Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 6767/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Vasas Sport Club
Teljesítés helye: 1139 Budapest, Fáy u. 58. sz. alatti (26085/1123 helyrajzi számú) ingatlan, (Fáy u.- Béke u. sarok, Bajnokok sétánya által határolt terület)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: 19806574241
Postai cím: Fáy Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erhartné Szakonyi Tekla
Telefon: +36 709386573
E-mail: t.szakonyi@vasassc.hu
Fax: +36 12200303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasassc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000429672022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000429672022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VASAS VÁROS generáltervezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám: EKR000429672022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes ajánlattevő feladata a „VASAS VÁROS” sportközpont fejlesztés, 1139 Budapest, Fáy u. 58. alatti ingatlanon (Fáy u-Béke u. sarok, Bajnokok sétánya által határolt terület) alábbi épületek generáltervezése
I/a. ütem
• Küzdősport és Birkózó centrum, Fitnesz és rehabilitációs központtal
• Sportkollégium és Sportszálló
• Irodaház és Vasas étterem
• Mélygarázs: Sportolók parkja alatti parkolószinttel együtt
• Ingatlan Előközművesítése
I/b. ütem
• Kézilabda sport- és rendezvénycsarnok
• Üzemeltetési központ
II. ütem
• Multifunkcionális Sportaréna
• Mélygarázs
• Sportolók parkja
• Vasas Park
III. ütem
• Faragó Tamás Vízilabda- és Úszóközpont
• Mélygarázs
Az összes ütemre egységesen előkészítő munkarészek, Építészeti Vázlatterv, Településképi véleményezési tervdokumentáció, Építési Engedélyezési tervdokumentáció készítése, és az I.a. és I.b. ütemben megjelölt építményekre Építési Kivitelezési tervdokumentáció készítése az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: VASAS VÁROS generáltervezési feladatainak ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Fáy u. 58. sz. alatti (26085/1123 helyrajzi számú) ingatlan, (Fáy u.- Béke u. sarok, Bajnokok sétánya által határolt terület)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő (továbbiakban AT) feladata az alábbi főrendeltetésű épületek teljeskörű generáltervezése – a „VASAS VÁROS” sportközpont fejlesztés részeként, a 1139 Budapest, Fáy u. 58. sz. alatti Fáy u. -Béke u. sarok, a Bajnokok sétánya által határolt terület (a Budapest, 26085/1123 helyrajzi számú) ingatlanon:
I/a. ütem
Küzdősport és Birkózó centrum, Fitnesz és rehabilitációs központtal
Küzdősportnak csarnoktér 3 versenyszőnyeggel (3 x max. 14x14m); valamennyi szükséges sportszakmai és kiszolgáló helyiség
Sportkollégium és Sportszálló
Min. 40+40 szobaegység; valamennyi szükséges kiszolgálóhelyiség
Irodaház és Vasas étterem
Min. 3.000 m2 irodaterület és a Vasas Város létesítményeit kiszolgáló központi Vasas Étterem; valamennyi szükséges kiszolgálóhelyiség
Mélygarázs*
Ingatlan Előközművesítése
I/b. ütem
Kézilabda sport- és rendezvénycsarnok
Egybefüggő térként is hasznosítható min. 45x45m szabad játéktér felületű teremben 2db egyidejűleg is üzemeltethető verseny-kézilabda pálya (20x40 m + alapvonalnál min. 2m, oldalvonalnál min. 1m kifutók, min. 8m tiszta belmagasság
Üzemeltetési központ
II. ütem
Multifunkcionális Sportaréna
Teremsportok (Kézilabda, röplabda, kosárlabda, futsal, tollaslabda, stb.) legmagasabb szintű nemzetközi versenyinek befogadására teljeskörűen alkalmas (IHF/EHF, FIVB/CEV, FIBA W/E, FIFA/UEFA, stb. minősítések), tetszőlegesen variálható, min. 55x30 m szabad játéktér alapterületű, 12.5 m tiszta belmagasságú küzdőtér; valamennyi szükséges sportszakmai és kiszolgáló helyiség; nemzetközi események (sport, kiállítás, konferencia, stb.) követelményeinek megfelelő háttér-infrastruktúra; min. 3.000 fő épített lelátó kapacitás, további mobil lelátók elhelyezési lehetősége; összeköttetéssel az I/b. ütembeli Kézilabda sport- és rendezvénycsarnokba
Mélygarázs *
Sportolók Parkja
Vasas Park
III. ütem
Faragó Tamás Vízilabda- és Úszóközpont
25x50 m vízfelületű, -2.5 m vízmélységű, 10 pályás, FINA olimpiai minősítésű (LEN legmagasabb nemzetközi minősítésű) versenymedence; tanmedencék (6x16.7x -1.0m, 6x4x -0.5m); min. 1500 fő épített lelátó kapacitás
*Mélygarázs: Részben épületek részben terepszint alatt, ütemezett kiépítés. Tervezési előírások szerinti, min. 400 szgk. összkapacitás, egymástól függetlenül is üzemeltethető 2 ki/bejárattal.
AT feladata az összes ütemre egységesen Építészeti Vázlatterv, Településképi véleményezési tervdokumentáció, Építési Engedélyezési tervdokumentáció készítése, a Vasas Fáy utcai Sportcentrum Fejlesztési-megvalósíthatósági Koncepció (Vasas Város/Park projekt ismertetődokumentáció) szerinti mintegy összesen bruttó 55.000 m2 alapterületű közhasználatú építménykomplexum vonatkozásában és I.a.-I.b. ütemekre Építési Kivitelezési tervdokumentáció készítése az alábbi műszaki szakágakban:
Építészet, Épületszerkezetek, Belsőépítészet, Tartószerkezetek, Épületgépészet, Épületvillamosság, Informatikai rendszerek, BMS-Épületautomatika, Tűz- és katasztrófavédelem, Épület- gépészeti- és teremakusztika, Környezetvédelem, Közlekedés-, forgalomtechnika, Vízgépészet-uszodatechnika, Vendéglátóipari technológia, Sporttechnológia, Egészségügyi technológia, Felvonók, Biztonságtechnika-Egészségvédelem, Termálvízhő infrastruktúra, továbbá minden olyan – a kiírásban szereplő létesítmények létrehozására irányuló – egyéb, generáltervezés körébe sorolható szakági tervezés, műszaki feladat (vizsgálat, szakvélemény, stb.), tevékenység, szolgáltatás elvégzése, ami a gazdaságosan megépíthető, használatbavételre és rendeltetésszerű biztonságos használatra alkalmas épületek/építmények létrehozását biztosítja.
AT köteles a tervezés folyamatában Closed BIM-hez tartozó BIM szerző szakágak - Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság - Generáltervezővel azonos platformú felszereltsége, továbbá szakáganként megfelelő számú munkaállomás és munkatárs biztosítása annak érdekében, hogy a tervezés során napi szintű egyesített modell (az építészet és a BIM szerző szakágak körében) megjelenítési és közreadási kötelezettségének a nyertes AT eleget tudjon tenni. Ajánlatkérő a BIM-nek való megfelelést utómodellezésként kizárja.
A tervezési feladat részletes bemutatását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata 50
2 2.1 Az M2.1 pontja szerinti 1 fő szakember 60 lakóegységet meghaladó szállásépület (továbbiakban: szállásépület) tervezésében felelős vezető tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min. 0 hónap max. 36 hónap)  10
3 2.2 Az M2.1 pontja szerinti 1 fő szakember 2000 fő nézőtér kapacitást meghaladó fedett rendezvény és/vagy konferencia épület (továbbiakban: konferencia épület) tervezésében felelős vezető tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min. 0 hónap max. 36 hónap)  10
4 2.3 Az M2.1 pontja szerinti 1 fő szakember FINA rendezvényekre minősített fedett uszoda (továbbiakban: FINA uszoda) tervezésében felelős vezető tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min. 0 hónap max. 36 hónap)  10
5 2.4 Az M2.2 pontja szerinti 1 fő szakember felelős vezető tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min. 0 hónap-max. 60 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.7. pontban megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet tartalmazza, azzal hogy az időtartam meghatározásakor 60 napos hatósági engedélyezési időt vettünk figyelembe.
2. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya egy épületkomplexum és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: a létesítmények engedélyezési tervének tervezésével és a hatástanulmány egységes elkészítésével biztosítható ajánlatkérő számára, hogy a szabályozási terv módosítása eredményesen megtörténhessen, ezt meghaladóan az üzemeltetés és a kivitelezés gazdaságossága növelhető, továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést eredményeznének, amelyek többletkiadásokkal is járnának.
3. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), 1146 Budapest, Hermina út 49.
4) Az AK jelzi, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás(oka) t alkalmazhat a „VASAS VÁROS” sportközpont fejlesztés alábbi ütemeihez kapcsolódó feladatok elvégzésére:
I. a-b, II., és III. ütem: kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés (a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok költségvetésének vizsgálata, észrevételezése, a helyszíni bejáráson történő részvétel, tervismertetés tartása, az eljárás során felmerülő, tervdokumentációval, műszaki megoldásokkal kapcsolatos ajánlattevői kérdések szakszerű és konkrét megválaszolása, a kiviteli tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések megválaszolása, a tervek és az árazatlan költségvetési kiírás szükség szerinti javítása/módosítása), a jelen eljárásban elkészülő kivitelei tervek alapján ellátandó tervezői művezetés a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
II.-III. ütem: a jelen eljárásban elkészült Építési Engedélyezési Tervek alapján kiviteli tervdokumentáció elkészítése jelen közbeszerzési eljárásban az I. ütem vonatkozásában előírtaknak megfelelően és szükség szerint az Építési Engedélyezési Tervek korszerűségi felülvizsgálata.
Ezen tervezési szolgáltatás becsült értékét ajánlatkérő a becsült érték meghatározása során figyelembe vette az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, és az Európai Bizottság 2016/7 (5.1.2016.), az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról szóló végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján az EKR-ben kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(ok) (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattevő amennyiben az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67.§ (3) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglaltnyilatkozatát.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Igazolás:
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8; 10; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok, igazolások keltezésére a Kr. 1. § (7) bekezdése az irányadó, valamint felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Kr. 13. §) Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlatban.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:
SZ.1) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, nem rendelkezik.
Előzetes igazolás:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Igazolás:
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr.3.§ (3) bek. Kr.3.§(5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKDt nyújt be-
Igazolás:
Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát (üzleti évenkénti bontásban) , attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 1.600.000.000,- Ft-ot.
A P.1) alkalmassági követelményeknek a Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kr. 1. § (1) bek. alapján AT-nek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (3) bekezdésére, mely szerint ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a kitöltött EEKD-kat AT nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bek.)
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján:.
M.1. Az AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján be kell nyújtania a Kr. 22. § (1)-(2) és (5) bek. alapján igazolva az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek valómegfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítés ideje (kezdés-befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-k teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell: - nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá - az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2) AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A) Az AT-i nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a) az adott M.2.1 – M.2.2) pontok szerinti szakemberek nevét,
b) a felhívás alkalmassági minimumkövetelményt előíró pontjának a számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését, melyet az adott szakemberrel igazolni kíván,
c) az adott szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
d) az adott szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más milyen jogviszony keretében (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra,
B) AT és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely tartalmazza:
a) a szakember nevét,
b) az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását, az alábbi tartalommal:
ba) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését;
bb) a megajánlott szakember
- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy az ajánlattételi határidőig szerzett minimumkövetelménynek megfelelő szakmai gyakorlatának időtartamát (hónap), valamint a képzettségét vagy
- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal már rendelkezik, úgy a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

A szakmai tapasztalat/gyakorlat alátámasztására az ajánlatban csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen [különösen: a) a releváns szakmai tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva), b) a szakmai tapasztalat rövid leírása c) szakember munkahelyének megnevezése].
Az AK a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [Kr. 21.§ (3) bek. b) pont]
Amennyiben az adott szakember a szakirányú jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy:
- a szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtása.
- csatolandó továbbá ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti kamarainyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől valóvisszalépésének minősül a Kbt.131.§ (4) bek. alapján.
Amennyiben az M.2.1-M.2.2. pontok szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy az ajánlatban megjelölt szakemberek jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara elektronikus névjegyzéke alapján ellenőrzi.
M3) AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség megnevezését és leírását, melyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítéshez rendelkezésre álló eszköz a felhívás III.1.3 pont alk. min.követelményei rovat M3) pontban foglalt követelménynek megfelel.
AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a Kr. 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-re. A bírálat során AK a Kbt. 69.§ alapján jár el.
Minősített AT-k tekintetében a Korm. rend. 19. § (7) bek. szerint jár el AK.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett,
1) legalább 1 db, összesen 39.000 m2 bruttó alapterületű közhasználatú építmények épületegyüttesére vonatkozó egy engedélyezési tervdokumentációjának generáltervezés keretében történő elkészítésére vonatkozó referenciával.
Generáltervezés alatt ajánlatkérő olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet épületvillamosság, épület automatika, valamint sportlétesítmény esetén a sporttechnológia is)
Közhasználatú építmény alatt Ajánlatkérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában foglalt fogalmat érti.
2) legalább 1 db, 2000 fő nézőtér kapacitást meghaladó fedett rendezvény és/vagy konferencia épület engedélyezési tervdokumentációjának generáltervezés keretében történő elkészítésére vonatkozó referenciával.
3) legalább 1 db, 1000 fő nézőtér kapacitás meghaladó FINA rendezvényekre minősített fedett uszoda engedélyezési tervdokumentációjának generáltervezés keretében történő elkészítésére vonatkozó referenciával.
4) legalább 1 db, legalább 150 szgk. Férőhelyet meghaladó mélygarázs engedélyezési generáltervezési tervdokumentációjának és kivitelezési generáltervezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú ref.-val
A fenti 1-4. pont szerinti referenciák akkor fogadhatóak el, ha a tervezés teljesítése során jogerős/végleges építési engedély kiadásra került.
Ajánlatkérő elfogadja azt is, ha a fenti 4. pont szerinti minimumkövetelmény 2 db referenciával kerül igazolásra oly módon, hogy az egyik referencia a legalább 150 szgk. Férőhelyet meghaladó mélygarázs engedélyezési generáltervezési tervdokumentáció, a másik referencia a legalább 150 szgk. Férőhelyet meghaladó mélygarázs a kivitelezési generáltervezési tervdokumentációjának elkészítését igazolja.
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M.2.1) 3 fő vezető tervező szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 2. pont szerinti É/1 (vagy azzal egyenértékű) építészeti tervezési jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2) 1 fő vezető tervező szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 2. pont szerinti É/1 (vagy azzal egyenértékű) építészeti tervezési jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Ajánlatkérő a vezető tervezői gyakorlati idő meglétének vizsgálata során a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében rögzített 10 éves időtartamot veszi figyelembe.
Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.
AK a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy az építészeti tervezési feladatokat kizárólag az AT végezheti el, azaz a teljesítés során e feladatokat alvállalkozó nem végezheti, illetve a feladatokra vonatkozó M.2.1.)- M.2.2.) pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához AT nem támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira.
M3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez legalább 5 db felhasználó számára egyidejű hozzáférést biztosító Closed BIM épületinformációs modellezésre alkalmas szoftver liszensszel, vagy liszenszekkel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.) Kr. Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az eljárást Kbt.53.§ (6) bek. alapján indítja (feltételes közbeszerzés):
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújt be és Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt.135.§ (12) bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a fentieket a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként is előírta, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmaz.
Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő jogosult a szerződésben foglalt, nettó tervezési díj 10%-nak megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni, előlegvisszafizetési biztosíték nyújtása ellenében.
Nyertes ajánlattevő a tervezési feladat vonatkozásában a szerződésben rögzítettek szerint részszámlásra jogosult. Ajánlatérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja.
A kifizetés a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint történik.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés szerinti rendelkezést is.
A részletes fizetési feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
3. Szerződés megerősítése:
Késedelmi-, és meghiúsulási kötbér feltételeit a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Szerződéstervezet tartalmazza.
A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (jótállási biztosíték) a szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan a Kbt. 68.§, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.
2. Helyszíni bejárás helyszíne: 1139 Budapest, Fáy u. 58. Időpontja: 2022. május 23. napja 11:00 óra.
3. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 HUF
Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54.§ (2) bekezdés szerint teljesítendő. A befizetés helye, vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: AK 18203332-06012965-40010037 pénzintézeti számlájára teljesítendő, a „VASAS VÁROS generáltervezés” közleménnyel kell teljesíteni.
Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló pénzügyi intézménytől származó dokumentum vagy az AT cégszerűen aláírt, eredeti, hiteles, vagy egyszerű másolati nyilatkozatát (eredeti vagy másolat) kell az ajánlathoz csatolni, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, melyet az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módjának részleteit lásd a Közbeszerzési dokumentumokban.
4. AK IV.2.6. pont esetében 1 hónap alatt 30 naptári napot ért a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.
5. A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyben feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatok.
6. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján. Az ajánlattal kapcsolatos további tartalmi és a formai követelmények, valamint az informatikai előírások a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
7. Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére tekintettel. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges.
8. Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő adataiban folyamatban lévő változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell elektronikus formában a változásbejegyzési kérelmet, valamint az IM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást;
9. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghat. alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni.
10. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
11. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodást az ajánlatba csatolni kell.
12. AK a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
13. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat. Az értékelési szempontok tekintetében adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont. AK az 1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás; a 2. értékelési szempont tekintetében egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. A Kbt.77.§ (1) bekezdés alapján: A 2.1.-2.3. értékelési alszempontok tekintetében legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap, legkedvezőbb érték: 36 hónap, A 2.4. értékelési alszempont tekintetében legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap, legkedvezőbb érték: 60 hónap.
14. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.
17. AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
18. AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
19. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. Korm. rendelet (Kr.) és a 322/2015. Korm. rendelet valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) rendelkezései irányadók.
20. Felelősségbiztosítás: az AT köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. a következő mértékre: 100.000.000 HUF/káreseményenként és 200.000.0000 HUF/év
21. Szerződéskötési feltétel: M2.1)-M.2.2. pont szerinti alkalmassági feltétel körében előírt szakemberek esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai jogosultságok igazolása, valamint a szerződéstervezetben előírt, teljesítésbe bevonni kívánt, kamarai jogosultsággal rendelkező Tartószerkezeti (T), Épületgépészeti (G), Épületvillamossági (V) szakági tervezők megjelölése.
22. Jelen ajánlati felhívásban nem megjeleníthető egyéb információkat a további Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák