Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/79
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.27.
Iktatószám: 6486/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 8200 Veszprém, Ady Endre utca 5. (hrsz.: 4726/2.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14007581219
Postai cím: Házgyári Út 1.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 306333643
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://veszprem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://veszprem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000312662021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000312662021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Digitális Élményközpont tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000312662021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megvalósítása keretében „Digitális Élményközpont (CODE)” kivitelezése, valamint a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
Kivitelezési feladatok főbb mennyiségi adatai:
Beépített hasznos alapterület: 3742,97 m2
Veszprém Digitális Múzeum esetében:
Tetőkertek kivitelezése 1 035,00 m2
Felületképzés 12 300,00 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés: 3494 m2
Járható és nem járható lapostető készítése: 2831 m2
2 db személyfelvonó

Külső közmű:
Vízvezeték építés teljes körűen 193,00 fm
Tűzivíz vezeték építés teljes körűen 43,20 fm
Szennyvíz vezeték építés teljes körűen 273,00 fm
Csapadékvíz vezeték építés teljes körűen 173,00 fm
Kültéri parkoló térburkolat 1 562,00 m2

Villamos:

Védőcső és tálca elhelyezése: 38 280,00 m
Villamos kábelezés: 59 575,00 m
Szerelvényezés: 3 328,00 db

Gépészet:

Vezetékszerelés 3170 m
VRV beltéri egység 68 db
Padlófűtés szerelés 2400 m2
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna szerelés 5730 m2
Inkubátorház esetében:
Homlokzati állványozás 1043 m2

Földkiemelés 130 m3
Vasbeton lemezalap készítése 94 m3
Talajmedvesség elleni szigetelés 563 m2
Szerkezetépítés előregyártott vasbetonból 8,28 m3
Szerkezetépítés monolit vb. szerkezetek 218,6 m3
Acél tartószerkezet 220 m2
Járható és nem járható lapostető 390 m2
Alumínium homlokzati függönyfal 90 m2

Műgyanta burkolat 453 m2

Seprűzött beton 211 m2

Felületképzés 1610 m2

Villamos:

Védőcső és tálca elhelyezése: 8024 m
Villamos kábelezés: 13250 m
Szerelvényezés: 827 db

Gépészet:

Vezetékszerelés 670 m
VRV beltéri egység 17 db

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna szerelés 650 m2
100 férőhelyes fedett és 58 férőhelyes kültéri parkoló kivitelezése

Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.
A tervezés és kivitelezési feladatok együtt megrendelésének indoka: a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a 2020. évi CXLIV. törvény 6. §-a értelmében a beruházás a 2006. évi LIII. törvény 11. §-a szerinti kiemelten közérdekű beruházásnak minősül.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Digitális Élményközpont tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212312-6
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Ady Endre utca 5. (hrsz.: 4726/2.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elvégzendő feladatok és főbb mennyiségi adatai:

1. Tervezési feladat: A közbeszerzési dokumentumok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, engedélyezési eljárások lefolytatása, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerbe, és egyéb szükséges elektronikus felületeken meghatalmazás alapján, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Engedélyezési tervek elkészítésének teljesítési határideje: a szerződés hatálybelépésétől számított 30 naptári nap. A kiviteli terv elkészítésének teljesítési határideje: a végleges (azaz jogerős) építési engedély rendelkezésére állásától számított 120 naptári nap.
2. Kivitelezési feladat: A jelen hirdetmény II.1.4) pontjában kerül ismertetésre.

Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, amennyiben a C épület és a parkolóház esetében az engedélyes tervdokumentáció a jóváhagyási tervtől – megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - az alábbi esetekben eltér: helyiségkiosztás, anyaghasználat módosítása, azonos minőség mellett történő kiváltás.
A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező jóváhagyási terv és műszaki leírás tartalmazza.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése megfelelően irányadó. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Megrendelő a munkaterület szerződés hatálybalépésétől számított 5 naptári napon belül biztosítja.
Egyes kivitelezési feladatok megkezdhetőek a kivitelezéshez szükséges tervek elkészültével, illetve a nem építés engedélyköteles, előkészítő tevékenységeket a munkaterület biztosításától kezdődően.
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárás folytat le, ennek megfelelően a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként rögzíti, hogy a jelen szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, figyelemmel arra, hogy annak feltétele, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a megkötendő támogatási szerződés alapján a szükséges támogatást átadja. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a feltétel bekövetkezése a közbeszerzési eljárás során felmerülő körülmények alapján nem várható. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 180 naptári napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A részvételi felhívás III.1.3. M.2. a) pontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (db) 2
2 A részvételi felhívás III.1.3. M.2. b) pontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (db) 2
3 A részvételi felhívás III.1.3. M.2. c) pontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (db) 2
4 A részvételi felhívás III.1.3. M.2. f) pontja szerinti szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) 2
5 A részvételi felhívás III.1.3. M.2. g) pontja szerinti szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) 2
6 A részvételi felhívás III.1.3. M.2. h) pontja szerinti szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) 2
7 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke – feladatkosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés (minőségirányítás) 9
8 Építésszervezési terv megfelelősége 9
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a szerződés feltételeit, így a teljesítési határidőt a Kbt. 141. §-ában meghatározottak szerint szükség esetén módosítsa.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 3
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő az alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőket a felhívás az III.1.3 pont M.1. a), d), e) és g) alpont pontjában meghatározott alkalmassági feltételeket teljesítő referenciák száma alapján rangsorolja úgy, hogy alkalmassági követelményenként bemutatott referenciák száma alapján az alábbiak szerint ad pontot: 2 db referencia az adott kritériumrendszeren belül: 1 pont, 3 vagy annál több referencia az adott kritériumrendszeren belül: 2 pont Az értékelés során Ajánlatkérő alkalmassági feltételenként ad pontot, azaz ha egy referencia valamennyi alkalmassági feltételnek megfelel, minden feltétel esetén figyelembevételre kerül a rangsorolásnál. A rangsorolás alapját az így kialakult pontszámok összege jelenti. Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapját képező referenciák esetében két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő pontszám alakulna ki, úgy ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek az III.1.3 pont M.1. a), d), e) és g) alpont szerinti alkalmassági feltételeket teljesítő referenciák esetében összesen több darab referenciája van. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. Amennyiben egy alkalmassági feltétel több referenciamunkával kerül igazolásra, azok a számítás során egyszer veendők figyelembe. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első három helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld, kivéve, ha az alkalmasnak minősített jelentkezők száma nem éri el a keretszám alsó határát, mely esetben ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkezők ajánlattételre felhívásával folytatja az eljárást. A Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti szempontoknak megfelelő referenciák ismertetését az EEKD kitöltésével kell részvételre jelentkezőnek megadnia.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartam alatt 450 naptári nap értendő, amely a szerződés hatálybalépésétől számított, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig tartó időtartamot jelenti. Az engedélyes tervek megrendelői jóváhagyásra történő benyújtásának határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező/ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. - A gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező/ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt/ ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód: A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k)/ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-16. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező/ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek/ ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező/ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5)
bekezdésére. A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozat) és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan ha: nem szerepel a 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, továbbá nem szerepel 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a részvételre jelentkező/ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napján vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy a részvételre jelentkező/ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: — pénzforgalmi számla száma, — mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, — a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. (Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.) A részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a részvételi felhívás feladásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számla esetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó.
P.2. A részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét. Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha a részvételre jelentkező/ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezései tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.
P.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a részvételre jelentkező/ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezései tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben a részvételre jelentkező/ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és(11) bekezdései is irányadóak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozat) és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képezőminősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napján vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül több, mint egy üzleti évben negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő abban az esetben alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 3 Mrd HUF értéket.
P.3. Amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 3 Mrd HUF értéket. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P.1. és P2. pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P.3. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: a jelen felhívás feladása napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése: csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve,hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
M.4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentum (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása) benyújtása.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik;a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt.69. §(4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 2. §(5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát(az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozat)és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását azzal, hogy a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti szempontoknak megfelelő referenciák ismertetését az EEKD kitöltésével kell részvételre jelentkezőnek megadnia. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak. Ajánlatkérő a szakmai alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Felelős tervező alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben, valamint a 191/2009. Korm. rendeletben (vagy külföldi gazdasági szereplő esetén az adott országban ennek megfelelő) meghatározott szakembert ért Ajánlatkérő, aki a tervezésben az adott tervezési fázisban az aláírólapot saját kezűleg aláírta.
Generáltervezés: olyan összetett tervezési feladat, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek mindegyikére kiterjedő tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság.
Hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) szerinti meghatározás. Közhasználatú építmény: a 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 9.pontjában megadott fogalommeghatározás szerinti építményfajta.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező/ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munkák kivitelezése) szerinti referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalta/foglalták az alábbi kivitelezési munkákat elvégzését:
a) új épület építése, amelynek az összes beépített hasznos alapterülete elérte a 2400 m²-t, és magában foglalt építészeti,
tartószerkezeti, épületvillamossági és épületgépészeti munkák generálkivitelezését;
b) legalább 60 férőhelyes teremgarázs kivitelezése;
c) legalább 2 000 m2 lapostető készítése;
d) legalább 37 000 m villamos kábelezés készítése;
e) legalább 2 500 db villamos szerelvényezés elkészítése;
f) legalább 3 000 m2 talajnedvesség elleni szigetelés;
g) legalább 1 db személyfelvonó beépítése, kivitelezése.
Az a)-g) alpontokban előírt feltételek legfeljebb hét referenciával igazolhatók, illetőleg az a) alpont kivételével az előírt értékre vagy tárgyra vonatkozó követelmény több, bemutatott referencia értékének, tárgyának összevonásával igazolható.Az alkalmassági feltétel keretében az a)-g) alpontjaiban meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éves időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, építész tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É”(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal, továbbá legalább 1 db, közhasználatú épület felelős generáltervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
b) legalább 1 fő, építményvillamossági tervező, aki a Rendelet szerinti, építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „V” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal, továbbá legalább 1 db, közhasználatú épület felelős villamossági tervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
c) legalább 1 fő, építmény gépészeti tervező, aki a Rendelet szerinti, építmények gépészeti tervezése szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal, továbbá legalább 1 db, közhasználatú épület felelős gépészeti tervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
d) legalább 1 fő, tartószerkezeti tervező, aki a Rendelet szerinti, tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
e) legalább 1 fő, építésügyi tűzvédelmi tervező (TUÉ), aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
f) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
g) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
h) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember.
Vagy más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-e) és h)-l) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakembernem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-e) és f)-h) alpont szerinti tervezői, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető, de legalább 4 (négy) szakember bevonása szükséges. Az M.2. f)-h) pont szerinti szakember által ellátandó feladatok esetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése megfelelően irányadó.
M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
M.4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentum (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása) benyújtása.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Megrendelő a vállalkozói díjat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti. A vállalkozó - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be(legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegben). A vállalkozói díj a teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet. A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő tartalékkeret biztosításának lehetőségéről, mértékéről tárgyalni kíván, illetőleg fenntartja annak a lehetőségét, hogy az ajánlattételi felhívásban rendelkezzen ennek feltételeiről.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2. Csatolni kell az jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben a jelentkezésben nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a jelentkező köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl), és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKRben
elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A – C) §-ai vonatkoznak.
5. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételéneknyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
6. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
7. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
8. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
9. Tárgyalásos eljárás indoka: Kbt. 85. § (2) b) pontja, mivel a közbeszerzés tárgya tervezést tartalmaz. Az ajánlatkérő a tárgyalások során a műszaki tartalom és a szerződéses feltételek tekintetében is egyeztet az ajánlattevőkkel.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a alapján eljárva a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen legalább 25 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 50 millió Ft/év kárösszegű tervezői felelősségbiztosítással, illetve CAR-rendszerű (összkockázati) legalább 100 millió forint/káresemény és legalább 200 millió forint/év kárösszegű összegű építés-szerelési biztosítással.
10. Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában 40 M Ft összegű ajánlati biztosítékot köt ki. Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírt módon. Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (ideértve különösen a garanciavállaló nyilatkozatot vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatot), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban „Pp.”) 325. §-a szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az elektronikus rendszerbe feltöltött, elektronikus úton továbbított garancianyilatkozat tehát csak akkor felel meg a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményének, amennyiben azon az aláíró minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírása vagy bélyegzője
el van helyez.
11. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Az 1-6. számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás, a 7. és 8. számú értékelési részszempont vonatkozásában közvetlen pontkiosztás, a 9. számú értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
12. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
13. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.
14. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
15. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján eljárva a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (EKRSZ_28636553) nevében folytatja le. A nyertes ajánlattevővel a szerződést az Önkormányzat köti meg.
16. FAKSZ: dr. Víg Levente, cím:1025 Budapest, Józsefhegyi utca 28-30., lajstromszám (00354).
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/05/21 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák