Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/47
Beszerzés tárgya:— új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés telepítése Leányvár, Tokod-elágazás, Esztergom-Kertvárosés Esztergom állomásokon (összesen 17 központi villamos állítású váltó, amiből a legnagyobb állomáson 8kerül bekötésre), — a biztosítóberendezés és távközlés belsőtéri technológiai berendezéseit is magában foglaló konténerektelepítése, Leányvár, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon — Esztergom állomáson ki kell alakítani Leányvár, Esztergom-kertváros és Esztergom állomásokbiztosítóberendezéseinek és a vonalszakasz távközlő és utastájékoztató berendezéseinek kezelőfelületeivel aforgalmi irodát és teljes körűen be kell rendezni, — új biztosítóberendezés és az új távközlési létesítmények áramellátási berendezéseinek megépítése, — valamennyi létesítmény tervezési munkái (szakágaktól függően engedélyezési-, elő- és kiviteli tervekkészítése és az üzemeltetőhöz, szakhatóságokhoz, hatóságokhoz történő benyújtása, tanúsítványokbeszerzése, megvalósulási és üzemeltetési dokumentációk összeállítása), — a létesítmények üzembe helyezésével kapcsolatos Vállalkozóra háruló munkák, — új távközlési és informatikai hálózatok és berendezések kiépítése, — új utastájékoztató rendszer kiépítése, — tűz- és vagyonvédelmi rendszerek, valamint térfigyelés kialakítása, — vasúti vonalkábel építés és szerelés váltakozó vontatási áramú villamos vasúti pályán (30 kmvonalhosszon), — optikai kábelépítés és szerelés vasúti pálya mellett, vagy felsővezetéki oszlopsoron (20 km vonalhosszon), — a villamos vontatás elektromos távhatása miatt szükségessé váló, nem vasúti távközlő hálózatok (vagyegyéb nem vasúti gyengeáramú hálózatok) védelmi munkái, — figyelembe kell venni a korszerűsítés II. ütemében megvalósuló vonalvillamosítást, — figyelembe kell venni a távlatban kiépítésre kerülő GSM-R rendszert, — figyelembe kell venni a távlatban megvalósítani tervezett ETCS 2 rendszert, — a 24 szálas optikai gerinckábel a 2. ütemben történő villamosításnál a felsővezetéki oszlopokra átszerelésrekerül. — A szerződésben rögzítésre kerülő felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezési rendszer MÁVkövetelményekhez, valamint az adott telepítési feltételekhez történő adaptálása (beleértve a rendszerfejlesztés,szoftverfejlesztés, tervezés valamennyi fázisát), — A telepítésre kerülő rendszer/ek/ biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128és EN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást), — A munkák keretében létesülő valamennyi biztosítóberendezési rendszer végleges építési engedélyéhez,üzembe-helyezéséhez és hatósági használatbavételéhez szükséges valamennyi feladat elvégzése, beleértve aszükséges tervek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyatása. — A nyertes ajánlattevő feladata a beruházáshoz kapcsolódóan a hirdető táblák, emlékeztető táblákkihelyezése a projekt helyszíneken a kivitelezési munkák megkezdése előtt és után. A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. Becsült érték áfa nélkül: 2 890 000 000 HUF
Hirdetmény típusa:További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.04.22.
Iktatószám:7156/2014
CPV Kód:45316200-7;71322500-6
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváth Zoltán
Telefon: +36 15117427
E-mail: horvathzo@mav.hu
Fax: +36 15115189
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében)  
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”) x

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Piliscsaba–Esztergom között új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés, Rákosrendező–Esztergomvasútvonalon a távközlési munkák elvégzése és utastájékoztató berendezések telepítése vállalkozásiszerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0002.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
— új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés telepítése Leányvár, Tokod-elágazás, Esztergom-Kertvárosés Esztergom állomásokon (összesen 17 központi villamos állítású váltó, amiből a legnagyobb állomáson 8kerül bekötésre),
— a biztosítóberendezés és távközlés belsőtéri technológiai berendezéseit is magában foglaló konténerektelepítése, Leányvár, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon
— Esztergom állomáson ki kell alakítani Leányvár, Esztergom-kertváros és Esztergom állomásokbiztosítóberendezéseinek és a vonalszakasz távközlő és utastájékoztató berendezéseinek kezelőfelületeivel aforgalmi irodát és teljes körűen be kell rendezni,
— új biztosítóberendezés és az új távközlési létesítmények áramellátási berendezéseinek megépítése,
— valamennyi létesítmény tervezési munkái (szakágaktól függően engedélyezési-, elő- és kiviteli tervekkészítése és az üzemeltetőhöz, szakhatóságokhoz, hatóságokhoz történő benyújtása, tanúsítványokbeszerzése, megvalósulási és üzemeltetési dokumentációk összeállítása),
— a létesítmények üzembe helyezésével kapcsolatos Vállalkozóra háruló munkák,
— új távközlési és informatikai hálózatok és berendezések kiépítése,
— új utastájékoztató rendszer kiépítése,
— tűz- és vagyonvédelmi rendszerek, valamint térfigyelés kialakítása,
— vasúti vonalkábel építés és szerelés váltakozó vontatási áramú villamos vasúti pályán (30 kmvonalhosszon),
— optikai kábelépítés és szerelés vasúti pálya mellett, vagy felsővezetéki oszlopsoron (20 km vonalhosszon),
— a villamos vontatás elektromos távhatása miatt szükségessé váló, nem vasúti távközlő hálózatok (vagyegyéb nem vasúti gyengeáramú hálózatok) védelmi munkái,
— figyelembe kell venni a korszerűsítés II. ütemében megvalósuló vonalvillamosítást,
— figyelembe kell venni a távlatban kiépítésre kerülő GSM-R rendszert,
— figyelembe kell venni a távlatban megvalósítani tervezett ETCS 2 rendszert,
— a 24 szálas optikai gerinckábel a 2. ütemben történő villamosításnál a felsővezetéki oszlopokra átszerelésrekerül.
— A szerződésben rögzítésre kerülő felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezési rendszer MÁVkövetelményekhez, valamint az adott telepítési feltételekhez történő adaptálása (beleértve a rendszerfejlesztés,szoftverfejlesztés, tervezés valamennyi fázisát),
— A telepítésre kerülő rendszer/ek/ biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128és EN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást),
— A munkák keretében létesülő valamennyi biztosítóberendezési rendszer végleges építési engedélyéhez,üzembe-helyezéséhez és hatósági használatbavételéhez szükséges valamennyi feladat elvégzése, beleértve aszükséges tervek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyatása.
— A nyertes ajánlattevő feladata a beruházáshoz kapcsolódóan a hirdető táblák, emlékeztető táblákkihelyezése a projekt helyszíneken a kivitelezési munkák megkezdése előtt és után.
A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 2 890 000 000 HUF
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316200-7
További tárgyak:71322500-6

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2014 - 1056 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2014 /S 013 - 019535 2014/01/18 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2014/01/16 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ x
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
 
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:
 
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Piliscsaba–Esztergom között új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés, Rákosrendező–Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák elvégzése és utastájékoztató berendezések telepítése vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0002.
Piliscsaba – Esztergom között új, D55 típusú biztosítóberendezés telepítése, valamint távközlési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZ0P-5.5.0-09-11-2013-0002.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: A MÁV Zrt. 2. számú vasútvonal Rákosrendező–Esztergom vonalszakasz.
NUTS-kód HU1,HU2,HU3
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: A MÁV Zrt. 2. számú vasútvonal Piliscsaba – Esztergom vonalszakasz.
NUTS-kód HU1,HU2,HU3

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Piliscsaba–Esztergom között új felülvezérelt Domino 55 típusú biztosítóberendezés, Rákosrendező–Esztergomvasútvonalon a távközlési munkák elvégzése és utastájékoztató berendezések telepítése vállalkozásiszerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0002.
Piliscsaba – Esztergom között új, D55 típusú biztosítóberendezés telepítése, valamint távközlési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

II.2.1) Teljes mennyiség:
— új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés telepítése Leányvár, Tokod-elágazás, Esztergom-Kertvárosés Esztergom állomásokon (összesen 17 központi villamos állítású váltó, amiből a legnagyobb állomáson 8kerül bekötésre),
— a biztosítóberendezés és távközlés belsőtéri technológiai berendezéseit is magában foglaló konténerektelepítése, Leányvár, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon
— Esztergom állomáson ki kell alakítani Leányvár, Esztergom-kertváros és Esztergom állomásokbiztosítóberendezéseinek és a vonalszakasz távközlő és utastájékoztató berendezéseinek kezelőfelületeivel aforgalmi irodát és teljes körűen be kell rendezni,
— új biztosítóberendezés és az új távközlési létesítmények áramellátási berendezéseinek megépítése,
— valamennyi létesítmény tervezési munkái (szakágaktól függően engedélyezési-, elő- és kiviteli tervekkészítése és az üzemeltetőhöz, szakhatóságokhoz, hatóságokhoz történő benyújtása, tanúsítványokbeszerzése, megvalósulási és üzemeltetési dokumentációk összeállítása),
— a létesítmények üzembe helyezésével kapcsolatos Vállalkozóra háruló munkák,
— új távközlési és informatikai hálózatok és berendezések kiépítése,
— új utastájékoztató rendszer kiépítése,
— tűz- és vagyonvédelmi rendszerek, valamint térfigyelés kialakítása,
— vasúti vonalkábel építés és szerelés váltakozó vontatási áramú villamos vasúti pályán (30 kmvonalhosszon),
— optikai kábelépítés és szerelés vasúti pálya mellett, vagy felsővezetéki oszlopsoron (20 km vonalhosszon),
— a villamos vontatás elektromos távhatása miatt szükségessé váló, nem vasúti távközlő hálózatok (vagyegyéb nem vasúti gyengeáramú hálózatok) védelmi munkái,
— figyelembe kell venni a korszerűsítés II. ütemében megvalósuló vonalvillamosítást,
— figyelembe kell venni a távlatban kiépítésre kerülő GSM-R rendszert,
— figyelembe kell venni a távlatban megvalósítani tervezett ETCS 2 rendszert,
— a 24 szálas optikai gerinckábel a 2. ütemben történő villamosításnál a felsővezetéki oszlopokra átszerelésrekerül.
— A szerződésben rögzítésre kerülő felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezési rendszer MÁVkövetelményekhez, valamint az adott telepítési feltételekhez történő adaptálása (beleértve a rendszerfejlesztés,szoftverfejlesztés, tervezés valamennyi fázisát),
— A telepítésre kerülő rendszer/ek/ biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128és EN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást),
— A munkák keretében létesülő valamennyi biztosítóberendezési rendszer végleges építési engedélyéhez,üzembe-helyezéséhez és hatósági használatbavételéhez szükséges valamennyi feladat elvégzése, beleértve aszükséges tervek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyatása.
— A nyertes ajánlattevő feladata a beruházáshoz kapcsolódóan a hirdető táblák, emlékeztető táblákkihelyezése a projekt helyszíneken a kivitelezési munkák megkezdése előtt és után.
A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül: 2 890 000 000 HUF
— új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés telepítése Leányvár, Tokod-elágazás, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon (összesen 17 központi villamos állítású váltó, amiből a legnagyobb állomáson 8 kerül bekötésre),
— a biztosítóberendezés és távközlés belsőtéri technológiai berendezéseit is magában foglaló konténerek telepítése, Leányvár, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon
— Esztergom állomáson ki kell alakítani Leányvár, Esztergom-kertváros és Esztergom állomások biztosítóberendezéseinek és a vonalszakasz távközlő berendezéseinek kezelőfelületeivel a forgalmi irodát és teljes körűen be kell rendezni,
— új biztosítóberendezés és az új távközlési létesítmények áramellátási berendezéseinek megépítése,
— valamennyi létesítmény tervezési munkái (szakágaktól függően engedélyezési-, elő- és kiviteli tervek készítése és az üzemeltetőhöz, szakhatóságokhoz, hatóságokhoz történő benyújtása, tanúsítványok beszerzése, megvalósulási és üzemeltetési dokumentációk összeállítása),
— a létesítmények üzembe helyezésével kapcsolatos Vállalkozóra háruló munkák,
— új távközlési és informatikai hálózatok és berendezések kiépítése,
— új hangos utastájékoztató és utasításadó rendszer kiépítése,
— tűz- és betörésjelző rendszerek kialakítása,
— vasúti vonalkábel és vonali energiaellátó kábel építés és szerelés a váltakozó vontatási áramú villamos vasúti pálya mentén (24 km vonalhosszon),
— optikai kábelépítés és szerelés vasúti pálya mellett, vagy felsővezetéki oszlopsoron (20 km vonalhosszon),
— a villamos vontatás elektromos távhatása miatt szükségessé váló, vasúti távközlő hálózatok (vagy egyéb vasúti gyengeáramú hálózatok) védelmi munkái,
— figyelembe kell venni a korszerűsítés II. ütemében megvalósuló vonalvillamosítást,
— figyelembe kell venni a távlatban kiépítésre kerülő GSM-R rendszert,
— figyelembe kell venni a távlatban megvalósítani tervezett ETCS 2 rendszert,
— új 48 szálas technológiai célú optikai kábelt új, a meglévő és megmaradó 20 szálas optikai kábeltől független nyomvonalon kell megvalósítani. Az összes szükséges távközlési és biztosítóberendezési funkció tartalék kerülő összeköttetését a meglévő 20 szálas optikai kábel 4 szálán kell megvalósítani, A szerződésben rögzítésre kerülő felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezési rendszer MÁV követelményekhez, valamint az adott telepítési feltételekhez történő adaptálása (beleértve a rendszerfejlesztés, szoftverfejlesztés, tervezés valamennyi fázisát),
— A telepítésre kerülő rendszer/ek/ biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128 és EN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást),
— A munkák keretében létesülő valamennyi biztosítóberendezési rendszer végleges építési engedélyéhez, üzembe-helyezéséhez és hatósági használatbavételéhez szükséges valamennyi feladat elvégzése, beleértve a szükséges tervek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyatása.
— A nyertes ajánlattevő feladata a beruházáshoz kapcsolódóan a hirdető táblák, emlékeztető táblák kihelyezése a projekt helyszíneken a kivitelezési munkák megkezdése előtt és után.
A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. Becsült érték áfa nélkül: 2 890 000 000 HUF

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 20 (a szerződés megkötésétől számítva)
Az időtartam hónapban: 18 (a szerződés megkötésétől számítva)

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Abban az esetben, ha az ajánlattevő a Kbt. 131. § és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §, valamint a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rend.) 57/A. § alapján előleget (szállítói előleget) igényel közvetlenül a közreműködő szervezettől az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett, az ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot köteles vállalni, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésben foglaltakra.
A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen ulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%- os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítói előleggel és az előleg-visszafizetési biztosítékkal kapcsolatos szabályokat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozza, melynek 57/A. § (6) bekezdése alapján a központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Ezek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés részét képezik. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatásának 5%-a; a biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig kell érvényben maradnia.
Késedelmi kötbér: mértéke differenciáltan:
— az 1-3. részszámlákhoz tartozó műszaki tartalom késedelmes teljesítése esetén a részszámlához tartozó
— ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 0,1%-a késedelemmel érintett naponként; a késedelmi kötbér maximális értéke legfeljebb a részszámlához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg lehet.
— a 4-6. részszámlához tartozó műszaki tartalom késedelmes teljesítése esetén az adott részszám-lához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 0,2%-a késedelemmel érintett napon-ként; a késedelmi kötbér maximális értéke legfeljebb az adott részszámlához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 10%- ának megfelelő összeg lehet.
— a véghatáridőhöz képest történő késedelem esetén a végszámlához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 0,3%-a késedelemmel érintett naponként; a késedelmi kötbér maximális értéke legfeljebb a végszámlához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összeg lehet.
A fentiekben írtak szerinti bármely maximális késedelmi kötbér elérés esetében Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Adott esetben vágányzár túllépés, feszültségmentesítés lemondása és az engedélyezett sebesség-korlátozásoktól eltérően alkalmazott sebességkorlátozások esetén alkalmazott jogkövetkezmények: A jóváhagyott vágányzári tervben engedélyezett, de igénybe nem vett vágányzár illetve feszültség-mentesítés lemondása esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alább meghatározott kötbért köteles megfizetni:
— A vágányzár első napját megelőző több mint 3 (három) nappal lemondott vágány-zár esetén 100 000 HUF
— A vágányzár első napjához képest 3 (három) napon belül lemondott vágányzár esetén, vagy meg nem tartott vágányzár esetén 200 000 HUF
Vágányzár túllépés esetén minden megkezdett óra után: 300 000 HUF/óra
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a munkavégzéshez engedélyezett sebesség-korlátozásokat (munkavédelmi, technológia) nem szabályosan tűzi ki, vagy nem az előírt módon tartja érvényben (hosszabb ideig, nagyobb hosszon, vagy nagyobb mértékű csökkentést alkalmaz), 500 000 HUF/nap összegű kötbért köteles megfizetni.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre jutó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 15%-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatásának 20%-a.
Jótállás: 36 hónap. a Jótállás kezdő időpontja: a végszámlához kiadott teljesítés igazoláson szereplő teljesítési
naptól számítva.
Jólteljesítési biztosíték: mértéke a szerződés - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatásának 5%-a; a biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell ajánlat-kérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak lejártáig kell érvényben maradnia.
A nyertes ajánlattevő a jótállási időszak lejártát követő 24 hónapban esetleg felmerülő, a szavatossági kötelezettség körébe eső munkák fedezetére köteles Kbt. 126.§ (4) bekezdésnek megfelelően szolgáltatni a Szavatossági Biztosítékot. A Szavatossági Biztosíték mértéke a Szerződéses Ár 3%-a. A Szavatossági Biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő 24 hónapig kell érvényesnek lennie.
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) be-kezdés a) pontja szerinti lehetőségek közül általa választott formában köteles a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a szerződés hatálybelépésekor, illetve a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában az ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátani.
A Kbt. 126. § (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) be-kezdésében foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.
Amennyiben a teljesítési vagy jólteljesítési vagy szavatossági biztosítékot a nyertes ajánlattevő-ként szerződő fél bankgarancia formájában nyújtja, úgy a bankgaranciával szembeni együttes követelmények az alábbiak:
— feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli,
— azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank),
— visszavonhatatlan,
— határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani),
— magyarországi telephellyel nem rendelkező hitelintézettől magyar vagy angol nyelven kiállított bankgarancia fogadható el,
— ajánlattevőként szerződő fél nem nyújthat be olyan bankgaranciát ajánlatkérőknek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződés tervezet rögzíti.
Abban az esetben, ha az ajánlattevő a Kbt. 131. § és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §, valamint a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rend.) 57/A. § alapján előleget (szállítói előleget) igényel közvetlenül a közreműködő szervezettől az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett, az ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot köteles vállalni, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, figyelemmel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésben foglaltakra.A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%- os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítói előleggel és az előleg-visszafizetési biztosítékkal kapcsolatos szabályokat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozza, melynek 57/A. § (6) bekezdése alapján a központi koordinációs szerv meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Ezek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés részét képezik. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatásának 5%-a; a biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig kell érvényben maradnia.Késedelmi kötbér: mértéke differenciáltan:az 1-3. részszámlákhoz tartozó műszaki tartalom késedelmes teljesítése esetén a részszámlához tartozó- ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 0,1%-a késedelemmel érintett naponként; a késedelmi kötbér maximális értéke legfeljebb a részszámlához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg lehet.a 4-6. részszámlához tartozó műszaki tartalom késedelmes teljesítése esetén az adott részszám-lához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 0,2%-a késedelemmel érintett napon-ként; a késedelmi kötbér maximális értéke legfeljebb az adott részszámlához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 10%- ának megfelelő összeg lehet.a véghatáridőhöz képest történő késedelem esetén a végszámlához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 0,3%-a késedelemmel érintett naponként; a késedelmi kötbér maximális értéke legfeljebb a végszámlához tartozó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő összeg lehet.A fentiekben írtak szerinti bármely maximális késedelmi kötbér elérés esetében Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.Adott esetben vágányzár túllépés, feszültségmentesítés lemondása és az engedélyezett sebesség¬korlátozásoktól eltérően alkalmazott sebességkorlátozások esetén alkalmazott jogkövetkezmények: A jóváhagyott vágányzári tervben engedélyezett, de igénybe nem vett vágányzár illetve feszültség-mentesítés lemondása esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alább meghatározott kötbért köteles megfizetni:A vágányzár első napját megelőző több mint 3 (három) nappal lemondott vágány-zár esetén 100 000 HUFA vágányzár első napjához képest 3 (három) napon belül lemondott vágányzár esetén, vagy meg nem tartott vágányzár esetén 200 000 HUFVágányzár túllépés esetén minden megkezdett óra után: 300 000 HUF/óraAmennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a munkavégzéshez engedélyezett sebesség-korlátozásokat (munkavédelmi, technológia) nem szabályosan tűzi ki, vagy nem az előírt módon tartja érvényben (hosszabb ideig, nagyobb hosszon, vagy nagyobb mértékű csökkentést alkalmaz), 500 000 HUF/nap összegű kötbért köteles megfizetni.

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre jutó - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 15%-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a szerződés - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatásának 20%-a.
Jótállás: 36 hónap. a Jótállás kezdő időpontja: a végszámlához kiadott teljesítés igazoláson szereplő teljesítési
naptól számítva.
Jólteljesítési biztosíték: mértéke a szerződés - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatásának 5%-a; a biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell ajánlat-kérő rendelkezésére bocsátani, mely tényről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak lejártáig kell érvényben maradnia.
A nyertes ajánlattevő a jótállási időszak lejártát követő 24 hónapban esetleg felmerülő, a szavatossági kötelezettség körébe eső munkák fedezetére köteles Kbt. 126.§ (4) bekezdésnek megfelelően szolgáltatni a Szavatossági Biztosítékot. A Szavatossági Biztosíték mértéke a Szerződéses Ár 3%-a. A Szavatossági Biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő 24 hónapig kell érvényesnek lennie.
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) be-kezdés a) pontja szerinti lehetőségek közül általa választott formában köteles a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a szerződés hatálybelépésekor, illetve a jólteljesítési biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kezdetének időpontjában az ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátani.
A Kbt. 126. § (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) be-kezdésében foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állniuk.
Amennyiben a teljesítési vagy jólteljesítési vagy szavatossági biztosítékot a nyertes ajánlattevő-ként szerződő fél bankgarancia formájában nyújtja, úgy a bankgaranciával szembeni együttes követelmények az alábbiak:
— feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli,
— azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank),
— visszavonhatatlan,
— határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani),
— magyarországi telephellyel nem rendelkező hitelintézettől magyar vagy angol nyelven kiállított bankgarancia fogadható el,
— ajánlattevőként szerződő fél nem nyújthat be olyan bankgaranciát ajánlatkérőknek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződés tervezet rögzíti.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Jelen projekt a Közlekedés Operatív Program keretén belül benyújtott, támogatásban részesített pályázat alapján, a Kohéziós Alapból kerül finanszírozásra. A támogatás intenzitása 100%.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés hatályba lépése.
A projekt ezen eleme szállítói finanszírozású, az egyes számlák esetében az ellenérték összegének megtérítése a Közreműködő Szervezet/Kifizetésre köteles szervezet által közvetlenül a szállító pénzforgalmi számlájára történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Az ajánlatkérőként szerződő fél a Ptk. 292/B. § (1) bekezdése és az építési beruházások közbe-szerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés elszámolható összegének 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő (a szállító) részére a III. 1.1. pontban foglaltak szerinti előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Annak igénylése esetén az előleget a Közreműködő Szervezet fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére.
Az ajánlattevőként szerződő fél az előleg igénylését a szerződés megkötését követően, cégszerű nyilatkozat formájában jogosult az ajánlatkérőként szerződő fél, illetve a Közreműködő Szervezet/Kifizetésre köteles szervezet részére benyújtani.
Az ajánlattevőként szerződő fél az általa készített megvalósítási és fizetési ütemtervnek megfelelően az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakkal összhangban 7 (hét db számla (6 (hat) db részszámla és 1 (egy) db végszámla) kibocsátására jogosult. Az előleg elszámolása az első részszámlától folyamatosan, az esedékes részszámlával arányosan történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése tekintettel a Kbt. 130. § (3) bekezdésben foglaltakra egyebekben az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § és 14. §- ában, alvállalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén továbbá a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a kifizetések során alkalmazza a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §- ára tekintettel alkalmazza a Ptk. 292/B. § (2) bekezdését, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-át.
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés(ek)re az alábbi jogszabályok is vonatkoznak:
— a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet;
— a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet.
Jelen projekt a Közlekedés Operatív Program keretén belül benyújtott, támogatásban részesített pályázat alapján, a Kohéziós Alapból kerül finanszírozásra.
A támogatás intenzitása 100%.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés hatályba lépése.
A projekt ezen eleme szállítói finanszírozású, az egyes számlák esetében az ellenérték összegének megtérítése a Közreműködő Szervezet/Kifizetésre köteles szervezet által közvetlenül a szállító pénzforgalmi számlájára történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme:
HUF
Az ajánlatkérőként szerződő fél a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése és az építési beruházások közbe-szerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés elszámolható összegének 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő (a szállító) részére a III. 1.1. pontban foglaltak szerinti előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Annak igénylése esetén az előleget a Közreműködő Szervezet fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére.
Az ajánlattevőként szerződő fél az előleg igénylését a szerződés megkötését követően, cégszerű nyilatkozat formájában jogosult az ajánlatkérőként szerződő fél, illetve a Közreműködő Szervezet/Kifizetésre köteles szervezet részére benyújtani.
Az ajánlattevőként szerződő fél az általa készített megvalósítási és fizetési ütemtervnek megfelelően az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakkal összhangban 7 (hét db számla (6 (hat) db részszámla és 1 (egy) db végszámla) kibocsátására jogosult. Az előleg elszámolása az első részszámlától folyamatosan, az esedékes részszámlával arányosan történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése tekintettel a Kbt. 130. § (3) bekezdésben foglaltakra egyebekben az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § és 14. §- ában, alvállalkozó igénybevétele nélküli szerződésteljesítés esetén továbbá a Ptk. 6:130 § (1) bekezdésében foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a kifizetések során alkalmazza a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §- ára tekintettel alkalmazza a Ptk. 6:130. § (3) bekezdését, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-át.
A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés(ek)re az alábbi jogszabályok is vonatkoznak:
— a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet;
— a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (adottesetben az alvállalkozónak és/vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek) az ajánlathozcsatolnia kell:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásátólvisszafelé számított megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételieljárással lezárt) építési beruházásainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdéseszerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással legalább a következő tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely/lakcím),
— kontaktszemély neve és elérhetőségei (legalább telefonszám),
— a szerződés tárgya, az elvégzett munka ismertetése olyan részletességgel, hogy az lehetővé tegye azalkalmassági követelményeknek való megfelelés elbírálását;
— az ellenszolgáltatás összege,
— a teljesítés idejét (legalább év, hónap), helyét,
— saját teljesítés aránya,
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
— a referencia a szerződés teljesítésének alábbi részeire vonatkozó teljesítést igazol:
— új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés telepítése Leányvár, Tokod-elágazás, Esztergom-Kertvárosés Esztergom állomásokon (összesen 17 központi villamos állítású váltó, amiből a legnagyobb állomáson 8kerül bekötésre),
— Esztergom állomáson ki kell alakítani Leányvár, Esztergom-kertváros és Esztergom állomásokbiztosítóberendezéseinek és a vonalszakasz távközlő és utastájékoztató berendezéseinek kezelőfelületeivel aforgalmi irodát és teljes körűen be kell rendezni,
— új biztosítóberendezés és az új távközlési létesítmények áramellátási berendezéseinek megépítése,
— vasúti vonalkábel építés és szerelés váltakozó vontatási áramú villamos vasúti pályán (30 kmvonalhosszon),
— optikai kábelépítés és szerelés vasúti pálya mellett, vagy felsővezetéki oszlopsoron (20 km vonalhosszon),
— a 24 szálas optikai gerinckábel a 2. ütemben történő villamosításnál a felsővezetéki oszlopokra átszerelésrekerül.
— A szerződésben rögzítésre kerülő felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezési rendszer MÁVkövetelményekhez, valamint az adott telepítési feltételekhez történő adaptálása (beleértve a rendszerfejlesztés,szoftverfejlesztés, tervezés valamennyi fázisát),
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M1) az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi,befejezett munkákra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal:
1.1. Domino biztosítóberendezésből országos közforgalmú vasúton összesen legalább 17 db villamosállítású váltót vezérlő, üzembe helyezett állomási biztosítóberendezés építésére és/vagy szerelésére és/vagy
telepítésére és/ vagy létesítésére és/vagy átalakítására és/vagy átépítésére vonatkozó referencia, amelybőllegalább egy referencia legalább 7 db villamos állításba bekötött váltót tartalmazó állomásra vonatkozik;
1.2.Legalább három országos közforgalmú vasúton üzemelő jelfogós állomási biztosítóberendezésnek amegajánlott típusú felülvezérlő/távvezérlő rendszerrel megvalósult távvezérlésére vonatkozó referencia,
1.3 Összesen legalább 30 km vonalhosszúságban, váltakozó áramú villamos vontatású vasúti pályakövetelményeinek megfelelően fektetett vasúti vonalkábel építéséről és/vagy szereléséről és/vagy fektetésérőlés/vagy létesítéséről és/vagy telepítéséről, ezek befejezett üzembe helyezéséről szóló referencia;
1.4. Összesen legalább 20 km vonalhosszúságban vasúti pálya mellett fektetett, vagy felsővezetéki oszlopsoronelhelyezett optikai kábel befejezett építéséről és/vagy szereléséről és/vagy fektetéséről és/vagy létesítéséről és/vagy telepítéséről, ezek befejezett üzembe helyezéséről referencia;
A fenti referenciák akkor tekinthetők az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évbenmegvalósítottnak:
az 1.1. pont és 1.2. pont szerinti referencia esetében, ha a teljesítés időpontja: azaz a műszaki átadás-átvételerre az időszakra esik,
az 1.3, és 1.4. pont szerinti referenciák esetében, ha a teljesítés időpontja: azaz az üzembe helyezés erre azidőszakra esik.
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évet ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
A referenciakövetelmények egy vagy több referenciával is teljesíthetőek.
M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a – teljesítésbe bevonnikívánt – szakembereknek (szervezetnek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését,végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlatban név szerint meg kell adni, hogy mely szakembert mely alkalmassági követelmény teljesítésérekívánják igénybe venni.
A tervező, illetve felelős műszaki vezető szakemberek esetében a képzettség ismertetésére csatolandóa szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Csatolandó továbbá a szakemberekkifejezett nyilatkozata, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek ateljesítésben.
A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak,információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásábanaz alkalmassági minimumkövetelmények előírnak, így különösen az alábbi adatokat kell feltüntetni:
— a releváns szakmagyakorlási jogosultság megszerzésének időpontját,
— a szakmai gyakorlatként megjelölt beruházás ismertetését,
— az adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését,
— a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap),
— valamint annak feltüntetését, hogy mely szervezettel állnak munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányulóegyéb jogviszonyban, vagy hogy önállóan, kapacitást biztosító személyként kerülnek bevonásra.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlatiidejébe.
Csatolandó a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
A szakembernek a végzettség tekintetében igazolnia kell a minimumkövetelmény körében előírt végzettséggelvaló egyenértékűséget.
A Kbt. 55. § (5) bekezdésre tekintettel: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely másszervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogijellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívásvonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolásaérdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történőmegfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésreállnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdésszerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat aszerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnaktekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésérevonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmaitapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során
A III.2.3) M1) illetve M2) pontban foglaltak igazolhatóak a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a)bekezdésben foglaltak szerint is.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M2) ha nem rendelkezik:
a) egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki rendelkezik 3 év (36 hónap) országos közforgalmúvasútvonalon üzemelő jelfogófüggéses állomási vasúti biztosítóberendezés építésében vagy telepítésében,vagy átalakításában vagy távvezérlésének kialakításában szerzett irányítási tapasztalattal, amelyen belülösszesen legalább 2 Domino típusú állomási vasúti biztosítóberendezés építésében vagy telepítésében, vagyátalakításában vagy távvezérlésének kialakításában részt vett felelős műszaki vezetőként és rendelkezikokleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy villamosüzemmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy közlekedés üzemmérnöki, vagy felsőfokú villamosipari technikusi,vagy ezen végzettségekkel egyenértékű végzettséggel.
— b) Egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető helyettes, aki rendelkezik 3 év (36 hónap) országosközforgalmú vasútvonalon üzemelő jelfogófüggéses állomási vasúti biztosítóberendezés építésében vagytelepítésében, vagy átalakításában építésében vagy telepítésében, vagy átalakításában vagy távvezérlésénekkialakításában szerzett irányítási tapasztalattal, amelyen belül összesen legalább 2 Domino típusú állomásivasúti biztosítóberendezés építésében vagy telepítésében vagy átalakításában vagy távvezérlésénekkialakításában részt vett, és rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagyvillamosmérnöki, vagy villamos üzemmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy közlekedés üzemmérnöki, vagyfelsőfokú villamosipari technikusi, vagy ezen végzettségekkel egyenértékű végzettséggel.
— c) Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető biztosítóberendezés létesítés kivitelezéséhez,aki rendelkezik 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasútvonalon üzemelő jelfogófüggéses vasútibiztosítóberendezés építésében vagy telepítésében, vagy átalakításában vagy távvezérlésének kialakításábanszerzett szakmai gyakorlattal, amelyen belül összesen legalább 2 felülvezérelt Domino állomási vasútibiztosítóberendezés építésében, vagy átalakításában vagy távvezérlésének kialakításában részt vett felelősműszaki vezetőként és rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagyvillamosmérnöki, vagy villamos üzemmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy közlekedés üzemmérnöki, vagyfelsőfokú villamosipari technikusi vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel, azaz villamos üzemű
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (adott esetben az alvállalkozónak és/vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) építési beruházásainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással legalább a következő tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely/lakcím),
— kontaktszemély neve és elérhetőségei (legalább telefonszám),
— a szerződés tárgya, az elvégzett munka ismertetése olyan részletességgel, hogy az lehetővé tegye az alkalmassági követelményeknek való megfelelés elbírálását;
— az ellenszolgáltatás összege,
— a teljesítés idejét (legalább év, hónap), helyét,
— saját teljesítés aránya,
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés második mondatában foglaltakra tekintettel megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének alábbi részeire vonatkozó teljesítést igazol:
— új felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezés telepítése Leányvár, Tokod-elágazás, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon (összesen 17 központi villamos állítású váltó, amiből a legnagyobb állomáson 8 kerül bekötésre),
— Esztergom állomáson ki kell alakítani Leányvár, Esztergom-kertváros és Esztergom állomások biztosítóberendezéseinek és a vonalszakasz távközlő és utastájékoztató berendezéseinek kezelőfelületeivel a forgalmi irodát és teljes körűen be kell rendezni,
— új biztosítóberendezés és az új távközlési létesítmények áramellátási berendezéseinek megépítése,
— vasúti vonalkábel építés és szerelés váltakozó vontatási áramú villamos vasúti pályán (24 km vonalhosszon),
— optikai kábelépítés és szerelés vasúti pálya mellett, vagy felsővezetéki oszlopsoron (20 km vonalhosszon),
— A szerződésben rögzítésre kerülő felülvezérelt Domino 55 biztosítóberendezési rendszer MÁV követelményekhez, valamint az adott telepítési feltételekhez történő adaptálása (beleértve a rendszerfejlesztés, szoftverfejlesztés, tervezés valamennyi fázisát),
M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a - teljesítésbe bevonni kívánt - szakembereknek (szervezetnek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban név szerint meg kell adni, hogy mely szakembert mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánják igénybe venni. A tervező, illetve felelős műszaki vezető szakemberek esetében a képzettség ismertetésére csatolandó a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. Csatolandó továbbá a szakemberek kifejezett nyilatkozata, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak, így különösen az alábbi adatokat kell feltüntetni:
— a releváns szakmagyakorlási jogosultság megszerzésének időpontját,
— a szakmai gyakorlatként megjelölt beruházás ismertetését,
— az adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését,
— a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap),
— valamint annak feltüntetését, hogy mely szervezettel állnak munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban, vagy hogy önállóan, kapacitást biztosító személyként kerülnek bevonásra. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Csatolandó a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakembernek a végzettség tekintetében igazolnia kell a minimumkövetelmény körében előírt végzettséggel való egyenértékűséget.
A Kbt. 55. § (5) bekezdésre tekintettel: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során
A III.2.3) M1) illetve M2) pontban foglaltak igazolhatóak a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint is.
M1) az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal:
1.1. Domino biztosítóberendezésből országos közforgalmú vasúton összesen legalább 17 db villamos állítású váltót vezérlő, üzembe helyezett állomási biztosítóberendezés építésére és/vagy szerelésére és/vagy telepítésére és/ vagy létesítésére és/vagy átalakítására és/vagy átépítésére vonatkozó referencia, amelyből legalább egy referencia legalább 8 db villamos állításba bekötött váltót tartalmazó állomásra vonatkozik;
1.2.Legalább három országos közforgalmú vasúton üzemelő jelfogós állomási biztosítóberendezésnek a megajánlott típusú felülvezérlő/távvezérlő rendszerrel megvalósult távvezérlésére vonatkozó referencia,
1.3 Összesen legalább 24 km vonalhosszúságban, váltakozó áramú villamos vontatású vasúti pálya követelményeinek megfelelően fektetett vasúti vonalkábel építéséről és/vagy szereléséről és/vagy fektetéséről és/vagy létesítéséről és/vagy telepítéséről, ezek befejezett üzembe helyezéséről szóló referencia;
1.4. Összesen legalább 20 km vonalhosszúságban vasúti pálya mellett fektetett, vagy felsővezetéki oszlopsoron elhelyezett optikai kábel befejezett építéséről és/vagy szereléséről és/vagy fektetéséről és/vagy létesítéséről és/ vagy telepítéséről, ezek befejezett üzembe helyezéséről referencia;
A fenti referenciák akkor tekinthetők az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben megvalósítottnak:
az 1.1. pont és 1.2. pont szerinti referencia esetében, ha a teljesítés időpontja: azaz a műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik,
az 1.3, és 1.4. pont szerinti referenciák esetében, ha a teljesítés időpontja: azaz az üzembe helyezés erre az időszakra esik.
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évet ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzített határidőszámítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
A referenciakövetelmények egy vagy több referenciával is teljesíthetőek.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M2) ha nem rendelkezik:
a) egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki rendelkezik 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasútvonalon üzemelő jelfogófüggéses állomási vasúti biztosítóberendezés építésében vagy telepítésében, vagy átalakításában vagy távvezérlésének kialakításában szerzett irányítási tapasztalattal, amelyen belül összesen legalább 2 Domino típusú állomási vasúti biztosítóberendezés építésében vagy telepítésében, vagy átalakításában vagy távvezérlésének kialakításában részt vett felelős műszaki vezetőként és rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy villamos üzemmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy közlekedés üzemmérnöki, vagy felsőfokú villamosipari technikusi, vagy ezen végzettségekkel egyenértékű végzettséggel.
— b) Egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető helyettes, aki rendelkezik 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasútvonalon üzemelő jelfogófüggéses állomási vasúti biztosítóberendezés építésében vagy telepítésében, vagy átalakításában építésében vagy telepítésében, vagy átalakításában vagy távvezérlésének kialakításában szerzett irányítási tapasztalattal, amelyen belül összesen legalább 2 Domino típusú állomási vasúti biztosítóberendezés építésében vagy telepítésében vagy átalakításában vagy távvezérlésének kialakításában részt vett, és rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy villamos üzemmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy közlekedés üzemmérnöki, vagy felsőfokú villamosipari technikusi, vagy ezen végzettségekkel egyenértékű végzettséggel.
— c) Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető biztosítóberendezés létesítés kivitelezéséhez, aki rendelkezik 3 év (36 hónap) országos közforgalmú vasútvonalon üzemelő jelfogófüggéses vasúti biztosítóberendezés építésében vagy telepítésében, vagy átalakításában vagy távvezérlésének kialakításában szerzett szakmai gyakorlattal, amelyen belül összesen legalább 2 felülvezérelt Domino állomási vasúti biztosítóberendezés építésében, vagy átalakításában vagy távvezérlésének kialakításában részt vett felelős műszaki vezetőként és rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy villamos üzemmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy közlekedés üzemmérnöki, vagy felsőfokú villamosipari technikusi vagy ezek bármelyikével egyenértékű végzettséggel, azaz villamos üzemű biztosítóberendezések építményei, berendezései építésszerelési munkáinak felelős műszaki vezetésére feljogosító végzettséggel.
— d) Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető távközlési rendszerek kivitelezéséhez, aki rendelkezik 3 év (36 hónap) vasúti távközlési hálózat építésen szerzett szakmai gyakorlattal, amelyen belül összesen legalább 2 vonali távközlő rendszer építésében, vagy átalakításában részt vett felelős műszaki vezetőként és rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy villamos üzemmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy közlekedés üzemmérnöki, vagy felsőfokú villamosipari technikusi, vagy ezen végzettségekkel egyenértékű végzettséggel, azaz vasúti távközlési rendszerek, berendezései építésszerelési munkáinak felelős műszaki vezetésére feljogosító végzettséggel.
— e) Egy fő felsőfokú végzettségű tervező vasúti biztosítóberendezések tervezésére, aki rendelkezik legalább 5 év (60 hónap) Domino típusú állomási biztosítóberendezések tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal és rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki, vagy okleveles mérnök informatikusi vagy villamosmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, végzettséggel, vagy ezekkel egyenértékű, azaz biztosítóberendezési tervezői tevékenységre feljogosító végzettséggel.
— f) Egy fő felsőfokú végzettségű tervező vasúti távközlő berendezések tervezésére, aki rendelkezik legalább 5 év (60 hónap) vasúti távközlő berendezések tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal és rendelkezik okleveles villamosmérnöki, vagy okleveles mérnök informatikusi vagy villamosmérnöki, vagy mérnök informatikusi, végzettséggel, vagy ezekkel egyenértékű, azaz vasúti távközlő berendezések tervezési tevékenységre feljogosító végzettséggel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül.
Ajánlatkérő az időtartamot a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

VI.3) További információk:
24.) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
a. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet.Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak.
b. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagyszámokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot éshátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplődokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d. Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven, 1 papír alapú és a teljesen kész aláírt papír alapúpéldányról készült, 3 db elektronikus példányban (CD, DVD vagy pendrive adathordozón is), zártan,közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. A külső csomagoláson jelen ajánlati felhívás I.1.) pontjábanfeltüntetett kapcsolattartó nevét, továbbá a „Piliscsaba – Esztergom között új felülvezérelt Domino 55típusú biztosítóberendezés, Rákosrendező – Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák elvégzéseés utastájékoztató berendezések telepítése vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma:KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0002.” megjelölést kérjük feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogyamennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (Összhangbana felhívás IV.3.3. pontjával.) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlataz ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra.
e. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodószervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosultszemély(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adottdokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
g. A CD-n vagy DVD-n tüntessék fel az ajánlattevő nevét, az eljárás tárgyát, valamint az ajánlat benyújtásánakdátumát, továbbá csatoljanak nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a CD/DVD/pendrive tartalma megegyezik apapír alapon benyújtottal.
24.) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
a. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak.
b. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d. Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven, 1 papír alapú és a teljesen kész aláírt papír alapú példányról készült, 3 db elektronikus példányban (CD, DVD vagy pendrive adathordozón is), zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. A külső csomagoláson jelen ajánlati felhívás I.1.) pontjában feltüntetett kapcsolattartó nevét, továbbá a „Piliscsaba – Esztergom között új, D55 típusú biztosítóberendezés telepítése, valamint távközlési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZ0P-5.5.0-09-11-2013-0002." megjelölést kérjük feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (Összhangban a felhívás IV.3.3. pontjával.) nem bontható fel" feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra.
e. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
g. A CD-n vagy DVD-n tüntessék fel az ajánlattevő nevét, az eljárás tárgyát, valamint az ajánlat benyújtásának dátumát, továbbá csatoljanak nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a CD/DVD/pendrive tartalma megegyezik a papír alapon benyújtottal.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
Helyesen:
 
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje:
2014/03/05 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
2014/05/12 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A dokumentáció beszerzésének határideje:
2014/03/05 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
2014/05/12 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

IV.3.7)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:
2014/03/05 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
2014/05/12 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
 
VI. szakasz: Kiegészítő információk
41.) pont
41.) Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási szerződés hatályba lépése, ezért a felhívás II.3. pontjában meghatározott 18 hónap a szerződés hatályba lépésétől számítódik.
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Ajánlatkérő módosítja az Ajánlati Dokumentációt. Az Ajánlati Dokumentáció módosított elemei az alábbiak:
1. és 2. kötet
3. kötet
4. kötet
5. kötet
Azon Gazdasági Szereplők részére, akik jelen módosító hirdetmény megjelenéséig már átvették az Ajánlati Dokumentációt, az ajánlatkérő a módosított egységes szerkezetű az Ajánlati Dokumentációt jelen módosító hirdetmény megjelenését követően, térítésmentesen megküldi.
Azon Gazdasági Szereplők, akik jelen módosító hirdetmény megjelenését követően kérik az Ajánlati Dokumentáció megküldését vagy átadását, már a módosított egységes szerkezetű az Ajánlati Dokumentációt kapják meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételekkel és elérhetőségen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőt a Kbt. 45. § (4) bekezdésére való hivatkozással elhalasztotta. A meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2014.04.25., 11:00
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/04/16 (nap/hónap/év)