Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/78
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.25.
Iktatószám: 6555/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye: A tervezéssel érintett helyszínek: Budapest, XIII. kerület közigazgatási területe, a dokumentációk átadás-átvételi helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú u. 29.;A tervezéssel érintett helyszínek: Budapest, XIII. kerület közigazgatási területe, a dokumentációk átadás-átvételi helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú u. 29.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735760241
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Előházi Zsófia
Telefon: +36 14503163
E-mail: kozbeszerzes@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapest13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000038902022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000038902022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi funkciójú épületek tervezése / 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR000038902022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás alapján közösségi funkciójú épületek (nevelési, oktatási, szociális, jóléti, szabadidős szolgáltatási feladatot végző intézmények) tervezési feladatai az alábbiak szerint:
1. rész: Épülettervezés és tervezői művezetés nettó 221 580 000 Ft keretösszegben, a keretmegállapodás további legfeljebb két alkalommal történő, 12 hónappal történő meghosszabbítása esetén további nettó 175 000 000 Ft / 12 hónap keretösszegben. A tervezési feladatokat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (illetve az esetlegesen helyébe lépő jogszabály), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (illetve az esetlegesen helyébe lépő jogszabály), valamint a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szakmai követelményeket megállapító - a kamarai honlapokon rendelkezésre álló - mindenkor hatályos szabályzatai szerint kell elvégezni. A tervezési feladatok az alábbi főbb tevékenységeket foglalják magukban:
- helyiséget tartalmazó új építmény építéséhez építészeti-műszaki dokumentáció készítése,
- helyiséget tartalmazó meglévő építmény bővítéséhez építészeti-műszaki dokumentáció készítése,
- jogerős és végrehajtható építési engedélyezési dokumentációtól való eltérésre irányuló kérelemhez kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció készítése,
- bontási engedélyezési dokumentáció készítése,
- fennmaradási engedélyezési dokumentáció készítése,
- használatbavételi engedélyezési, tudomásulvételi dokumentáció készítése,
- kivitelezési dokumentáció készítése engedélyhez kötött építési tevékenységhez,
- kivitelezési dokumentáció készítése építmény bontásához,
- kivitelezési dokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti építési tevékenységhez,
- kivitelezési dokumentáció készítése építési engedélyhez nem kötött épületfelújításhoz,
- hatósági, szakhatósági és egyéb engedélyezési eljárásokban való szakértő közreműködés,
- tervezői művezetés;
2. rész: Tervellenőrzés nettó 25 000 000 keretösszegben, a keretmegállapodás további legfeljebb két alkalommal történő, 12 hónappal történő meghosszabbítása esetén további nettó 25 000 000 Ft / 12 hónap keretösszegben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
x csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Épülettervezés és tervezői művezetés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A tervezéssel érintett helyszínek: Budapest, XIII. kerület közigazgatási területe, a dokumentációk átadás-átvételi helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás alapján közösségi funkciójú épületek (nevelési, oktatási, szociális, jóléti, szabadidős szolgáltatási feladatot végző intézmények) tervezési feladatai az alábbiak szerint:
1. rész: Épülettervezés és tervezői művezetés nettó 221 580 000 Ft keretösszegben, a keretmegállapodás további legfeljebb két alkalommal történő, alkalmanként további legfeljebb 12 hónappal történő meghosszabbítása esetén meghosszabbításonként legfeljebb további nettó 175 000 000 Ft / 12 hónap keretösszegben. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pontjára tekintettel rögzíti, hogy a tervezett beszerzés nagyságrendjét a keretösszeg jelenti, mivel magának a közbeszerzésnek a mennyisége is keretösszegként került meghatározásra. Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján továbbá rögzíti, hogy a keretmegállapodás meghosszabbítása során a meghosszabbítás időszakára biztosított keretösszeg a meghosszabbítás időszakával arányos, pozitív irányú mennyiségi eltérést jelent. A tervezési feladatokat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (illetve az esetlegesen helyébe lépő jogszabály), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (illetve az esetlegesen helyébe lépő jogszabály), valamint a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szakmai követelményeket megállapító - a kamarai honlapokon rendelkezésre álló - mindenkor hatályos szabályzatai szerint kell elvégezni. A tervezési feladatok az alábbi főbb tevékenységeket foglalják magukban:
- helyiséget tartalmazó új építmény építéséhez építészeti-műszaki dokumentáció készítése,
- helyiséget tartalmazó meglévő építmény bővítéséhez építészeti-műszaki dokumentáció készítése,
- jogerős és végrehajtható építési engedélyezési dokumentációtól való eltérésre irányuló kérelemhez kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció készítése,
- bontási engedélyezési dokumentáció készítése,
- fennmaradási engedélyezési dokumentáció készítése,
- használatbavételi engedélyezési, tudomásulvételi dokumentáció készítése,
- kivitelezési dokumentáció készítése engedélyhez kötött építési tevékenységhez,
- kivitelezési dokumentáció készítése építmény bontásához,
- kivitelezési dokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti építési tevékenységhez,
- kivitelezési dokumentáció készítése építési engedélyhez nem kötött épületfelújításhoz,
- hatósági, szakhatósági és egyéb engedélyezési eljárásokban való szakértő közreműködés,
- tervezői művezetés.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési feladatleírás tartalmazza. A keretmegállapodás első 12 hónapjában tervezésére irányuló megrendelés összesen 11 606 m2 alapterületű épületet érint, amelyből a nevelési feladatot végző intézmény működési helyszínéül szolgáló épületek összesen 3 063 m2 alapterületűek. A keretmegállapodás első 12 hónapjában tervezésére irányuló megrendelés tárgya különösen, de nem kizárólagosan, az alábbi:
- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Madarász Viktor Tagóvodája (1131 Budapest, Madarász Viktor u. 3.) teljes belső felújítás tervezése (1 653 m2);
- „Csipet-Csapat” Bölcsőde (1139 Budapest Hajdú utca 21.) teljes belső felújítás tervezése (1 410 m2);
- Radnóti utcai Tanuszoda (1136 Budapest, Radnóti Miklós utca 33-35.) medence és medence gépészet felújításának tervezése (442 m2);
- Nővér utcai Tanuszoda (1138 Budapest, Nővér utca 15.) medence és medence gépészet felújításának tervezése (506 m2);
- Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor (2481 Velence Széchenyi út 13.) étterem épület teljes felújítása, konyhatechnológia teljes csere tervezése (1 150 m2);
- Petőfi Sándor Napközis Tábor (Margitszigeti Gyermektábor, 1138 Budapest, Margitsziget) konyha és szociális blokk felújításának tervezése (738 m2);
- Angyalföldi Polgári Lövész Egylet (1139 Budapest, Tahi út 9-11.) bontási, engedélyezési és kivitelezési tervezése (1 545 m2)
- Prevenciós Központ (1134 Budapest Tüzér u. 56-58.) konyhai rész felújításának tervezése (3 883 m2);
- Évgyűrűk Idősek Klubja (1131 Budapest Jász utca 130.) gondozási központ bővítésének és konyha felújításának tervezése (279 m2).
Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A tervezői művezetés esetén Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában a mennyiséget keretösszegben adja meg, amelytől -50% mennyiségi eltérést kíván érvényesíteni; ezen okból adódóan az ajánlattevő semmilyen jogcímen kártérítési vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 10
2 M/2.2. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 10
3 M/2.3. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 10
4 M/2.4. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 10
5 M/2.1. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, passzívház minősítésű épület vagy a passzívház kritériumainak megfelelő épület tervezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő egyoldalú döntésével jogosult a keretmegállapodást legfeljebb két alkalommal, alkalmanként további 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott ár szempont megnevezése és alszempontjai:
1. Ajánlati ár (tervezői díj, nettó HUF / mérnöknap) / Súlyszám: 45
2. Ajánlati ár (tervezői művezetés díja, nettó HUF / mérnöknap) / Súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Tervellenőrzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A tervezéssel érintett helyszínek: Budapest, XIII. kerület közigazgatási területe, a dokumentációk átadás-átvételi helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás alapján közösségi funkciójú épületek (nevelési, oktatási, szociális, jóléti, szabadidős szolgáltatási feladatot végző intézmények) tervezési feladatai az alábbiak szerint:
2. rész: Tervellenőrzés nettó 25 000 000 keretösszegben, a keretmegállapodás további legfeljebb két alkalommal történő, alkalmanként további legfeljebb 12 hónappal történő meghosszabbítása esetén meghosszabbításonként legfeljebb további nettó 25 000 000 Ft / 12 hónap keretösszegben.
Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pontjára tekintettel rögzíti, hogy a tervezett beszerzés nagyságrendjét a keretösszeg jelenti, mivel magának a közbeszerzésnek a mennyisége is keretösszegként került meghatározásra. Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján továbbá rögzíti, hogy a keretmegállapodás meghosszabbítása során a meghosszabbítás időszakára biztosított keretösszeg a meghosszabbítás időszakával arányos, pozitív irányú mennyiségi eltérést jelent.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervezési feladatleírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 10
2 M/2.2. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 10
3 M/2.3. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 10
4 M/2.4. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (hónap, 0-60 hónap) 10
5 M/2.1. pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, passzívház minősítésű épület vagy a passzívház kritériumainak megfelelő épület tervezésében (hónap, 0-60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő egyoldalú döntésével jogosult a keretmegállapodást legfeljebb két alkalommal, alkalmanként további 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott ár szempont megnevezése:
Tervellenőrzés díja (nettó HUF / óra).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében irányadó:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevő által az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott (M/2. alkalmassági követelmény tekintetében előírt) szakember(ek)nek a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásokban, tervezői névjegyzékben való szereplését (az adott jogosultság tekintetében és egyúttal vezető tervezőként). Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott (M/2. alkalmassági követelmény tekintetében előírt) szakember(ek) nem szerepel(nem) a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásokban, tervezői névjegyzékben (az adott jogosultság tekintetében és egyúttal vezető tervezőként), illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ezen szakemberek nem rendelkeznek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal (az adott jogosultság tekintetében és egyúttal vezető tervezővel egyenértékű címmel). Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében irányadó:
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: nevelési és/vagy oktatási és/vagy szociális és/vagy jóléti és/vagy szabadidős szolgáltatási feladatot végző intézmény működési helyszínéül szolgáló épületre vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció és / vagy kivitelezési dokumentáció készítése; 2. rész: nevelési és/vagy oktatási és/vagy szociális és/vagy jóléti és/vagy szabadidős szolgáltatási feladatot végző intézmény működési helyszínéül szolgáló épületre vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció és / vagy kivitelezési dokumentáció tervellenőrzése) szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a szolgáltatás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), az 1. rész esetén a teljesítés mennyiségét (tervezéssel érintett épület alapterülete m2-ben) / a 2. rész esetén az ellenszolgáltatás összegét (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés 2. részének mennyisége keretösszegben került meghatározásra és más mennyiségi adat a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (7)
bekezdés második fordulata alapján ajánlatában benyújtani azon szakembereknek (szervezeteknek) megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket (amelyeket) teljesítésbe be kíván vonni; a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek a szakemberek képzettségét és szakmai tapasztalatukat, továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazza.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét rész esetében irányadó:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (1. rész: nevelési és/vagy oktatási és/vagy szociális és/vagy jóléti és/vagy szabadidős szolgáltatási feladatot végző intézmény működési helyszínéül szolgáló épületre vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció és/vagy kivitelezési dokumentáció készítése; 2. rész: nevelési és/vagy oktatási és/vagy szociális és/vagy jóléti és/vagy szabadidős szolgáltatási feladatot végző intézmény működési helyszínéül szolgáló épületre vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció és/vagy kivitelezési dokumentáció tervellenőrzése), az 1. rész esetén legalább 209 m2 alapterületű épület tervezési feladatára vonatkozó, teljesített szolgáltatással, a 2. rész esetén legalább nettó 10 000 000 Ft ellenszolgáltatás ellenében teljesített szolgáltatással. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt; Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor a saját teljesítést veszi figyelembe. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés az 1. rész esetén legfeljebb egy, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható; a 2. rész esetén egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget (1. rész) / ellenszolgáltatást (2. rész) veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, az Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerint releváns, teljesített szolgáltatások szerződéses mennyiségét (1. rész) / ellenszolgáltatását (2. rész) veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
M/2.1. 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel, valamint a hivatkozott Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai cím megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M/2.2. 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „G” (Építmények gépészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel, valamint a hivatkozott Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai cím megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M/2.3. 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság
megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel, valamint a hivatkozott Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai cím megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M/2.4. 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „T” (Tartószerkezeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel, valamint a hivatkozott Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti vezető tervezői szakmai cím megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A szakemberek közötti átfedés megengedett. Ajánlatkérő az M/2.1. pont szerinti szakember tevékenysége tekintetében előírja a Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazását.
Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet (kivéve azon követelményeket, amelyeknél Ajánlatkérő előírja a Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazását). Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő elvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítés során engedélyezési tervdokumentáció készítése esetén az engedély megszerzését követően, kivitelezési tervdokumentáció készítése esetén az elkészítést követően a tervezői díj 80%-áról, a kivitelezés műszaki átadás-átvételét követően (amennyiben ez az időpont a kivitelezési tervdokumentáció elkészültét követő 3 évet meghaladja, a 3 év leteltét) a tervezői díj fennmaradó 20%-áról, tervellenőrzés esetén annak elvégzését, valamint tervezői művezetés esetén a tervezői művezetés időszakában havonta utólag jogosult (rész)számlát benyújtani a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megkötésre kerülő egyedi szerződés teljesítése során.
Az ajánlattevőként szerződő fél a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megkötésre kerülő egyedi szerződés teljesítése során elvégzett tervezési feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által kiadott teljesítés igazolás alapján
nyújthatja be. Ajánlatkérő az ajánlattevőként szerződő fél által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni az ajánlattevőként szerződő félnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. A Kbt. 27/A.§. alapján az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Felelősségbiztosítás: Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megkötésre kerülő egyedi szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – a teljes egyedi tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, az egyedi szerződés értékének 20%-ával megegyező összegű (HUF)/kár és minimum az egyedi szerződés értékével megegyező összegű (HUF)/év kártérítési limitű, az egyedi szerződés tárgyát képező tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz. A felelősségbiztosítás bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték: Az egyedi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátandó a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontjában foglalt valamely módon, érvényességi ideje a teljesítésig tart.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: Az egyedi szerződés igazolt teljesítése napján rendelkezésre bocsátandó a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontjában foglalt valamely módon, érvényességi ideje 12 hónap (1. rész esetén) / 36 hónap (2. rész esetén).
A biztosítékok mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
A teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b) bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti
Nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti
megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek. előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.
3. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (beleértve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet is) és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
4. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához.
6. A keretmegállapodásos eljárás első és második szakaszában az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve https://ujvilag.gov.hu/.
8. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (https://ujvilag.gov.hu/). Erre tekintettel a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
11. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
12. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónapos időtartam alatt 30 napot ért.
13. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot előír: Ajánlati biztosíték átutalása esetén a feltüntetendő közlemény "Közösségi funkciójú épületek tervezése / 2022-2023 1. és/vagy 2. rész". Ha nem átutalással bocsátja az ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosítékot, úgy a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése szerinti formátumban kell az iratot benyújtani. Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15513003-06530000. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott valamely módon. Az ajánlati biztosíték összege: 1. részben 1 750 000 HUF, 2. részben 250 000 HUF.
14. Ajánlatkérő az értékelés részletes módszerét a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban adja meg. Adható pontszám értékelési szempontonként: 0-10 pont, ár szempont fordított arányosítás, minőségi szempontok egyenes arányosítás szerint kerül értékelésre.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazza.
17. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (lajstromszám: 00604).
18. Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint kíván eljárni. A Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában a jelen felhívásban alkalmazott értékelési szempontoktól eltérő értékelési szempontokat alkalmaz, amelyeket közbeszerzési dokumentumok és a megkötésre kerülő keretmegállapodás tartalmaz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák