Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/81
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.27.
Iktatószám:6854/2020
CPV Kód:45212410-3
Ajánlatkérő:Rebamey Holding Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.
Teljesítés helye:8638 Balatonlelle, Honvéd utca 24. hrsz.: 3145/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:ingatlanfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rebamey Holding Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23943874
Postai cím: Angol Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hermann Hilda ügyvezető
Telefon: +36 302311109
E-mail: rebameyholding@gmail.com
Fax: +36 16881701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://lellehotel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000377672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000377672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szálloda felújítása - tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000377672020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212410-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szálloda felújítása és korszerűsítése – kivitelezés kiviteli tervek elkészítésével
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szálloda felújítása - tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212410-3
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8638 Balatonlelle, Honvéd utca 24. hrsz.: 3145/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A hét emeletes szálloda épület felújítása és korszerűsítése - részbeni átalakítással. A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési munkák elvégzése. A felújítandó szálloda épület és kapcsolódó területek általános beépítési adatai:
Szálloda épület bruttó alapterülete: 2 891,67 m2
Meglévő melléképületek bruttó alapterülete: 96,63 m2
A teljes beépített bruttó alapterület: 2 988,30 m2
A felújítással érintett teljes hasznos alapterület: 10 790,90 m2
Zöldfelület nagysága: 6 391,71 m2
Gyepfelület: 1 419,75 m2
Évelő virágágyak: 378,27 m2
Talajtakaró cserjék: 1 419,75 m2
Térkő burkolatú sétányok: 984,15 m2
Parkolók felülete (56 db + 2 db akadálymentes): 660,72 m2
Térburkolatok: 1 141,27 m2
Kültéri sport-burkolatok: 1 053,56 m2
A felújítás keretében az épület belső kialakítása, a meglévő helyiségek elrendezése az alábbiak szerint változik:
1. Valamennyi, összesen 150 db szobaegységet felújítása. A szobákhoz tartozó vizesblokkok valamennyi szaniter berendezésének lecserélése, jelenlegi fürdőkádak üvegezett zuhanykabinokra cserélése. Helyiségek padló és falburkolatának felújítása, a szobákban az ágyak mögötti falfelületen dekorációs belsőépítészeti burkolatot építése.
2. A jelenleg belső lépcsőn keresztül elérhető földszinti középfolyosó használatához belső akadálymentes rámpa építése, az épület ehhez szükséges kis mértékű bővítése a földszinten. Új könnyűszerkezetes, összesen 180,5 cm kinyúlású konzolos előtető megvalósítása.
3. Akadálymentesen használható szobák kialakítása tervek szerint.
4. A vendégek fogadását biztosító recepciós pultot és lobby-előteret átalakítása, a lobby-térből nyíló csoportos vizesblokkok felújítása, valamennyi szaniter berendezés és a burkolatok cseréje.
5. A bejárati zónából elérhető jelenlegi bár-helyiség megszüntetése, a helyén a vendégek különleges igényeit szolgáló irodahelyiség (concierge szolgálat) kialakítása.
6. A földszinti közlekedő-folyosóról szervezve játszóház a gyermekek részére, fitnesz szolgáltatás szaunával, játszó helyiségek (asztali tenisz, csocsó) és egy egészségügyi konzultációs helyiség kialakítása.
7. Az épület földszintjén az északi homlokzat mentén lévő helyiségekben klubszoba, a kerti grillező helyhez tartozó előkészítő helyiség, valamint a családi konyha és folyóirat olvasó szoba kialakítása.
8. Az épület teljes homlokzati felületére dryvit rendszerű hőszigetelő vakolat kerül. A tetőfelépítmények és az északi homlokzat lépcsőházi homlokzatára rejtett rögzítésű poliészter-bevonatos horganyzott acél fegyverzetű hőszigetelő falpanel burkolat kerül. A lapostetők teljes rétegrendi felújítása során a vízszintes térlefedő felületek is új hőszigetelést kapnak.
9. Külső és belső nyílászárók cseréje: a szállodai szobákban, az üzemeltetési helyiségekben. A homlokzati ablakok és erkélyajtók műanyagprofilból készülnek.
10. A 7. emelet tetőfödémére fotovoltaikus napelemes energiatermelő rendszer és a napelemes elektromos rendszerhez csatolt szélgenerátor felszerelése. A szobákba split-klíma egységek kerülnek.
11. Az épület teljes épületvillamossági és épületgépészeti vezetékeinek és berendezéseinek korszerű, energiahatékony rendszerekre cserélése.
12. A beruházással érintett területen a park teljes-körűen felújítása és részbeni átalakítása: térburkolatok megújítása, sportpályák burkolatának felújítása, játszótér kialakítása, zöldfelület rendezés.
Az építési tevékenység jellemzően nem érinti az épület elsődleges tartószerkezeti rendszerét, csak az esetlegesen szükséges megerősítéseket és kiváltásokat foglalja magában, és az akadálymentes rámpa miatt tervezett bővítésre terjed ki. A felújítás nem érinti a jelenlegi működő parkolási rendet és a meglévő gépkocsi behajtók elrendezését. Nem fog csökkenni a jelenlegi zöldfelületi arány.
A részletes műszaki dokumentációt az EKR-ből letölthető közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2) A III.1.3) M/2) tekintetében bemutatott szakemberek szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett releváns szakmai többlettapasztalata (hónap)  3
2 2.1) A III.1.3) M/2.1) tekintetében bemutatott szakember É szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett releváns szakmai többlettapasztalata (hónap) 1,5
3 2.2) A III.1.3) M/2.2) tekintetében bemutatott szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett releváns szakmai többlettapasztalata (hónap) 1,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5) pont Ár szempontja: Nettó ajánlati ár összesen (Ft)
2) A II.2.5) pont szerinti 2) szempont (A III.1.3) M/2) tekintetében bemutatott szakemberek szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett releváns szakmai többlettapasztalata (hónap)) alszempontjai esetén AK a 60 hónap és annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a max. pontszámot adja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő („AT”), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ("Korm. rendelet") 1. § (1) bek. alapján az AT-nek ajánlatában a Korm. rendelet 3-4. és 5-6. §-a szerint előzetesen a Korm. rendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum ("EEKD") benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. Az ajánlatkérő („AK”) Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Korm. rendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles. A Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT az ajánlatban csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles. A Korm. rendelet 15. § (2) bek. alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, AK kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését. A Korm. rendelet 13.§-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
SZ/1) Alkalmas az AT, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján).
SZ/2) Alkalmas az AT, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők, ha szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján).
Kétség esetén AK a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet AT-től arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
(Folytatás a III.1.2) pontban)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 1.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolás benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolni:
Az alkalmasságot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7)-(8) bekezdése szerint is igazolhatja.
(Folytatás a III.1.1) pontból):
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ/1 és SZ/2) A Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelménynek. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.
A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód – AK Kbt. 69. § (4)-(7) szerinti felhívására a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerződés teljesítése során a tervezési, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek az SZ/1), illetve az SZ/2 követelménynek saját magának meg kell felelnie.
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/1) és SZ/2 követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen elérte a nettó 1,2 milliárd Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 1.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolni:
M/1) Az alkalmasságot a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (mely adatok alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható kell legyen),
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hó nap),
- a teljesítés helyét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek meg-felelően történt-e.
Az építmény jellegét tekintve hasonló műszaki tartalmú és használatú létesítményre vonatkozó korábbi tervezési munka, illetve építési beruházás megvalósítását a felhívásban előírtakkal műszaki szempontból egyenértékűnek kell tekinteni.
M/2) Az alkalmasságot a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolni.
A szakemberek tekintetében igazolásként csatolandó:
- A szakember végzettségét, és/vagy képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, feltéve, hogy a szakember nem rendelkezik a vonatkozásában releváns tervezői, illetve műszaki vezetői jogosultsággal. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban megadott adatok (jogosultság nyilvántartási száma és megszerzésének (névjegyzékbe vételének) időpontja) alapján a jogosultság meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara elektronikus nyilvántartásában.
- Az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatokat, a szakember jelenlegi munkahelyét, a szakember releváns szakmai tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a hivatkozott munka/projekt megnevezését, szakember által ellátott feladat/ munkakör/tevékenység ismertetését (amelyből a szakember vonatkozásában releváns jogosultság megszerzéséhez szükséges releváns szakmai gyakorlati időt egyértelműen megállapítható), továbbá a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hónap). Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati időtartamok csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe, továbbá az adott szakmai tapasztalat kezdő és befejező hónapja beleszámít az adott szakmai tapasztalat időtartamába.
- A szakmai önéletrajz részeként (vagy külön nyilatkozatban) csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a közbeszerzés tárgyát képező tervezési munka teljesítése során É tervezői, illetve MV-É műszaki vezetői pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bek. szerint együttesen megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését Kbt. 65.§ (7)-(9) bek. szerint is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónapban) rendelkezik az alábbi referencia munkákkal:
1.1) legalább 1 db a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, a magasépítés körébe tartozó építmény kiviteli tervezésére vonatkozó referenciával, mely terepszint felett legalább földszint plusz 4 szintet foglal magában, legalább 2.000 m2 bruttó alapterülettel;
1.2) legalább 1 db a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, a magasépítés körébe tartozó építmény kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely legalább 100 db huzamos tartózkodás céljára szolgáló helységet foglal magában.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő „huzamos tartózkodás céljára szolgáló helységen” az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet („OTÉK”) 1. számú mellékletének 53. pontjában meghatározott következő fogalmat érti: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan két óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a két órát nem éri el.
M/2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 2. pont].
2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (Építési szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. cím 1. rész 2. pont].
Ugyanazon szakember mindkét alszempont vonatkozásában megjelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK késedelmes és hibás teljesítési, valamint meghiúsulási kötbért érvényesíthet.
Nyertes AT teljesítési és jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani, mindkét biztosíték mértéke a szerződés szerinti teljes, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
Nyertes AT a teljes, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió Ft előlegként történő kifizetését kérheti.
Nyertes AT a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32.§-ának megfelelően az előlegszámlán felül 5 részszámla és 1 végszámla kiállítására jogosult. AK az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdése szerinti határidőben fizeti meg, azzal, hogy ha nyertes AT a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a szerint történik. AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1)-(2), (5) és (6) bekezdéseire.
Részletesen a szerződés tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1) bekezdés, továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint történik. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők részére megküldi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő („AK”) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban jelzi, nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő („AT”) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2) AK az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljáráshoz rendelten a közbeszerzési dokumentumok („KD”) között a www.ekr.gov.hu címen.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti Információkat.
5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történő nyilatkozattételre és a közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülő szervezetek részéről történő meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók.
6) Az ajánlatot AT-nek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
7) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "EKR rendelet") rendelkezései irányadók.
8) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.
9) AK a III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelményeket és annak előírt igazolási módjait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
10) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11) AK nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
12) FAKSZ: dr. Perczel Zsófia (lajstromszám: 00174).
13) Annak indoka, hogy az építési beruházás műszaki tartalma kiterjed a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre is: Az engedélyes tervezési dokumentáció készítéséhez tartott helyszíni szemlén – figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező szálloda a tervek készítésekor folyamatosan üzemelt – az épület teherhordó szerkezeti elemeinek állagát, állapotát szemrevételezéssel lehetett megtekinteni, roncsolásos vizsgálatok végzésére nem volt lehetőség, így a tényleges ellenőrzést a bontási munkálatok során kell elvégezni. Tekintettel arra, hogy a szálloda felújítása, korszerűsítése során takart szerkezetekkel kell számolni és a tényleges ellenőrzést a bontási munkálatok során kell elvégezni, indokolt a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést egy eljárás keretében megvalósítani.
(Folytatás a VI.4.3) pontban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
(Folytatás a VI.3) pontból)
14) A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Az építési beruházás tárgya olyan összefüggő létesítmény tervezésére és kivitelezésére irányul, amely tekintetében sem műszaki szempontból, sem szervezési, sem költséghatékonysági szempontból nem indokolt a részekre történő ajánlattétel biztosítása. Az építési beruházás (projekt) olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. A beruházást meghatározó feladatok (munka-)szervezési, kiviteli tervezési, és garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkotnak, így a részajánlat-tétel a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné, illetőleg a beruházás költségét indokolatlanul drágíthatná.
15) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.
16) A módszer(ek) meghatározása, amellyel AK megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1) szempont (Ár szempont) esetén a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat pedig a fordított arányosítás módszerével kap pontot. A 2) szempont alszempontjai esetén azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési alszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket (0 hónap) tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (60 hónap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső érték (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően a KD-ban meghatározott képlet alkalmazásával kerül pontozásra.
17) A nyertes AT által a jelen felhívás III.1.3) pont M/2) alszempontjai szerint megnevezett szakembereknek a szerződéskötés időpontjában rendelkezniük kell a vonatkozásukban megadott, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői, illetve É szakterületi jelölésű felelős tervezői jogosultsággal. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy ha a megjelölt szakember a jogosultsággal a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik, az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül. Amennyiben az ajánlatban megnevezett szakember tekintetében a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, vagy ennél korábbi jogszabály szerinti szakterület jelölés az irányadó a szerződéskötés időpontjában, úgy az AK által előírt jogosultsági követelménnyel - e rendelet alapján – egyenértékű jogosultsággal kell az érintett szakembernek rendelkeznie (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 47. § (4) bekezdés figyelembevételével).
18) AK a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról a szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj ellenében.
AK biztosítja, hogy a nyertes AT jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során rendelkezésére bocsátott engedélyes tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák