Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/69
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.04.13.
Iktatószám:6333/2021
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Teljesítés helye:9022 Győr, Széchenyi tér 7., hrsz. 6887.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Nemzeti azonosítószám: 18985445108
Postai cím: Széchenyi Tér 8-9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ponácz György Márk
Telefon: +36 203460742
E-mail: mark@ekron.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bencesgyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Bencés tanműhely és gyakorlati helyszín kialakítás
Hivatkozási szám: EKR000040972021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Apátúr Bencés tanműhely és gyakorlati helyszín kialakítása. hrsz. 6887. A helyszín alapterülete: 622 m2.
„Bencés tanműhely és gyakorlati helyszín építészeti kialakítása a Lloyd-palota épületében” a „Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épületeinek oktatási, hitéleti és fenntartható működést szolgáló rekonstrukciója” című, EGYH-KCP-20-P-0129 azonosító számú projektből
Az alábbi munkarészekben, jellemző munkák:
- Belsőépítészeti kialakítása a több száz éves bencés hagyománynak teremt autentikus hangulatot. Mint anyaghasználatában, mint pedig térkialakításában nagy hangsúlyt helyez az értékek közvetítésére, az önazonosságra és a hitelességre.
Anyagmozgatás
Festés 315 m2
Nyílászárók 30 db
Burkolás
Asztalos munka
Épületvillamosság
Épületgépészet
- Építészet
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 896,1 m2
Zsaluzás és állványozás 6,1 m2
Helyszíni beton és vasbeton munka 56,97 m2
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 1 db
Falazás és egyéb kőművesmunka 3,3 m2
Vakolás és rabicolás 184 m3
Szárazépítés 850 m2
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Szigetelés
- gépészet
Pinceszint és fszt vízellátás-csatornázás
Pinceszint és fszt. légtechnika
Földszint vendégtér, konyha hűtés-fűtés
Vendégtér légtechnika
Földszinti Konyha légtechnika
Földszint vízellátás-csatornázás
Konyha gázellátás
- Konyhatechnológia
300 kg-os tornyos áruátvevő mérleg
Fali kézmosó beépített térdkapcsolóval, takaróburkolattal
Moslék és hulladék tároló
Készételes hűtőkamra 16,6 m3

- Villamos rész
FSZT étterem villamos munkái
PSZT technológiai terület villamos munkái
Részletes műszaki leírás és mennyiségek a dokumentációban. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy ha az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás található, az csak a szerződés tárgyának pontos, érthető leírása érdekében történt. A megnevezés alatt „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata (Kbt. 60.§-ában foglaltak figyelembe vételével).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299254579 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bencés tanműhely és gyakorlati helyszín kialakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9022 Győr, Széchenyi tér 7., hrsz. 6887.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Apátúr Bencés tanműhely és gyakorlati helyszín kialakítása. hrsz. 6887. A helyszín alapterülete: 622 m2.
„Bencés tanműhely és gyakorlati helyszín építészeti kialakítása a Lloyd-palota épületében” a „Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épületeinek oktatási, hitéleti és fenntartható működést szolgáló rekonstrukciója” című, EGYH-KCP-20-P-0129 azonosító számú projektből
Az alábbi munkarészekben, jellemző munkák:
- Belsőépítészeti kialakítása a több száz éves bencés hagyománynak teremt autentikus hangulatot. Mint anyaghasználatában, mint pedig térkialakításában nagy hangsúlyt helyez az értékek közvetítésére, az önazonosságra és a hitelességre.
Anyagmozgatás
Festés 315 m2
Nyílászárók 30 db
Burkolás
Asztalos munka
Épületvillamosság
Épületgépészet
- Építészet
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 896,1 m2
Zsaluzás és állványozás 6,1 m2
Helyszíni beton és vasbeton munka 56,97 m2
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 1 db
Falazás és egyéb kőművesmunka 3,3 m2
Vakolás és rabicolás 184 m3
Szárazépítés 850 m2
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Szigetelés
- gépészet
Pinceszint és fszt vízellátás-csatornázás
Pinceszint és fszt. légtechnika
Földszint vendégtér, konyha hűtés-fűtés
Vendégtér légtechnika
Földszinti Konyha légtechnika
Földszint vízellátás-csatornázás
Konyha gázellátás
- Konyhatechnológia
300 kg-os tornyos áruátvevő mérleg
Fali kézmosó beépített térdkapcsolóval, takaróburkolattal
Moslék és hulladék tároló
Készételes hűtőkamra 16,6 m3

- Villamos rész
FSZT étterem villamos munkái
PSZT technológiai terület villamos munkái
Részletes műszaki leírás és mennyiségek a dokumentációban. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy ha az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás található, az csak a szerződés tárgyának pontos, érthető leírása érdekében történt. A megnevezés alatt „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata (Kbt. 60.§-ában foglaltak figyelembe vételével).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1/ Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 20
2 2/M/1 alkalmassági köv.re bemut. szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghat. szakmai gyak. időn felüli többlet szakmai tapaszt. ( hóban, előny a magasabb, min.0, max. 60 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3./tartalékkerettel növelt nettó vállalási ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A beszerzés a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium épületeinek oktatási, hitéleti és fenntartható működést szolgáló rekonstrukciója” című, EGYH-KCP-20-P-0129 azonosító számú projektből kerül biztosításra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13564508208
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: kajtar.renata@villkorr.hu
Telefon: +36 96512486
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299254579
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13941770208
Postai cím: Richter János Utca 3
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13941770208

Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13564508208
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/01/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges