Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/81
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.26.
Iktatószám: 6802/2018
CPV Kód: 45111100-9
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft.;DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01257
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Napholcz József
Telefon: +36 1 8729331
E-mail: napholcz.jozsef@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zuglo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Pillangó park közpark felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Pillangó park közpark felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 464496612 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Pillangó park közpark felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
További tárgyak: 03120000-8
34928510-6
39113600-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
A műszaki leírás szerinti bontási-előkészítési és építési munkák:
- bontás (5.381 m2 burkolatbontás, 95 db berendezési tárgy-játék bontása, 323 fm kerítés-korlát bontása, 94 db fakivágás, 22 db faátültetés, 219 m2 cserjeirtás, 16 m2 virágágy bontása, 307 m3 gyepnyesés, 1.828 m3 tükörkészítés, 1.006 fm kitaposott ösvény talajlazítása, 18 db kandeláber, 530 fm közvilágítási kábel, 1 db közvilágítási elosztó)
- beton térkő burkolatú sétányok és teresedések (5.278 m2);
- taktilis jelzés (93 m2)
- újrahasznosított betonlap burkolat (56m2)
- Terraway típusú, műgyanta stabilizált burkolat (652 m2);
- beton szegélyezés (6.737 fm);
- acél szegélyezés (1.319 fm)
- EPDM burkolatú futókör (858 m2);
- pétanque pálya (2 db - 29 m3 homok, 69 fm beton szegélyezéssel);
- játszótér (546 m2 öntött gumi-, 355 m2 térkő-, és 454 m3 homok burkolat, 416 fm beton szegélyezés, 36 szett új játék, 220 fm kerítés és 3 db kapuval; szabványossági ellenőrzés);
- kutyafuttatók építése (5.772 m2 területen, 572 fm kerítéssel és 8 db kapuval, 13 db hulladékgyűjtő, 2 db ivókút, 1 db információs tábla)
- parkvilágítás kiépítése (120 db kandeláber, 4.500 fm kábel, 4.050 fm védőcső, 3.350 fm kábelárok ásás és kábelfektetés, 120 db szerelvénydoboz, 24 db földelés, 1 db közvilágítási elosztó;
- automata öntözőrendszer kiépítése (vezérlő, mágnesszelepek és szerelvényei, szóró- és öntözőfejek és szerelvényeik, rotator fúvókák és szerelvényeik, turbinás öntözőfejek és szerelvényeik, mikroöntözés és szerelvényei, csepegtető öntözés; aknaépítés, kábelfektetés, csövezés)
- berendezési tárgyak telepítése (72 db pad, 3 db asztal, 9 db pihenőágy, 2 db terepdomb, 40 db hulladékgyűjtő, 3 db grillező, 3 db kerékpártároló, 2 db ivókút);
- új növényzet telepítése (140 db fa (min. 10/12 törzsátmérőjű, kétszer iskolázott); 2.304 m2 cserje, 3.200 m2 évelő, 14.012 m2 biodiverz felület, 11.500 m2 gyepesítés);
- parkolóhelyek építése (343 m2, 230 fm szegéllyel, közművesítéssel);
- közműépítés (vízellátás-csatornázás)
Feladat továbbá, a teljes műszaki tartalomban szereplő, a kivitelezés során megépítendő parki objektumok rögzítése a kerületi tér-informatikai rendszerben, fotókkal dokumentálva, pontos mennyiségekkel, teljes körűen. Különös tekintettel a fedésre kerülő nyomvonalakon lévő kábelekre, vezetékekre stb. Lehetővé téve az adatokban későbbiekben történő nyomkövetést, kezelést. Az Ajánlatkérő meglévő tér-informatikai rendszere IG-Park (korábbi nevén Greenformatic) szofveren alapul. A térinformatikai rendszerben való rögzítés során az Ajánlattevő által alkalmazni kívánt szoftvernek a meglévő IG-Park (korábbi nevén Greenformatic) szofverrel kell kompatibilisnek lennie. A szoftver leírását a dokumentáció Műszaki Leírása tartalmazza.
A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:
- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés).
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.
Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.
CPV:
45111100-9 bontási munka
45233200-1 különféle útburkolatok
03120000-8 kertészeti és faiskolai termékek
34928510-6 közvilágítási oszlopok
34928480-6 hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák
39113600-3 padok
77211400-6 fakivágás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap - max. 60 hónap)  10
2 Szociális szempont (a Bp. XIV. kerületben nyilvántartott munkanélküliek alkalmazása a kivitelezés időtartama alatt) (min 1 fő - max. 3 fő) 10
3 Nap késedelmi kötbér mértéke (%/nap, mely az ÁFA nélkül számított összesített vállalkozói díj min. 0,5 %-a max. 1,5 %/nap) 10
4 Projektterv kidolgozása 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szumma vállalási ár (nettó HUF) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pillangó park közpark felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1139 Budapest, Lomb utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12252091-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1139 Budapest, Lomb utca 35. A épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23930685-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 465000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 464496612
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető tevékenység (az MV-VI jogosultsághoz kötött építési munkáknál), elektromos munkák (parkvilágítás), futó építése, öntött gumi burkolat építése , Felelős műszaki vezető tevékenység (az MV-M jogosultsághoz kötött építési munkáknál), terraway burkolat építési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1139 Budapest, Lomb utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12252091-2-41

Hivatalos név: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1139 Budapest, Lomb utca 35. A épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23930685-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges