Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.01.13.
Iktatószám: 668/2016
CPV Kód: 45234100-7;45234116-2;45213321-9;45221200-4;45234115-5;45231400-9;71322500-6
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZ-K-2011 Konzorcium (SWIETELSKY Vasúttechnika Kft., KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., SZENTESI VASÚTÉPÍTŐ Kft.)
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: SZ-K-2011 Konzorcium (SWIETELSKY Vasúttechnika Kft., KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., SZENTESI VASÚTÉPÍTŐ Kft.)
Postai cím: SWIETELSKY Vasúttechnika Kft.
Város/Község: Celldömölk
Postai irányítószám: 9500
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Homlok Zsolt András
Címzett: Homlok Zsolt András
Telefon: +36 95420026
E-mail: vasuttechnika@vasuttechnika.hu
Fax: +36 95420571
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.vasuttechnika.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a Szajol (kiz.) - Kisújszállás (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya,vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasúti üzemi épületek magasépítészeti, ideiglenes távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezések műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák kiviteli tervezése és elvégzése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
MAGYARORSZÁG, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye
NUTS-kód HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/06/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Szajol (kiz.) - Kisújszállás (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték,utak építési munkái, valamint a kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasúti üzemi épületek magasépítészeti, ideiglenes távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezések műtárgyépítési, közműkiváltási,kábelkiváltási munkák kiviteli tervezése és elvégzése.
- Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal: 72 728 vm, amely 36,364 km60 rendszerű kétvágányú pálya,
- Hézagnélküli vágány átépítése 54 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal: 18 302 vm,
- Hagyományos vágány átépítése 54 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal: 879 vm,
- Hagyományos vágány átépítése S49 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal: 403 vm,
- Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás állomásokon peronépítési munkák: 23 690 m²,
- Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás állomásokon perontetők, előtetők építési munkái: 5214 m²,
- Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás állomásokon peronliftek építései (állomásonként 4dblift): 12 db,
- Szajol (kiz) - Törökszentmiklós(kiz) nyíltvonal átépítése során 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő és 1csoport B54XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Törökszentmiklós állomás átépítése során 12 csoport új B60-XI, 2 csoport új B54-XI, 7 csoport új B54-XIII.rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- Fegyvernek-Örményes állomás átépítése során 12 csoport új B60-XI, 2 csoport új B54-XIII. rendszerű kitérőbeépítésére kerül sor,
- Kisújszállás állomás átépítése során 13 csoport új B60-XI, 7 csoport új B54-XI, 3 csoport új B54-XIV, 4csoport új B54-XIII. rendszerű kitérő beépítésére kerül sor,
- 2 vagy több vágányt keresztező, szintbeli vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró építése: 18 db,
- Dinamikus, iker vágányhídmérleg építése: 1 db. (Törökszentmiklós állomáson),
- Állomási biztosítóberendezési kábelalépítmény építés: 22 740 m,
- Szintbeli keresztezések útépítései 60-300 m hosszakban: 14 db út,
- Külön szintű keresztezések (közúti aluljáró vagy közúti felüljáró) útépítései 300-600 m hosszban: 1 db út,
- Kiegészítő útépítések 200-2 000 m: 2 db út,
- 25 kV 50 Hz rendszerű nyíltvonali felsővezeték hálózat átépítése oszlop, tartó és munkaveze-ték bontássalés új beépítésével: 67 700 m,
- 25 kV 50 Hz rendszerű állomási felsővezeték hálózat átépítése oszlop, tartó és munkavezeték bontással ésúj beépítésével: 35 100 m,
- 100 kVA teljesítményű oszloptranszformátorok kiépítése: 9 db. (Törökszentmiklós állomáson 3 db,Fegyvernek-Örményes állomáson 3db, Kisújszállás állomáson 3db.),
- 25 kV 50 Hz rendszerű villamos felsővezeték energia távvezérlés (HETA) kiépítése állomáson (külsőtériszerelvények telepítése, belső téri szerelvények telepítése, áramellátás): 3 db állomáson (Törökszentmiklós,Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás állomásokon),
- Gyalogos aluljáró építése állomáson: 3 db. (Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállásállomáson),
- Vasúti terhet viselő közúti aluljáró építése: 1db. (Törökszentmiklós állomáson),
- 1,00- 2,00 m ny. vb. teknőhíd építése: 3 db,
- 1,40- 1,50 m ny. csőáteresz építése: 2 db,
- Zajárnyékoló fal építése: 6 246 m²,
- Vasúti üzemi épület építészeti átalakítása (bizt.ber. jelfogó helyiségek kialakítása) állomáson: 2 db(Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes állomásokon),
- A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Törökszentmiklós állomáson19 csoport kitérőt, 2 db siklasztósarut vezérlő, Fegyvernek-Örményes állomáson 19 csoport kitérőt, 2db
siklasztósarut vezérlő és Kisújszállás állomáson 31 csoport kitérőt, 4db siklasztósarut vezérlő jelfogó függésesbiztosító berendezés,
- Villamos váltófűtés kiépítése: 66 csoport kitérőben,
- Állomási villamos energiaellátás, térvilágítás kiépítése főelosztó cserével, peron és előtető világítás, aluljáróvilágítás kiépítése, illetve átalakítása: 3 állomáson (Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállásállomás),
- Állomási előtér rendezése, P+R, B+R parkoló építése: Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes,Kisújszállás állomáson,
- Pályaépítési fázisok követését szolgáló biztosítóberendezés, távközlés, kábelkiváltás elő- és kiviteliterveinek elkészítése, váltófűtés kiviteli terveinek elkészítése, pályaépítési fázisokhoz tervek elkészítése ésengedélyeztetése,
- A Szajol (kiz.) - Kisújszállás (bez.) vasúti vonalszakasz kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóbe-rendezési,vasúti üzemi épületek magasépítészeti, villamos munkák (térvilágítási, energiaellátási, peronvilágítási, aluljáróvilágítási), felsővezetéki energia-távvezérlési (HETA,), villamos váltó-fűtési, ideiglenes távközlési, különszintűközút-vasútkeresztezési műtárgyépítési (közúti aluljáró), közmű keresztezési, közműkiváltási, kábelkiváltási,állomási előtér térrendezési-kialakítási munkák elő- és kiviteli terveinek készítése és az elő- és kiviteli tervekengedélyeztetése, valamint a kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése,
- Peronaluljáró liftek, perontetők és előtetők kiegészítő tervezése, engedélyeztetése, valamint a kapcsolódókivitelezési feladatok elvégzése: 3 állomáson (Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes, Kisújszállás állomás),
- A Szajol (kiz.) - Kisújszállás (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódó szükséges vízjogiengedélyek megszerzése és vízrendezési feladatok elvégzése a kivitelezés során,
- A Szajol (kiz.) - Kisújszállás (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódóan a kivitelezésitechnológiához és a forgalom biztonság biztosításához szükséges provizórikus létesítmények kiviteli tervezése,a provizórikus létesítmények kiviteli terveinek az engedélyeztetése és a provizórikus létesítmények kivitelezése,
- Kenderes állomás részleges vasúti pálya átalakítása a Szajol (kiz.) - Kisújszállás (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódóan.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
További tárgyak: 45234116-2
45213321-9
45221200-4
45234115-5
45231400-9
71322500-6
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 49.651.126.672 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2011/06/10 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/10/03 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (HUF) 75
100 000 tonna új zúzottkő vasúton történő szállításának vállalása (igen/nem) 5
Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt kötelező jótállási időn (36 hónap) túl további 6 hónap jótállási időt? (igen/nem) 5
A projekt megvalósítása során tárolni kívánt anyagok tárolási helyszínei 1
A nem vasúton járó munkagépek munkaterületi tárolási helyszínei 1
védőréteg 0,75
betonalj 0,75
kitérők 0,75
felsővezetéki oszlop 0,75
Ajánlattevő vállalja, hogy a vágány melletti ideiglenes párhuzamos szállító utakat kizárólag a földmunkástechnológiával készülő rövid ívkorrekciós szakaszokon vesz igénybe; a nagygépes alépítményjavító gépláncalkalmazásával épített nyíltvonali szakaszokon párhuzamos szállító utat nem vesz igénybe (igen/nem) 2,5
Mérnök által véleményezett, a Megrendelő által jóváhagyott, harmadik félnek okozott kár 60 napon belülirendezésére történő kötelezettség Ajánlattevő általi vállalása (a munkaterület átadás és a műszaki átadás-közötti időszakban bejelentett igények esetében) (igen/nem) 3
Nyíltvonali vágányszakaszokon végzett folyamatos nyíltvonali vágányzári napok számához (407 nap) képest nyíltvonali vágányzári idő megtakarítás (nap) 4,5
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2010 /S 254 - 390730
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/12/31 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 38359 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/01/03 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 117 - 192407
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/06/21 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15269 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/06/24 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződő Felek a Szerződéses Megállapodás 6. pontjában rögzített nettó Szerződéses Árat (nettó 49.651.126.672,- Ft azaz nettó negyvenkilencmilliárd-hatszázötvenegymillió-egyszázhuszonhatezer-hatszázhetvenkettő forint) kölcsönös és egybehangzó akarattal az alábbiak szerint módosítják:
Szerződéses Ár (nettó): 49.651.178.505,- Ft
azaz Negyvenkilencmilliárd-hatszázötvenegymillió-egyszázhetvennyolcezer-ötszázöt forint.
IV.1.3) A módosítás indoka:
2.1. Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes és Kisújszállás állomásokon alépítményi technológia váltásai
Törökszentmiklós, Fegyvernek-Örményes és Kisújszállás állomásokra vonatkozóan a tenderdokumentációban a Műszaki előírások a 3. kötetben lettek meghatározva, a Kiviteli tervek pedig az 5. Tervek kötetben kerültek kiadásra.
A tenderdokumentáció részét képző 3.1. Műszaki előírás kötetben
1.1.2. Tervezett általános műszaki paraméterek pontja tartalmazza az alépítményre vonatkozó adatokat:
- A védőréteg felszínén E2 > 70 MPa teherbírási értékek biztosítandók.
- Stabilizáció az alépítmény korona felszínén: a felső 30(40) cm vastag réteg fellazítása 4%- os őrölt mész beforgatásával, tömörítéssel (E2 = min.40 MPa) vagy 30 cm vastag vízzáró és teherbírást növelő réteg (VZ) beépítésével.
1.4.2. A földmunka minőségbiztosítása pont a geotechnikára vonatkozó egyéb feltételek ír elő:
- a MÁV Zrt. által P-5/2010. számon kiadott, „Szajol(kiz.)-Kisújszállás(bez.) Kiviteli Terv Jóváhagyás”-ban foglaltak szerint az elvárt teherbírási érték az altalajon 40 MPa, a védőrétegen 70 MPa.
A tenderdokumentációban kiadott 5. Tervek kötet Geotechnikai csomagjaiban lévő állomásokra vonatkozó Geotechnikai tervben a tervező jellemzően 200 méterenként végzett geotechnikai méréseket (vágatolást), mely alapján meghatározta a talajmechanikai adatokat.
A tervezési területen 2006-ban végeztek részleges talajmechanikai feltárásokat, mely alapján elkészült az engedélyezési tervhez szükséges talajvizsgálati jelentés és az általános geotechnikai szakvélemény. A geotechnikai fúrások az átmenő fővágányok mellett készültek, amik főképp a bal vágányt érintették. A 2009-ben készült kiviteli tervekhez az akkori tervezési diszpozíciónak megfelelően többlet feltárások nem készültek, csak kiegészítő geotechnikai szakvélemény az eredeti feltárások eredményei alapján, mely a vasúti pálya átépítésének alapadatait adta meg. Ezen adatok alapján lett kidolgozva az a rétegrend, ami a vasúti pályatervezés szakági terveken szerepel.
Az SZM. 3. pontjában lévő sorrend szerint a Műszaki előírás kötet és a Tervek kötet esetében a Műszaki előírás kötet tartalma az irányadó.
A Vállalkozó a Műszaki előírás kötetben található paraméterek betartását és a paraméterek biztonságos teljesítését vette figyelembe, ezért a Tervek kötetben meghatározott geotechnikai adatokat ellenőrizte és a 200 m-es mérési távolságot több közbenső mérési ponttal besűrítette.
A MÁV Zrt-vel folytatott vágányzári egyeztetések során a vágányzári idők csökkenése, valamint a Vállalkozó által végzett többletfeltárások kiértékeléséből származó adatok alapján a Vállalkozó a kiviteli tervet módosította, hogy a gyengébb alépítményi helyeket pontosabban le lehet határolni és a szükséges beavatkozásokat meg tudja tenni. A módosított kiviteli terveket a MÁV Zrt-vel engedélyeztette annak érdekében, hogy a Műszaki előírásokban lévő teherbírási értékeket biztosítani tudja és az átépítés vágányzári időn belül készüljön el.
A Vállalkozó tervezője egységes rétegrendű, összefüggően gépesíthető, egy géplánccal végezhető, a rövidebb vágányzárban is kialakítható, jó teherbírású alépítményi tervet készített. Az így megtervezett egységes rétegrend nagy pontossággal kivitelezhető, vízzáró és igen jó teherbírási értékeket mutató alépítményi koronát eredményez, mely technológia kevésbé érzékeny az időjárási körülmények változására.
A tenderdokumentációban lévő 2009. novemberében készült Kiegészítő geotecnikai szakvélemény szerint a Tervező a földmű tervezési teherbírási értékét 10 MPa nagyságúra vette fel a tervezett rétegrend kialakításakor. A Vállalkozó a fentiekben részletezett okok miatti többletfeltárások során a 10 MPa teherbírásnál az altalajon kisebb értékeket is mért. A rétegrend tervezésénél a mértékadó tervezési értékként a legkedvezőtlenebb (legkisebb) értéket kell alapul venni, ezért a Vállalkozónak a tenderdokumentáció 3.1. Műszaki előírás kötetében lévő műszaki paraméterek biztosítása érdekében a kiviteli tervet - mely tartalmazza a rétegrendet - is módosítania kellett.
A technológia váltás részletes ismertetését az 1. sz. melléklet tartalmazza (4 oldal).
Az elkészült új kiviteli tervek a MÁV Zrt. és a Mérnök szervezet által jóváhagyásra kerültek. A jóváhagyott tervek alapján a vállalkozó elkészítette és benyújtotta a változtatási kérelmeket, melyek felülvizsgálat után változtatás nélkül elfogadásra kerültek a Megrendelő, valamint a KIKSZ Zrt. részéről is (Törökszentmiklós: 2. sz. melléklet, Fegyvernek-Örményes és Kisújszállás: 3. sz. melléklet).
A megváltozott technológia okán a vállalkozó többletköltséget a Megbízó NIF Zrt. irányába nem kíván érvényesíteni. A technológiai változás a határidők tarthatóságában nem okoz változást.
2.2. Fegyvernek-Örményes állomáson gyalogos aluljáró építési technológia változása
A 2009-ben készült tervek szerint az aluljáró munkagödrének kiemelése vasúti forgalmi terhelésre méretezett dúcolt megtámasztással volt tervezve, a vasúti forgalom fenntartására provizórium beépítésével. A víztelenítésre vonatkozóan a tárgyi tervek nyílt víztartást illetve vákuum kutas süllyesztést tartalmaztak, a műtárgy oldalfala és a munkagödör közötti tér visszatöltésére jól tömöríthető talajt írtak elő. Vállalkozó a dokumentációt átvizsgálva megállapította, hogy a tervezés és a kivitelezés közötti időszakban az extrém csapadékos időjárás következtében a talajvíz szintje tartósan és jelentősen megemelkedett, ezért a szerződés részét képező eredeti tervekben szereplő megtámasztás helyett résfalas munkatér határolást kellett alkalmazni. A résfalas munkatér határolás több előnye is jól kihasználható az aluljáró építésénél, egyrészt kiválóan alkalmas a vékony, könnyű szerkezetű aluljáró lehorgonyzására magas talajvízszint esetén. Másrészt kivitelezés során nem szükséges provizóriumok beépítése majd eltávolítása, így nemcsak gyorsítható az állomási aluljáró kivitelezése, hanem függetlenné is tehető a pályaépítéstől. Továbbá a munkagödör és a műtárgy közötti frissen tömörített háttöltés gyakran megsüllyed, ami a vasúti pályában fektetési szint hibákat okoz. A résfalas munkatér határolás védelmében megépített aluljáró esetében ez a hiba kiküszöbölődik.
A peronaluljáró új kiviteli tervei a MÁV Zrt. és a Mérnök szervezet által jóváhagyásra kerültek. A jóváhagyott tervek alapján Vállalkozó elkészítette és benyújtotta a BJ42 jelű vállalkozói igénybejelentését. A bejelentés a felülvizsgálatot követően az igénybejelentésben szereplő eredeti tartalommal elfogadásra került a KIKSZ Zrt. által is. (4. sz. melléklet)
A megváltozott technológia okán a vállalkozó többletköltséget a Megbízó NIF Zrt. irányába nem kíván érvényesíteni. A technológiai változás a határidők tarthatóságában nem okoz változást.
2.3. A 1248+05 szelvényben feltárt eltemetett műtárgy bontása
A MÁV Zrt. a tenderdokumentációt 2010. szeptember 03-án fogadta el (5. sz. melléklet), melyben rögzítésre kerültek az elbontandó létesítmények is. A Vállalkozó a MÁV Zrt-vel műtárgyakkal kapcsolatos 2012.02.14-én lefolytatott egyeztetésen olyan addig számára nem ismert információhoz jutott, amely alapján kikérve a MÁV Zrt.-től az adott szakaszra vonatkozó műtárgynyilvántartást, megállapításra került, hogy a 1248+05 szelvényben korábban teknőhid állt, amely a dokumentumok alapján az 1970-es években megszüntetésre került. A Vállalkozó a nagygépes munkák előtt biztonsági okokból ezen megszüntetést ellenőrizte, és azt tapasztalta, hogy a megszüntetett műtárgy betömedékelve és földdel letakarva az alépítményben maradt.
Az előkészítő feltárások alapján a műtárgy akadályt jelentett volna a nagygépes alépítmény javító gépláncnak, így annak elbontása megtörtént. Az alépítményjavító géplánc kaparólánca nem alkalmas vasbetonépítmények elbontására, ezért előzetesen ki kell venni az ilyen akadályozó elemeket.
1248+05 szelvényben feltárt eltemetett műtárgy a Szerződéses Feltételek 14. alcikkely szerinti előre nem látható fizikai akadályként merült fel.
A feltárt fizikai akadály eltávolítása nem képezi a Vállalkozó szerződéses feladatainak tárgyát a tenderben felsorolt szerződéses dokumentumokban rögzítettek alapján.
A 1248+05 szelvényben feltárt eltemetett műtárgy bontása, mint pótmunka a Szerzéses Feltételek 18.1. alcikkely b) pontja szerinti változtatásként merült fel.
A Mérnök az 1248+05 szelvényben feltárt eltemetett műtárgy bontására nettó 6.506.339,- Ft, azaz hatmillió-ötszázhatezer-háromszázharminckilenc forint elfogadását javasolta. Megrendelő a javaslattal egyetért.
2.4. Elmaradó munkák
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződéses Feltételek 10.3 (Árkiigazítás) alcikkely szerint „Az el nem végzett munka nem kerül kifizetésre”. Erre tekintettel a Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás 2.4 pontjában rögzítik azon elmaradó munkákat, elmaradó műszaki tartalmat, amely a Szerződéses Feltételek 10.3 alcikkely szerinti el nem végzett munkának minősülnek. A Mérnök levelében elküldte a projektre vonatkozóan az el nem végzett munkák tételeit (6. sz. melléklet)
2.4.1. Kisújszállás állomásépület esetében egyes munkák elmaradása
Kisújszállás állomásépület esetében a külső homlokzati nyílászárók javítása, az ablakoknál a bádogozás javítása, a külső homlokzati nyílászárók felületvédelme, az épület külső homlokzat színezése, lábazatok javítása, csapadékvíz gyűjtő- és levezető csatornák cseréje tételsorok maradnak el. A lenti tételek elmaradásának oka: a MÁV Zrt. tervezi megvalósítani (7. sz. melléklet), a felvételi épületeinek komplex felújítását. Erre vonatkozóan 2013. május 07-én kaptunk elfogadást a KIKSZ Zrt-től (8. sz. melléklet).
Mérnök az elmaradó munkák miatt a szerződéses ár nettó 85.970,- Ft, azaz nyolcvanötezer-kilencszázhetven forint összeggel való csökkentését javasolta. Megrendelő a javaslattal egyetért
2.4.2. Vonatpótló autóbuszok elmaradása
Vonatpótló autóbuszok elszámolása nem vált szükségessé, mivel a MÁV-Start saját költségén oldotta meg a vonatpótlást.
Mérnök az elmaradó munkák miatt a szerződéses ár nettó 6.368.536,- Ft, azaz hatmillió-háromszázhatvannyolcezer-ötszázharminchat forint összeggel való csökkentését javasolta. Megrendelő a javaslattal egyetért.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/28 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A jelen szerződésmódosítással érintett szerződés megkötésének alapjául szolgált közbeszerzési eljárás a 2003. évi CXXIX. törvény Második Rész IV. fejezete szerinti nyílt eljárás volt.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a jelen 1. számú szerződésmódosításban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/01/11 (év/hó/nap)