Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/83
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.04.29.
Iktatószám:7155/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Algyő Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:6750 Algyő, Kastélykert utca 38. hrsz.: 980
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CLEAN STAR COMPLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Algyő Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43862991
Postai cím: Kastélykert Utca 40
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Izsákné Kövesdi Gabriella
Telefon: +36 302133022
E-mail: izsakne.k.gabriella@algyo.hu
Fax: +36 62517516
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.algyo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000269942018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Civilház épületének felújítása.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 38. hrsz.: 980
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület felújítását, korszerűsítését, az épület külső utólagos hőszigetelését, födém hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését, projektarányos akadálymentesítését, valamint az udvari melléképület azbesztmentesítését terveztük, mely megvalósítása pályázati és önerős forrásból történik. A fő és a melléképületben a meglévő gázkonvektorok elbontásra kerülnek. A melléképületben továbbiakban nem lesz fűtés. A főépületben elbontott konvektorok helyett új fűtési hálózat létesül, mely egy kondenzációs gázkazánnal megfűtött radiátoros rendszer lesz, a használati melegvíz előállítását is e kazánnal biztosítjuk. Az épület akadálymentes megközelítése és használata miatt új kifelé nyíló bejárati ajtó és új rámpa készül. A Kastélykert utcai és a Géza utcai oldalon a járdát és az útcsatlakozást az akadálymentesítésnek megfelelően kell kialakítani. A meglévő nyílászárók cserélve lesznek egyedi fa szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra, a szükség szerint új áthidaló beépítésével. A nyílászárók beépítése után az álmennyezetet vissza kell építeni. Az épület homlokzati hőszigetelését 14 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel, lábazatnál 12 cm vastag expert fix, a padlás hőszigetelését 25 cm vastag szálas hőszigetelő paplanterítéssel. A padláson szerviz „járdát” kell kialakítani a padlásfeljárótól a tető közepén és a kéményekig. A homlokzati hőszigetelés során azt a lábazatnál egészen az alapozásig. A földszinten vizesblokk mellett meglévő tároló helyiség felhasználásával egy új akadálymentes WC-t alakítunk ki, a meglévő konyha továbbiakban teakonyhaként fog működni. A meglévő korábbi söntés fa szerkezetű pultja elbontásra kerül. A feltárt pincét az udvar felől terveztük megközelíteni, az eredeti lépcsőre épített acél lépcső elbontása után a meglévő, eredeti lépcső felújítását kell elvégezni. A felújítások során a pince gravitációs szellőztetésének kialakítását, világítás kiépítését és festését kell elkészíteni. A meglévő vizesblokkokban piktogramok elhelyezésén és festésen,
külső nyílászáró és fűtőtest beépítése miatti burkolat pótlás, javítási munkálatokon kívül más építési munkát nem terveztünk. Az épületben tűzjelző rendszer, riasztó kiépítésre került, ezek működésének ellenőrzését a felújítási munkálatokat követően el kell végezni. Az épület udvar felőli acél szerkezetre rögzített ponyva fedésű teraszának újraburkolását beton kiselemes burkolattal kell kialakítani. A homlokzati hőszigetelés miatt a meglévő kerítés épület sarkán lévő falazott oszlopát újra kell építeni és a kerítés ezen szakaszát kisebbre kell átépíteni. A felújításokat követően a kerítés újra festését el kell végezni. Udvaron tervezett új térburkolatok a meglévő burkolat feltörése után kerül kialakításra. A teraszt fedő ponyva kicserélésre kerül és a hőszigetelés kialakítása miatt az acél szerkezet épület felőli oldalát át kell ill. kisebbre kell szabni. A melléképület külső belső nyílászáró cserélve lesznek, a meglévő fűtésrendszere elbontásra kerül. A meglévő azbesztpala fedés elbontása után a tető új cserepes (kőörleményes) fémlemez fedést kap, mely alá a meglévő és megmaradó acél tetőszerkezetre új alátét lécezéseket és tetőfóliát kell beépíteni a gyártó előírásokat betartva. Az épület belső elektromos hálózata felújításra kerül, az elektromos hálózat a főépületből földkábelen kerül megtáplálásra. Az épület külső fala lokálisan a jelzett helyen utólagos nedvesség elleni falszigetelést kap, ugyanezen a helyen a felvizesedett vakolat leverése, és a fal újra vakolása is szükséges. Külső homlokzat felújítás és javítást követően az épület új nemesvakolatot kap. Épület körül faltőjárda készül. A munkák végzése során meglévő homlokzati nyílászárókat és konvektorokat óvatosan kell kibontani és a megrendelő által biztosított helyen kell deponálni! A tervezett építési munkálatok nem építési engedély köteles tevékenységek!
Az épület nettó alapterülete összesen: 212,77 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00045

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12916 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Civilház épületének felújítása.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CLEAN STAR COMPLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34061875
Postai cím: Szabadkai Út 72
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
E-mail: cleanstar@cleanstar.hu
Telefon: +36 209999081
Internetcím(ek): (URL) www.cleanstar.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32375301
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 38. hrsz.: 980
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület felújítását, korszerűsítését, az épület külső utólagos hőszigetelését, födém hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését, projektarányos akadálymentesítését, valamint az udvari melléképület azbesztmentesítését terveztük, mely megvalósítása pályázati és önerős forrásból történik. A fő és a melléképületben a meglévő gázkonvektorok elbontásra kerülnek. A melléképületben továbbiakban nem lesz fűtés. A főépületben elbontott konvektorok helyett új fűtési hálózat létesül, mely egy kondenzációs gázkazánnal megfűtött radiátoros rendszer lesz, a használati melegvíz előállítását is e kazánnal biztosítjuk. Az épület akadálymentes megközelítése és használata miatt új kifelé nyíló bejárati ajtó és új rámpa készül. A Kastélykert utcai és a Géza utcai oldalon a járdát és az útcsatlakozást az akadálymentesítésnek megfelelően kell kialakítani. A meglévő nyílászárók cserélve lesznek egyedi fa szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra, a szükség szerint új áthidaló beépítésével. A nyílászárók beépítése után az álmennyezetet vissza kell építeni. Az épület homlokzati hőszigetelését 14 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel, lábazatnál 12 cm vastag expert fix, a padlás hőszigetelését 25 cm vastag szálas hőszigetelő paplanterítéssel. A padláson szerviz „járdát” kell kialakítani a padlásfeljárótól a tető közepén és a kéményekig. A homlokzati hőszigetelés során azt a lábazatnál egészen az alapozásig. A földszinten vizesblokk mellett meglévő tároló helyiség felhasználásával egy új akadálymentes WC-t alakítunk ki, a meglévő konyha továbbiakban teakonyhaként fog működni. A meglévő korábbi söntés fa szerkezetű pultja elbontásra kerül. A feltárt pincét az udvar felől terveztük megközelíteni, az eredeti lépcsőre épített acél lépcső elbontása után a meglévő, eredeti lépcső felújítását kell elvégezni. A felújítások során a pince gravitációs szellőztetésének kialakítását, világítás kiépítését és festését kell elkészíteni. A meglévő vizesblokkokban piktogramok elhelyezésén és festésen,
külső nyílászáró és fűtőtest beépítése miatti burkolat pótlás, javítási munkálatokon kívül más építési munkát nem terveztünk. Az épületben tűzjelző rendszer, riasztó kiépítésre került, ezek működésének ellenőrzését a felújítási munkálatokat követően el kell végezni. Az épület udvar felőli acél szerkezetre rögzített ponyva fedésű teraszának újraburkolását beton kiselemes burkolattal kell kialakítani. A homlokzati hőszigetelés miatt a meglévő kerítés épület sarkán lévő falazott oszlopát újra kell építeni és a kerítés ezen szakaszát kisebbre kell átépíteni. A felújításokat követően a kerítés újra festését el kell végezni. Udvaron tervezett új térburkolatok a meglévő burkolat feltörése után kerül kialakításra. A teraszt fedő ponyva kicserélésre kerül és a hőszigetelés kialakítása miatt az acél szerkezet épület felőli oldalát át kell ill. kisebbre kell szabni. A melléképület külső belső nyílászáró cserélve lesznek, a meglévő fűtésrendszere elbontásra kerül. A meglévő azbesztpala fedés elbontása után a tető új cserepes (kőörleményes) fémlemez fedést kap, mely alá a meglévő és megmaradó acél tetőszerkezetre új alátét lécezéseket és tetőfóliát kell beépíteni a gyártó előírásokat betartva. Az épület belső elektromos hálózata felújításra kerül, az elektromos hálózat a főépületből földkábelen kerül megtáplálásra. Az épület külső fala lokálisan a jelzett helyen utólagos nedvesség elleni falszigetelést kap, ugyanezen a helyen a felvizesedett vakolat leverése, és a fal újra vakolása is szükséges. Külső homlokzat felújítás és javítást követően az épület új nemesvakolatot kap. Épület körül faltőjárda készül. A munkák végzése során meglévő homlokzati nyílászárókat és konvektorokat óvatosan kell kibontani és a megrendelő által biztosított helyen kell deponálni! A tervezett építési munkálatok nem építési engedély köteles tevékenységek!
Az épület nettó alapterülete összesen: 212,77 m2.
Módosul a Szerződés műszaki tartalma, mivel a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkák, illetve a műszaki tartalmat érintő egyéb, műszakilag indokolt módosítások elvégzése szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35553595
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CLEAN STAR COMPLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34061875
Postai cím: Szabadkai Út 72
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
E-mail: cleanstar@cleanstar.hu
Telefon: +36 209999081
Internetcím(ek): (URL) www.cleanstar.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés korábbi, 1. számú módosítása alapján:
A Szerződés 7.2. pontja (azaz az előleg mértéke) az alábbiak szerint módosul:
„7.2. Vállalkozó a jelen szerződés létrejöttét követően a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet. Előleg igénylése esetén Megrendelő az előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. Az előleg elszámolására az első rész-számlában kerül sor. Az előleg-számlát Vállalkozó 3 példányban a Megrendelő névére és címére állítja ki, a számlán fel kell tüntetni a beruházás megnevezését is.”
A módosítás az ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összegét nem érinti.
A Szerződés korábbi, 2. számú módosítása alapján:
A Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Teljesítési határidő: 2018. november 30.”
A Szerződés jelenlegi, 3. számú módosítása alapján:
1. Módosul a Szerződés műszaki tartalma, mivel a szerződésmódosítás mellékletét képező vállalkozói kérelemben és módosított költségvetésben részletezett és a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunkák, illetve a műszaki tartalmat érintő egyéb, műszakilag indokolt módosítások elvégzése szükséges.
2. Az 1. pontban foglaltak következtében a Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Teljesítési határidő: 2018. december 14.”
3. Az 1. pontban foglaltak következtében a Szerződés 6.1. pontja (Vállalkozói díj) az alábbiak szerint módosul:
„6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:
Nettó: 35.553.595,- Ft
Áfa: 9.599.471.- Ft
Bruttó: 45.153.066,- Ft."
4. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpont).
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunkák – az összetettségükből kifolyólag, valamint azért, mert több munkanemet is érintettek - műszakilag nem voltak elválaszthatóak az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalomtól (Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpont). Másrészt a pótmunka felmerülésekor az eredeti szerződő fél (vállalkozó) még jelen volt a munkaterületen - ismerte a terveket, a körülményeket és a pontos kivitelezői feladatokat - azaz a teljesítés folyamatban volt. Új szerződő fél választása esetén a fentiek átvétele jelentős időveszteséget, többletköltséget, többletadminisztrációt és kivitelezési kockázatot jelentett volna, pontosan az eredeti műszaki tartalom és a pótmunka fizikai és műszaki összefüggése következtében (Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpont).
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 32375301 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35553595 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben