Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/72
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.12.
Iktatószám: 6249/2019
CPV Kód: 45222100-0
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16023
Postai cím: Batthyány u. 132.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bittmann Lilla
Telefon: +36 22576194
E-mail: bittmann.lilla@kdv.hu
Fax: +36 22576195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kdv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kdv.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9970066032 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP- 3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222100-0
További tárgyak: 45213250-0
45111291-4
45233127-5
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Adony, Székesfehérvár, Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór,
Oroszlány, Polgárdi a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Projekt építési kivit. fel.inak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megval. a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009.Kr. és a hat. jsz-knak megfelelően.
Ált. feladatok: tervezési és engedélyezési munkák; terület előkésztési munkák; irtás és tereprendezési munkák; elektromos vezeték építés, térvilágítás, GSM rendszerű telefon telepítés, gyengeáramú védelmi rendszer telepítése.
Adony, kompl. hulladékkezelő mű építése továbbá:
215 fm ivóvíz vez.k ép., 116 fm technológiai vízvez. ép.; 1 db 20/0,4kV-os BHHTR állomás (1600kVA), 190 m3 HDPE fóliával szigetelt csurgalékvíz tározó medence ép., 900 fm csurgalékvíz drain vez. és csatorna aknákkal és víznyelőkkel; 70 fm komm. szennyvízvez., olajfogó műtárgyak és tisztító aknák telep.vel; 330 fm csapadékvíz elvezetés olajfogó műtárgy, tisztitó aknák telep.vel és árokburkolat készít.el; 13.100 m2 aszfalt útburkolat; 12.000 m2 betonburkolat ép.; 1 db gépkocsi mosó ép.; 380 m2 tüzivíz medence ép., 1 db üzemanyag kút ép.; 3.384 m2 hasznos alapterületű MBH üzemcsarnok és szoc. éprész ép.; 1 db abroncsmosó; porta és szociális konténer ép.; Hídmérleg ép. mérlegházzal és a rendeltetésszerű működését biztosító inform. eszközökkel; 1311 fm kerítés és kapu ép.; 55 000 to/év kap. vegyesen gyűjtött hull. mech.i kezelő techn. száll. (1 db hengerműves előaprító, 1db mágneses fémleválasztó, 1 db dobrosta, 1 db adagoló garat, 1db 3 frakciós légosztályozó, 1 db vibrációs terítő, 1 db örvényáramú szeparátor, 3 db optikai válogató+ vibrációs asztal, ~20 db dörzs- vagy lánchajtású gumih. száll.szal., 2 db kompr., 1 db utóaprító, vez.), beszerelés, és próbaüzeme
Székesfehérvár, kompl. hulladékkezelő mű építése továbbá:
920fm ivóvíz vez.ép.; 160fm olajjal szenny. szennyvízvez., 750fm komm. szennyvízvez., olajfogó, szennyvíz tározó akna ép.; 530fm csap.víz csat. ép., 680fm olajjal szennyezett csat. ép., olajfogó, tisztító aknák telep.; 1 740m2 HDPE fóliával szigetelt csurg.víz medence ép. kompletten, 342 fm csurg.víz elvez. vezeték és 215 fm csurg.víz elvez. árokkal; 14 190 m2 aszfalt útburk. ép., 10 500m2 betonburk. ép.; 1db gépkocsi mosó ép.; 380 m2 tüzivíz medence ép., 1db üzemag kút ép.; 3 930 m2 hasznos alapter. szelektív vál.csarnok és szoc. ép.rész ép.; 2 381 m2 hasznos alapter. előkez. csarnok ép.; 1db abroncsmosó; porta és szoc. konténer ép.; hídmérleg ép. mérlegházzal és a rendeltetésszerű működését biztosító inform.eszközökkel; kerítés és kapu ép.; fúrt kút telep.; vegyesen gyűjtött és szelektív hull. mech. kezelő techn. száll. (1db hengerműves előaprító, 1db dobrosta, 1db zsákfeltépő adagoló, 1db ballisztikus szep., 1db adagoló garat, 1db mágn. fémleválasztó, 1db vibrációs terítő, 1db örvényáramú szeparátor, 2db optikai válogató+ vibrációs asztal, 1db 3 frak. optikai válogató+ vibrációs terítő, 1db kéziválogató, ~20db dörzs- vagy lánchajtású gumihev. száll.szal, ~2db Lánchajtású gumihev. sülly. száll.szal., 2db kompresszor, 1 db automata bálázó), beszerelés, és próbaüzeme.
Hulladékudvarok telepítése az alábbi fő feladatok szerint, az alábbi tervezett mennyiségben:
Térburkolat, portakonténer szociális helyiséggel (20ft. típus-konténer)(kiv. Dunaújváros ahol portaépület felújítása), szerszámos és mérlegtároló (10ft. típus-konténer), vízellátás, szennyvíz elv, csapadékvíz elv, elektromos energia ellátás, térvilágítás, kerti csap, kerítés és kapu(1db,kiv. Dunaújváros és Székesfehérvár 2db),Székesfehérvár térlefedés (kb. 210m2).
Hulladékudvar térburkolat(kb,m2) vízellátás(kb,fm) szennyvíz elv(kb,fm) csapadékvíz elv(kb,fm) kerítés(kb,fm).
Budakeszi 1200 20 20 35 fm burkolt árok 180.
Dunaföldvár 1000 10 25 6 fm monolit beton folyóka 140.
Dunaújváros 324 82 - 20 fm csapadékcsatorna 55.
Gárdony 1800 10 10 60 fm földárok 230.
Mór 1800 5 10 65 fm földárok 135.
Oroszlány 1035 5 10 50 fm földárok 210.
Polgárdi 980 30 5 50 fm földárok 165.
Székesfehérvár 920 5 30 50 fm földárok 210.
Kivit. során biztosítandó tervezői művezetés is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 2.1.AF III/1.3. M.2.1. előírt alk.köv. tekintetben bemutatott szakember FIDIC szerző déses feltételek szerinti szerződés teljesítésében szerzett többlet szakmai tapasztalata(hó,legkedvezőbb:36hó 15
3 2.2.AF III/1.3. M.2.2. előírt alk.köv. tekintetben bemutatott szakember többl et-a 266/2013 K.r. 1. melléklet IV. 3./2. szerinti MV-KÉ jog. megszerzéséhez szükséges többlet-szakmai tap.(hó,legkedv:36h 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166163
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6010472000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9970066032
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezés, kötelező vizsgálatok, szakértői munkák, előkészítő- és befejező munkák, földmunkák, vasbeton szerkezetek építése, csarnoképítés, szociális épület építése, hulladékkezelő technológia telepítése beüzemelése és próbaüzeme, hídmérleg építése mérlegházzal és rendeltetésszerű működést biztosító informatikai eszközökkel, gépkocsi mosó építése, üzemanyag kút építése, abroncsmosó építése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Közös Ajánlattevők neve: KDV 2018 Konzorcium
Közös Ajánlattevők címe: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.
Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.
Ajánlattevő adószáma: 12671003-2-07
Ajánlattevő neve: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Ajánlattevő adószáma: 11469830-2-44
Közös Ajánlattevők neve: SZ-G KDV Konzorcium
Ajánlattevő neve: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 18.
Ajánlattevő adószáma: 11227405-2-14
Ajánlattevő neve: GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 51.
Ajánlattevő adószáma: 10499449-2-42
Ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Ajánlattevő adószáma: 11440424-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)