Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/77
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.23.
Iktatószám:6916/2019
CPV Kód:72421000-7
Ajánlatkérő:Lechner Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zrt.;Symmetria Magyarország Zrt.;HUMANsoft Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Lechner Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18375
Postai cím: Budafoki út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Ozsvárt Zsófia
Telefon: +36 12792640
E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu
Fax: +36 12792641
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása: az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) meglévő moduljainak
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72421000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása: az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) meglévő moduljainak
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72421000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. Épület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen közbeszerzési eljárás célja olyan korszerű e-ügyintézési megoldások létrehozása, melyek a lakosság és a vállalkozások számára egyaránt lehetővé teszik az építésügyi és a térségi tervezési adatok elérését, felhasználását és megjelenítését - ahol lehetséges 3D alapon - az alábbi szakmai beavatkozási területeken: közműegyeztetés, térségi tervezés, építési beruházások, építésügyi minőségellenőrzés, építésügyi ismeretek terjesztése. Kiemelt cél továbbá, hogy a projektet érintő szakmai területeken teljes körűen támogatva legyen az összes hatósági eljárás (térségi tervezési hatósági eljárások, építésügyi hatósági eljárások).
Az elektronizáláson túl technológiai fejlesztésekre és innovatív megoldások alkalmazására is szükség van, hiszen miközben a tervezők jelentős része már három dimenzióban tervez, addig az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nem alkalmasak ezek támogatására. Fő szerepet kapnak a térinformatikai fejlesztések, hiszen a térségi tervezési, valamint építésügyi szakterület érintettjei napi munkavégzésük során jelentős arányban használnak térképes megoldásokat tájékozódás, hatósági ügyintézés, vagy akár tervezési céllal.
Együttműködve az ajánlatkérővel, az alkalmazásfejlesztéseket végző vállalkozó feladata az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) már meglévő moduljainak funkcionális továbbfejlesztése és ezekre épülve új modulok létrehozása, melynek segítségével megvalósul az építésügyi beruházási folyamatok elektronizálása. Feladat továbbá, hogy olyan komplex, háromrétegű architektúra kerüljön kialakításra, mely támogatja az érintett Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program szempontrendszerében is szereplő közadatok újrahasznosításának irányelveit, így gazdaságélénkítő hatással legyen az építésügy teljes spektrumában.
Az alkalmazás-fejlesztési tevékenységektől elvárt főbb, az érintett ügyfelek számára is érzékelhető műszaki-szakmai eredményeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzés mennyisége: 16 darab szakrendszer fejlesztése, továbbfejlesztése, valamint 1 darab, 8 almodulból álló központi keretrendszer fejlesztése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 140 - 288149

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása: az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) meglévő moduljainak
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HUMANsoft Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5990000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72421000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72421000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. Épület.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás célja olyan korszerű e-ügyintézési megoldások létrehozása, melyek a lakosság és a vállalkozások számára egyaránt lehetővé teszik az építésügyi és a térségi tervezési adatok elérését,
felhasználását és megjelenítését - ahol lehetséges 3D alapon - az alábbi szakmai beavatkozási területeken: közműegyeztetés, térségi tervezés, építési beruházások, építésügyi minőségellenőrzés, építésügyi ismeretek terjesztése. Kiemelt cél továbbá, hogy a projektet érintő szakmai területeken teljes körűen támogatva legyen az összes hatósági eljárás (térségi tervezési hatósági eljárások, építésügyi hatósági eljárások).
Az elektronizáláson túl technológiai fejlesztésekre és innovatív megoldások alkalmazására is szükség van, hiszen miközben a tervezők jelentős része már három dimenzióban tervez, addig az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nem alkalmasak ezek támogatására. Fő szerepet kapnak a térinformatikai fejlesztések, hiszen a térségi tervezési, valamint építésügyi szakterület érintettjei napi munkavégzésük során jelentős arányban használnak térképes megoldásokat tájékozódás, hatósági ügyintézés, vagy akár tervezési céllal.
Együttműködve az ajánlatkérővel, az alkalmazásfejlesztéseket végző vállalkozó feladata az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) már meglévő moduljainak funkcionális továbbfejlesztése és ezekre épülve új modulok létrehozása, melynek segítségével megvalósul az építésügyi beruházási folyamatok elektronizálása. Feladat továbbá, hogy olyan komplex, háromrétegű architektúra kerüljön kialakításra, mely támogatja az érintett Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program szempontrendszerében is szereplő közadatok újrahasznosításának irányelveit, így gazdaságélénkítő hatással legyen az építésügy teljes spektrumában.
Az alkalmazás-fejlesztési tevékenységektől elvárt főbb, az érintett ügyfelek számára is érzékelhető műszaki-szakmai eredményeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzés mennyisége: 16 darab szakrendszer fejlesztése, továbbfejlesztése, valamint 1 darab, 8 almodulból álló központi keretrendszer fejlesztése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5990000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: 4iG Nyrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Jelen szerződés annak mindkét Fél által történő aláírását követően lép hatályba. Felek szerződésszerű teljesítését követően szűnik meg a 1. számú mellékletben meghatározott ütemezés szerint. Az egyes részfeladatokat és azok teljesítési és fizetési ütemezését jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
12. Jelen szerződés módosítás hatálybalépésének feltétele a “3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú és az “E-építés keretrendszer - innovációval a magyar emberek szolgálatában című KÖFOP1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 azonosítószámú projektek időtartamának meghosszabbítására irányuló, a Miniszterelnökség, mint Támogató és a Lechner Nonprofit Kft., mint Kedvezményezett között 2016. december 21. napján létrejött Támogatási Szerződések módosításának hatályba lépése. A Miniszterelnökség KSZ-42/41/2/2018. számú levelében a projektek fizikai befejezésének 2020. december 31-re való módosításának elvi engedélyét megadta.
13. Megrendelő az üzemeltetési környezet rendelkezésre állásáról haladéktalanul írásban értesíti Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételének napjától az éles rendszeren a Vállalkozó általi telepítés megkezdhető.
A HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2019.02.05. napján írásban jelezte Megrendelő részére, hogy a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2019.01.31. napjával megszűnt, és a 4iG Nyrt.-be beolvadt jogutódlás útján.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára által 2018.12.20. napján Megrendelő részére küldött LTK KÖFOP-KAK igénybevétel tárgyú levelében arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy a szükséges infrastrukturális feltételek beszerzése és kialakítása a NISZ Zrt. feladata, ennek megfelelően szükséges a Támogatási Szerződés módosítása.
A konzorciumi megállapodás előfeltétele annak, hogy az informatikai alkalmazásfejlesztéshez szükséges szerverinfrastruktúra beszerzése megkezdődjön. A vállalkozási szerződés 1. számú melléklete rögzíti, hogy „amíg nem állnak rendelkezésre az Ajánlatkérő által biztosított különböző üzemeltetési környezetek (de legalább éles és teszt), addig az átadás-átvételkor elégséges az Ajánlattevő saját infrastrukturális környezetén történő telepítés. Ajánlatkérő átadás-átvételkor a leszállítandó dokumentumok azon körétől eltekint, ami csak az éles környezetben értelmezhető.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5990000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 590000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben