/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HORVÁTH-ÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 83316670
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 83316670
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88188751
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 88188751
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: egyes szegélyépítési munkák, egyes térkőburkolat építési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső Sági u. 20.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11466648-2-08

Hivatalos név: HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833-2-41

Hivatalos név: SZABAU INVEST Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sütő utca 4. 2. em. 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13028367-2-20

Hivatalos név: HORVÁTH-ÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934-2-20

Hivatalos név: SYRIUSBAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth utca 62.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14202009-2-14

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/03/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/04/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges