Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/53
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2008.05.09.
Iktatószám: 6417/2008
CPV Kód: 72261000-2;50312510-3;30248200-1
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SDA Stúdió Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

8 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Postai cím: Rökk Szilárd u. 13
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Címzett: Semmelweis Egyetem, Közbeszerzési Főosztály
Telefon: 266-0372
E-mail: beleznai@rokk.sote.hu
Fax: 266-7359
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közjogi szervezet
Regionális/helyi szintű
Egyéb
I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem egységes felsőoktatási tanulmányi rendszer upgrade-re, valamint support-ra az ajánlati dokumentáció szerint.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória száma 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem jelenleg használt Neptun 2R, egységes felsőoktatási tanulmányi rendszer upgrade-jére, valamint a telepítendő új verziójú rendszer supportjára és kapcsolódó szolgáltatásokra az ajánlati dokumentáció szerint.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak: 50312510-3
30248200-1
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 49.682.500
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
III.2.2.)
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III.2.3.)
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.3)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):
IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x a következő részszempontok alapján
szempont: 1. Ár súlyszám: 31
szempont: 1.a) Éves licensdíj (nettóFt+ÁFA%-ban Ft-ban=bruttóFt) súlyszám: 10
szempont: 1.b) Éves supprt díj (nettóFt+ÁFA%-ban Ft-ban=bruttóFt) súlyszám: 15
szempont: 1.c) Oktatás költsége (nettóFt+ÁFA%-ban Ft-ban=bruttóFt) súlyszám: 2
szempont: 1.d) Átállás költsége (nettóFt+ÁFA%-ban Ft-ban=bruttóFt) súlyszám: 2
szempont: 1.e) Migráció költsége (nettóFt+ÁFA%-ban Ft-ban=bruttóFt) súlyszám: 2
szempont: 2. Fizetési határidő (egész naptári napokban-érvényesen adható 30; 60; 90; 120 nap) súlyszám: 2
szempont: 3. Rendelkezésre állás (egész órában, min: 4-max: az alszempontok szerint) súlyszám: 8
szempont: 3.a) Kritikus hiba (max: 24óra) súlyszám: 2
szempont: 3.b) Felhasználást súlyosan korlátozó hiba (max:72óra) súlyszám: 2
szempont: 3.c) Felhasználást korlátozó hiba (max:240 óra) súlyszám: 2
szempont: 3.d) Felhasználást nem súlyosan korlátozó hiba (max: 720óra) súlyszám: 2
szempont: 4. Infláció követés a KSH tárgyévet megelőző évre közzétett fogyasztói árindex %-ban súlyszám: 4
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-1012/2008. 2008.02.01.
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése Meglévő tanulmányi rendszer upgrade-je és support-ja
V.1)
A szerződéskötés dátuma: 2008/04/28 (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SDA Stúdió Kft.
Postai cím: Retyezáti u. 46
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 49.682.500
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész):
, (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) 2008.04.18.
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
VI.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése Kisvállalkozás
VI.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma SDA Stúdió Kft. 2030 Érd, Retyezáti u. 46., Magyarország
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)
VI.2. 8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/04/29 (év/hó/nap)