Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/74
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.19.
Iktatószám: 6621/2022
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.);Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.);Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.);Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nif.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nif.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426512022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426512022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zalaegerszegi állomások felújításának tervezése
Hivatkozási szám: EKR000426512022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Zalaegerszegi vasút- és autóbusz-állomások felújításainak előkészítése kapcsán engedélyes és kiviteli tervek készítése, 4 részben”, az alábbiak szerint:
A beszerzendő szolgáltatás a „Zalaegerszegi vasút- és autóbusz-állomások felújításainak előkészítése - Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés készítése, felülvizsgálata” (2021. november 30.) című dokumentumban részletezett, és megvalósításra javasolt műszaki tartalom alapján tervkészítési és egyéb feladatok ellátása az alábbiak tekintetében:
 teljes körű engedélyezési tervdokumentáció készítése;
 előzetes vizsgálati dokumentáció készítése szükség szerint;
 hatósági előírás alapján környezeti hatástanulmány készítése;
 előzetes régészeti dokumentáció készítése;
 a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzésében való aktív közreműködés;
 teljes körű kiviteli terv-dokumentáció készítése minden érintett szakág tekintetében;
 tervezői költségbecslés készítése;
 kisajátítási terv készítése;
 településrendezési terv módosításának készítése szükség szerint.
A feladat további ismertetését részenként külön-külön az adott közbeszerzési rész tekintetében irányadó "II.2.4) A közbeszerzés mennyisége" című pont, valamint a tervezési feladatleírás (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
nem
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Autóbusz pályaudvar, Zrínyi u-i telephely tervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71242000-6
71320000-7
71322000-1
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Autóbuszpályaudvar teljeskörű átépítésének és csatlakozó létesítményeinek, valamint a Zrínyi utcai telephelyén egy önálló, új építésű járművezetői szociális blokk tervezése” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:
- a középsziget körül 19 db fűrészfogas kialakítású indítóállás, valamint a sziget mellett 2 db párhuzamos felállást biztosító érkező kocsiállás tervezése;
- a Balatoni út déli oldalán a 2 autóbusz számára leszállóhely, valamint az átmenő vonalakon közlekedő buszok számára további 2 megállóhely tervezése;
- a Balatoni út állomással szemközti oldalán az átmenő vonalak számára 2 autóbusz fogadására alkalmas buszöböl tervezése;
- az autóbuszpályaudvar déli részén 23 db busz, valamint a pályaudvar keleti részén további 5 autóbusz tárolására alkalmas parkoló tervezése oly módon, hogy mindkét tárolóterületen 1-1 álláshelyen elektromos busz töltési infrastruktúra is elhelyezésre kerül;
- 20 db kerékpár tárolására megfelelő B+R kerékpártároló tervezése a buszpályaudvartól nyugatra, a Balatoni úttal párhuzamosan futó, tervezett kerékpárútszakasz mellett;
- az autóbuszpályaudvar területen meglévő valamennyi magasépítmény (a forgalmi épület és a kereskedelmi épület) bontási terveinek elkészítése;
- az autóbuszpályaudvar területén egy új, bruttó 1700 m2 szintterületű kétszintes épület tervezése (az épület földszintjén a tervezett utasforgalmi funkciók, az utascsarnok, csomagmegőrző, utasmosdók, családbarát akadálymentes mosdó, utaskiszolgáláshoz kapcsolódó vendéglátóipari és kereskedelmi egységek kerülnek elhelyezésre, az emeleten az üzemi-forgalmi funkciók kaphatnak helyet);
- a középszigeten a jelenlegi perontető helyén új tetőfedés (perontető) tervezése amelynek alapterülete 1100 m2;
- az autóbuszpályaudvaron teljeskörű vizuális- és hangos utastájékoztatás megtervezése;
- a Volánbusz Zrt. Zrínyi Miklós utcai telephelyen az ide átkerülő hosszú távú autóbusz tárolási funkciók biztosításához szükséges egy önálló, új építésű járművezetői szociális blokk tervezése hozzávetőlegesen bruttó 100 m2 alapterülettel (minimálisa elvárt funkciói: tartózkodó, teakonyha, vizesblokk, öltöző és zuhanyzó, tárolóhelyiség stb.);
A fent felsorolt mennyeiségek a Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő, illetve ott meghatározott mennyiségek, amelyek a résztes tervek kidolgozása során az üzemeltetőkkel történt egyeztetések alapján változhatnak.
Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF M/2.1.1. alk.köv.ig.bemut.szakember alk.köv.meghat.gyak-on felüli gyak.PV-ként vagy PVH-ként olyan projekt(ek)ben,amely(ek) közlek.infrastruktúrához kapcs. teljeskörű ép.eng.és/vagy teljeskörű kivit.terv elkészítésére vonatkozott (min0db,max5db) 20
2 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.1.2. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. d) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
3 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.1.3. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. c) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
4 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.1.4. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. b) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
Az AF II.2.7) pontjában megadott időtartam a szerződés hatályba lépésekor kezdődik.
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam tervezett időtartam, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

II.2.1)
Elnevezés: Vasútállomás épület rekonstrukció tervezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71242000-6
71320000-7
71322000-1
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vasútállomás felvételi épület teljes körű rekonstrukciójának és a kapcsolódó magasépítési – bontási és átépítési – munkálatainak tervezése” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:
- a felvételi épület (beépített alapterülete mintegy 1100 m2, nettó szintterülete 1875 m2) teljes körű rekonstrukciójának, és a kapcsolódó magasépítési – bontási és átépítési – munkálatainak a tervezése (HE1 - védett épület);
- a felvételi épület eredeti építészeti jellegének helyreállítása, a korhű megjelenés rekonstrukciója kiemelten az alábbi főbb beavatkozásokra:
o főbejárat melletti földszintes toldalékok bontása,
o történeti homlokzati vakolatarchitektúra visszaállítása;
o kőburkolatok pótlása, tisztítása;
o nyílászárók cseréje, eredeti osztásrend és tagozatok helyreállítása;
o használaton kívüli kémények bontása;
o tetőfedés cseréje;
o bádogos szerkezetek cseréje, eredeti megjelenés szerinti helyreállítása;
o fedélszék eredeti tetőformájának helyreállítása;
- felvételi épület területének újraosztása, funkcióbővítése;
- a felvételi épületben teljeskörű vizuális- és hangos utastájékoztatás megtervezése;
A fent felsorolt feladatok a Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő, illetve ott meghatározott feladatok, amelyek a résztes tervek kidolgozása során az üzemeltetőkkel történt egyeztetések alapján tovább pontosodhatnak, illetve magukban foglalják a teljeskörű gépészeti, gyengeáramú és egyéb tervezési feladatok ellátását is.
Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF M/2.2.1.alk.köv.ig.bemut.szakember alk.köv.meghat.gyak-on felüli gyak.PV-ként vagy PVH-ként olyan projekt(ek)ben,amely(ek) általános építmény teljeskörű ép.eng.és/vagy teljeskörű kivit.tervének elkészítésére vonatkozott (min0db,max5db) 20
2 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.2.2. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. c) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
3 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.2.3. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. e) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
4 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.2.4. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. d) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
Az AF II.2.7) pontjában megadott időtartam a szerződés hatályba lépésekor kezdődik. Az opcionális tervezési feladatokra vonatkozó teljesítés időtartama ezen időtartamon túlnyúlhat.
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam tervezett időtartam, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

II.2.1)
Elnevezés: Vasútállomás előtti tér,peronok átépítés tervezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71242000-6
71320000-7
71322000-1
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vasútállomás előtti tér átépítésének (induló, érkező állások; tároló; P+R; K+R, TAXI; B+R; MÁV-Volánbusz üzemi parkoló stb.), a Juhász Gyula utcai beavatkozásoknak, valamint a vasútállomás kapcsolódó létesítményeinek (közös vasúti-autóbuszos peron kialakítása, I. vágány vonatfogadásra alkalmassá tételének, és a hozzá tartozó peron SK +55 cm magasságra történő átépítésének, illetve a II-III. vágányok közötti „B” peron fejlesztésének, akadálymentesítésének) a tervezése (gyalogos aluljáró nélküli esetre)” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:
- felvételi épület előtti téren gyalogos felületek, zöldfelületetek kialakításánal tervezése;
- különálló Volánbusz épület bontásának tervezése, funkciók áthelyezése a felvételi épületbe;
- gyorsáru raktár és rakodó bontásának tervezése, kocsitakarítási funkciók áthelyezése a felvételi épületbe;
- üzemi konyha részleges bontásának tervezése (mintegy 91 m2 területű rész), biztosítóberendezés és hírközlési funkciók épületen belüli részleges áthelyezése;
- I. vágány vonatfogadásra alkalmassá tételének és SK+55 cm magasperon kialakításának tervezése az I. vágány mellett;
- II-III. vágányok közötti peron fejlesztésének tervezése (SK+55 cm peronmagasság, peronfedés, peronbútorok, utastájékoztatás stb.);
- 4 db autóbusz indító állás tervezése a felvételi épület előtti téren és attól délre;
- 2 db autóbusz leszállóhely tervezése a felvételi épülettől délre;
- átmenő buszmegállópár tervezése a Zrínyi Miklós úton a felvételi épület előtt;
- 40 férőhelyes kerékpártároló tervezése az állomás előtti tér északi részén;
- K+R és taxi álláshelyek kialakítása a Zrínyi Miklós úton a felvételi épület előtt;
- a felvételi épület déli oldalán 55 férőhelyes P+R parkoló tervezése;
- autóbusz tároló tervezése 10 db csuklós jármű számára (elektromos busz töltési pontok helybiztosításával;
- 46 férőhelyes MÁV-Volánbusz üzemi parkoló tervezése;
- vasúti pályafenntartási raktárak bontásának, 51 férőhelyes, merőleges felállású parkolóterület kialakításának a tervezése a Juhász Gyula utcában;
- az érintett tervezési területen teljeskörű vizuális- és hangos utastájékoztatás megtervezése;
A fent felsorolt mennyeiségek a Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő, illetve ott meghatározott mennyiségek, amelyek a résztes tervek kidolgozása során az üzemeltetőkkel történt egyeztetések alapján változhatnak.
Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF M/2.3.1.alk.köv.ig.bemut.szakember alk.köv.meghat.gyak-on felüli gyak.PV-ként vagy PVH-ként olyan projekt(ek)ben,amely(ek) közlek.infrastruktúrához kapcs. teljeskörű ép.eng.és/vagy teljeskörű kivit.terv .elkészítésére vonatkozott (min0db,max5db) 20
2 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.3.2. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. d) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
3 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.3.3. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. c) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
4 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.3.4. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. d) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
Az AF II.2.7) pontjában megadott időtartam a szerződés hatályba lépésekor kezdődik.
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam tervezett időtartam, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

II.2.1)
Elnevezés: Gyalogos aluljáró kialakításának tervezése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71242000-6
71320000-7
71322000-1
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Gyalogos aluljáró kialakításának tervezése peronkapcsolatokkal és az állomási vágánygeometria módosításával, a keskeny C peron szélesítésével” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:
- ütemezett fejlesztési elemként (II. ütem) az állomás előtti tér és Páterdomb közötti 4,00 m x 2,50 m keresztmetszetű, és megközelítőleg 45 m hosszú gyalogos aluljáró kialakításának tervezése, peronkapcsolatokkal és a szükséges vágányépítési és peronfejlesztési beavatkozásokkal kiemelten az alábbi főbb kapcsolódó beavatkozásokra:
o az állomás vágánygeometria módosításának, a meglévő V. számú vágány részleges bontásának tervezése a szintbeni peronátjáró és a 48 számú kitérő között (az V. számú vágány elbontásának forgalmi hatásait forgalmi üzemi vizsgálattal ellenőrizni kell);
o a IV. és a VI. vágányok között 5,90 m széles, sk+55 cm magasságú, 300 m hosszú szigetperon tervezése 75 m hosszú perontetővel és peronbútorokkal;
- az érintett tervezési területen teljeskörű vizuális- és hangos utastájékoztatás megtervezése;
A fent felsorolt mennyeiségek a Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő, illetve ott meghatározott mennyiségek, amelyek a résztes tervek kidolgozása során az üzemeltetőkkel történt egyeztetések alapján változhatnak.
Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF M/2.4.1.alk.köv.ig.bemut.szakember alk.köv.meghat.gyak-on felüli gyak.PV-ként vagy PVH-ként olyan projekt(ek)ben,amely(ek) közlek.infrastruktúrához kapcs. teljeskörű ép.eng.és/vagy teljeskörű kivit.terv .elkészítésére vonatkozott (min0db,max5db) 20
2 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.4.2. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. d) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
3 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.4.3. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. c) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
4 Az AF III.1.3) M/2.pont 2.4.4. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. c) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
Az AF II.2.7) pontjában megadott időtartam a szerződés hatályba lépésekor kezdődik.
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam tervezett időtartam, és tartalmazza a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott Ajánlatkérő és egyéb érintettek véleményezési, jóváhagyási, továbbá a hatósági engedélyezési átfutási időket is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62. § (3) és (5) bekezdésre és a Kbt. 63. § (3) bekezdésre). A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót,alkalmasság igazolásában részt vevőt,aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód:
Valamennyi rész esetében:Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a 321/2015.(X.30.) Korm. rend (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés hatálya alá. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdés értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesz részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A Kr. 1-6. §-a irányadó.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Valamennyi rész esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdés szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidővel hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevőt (illetve adott esetben a további ajánlattevőket a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján), hogy igazolja, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 8. és 10. §-a szerint kell igazolni, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá (Kr. 14. és 16. §).
Ajánlattevő élhet Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerinti lehetőséggel, ez esetben nyilatkoznia kell, mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Valamennyi rész esetében: Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Igazolási mód:
Valamennyi rész esetében: Előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α (alfa) pontja).
Ajánlatkérő felhívására az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésre is. Ennek értelmében ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. A dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást követően ajánlatkérő erre vonatkozó felhívására a Kbt. 69. § (4), (6) bekezdés alapján. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Karakterkorlát miatt folytatás a "III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság" pont "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:" rovatból:
M/2.alkalmassági követelmény folytatása:
Egy szakember valamennyi részre bemutatható, valamennyi rész esetében egy ember csak egy pozícióra jelölhető.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
„Projektvezetői (PV) gyakorlatként” ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.
„Projektvezető-helyettes” (PVH) alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt tervezési feladatainak ellátásában.
Az autóbuszpályaudvar és autóbuszállomás felújítása tekintetében a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. §-ának 2. pontjában foglaltak irányadók.
AK „közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület” alatt minden olyan teljeskörű infrastruktúrával ellátott közforgalmú épület ért, amelyben közösségi közlekedéssel (tömegközlekedéssel) összefüggően utasforgalom, valamint utaskiszolgálás történik (pl. közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító reptér utasforgalmi épülete) .
Hídszerkezeti tervezési szakterület: az építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, híd- és különleges szerkezetek tervezését.
Épületek gépészeti berendezéseinek tervezése: Épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok tervezése, épület energiagazdálkodás tervezése, hűtési és hőszivattyús, lég- és klímatechnikai rendszerek, a környezeti (megújuló) energiák hasznosításával kapcsolatos rendszerek, fürdő és uszoda gépészeti rendszerek tervezése.


III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: (alfa) pont kitöltésével.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Valamennyi rész esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (illetve adott esetben a további ajánlattevőket a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján) felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek:
P1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (közlekedési infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésre. Minősített ajánlattevők esetében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bekezdésre figyelemmel is vizsgálja.
Karakterkorlát miatt folytatás a "III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság" pont, "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" rovatból:
Az M/2. pont folytatása az 1. rész vonatkozásában:
M/2.1.3. legalább 1 fő építész tervezővel, aki rendelkezik
a) felsőfokú egyetemi végzettséggel és min. 24 hónap építészeti tervezési szakterületen szerzett gyakorlattal, vagy
b) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal,
és
c) legalább 36 hónap általános építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal, és
d) amelynek keretében (tehát a c) pont szerinti szakmai gyakorlat során) részt vett min. 1 db közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület vagy épületegyüttes építésének vagy átalakításának vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési terv és/vagy kivititeli terv készítésében.
(A fenti a) és a c)/d) pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a) vagy b) pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a c) és d) pontnak való megfelelés az a)/b) pontokon felül szükséges.
M/2.1.4. legalább 1 fő zaj- és rezgésvédelmi szakértő, aki rendelkezik:
a) a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV-1.4 szakértői részterületen a zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges szakképzettséggel, és
b) legalább 36 hónap közlekedési építmények tervezése területén szerzett környezetvédelmi szakértői gyakorlattal.

Az 2. rész vonatkozásában:
M/2.2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel és
b) minimum 36 hónap általános építmények tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy pv-helyettesi szakmai tapasztalattal, és
c) amelynek keretében (tehát a b) pont szerinti szakmai gyakorlat során) részt vett min. 1 db védelem alatt álló épület vagy épületegyüttes korszerűsítésének vagy átalakításának vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési terv és/vagy kivititeli terv készítésében.
M/2.2.2. legalább 1 fő építész tervezővel, aki rendelkezik
a) felsőfokú egyetemi végzettséggel és min. 24 hónap építészeti tervezési szakterületen szerzett gyakorlattal, vagy
b) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal,
és
c) legalább 36 hónap általános építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal, és
d) amelynek keretében (tehát a c) pont szerinti szakmai gyakorlat során) részt vett min. 1 db védelem alatt álló épület vagy épületegyüttes korszerűsítésének vagy átalakításának vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési terv és/vagy kivititeli terv készítésében.
(A fenti a) és a c)/d) pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a) vagy b) pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a c) és d) pontnak való megfelelés az a)/b) pontokon felül szükséges.
Karakterkorlát miatt folytatás a "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság", "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" rovatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közlekedési infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el az alábbi értékeket:
- 1. rész esetében: 115 millió Ft;
- 2. rész esetében: 75 millió Ft;
- 3. rész esetében: 70 millió Ft;
- 4. rész esetében: 45 millió Ft.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§(6)bek.).
Karakterkorlát miatt a"III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság" pont, "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" rovatának folytatása a "III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság","A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:"rovatból:
M/2. alkalmassági követelmény folytatása a 2.rész vonatkozásában:
M/2.2.3. legalább 1 fő tartószerkezeti tervezővel, aki rendelkezik
a) okleveles szerkezet-építőmérnök végzettséggel és min.5éves(60 hónap)tartószerkezeti tervezési szakterületen szerzett gyakorlattal,
vagy
b) a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.szerinti T vagy azzal egyenértékű jogosultsággal;
vagy
c) okleveles építészmérnök(épületek tartószerkezeti kredit-teljesítéssel)végzettséggel és min.5 év(60 hónap)tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal,
vagy
d) a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.szerinti T-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal;
és
e) min.36hó építmények vagy épületek tartószerkezeti tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal.
(A fenti a)/b)/c)/d) és az e)pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a) vagy b) vagy c)vagy d)pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban az e) pontnak való megfelelés az a)/b)/c)/d)pontokon felül szükséges.
M/2.2.4. legalább 1 fő gépész tervezővel,aki rendelkezik
a) okleveles gépészmérnök épületgépész szakirányú, vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirányú vagy okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirányú végzettséggel és 3 év(36 hónap) építmények gépészeti tervezési szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal,
vagy
b) gépészmérnök épületgépészeti szakirányú vagy épületgépész mérnök végzettséggel és 5 év(60 hónap)építmények gépészeti tervezési szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal,
vagy
c) a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.szerinti G vagy azzal egyenértékű jogosultsággal;
és
d) min.36 hó épületek gépészeti berendezéseinek tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal,
(A fenti a)/b)/c) és a d)pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a) vagy b) vagy c)pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban az d)pontnak való megfelelés az a)/b)/c)pontokon felül szükséges.

A 3. rész vonatkozásában:
M/2.3.1. legalább 1 fő projektvezető szakember,aki rendelkezik:
a) a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.szerinti KÉ-K(vagy azzal egyenértékű)tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel és
b) minimum 36 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy pv-helyettesi szakmai tapasztalattal.
M/2.3.2. legalább 1 fő úttervező szakember,aki rendelkezik:
a) felsőfokú egyetemi végzettséggel és min.36hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy
b) felsőfokú főiskolai végzettséggel és min.60hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy
c) a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.szerinti „KÉ-K”(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és
d) legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal.
(A fenti a) vagy b) és a d)pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a),b),c)pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő,azonban a d)pontnak való megfelelés az a)/b)/c)pontokon felül szükséges.
M/2.3.3. legalább 1 fő építész tervezővel, aki rendelkezik
a) felsőfokú egyetemi végzettséggel és min.24hónap építészeti tervezési szakterületen szerzett gyakorlattal,vagy
b) a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.szerinti „É”(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal,
és
c) legalább 36 hónap általános építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal, és
d) amelynek keretében (tehát a c) pont szerinti szakmai gyakorlat során) részt vett min. 1 db közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület vagy épületegyüttes építésének vagy átalakításának vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési terv és/vagy kivititeli terv készítésében.
(A fenti a) és a c)/d)pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a) vagy b)pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a c) és d) pontnak való megfelelés az a)/b) pontokon felül szükséges.

M/2.3.4. legalább 1 fő vasúttervező szakember, aki rendelkezik:
a) felsőfokú egyetemi végzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy
b) felsőfokú főiskolai végzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal,vagy
c) 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.szerinti „KÉ-VA”(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal és
d) legalább 36 hónap vasút tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal.
(A fenti a)vagy b)és a d)pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a),b),c) pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a d) pontnak való megfelelés az a)/b)/c) pontokon felül szükséges.
A 4. rész vonatkozásában:
M/2.4.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.)Korm.rend.szerinti KÉ-VA(vagy azzal egyenértékű)tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel és
b) minimum 36hónap vasút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy pv-helyettesi szakmai tapasztalattal.
M/2.4.2. legalább 1 fő vasúttervező szakember, aki rendelkezik:
a) felsőfokú egyetemi végzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy
b) felsőfokú főiskolai végzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy
c) 266/2013.(VII.11.)Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és
d) legalább 36 hónap vasút tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal.
(A fenti a)vagy b)és a d)pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a),b),c)pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a d) pontnak való megfelelés az a)/b)/c) pontokon felül szükséges.
Karakterkorlát miatt folytatás a "III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság" pont "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" rovatban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Az AT-nek(kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek)a 321/2015.(X. 30.)Korm.rend.(a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek.értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot,így a formanyomtatvány IV.részében szereplő α: (alfa)pont kitöltését kéri.
A Kbt. 69. § (7) bekezdésére tekintettel AK előírja,hogy AT többletmegajánlás esetén az ajánlatételi határidőre nyújtsa be az M/2.alkalmassági követelményhez(szakemberek)kapcsolódó igazolásokat(szakemberek bemutatásáról szóló EKR űrlap,szakmai önéletrajz,rendelkezésre állási nyilatkozat,szakképzettséget igazoló dokumentum,adott esetben a kamarai jogosultság meglétét igazoló dokumentum).
AK a Kbt.69.§(4)bek.(és adott esetben a(6)bek.) szerint jár el:
M/1.Kr.21.§(3)bek.a)pontja alapján AT-nek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6évben teljesített,de legfeljebb 9éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak(szolgáltatásainak)ismertetését,azaz a referenciák igazolását a Kr.22.§(1)-(2)bek.szerint az alábbi tartalommal:
-teljesítés/részteljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja év,hónap,nap részletezettséggel),
-szerződést kötő másik fél megnevezése,székhelye;
-szolgáltatás tárgya és mennyisége(alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)
-referencia kiállító nyilatkozata arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelt.
Amennyiben AT a referenciát közös AT-ként teljesítette,úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is,hogy AT a referencia mely részeit(elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével)teljesítette.Ha a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat–a teljesítés oszthatatlansága miatt-nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével a Kr.22.§(5)bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges.A Kr. 22.§(5)bek.és a Kbt.140.§(9)bek.irányadó.

M/2.AT-nek a Kr.21.§(3)bek.b)pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek(szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a megnevezését,végzettségük,illetve képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetését,a végzettséget,illetve képzettséget igazoló okirat,valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolati példányát.
Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét,végzettségét,ill.képzettségét,továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:
-adott szakember által a hivatkozott beruházás/projekt/munka keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,
-a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap pontossággal!),
-az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését,akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan,hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A végzettség ill.képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége.
Valamennyi részben az M/2.szakemberek pont 2.,3.és4.alpontjaiban megjelölt szakemberek esetén az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés,valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.
Valamennyi részben az M/2.szakemberek pont 1.alpontjaiban megjelölt projektvezető szakemberek esetében az értékelési szempontra bemutatott projekt(ek) időben átfedésben lehetnek az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai gyakorlattal, azonban ugyanazok a projektek nem mutathatók be az értékelés és az alkalmasság körében.Az átfedés lehetőségét tehát kizárólag projektek tekintetében zárja ki Ajánlatkérő,időben nem.
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt végzettség ill.képzettség megszerzésének időpontjától számítandó.AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
A követelményeknek az AT-k a Kbt.65.§(6)és(7)bek.szerint is megfelelhetnek,ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt.65.§(7)bek.szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot és a Kbt.67.§(3)bek.szerinti nyilatkozatot.Az alkalmasság igazolásához igénybe vett,az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§(7)bek. szerint csatolandó,kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.AK felhívja a figyelmét a Kbt.65.§(9) és(11)-(12)bek-re is.A minősített AT-k esetében a Kr.24.§(1)bek.irányadó.AT élhet a Kbt.69.§(11a)bek-ben biztosított lehetőséggel.Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Karakterkorlát miatt folytatás a"III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság"pont,az"Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):"rovatból:
M/2.alkalmassági követelmény folytatása a 4.rész vonatkozásában:
M/2.4.3. legalább 1 fő építész tervezővel,aki rendelkezik
a) felsőfokú egyetemi végzettséggel és min.24hónap építészeti tervezési szakterületen szerzett gyakorlattal,vagy
b) a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.szerinti „É”(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal,
és
c) legalább 36hónap általános építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal,és
d) amelynek keretében(tehát a c)pont szerinti szakmai gyakorlat során)részt vett min.1db közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület vagy épületegyüttes építésének vagy átalakításának vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó engedélyezési terv és/vagy kivititeli terv készítésében.
(A fenti a)és a c)/d)pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a)vagy b)pontok közül elegendő,ha egynek felel meg AT,azonban a c)ésd)pontnak való megfelelés az a)/b)pontokon felül szükséges.

M/2.4.4. legalább 1 fő hídszerkezeti tervezővel,aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII.11.)Kr.szerinti «HT» (vagy azzal egyenértékű)jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és min.7 év hídszerkezeti tervezés területén szerzett szakmai gyakorlattal vagy
b) a 266/2013.(VII. 11.)Korm.rend.szerinti «HT» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal,és
c) legalább 36hónap hídszerkezeti tervezési területen szerzett gyakorlattal.
(a fenti a) és c)pont között átfedés megengedett).
Tehát a fenti a), b)pontok közül elegendő,ha egynek felel meg AT,azonban a c)pontnak való megfelelés az a)/b) pontokon felül szükséges.
Karakterkorlát miatt folyt.a"III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is"pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal:
Az 1. rész vonatkozásában:
M/1.1.1. legalabb 1 db. autóbuszpályaudvar vagy autóbuszállomás építésére vagy átépítésére vagy felújítására vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, ahol minimum 14 db. indító kocsiállás került megtervezésre;
és
M/1.1.2. minimum 1 db., legalább bruttó 1200 m2 alapterületű, közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület vagy épületrész építésére vagy átalakítására vagy felújítására vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése;
és
M/1.1.3. minimum 1 dbközösségi közlekedés fejlesztése keretében hangos- és/vagy vizuális utastájékoztatás teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

A 2. rész vonatkozásában:
M/1.2.1. minimum 1 db közösségi közlekedéssel kapcsolatos, védelem alatt álló épület vagy épületrész korszerűsítésére vagy átalakítására vagy felújítására vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
és
M/1.2.2. minimum 1 db közösségi közlekedés fejlesztése keretében hangos- és/vagy vizuális utastájékoztatás teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

A 3. rész vonatkozásában:
M/1.3.1. minimum 1 db SK+55 cm magas vasúti magasperon építésére vagy átépítésére vagy felújítására vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése;
és
M/1.3.2. legalabb 1 db. autóbuszpályaudvar, vagy autóbuszállomás építésére vagy átépítésére vagy felújítására vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, ahol minimum 3 db. indító kocsiállás került megtervezésre;
és
M/1.3.3. minimum 1 db közösségi közlekedés fejlesztése keretében hangos- és/vagy vizuális utastájékoztatás teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

A 4. rész vonatkozásában:
M/1.4.1. legalább 1 db., minimum 33 m hosszú, peronkapcsolattal rendelkező vasúti gyalogos aluljáró építésére vagy átépítésére vagy felújítására vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
és
M/1.4.2. minimum 1 db SK+55 cm magas vasúti magasperon építésére vagy átépítésére vagy felújítására vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.
és
M/1.4.3. minimum 1 db. vasúti peronfedés építésére vagy átépítésére vagy felújítására vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

AK teljeskörű engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti.
AK teljeskörű kiviteli terv alatt az építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti.
AK elfogadja a referenciát, amennyiben a referencia tartalma alapján megállapítható az AK által előírt fogalomnak történő megfelelés.
Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.
Az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás – ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat – valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a szakember önéletrajzában. E körben AK elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de az önéletrajzban hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.
Épület átalakítása: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 8. pontokban foglalt fogalommeghatározás szerint.
Épület felújítása: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 36. pontokban foglalt fogalommeghatározás szerint.
Épület korszerűsítése: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 63. pontokban foglalt fogalommeghatározás szerint.
Épületegyüttes: Azonos rendeltetésű épületek egy telken vagy egy telektömbön belül felépítve. Például: Lakópark, Ipartelep, Irodaházak, stb.
Védelem alatt álló épület: helyi egyedi védelem vagy műemlék védelem alatt álló épület.
Ugyanazon szerződés bemutatható valamennyi referenciakövetelmény igazolására valamennyi részben.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a referenciamunka több rész tekintetében is elfogadható, amennyiben az érintett alkalmassági követelmények valamennyi fordulatának való megfelelése megállapítható.
Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet, ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.
Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
Az 1. rész vonatkozásában:
M/2.1.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel és
b) minimum 36 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy pv-helyettesi szakmai tapasztalattal.
M/2.1.2. legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik:
a) felsőfokú egyetemi végzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy
b) felsőfokú főiskolai végzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy
c) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és
d) legalább 36 hónap közút tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal.
(A fenti a) vagy b) és a d) pont között átfedés megengedett.)
Tehát a fenti a), b), c) pontok közül elegendő, ha egynek felel meg Ajánlattevő, azonban a d) pontnak való megfelelés az a)/b)/c) pontokon felül szükséges.
Karakterkorlát miatt folytatás a "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság", "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:" rovatban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről; 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezési díj 5%-5%-a).
Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés biztosítéka: nettó tervezési díj 1%-a.
Jótállási idő: 36 hónap.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezési díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap; hiba kijavítása, hiányok pótlásának késedelme esetén 0,1%/nap; közreműködési kötelezettség tekintetében 0,01%/nap.
Az egyes késedelmi kötbérek és azok összesített mértéke nem haladhatja meg a teljes Tervezési Díj 15%-át.
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezési díja/jótállási, szavatossági időszakban a teljes tervezési díj, illetve 0,1% szakember/nap, ill. az értékelési rész-vagy alszempontokra tett vállalás megszegéséért 0,1%/nap. Szakemberenként, szervezetenként, szerződésszegő magatartásonként kiszabható hibás teljesítési kötbér mértéke nem haladhatja meg a Tervezési Díj 5%-át.
Közreműködés hibás teljesítése esetén 0,05%/ szerződésszegő magatartás, alapja a nettó tervezési díj.
A hibás teljesítési kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Tervezési Díj 20%-át.
Meghiúsulási kötbér: a Meghiúsulással érintett Tervezési Mérföldkőnek a hozzá tartozó Tervezési Szakaszokkal együttes Tervezési Díja 20%-a, vagy a Szerződéses Megállapodásban ezen kívül külön meghatározott és külön díjazott tervezési feladatok nettó ellenértéke 20 %-a vagy a nettó tervezési díj 20%-a, közreműködési kötelezettség a tervezési díj 1%-a.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII.tv. 27/A. §, 135. § (1), (5)-(6), (11) bekezdés.
• 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bekezdés.
• 2007. évi CXXVII. tv.
Részszámlázás a szerződés szerint biztosított.
A szerződés osztható szolgáltatás teljesítésére irányul.
A szerződés hazai finanszírozású. A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés devizaneme: HUF.
Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke az 1. rész esetében: 1.600.000,- Ft, a 2. rész esetében 1.000.000,- Ft, a 3. rész esetében 900.000,- Ft, a 4. rész esetében 600.000,- Ft.
A befizetés helye: Ajánlatkérő MKB Bank Zrt.-nél vezetett fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB.), vagy teljesíthető-az AT választása szerint-átutalással, vagy az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Igazolása: készpénz átutalás: a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolati példánya, garancia szerződés, készfizető kezesség: az okirat a Kbt. 41/A (2) bekezdés szerint; biztosítási szerződés: a kötelezvény a Kbt. 41/A (2) bekezdés szerinti formában. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
2. Hiánypótlás, ill. felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt.71.§ (6) bekezdés). Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása nem lehetséges.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: a Kbt. 39. §(1) bekezdésre tekintettel az EKR-en, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.
4. Az ajánlatot a Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján elektronikus példányban kell benyújtani, a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf), egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§(1) bekezdés).
5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6. Ajánlatkérő az Ajánlattevő műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1. pont és a III.1.3) Műszaki, ill. szakmai alkalmasság M1. szigorúbban került meghatározásra; M2. a névjegyzékbe való felvételnek nem feltétele).
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.
9. Felelősségbiztosítás: mértéke az 1. rész esetében: min. 100 millió Ft/év és min. 50 millió Ft/káresemény, a 2. rész esetében min. 100 millió Ft/év és min. 50 millió Ft/káresemény, a 3. rész esetében min. 50 millió Ft/év és min. 25 millió Ft/káresemény, 4. rész esetében esetében min. 50 millió Ft/év és min. 25 millió Ft/káresemény. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek külön-külön kell igazolniuk az előírt mértékű felelősségbiztosítás meglétét. Közös ajánlattétel esetében abban az esetben elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással, ha a közös ajánlattevők (név szerint és szublimit korlátok alkalmazása nélkül) feltüntetésre kerülnek mint együttbiztosítottak.
Részletesen a dokumentációban.
10. Dokumentumok benyújtása a Kbt. 41/A. §, 47. § (2) bekezdés, ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 11. § szerint.
11. A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a Dokumentációban.
12. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 40. §(1) bekezdés, ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges (https:// ekr.gov.hu/portal/kezdolap).
13. Az EKR-hez regisztráció szükséges, melynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (7)-(8) bekezdés szerinti adatokat is.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes által a jelen felhívás III.1.3) alkalmasságra megjelölt szakembere rendelkezzen a következő érvényes jogosultsággal, aktív tagi státusszal:
1. rész tekintetében:
- M/2. pont 2.1.1. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „KÉ-K” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal; valamint
- M/2. pont 2.1.2. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „KÉ-K” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal; valamint
- M/2. pont 2.1.3. alpont szerinti szakember rendelkezzen 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „É”(vagy egyenértékű) jogosultsággal továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal,
- M/2. pont 2.1.4. alpont szerinti szakember rendelkezzen 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes „SZKV-1.4.” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, valamint a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal
2. rész tekintetében:
- M/2. pont 2.2.1. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „É” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal; valamint
- M/2. pont 2.2.2. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „É” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal; valamint
- M/2. pont 2.2.3. alpont szerinti szakember rendelkezzen 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „T” vagy „TÉ”(vagy egyenértékű) jogosultsággal továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal,
- M/2. pont 2.2.4. alpont szerinti szakember rendelkezzen 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes „G” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, valamint a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal.
3. rész tekintetében:
- M/2. pont 2.3.1.alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend szerinti érvényes „KÉ-K”(vagy egyenértékű) jogosultsággal,továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében(www.mmk.hu)ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal; valamint
Karakterkorlát miatt folytatás "VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontban.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Karakterkorlát miatt folytatás a"VI.3)További információk"pontból:
- M/2. pont 2.3.2. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „KÉ-K” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal.
- M/2. pont 2.3.3. alpont szerinti szakember rendelkezzen 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „É”(vagy egyenértékű) jogosultsággal továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal,
- M/2. pont 2.3.4.alpont szerinti szakember rendelkezzen 297/2009 (XII.21.)Korm.rend.szerinti érvényes„KÉ-VA”(vagy egyenértékű) jogosultsággal,valamint a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében(www.mmk.hu)ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal.
4.rész tekintetében:
- M/2. pont 2.4.1.alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend.szerinti érvényes„KÉ-VA”(vagy egyenértékű) jogosultsággal,továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében(www.mmk.hu)ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal;valamint
- M/2. pont 2.4.2.alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend szerinti érvényes„KÉ-VA”(vagy egyenértékű) jogosultsággal,továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében(www.mmk.hu)ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal;valamint
- M/2.pont 2.4.3.alpont szerinti szakember rendelkezzen 266/2013.(VII.11.)Korm.rend szerinti érvényes„É”(vagy egyenértékű)jogosultsággal,továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében(www.mmk.hu)ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal,
- M/2.pont 2.4.4.alpont szerinti szakember rendelkezzen 297/2009.(XII.21.)Korm.rend.szerinti érvényes„HT”(vagy egyenértékű) jogosultsággal,valamint a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében(www.mmk.hu)ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal.
16. Értékelési szempont:Kbt.76.§(2) bek.c)pont alapján a legjobb ár-érték arány.
Az adható pontszám az értékelési szempontok esetén 0-10,00pont,ahol 0 pont a legrosszabb,10,00 pont a legjobb érték.Értékelés módszere(ponthatárok közötti pontszám meghatározása):az ár kapcsán fordított,az 1.minőségi kritérium (M/2.szakemberek 1.alpontjaira megajánlott projektvezető szakember többlettapasztalata)kapcsán abszolút pontkiosztás (megajánlás legkedvezőbb szintje: 5 db),a 2-4.minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás(a megajánlás legkedvezőbb szintje:36hónap).
17. A IV.2.6)pontban írt 1 hónapos ajánlati kötöttség 30naptári napos ajánlati kötöttséget jelent.
18. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet megalakítását (Kbt. 35.§ (9) bekezdés).
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.
21. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon,hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.
22. Az 1. sz minőségi kritérium (projektvezető szakember többlettapasztalata) az EKR karakterkorlátja miatt rövidítésre került, a teljes szöveg az alábbi: „AF M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projektben, amely közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó építmény (a 2. részben: általános építmény) teljeskörű engedélyezési és/vagy teljeskörű kiviteli tervének elkészítésére vonatkozott (min. 0 db, max.5 db)”.
23. Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontokra tett megajánlás esetében adott esetben a jogosultság megszerzésének időpontját igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. Részletek a dokumentációban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák