Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/80
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.24.
Iktatószám: 6991/2020
CPV Kód: 16000000-5
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU211,HU212,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HERCEGHALOM INTERAT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: országos közút üzemeltetése, fenntartása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199177
E-mail: kleithal.mariann@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárutak traktor alapú munkagépei
Hivatkozási szám: EKR001204452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kerékpárutak karbantartásához traktor alapú munkagépek beszerzése adapterekkel adásvételi keretszerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 182281500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárutak karbantartásához traktor alapú munkag
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szombathely, Szentes, Kápolnásnyék, Tatabánya, Makó. A pontos címeket a dokumentáció tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 5 db traktor alapú eszközhordozó munkagép, 5 db egytengelyes pótkocsi, 5 db. sószóró adapter, 5 db kasza adapter, 5 db homlokseprő adapter, 5 db kétszárnyú homlokhóeke beszerzésére
1.1.Traktor alapú munkagép Összesen: 5 db
Az eszközhordozót vizsgáztatva, rendszámmal, közúti közlekedésre alkalmas kivitelben kell átadni. A gép közúti vizsgáztatását lassú járműként (piros rendszámra) kell elvégeztetni.
1.1.1. A traktor alapú eszközhordozó munkagép főbb műszaki adatai:
• működtetés: belsőégésű turbófelöltésű, levegő visszahűtős diesel üzemű motorral;
• teljesítménye a névleges motorfordulatszámon ECE R120 szerint min.: 32 kW /44 LE;
• hengerek száma: min.: 3 db;
• motor hűtése: hűtőfolyadékkal;
• kormányzás: hidraulikus szervo kormányzás az első kerekeken;
• vontatási kapacitás ráfutófékes vontatmánnyal: min. 3500 kg — max. 4.100 kg;
1.2. Egytengelyes pótkocsi összesen:5 db;
1.2.1. Főbb műszaki előírások:
• nyomtáv: 1.200 mm és 1.400 mm közötti;
• a megengedett legnagyobb össztömege: 3.400 kg és 4.000 kg közötti;
• hasznos terhelhetősége: min.: 2.700 kg- maximum 3.000 kg;
• kivitele: 3 oldalra hidraulikusan billenthető kivitel;
• a rakfelület szélessége: 1.500 mm és 1.600 mm közötti;
• a rakfelület hossza: 2.400 mm és 2.600 mm közötti;
• az alap oldalfalak magassága: 350 mm és 450 mm közötti,
• min. 25 km/ó üzemi sebességű kivitel;
• Az eszközt vizsgáztatva, rendszámmal, közúti közlekedésre alkalmas kivitelben kell átadni.
1.3. Sószóró adapter összesen: 5 db;
1.3.1 .Főbb műszaki követelmények:
• síkosság-mentesítő anyag tartályának hasznos térfogata:
 minimum: 1,4 m3;
 maximum: 1,6 m3;
• a só tartály befoglaló méretei:
 hossza: max. 2.700 mm;
 szélessége: max. 1.250 mm;
mérteknek igazodniuk kell az 1.2 pontban részletezett pótkocsi rakfelületének méreteihez.
 só tartály teljes magassága, a rakfelülettől mérve: max.1.000 mm;
• só tartály anyaga, nagy teherbírású- ütésálló-egy darabból rotációs öntéssel készült polietilén;
• a sószóró felépítmény saját üres tömege: min. 280 — max. 350 kg;
1.4. Kasza adapter: összesen 5 db ;
1.4.1. Főbb műszaki követelményei:
• csatlakoztatás az eszközhordozó elejére, a DIN eszköztartó lapra (kimerevített első
3 pontos felfüggesztés is megengedett);
• meghajtása: az alapgép első TLT- tengelyéről szabadonfutós kardántengellyel;
• működtetése: a saját hidraulika rendszeréről;
• vezérlése, elektronikus – hidraulikus-proporcionális távvezérlés, a vezető fülkében elhelyezett joystick vagy mini joystick kezelőszervvel;
• kialakítása: gémszerkezetes, a nagy oldalkinyúlás miatt;
• a vágószerkezet munkaszélessége: min.: 950 mm – max.: 1.100 mm;
1.5. Homlokseprő adapter összesen 5 db ;
1.5.1. Főbb műszaki követelmények:
• működtetése: az alapgép hidraulikus rendszeréről;
• hidraulikus működésmódok: a jobbra-balra munkahelyzetbe történő elfordítás,
hidraulikus munkahengerekkel;
• adapter teljes szélessége: max. 2.150 mm;
• a seprő kefe henger hossza: min. 1.700 mm - max. 1.800 mm;
• munkaszélessége (befordított állapot): min. 1.500 mm - max. 1.600 mm;
• kefeátmérő: min. 450 mm – max. 600 mm;
• horizontális mozgásszög oldalanként: min. ± 25°;
• elfordíthatóság jobb és baloldali irányba: fokozatmentesen, hidraulikusan;
• hidraulikus emelés, süllyesztés: az eszközhordozó első 3 pontos függesztőjével;
1.6. Kétszárnyú homlokhóeke összesen: 5 db
1.6.1. Főbb műszaki követelmények:
• kialakítása: kétszárnyú eke,
• a hóeke munkafázisai: ekézés, jobbra, balra „egyenes állás”;
nyitási funkció, nyitóeke ként;
kupacolási funkció, „V” alak;
• működtetése: az alapgép hidraulikus rendszeréről;
• a hóeke hossza mindkét szárny egyenes állásában: min.2.000mm — max. 2.100 mm;
• a legkisebb munka szélesség a szárnyak V-állásában: max. 1.800 mm;
• ekeszárny magasság: min. 800 mm — max. 1.000 mm;
A további követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 ÁFHE megléte (magyarországi típusbizonyítvány) a traktor alapú munkagép tekintetében (igen/nem) 20
2 Traktor alapú munkagép összesített szennyezőanyag kibocsátása típusbizonyítvány szerint (g/kWh) 10
3 Kötelezően vállalandó jótálláson felül vállalt plusz jótállás (minimum 0, maximum 6 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.1.5. és II.2.6. pontokban foglalt technikai információ kizárólag a hirdetmény elektronikus feladhatósága érdekében került rögzítésre. Az egyedi megrendelés teljesítési határideje az egyedi megrendelés megküldésétől számított 6 hónap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 220 - 539306
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2019/000682/001/00 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárutak karbantartásához traktor alapú munkag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HERCEGHALOM INTERAT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52800166
Postai cím: Csabdi Út 2
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: csallai.peter@interat.hu
Telefon: +36 303035430
Internetcím(ek): (URL) www.interatzrt.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 182281500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: HERCEGHALOM INTERAT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Székhelye: 2060 Bicske, Csabdi út 2., adószáma: 10980965-2-07)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)