Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7160/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Miskolc belterület 47511/5,0133/8,47511/25,47511/6, 47511/3, 47511/11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mento Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15935
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Alakszai Zoltán
Telefon: +36 46512701
E-mail: jegyzo@miskolc.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://miskolc.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú "Ipari park és iparterület fejlesztés Miskolcon" projekt keretén belül meglévő ipari park telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztése részeként út, csapadékvíz elvezetés, buszforduló és szervízút kivitelezése a dokumentációban meghatározott műszaki paramétereknek megfelelően
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú "Ipari park és iparterület fejlesztés Miskolcon" projekt keretén belül meglévő ipari park telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztése részeként út, csapadékvíz elvezetés, buszforduló és szervízút kivitelezése a dokumentációban meghatározott műszaki paramétereknek megfelelően
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45111200-0
45247270-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc belterület 47511/5,0133/8,47511/25,47511/6,
47511/3, 47511/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bogáncs utcai csomópont építése útszélesítéssel, kiés
bekanyarodó sávval, 2 db
autóbuszmegállóval
• Feltáró út aszfalt burkolattal, 480 m hosszban 7 m kiemelt szegélyek közötti burkolat szélességgel, irányhelyes kerékpáros nyom
felfestéssel, egyik oldalán aszfalt burkolatú gyalogjárdával és közvilágítással, 80 m hosszban
7 m szélességgel zúzalékos pályaszerkezettel
• Csapadékvíz elvezetés:
o 323,2 m DN 1200 mm méretű ROCLA gravitációs csapadékcsatorna
o 149,5 m DN 1000 mm méretű ROCLA gravitációs csapadékcsatorna
o 80,5 m DN 800 mm méretű ROCLA gravitációs csapadékcsatorna
o 100,4 m DN 600 mm méretű ROCLA gravitációs csapadékcsatorna
o 2 × 160m3 hasznos térfogatú záportározó átemelővel egybeépítve Hejő patakba történő becsatlakozással
o Gépészeti berendezések működtetéséhez szükséges energiaellátás kiépítése
• Szervizút 500 m hosszban, 36
m változó szélességgel, zúzalékos pályaszerkezettel, szikkasztó vízelvezető árokkal
• Buszforduló aszfalt burkolattal 10 m átmérőjű középszigettel és 9,5m széles körpályával, csapadékvíz elvezetéssel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 334
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11054 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mento Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 789439686
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
További tárgyak:45111200-0
45247270-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc belterület 47511/5,0133/8,47511/25,47511/6,
47511/3, 47511/11
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb feladatok:
a. Bogáncs utcai csomópont építése útszélesítéssel, ki- és bekanyarodó sávval, 2 db autóbuszmegállóval
b. 2X1 sávos feltáró út aszfalt burkolattal, 4 80 m hosszban 7 m kiemelt szegélyek közötti burkolat szélességgel, irányhelyes kerékpáros nyom felfestéssel, egyik oldalán aszfalt burkolatú gyalogjárdával és közvilágítással, 80 m hossz-ban 7 m szélességgel zúzalékos pályaszerkezettel
c. Csapadékvíz elvezetés:
i. 323,2 m DN 1200 mm méretű gravitációs csapadékcsatorna
ii. 149,5 m DN 1000 mm méretű gravitációs csapadékcsatorna
iii. 80,5 m DN 800 mm méretű gravitációs csapadékcsatorna
iv. 100,4 m DN 600 mm méretű gravitációs csapadékcsatorna
v. 2 × 160m3 hasznos térfogatú és 1800 m3 belső térfogatú záportározó átemelővel egybeépítve Hejő patakba történő becsatlakozással, szádfalas földpart megtámasztással
vi. Gépészeti berendezések működtetéséhez szükséges energiaellátás kiépítése
vii. A csapadékvízelvezetési létesítmények próbaüzemre nem, csupán üzempróbára kötelezettek a közbeszerzési dokumentációban megadott feltételek szerint.
d. Szervizút összesen: 500 m hosszban, az alábbi megosztás szerint: 70 m hosszban 3,0 m, 378 m hosszban 4,0 m és 52 m hosszban 6,0 m szélességgel, zúzalékos pályaszerkezettel, szikkasztó vízelvezető árokkal
e. Buszforduló aszfalt burkolattal 10 m átmérőjű középszigettel és 9,5m széles körpályával, csapadékvíz elvezetéssel
f. Ipari park projektelem megvalósításához szükséges 47511/5 helyrajzi számú ingatlanon, a feltáró út mentén gravitációs szennyvízelvezető csatorna kiépítése. A gravitációs csatornának a 47511/22 hrsz-ú ingatlanon meglévő szennyvíz átemelőhöz kell csatlakoznia. A megépítendő csatorna becsült hossza: 400 m.
g. Ipari park projektelem megvalósításához kapcsolódóan gyalogjárda létesítése, 724 méter hosszan (útépítéssel, hídépítéssel és csapadékvíz elvezetéssel, valamint közvilágítással).”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 334
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 881015159
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36706057520
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/10/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Alapszerződés 1.2. pontja kiegészítésre kerül akként, hogy a fenti 3. pont rendelkezéseinek megfelelően a közbeszerzési műszaki leírás és az azt módosító, jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletét képező iratok együttesen az irányadóak a szerződésmódosítás hatályba lépését követően. A további feladatok megvalósításához szükséges műszaki dokumentumok (kiegészítő műszaki leírás) jelen szerződésmódosítás aláírásával átadásra kerülnek a Vállalkozó részére (ekként az építési munka elvégzéséhez szükséges építési engedélyek is), a 2. számú melléklet szerint (melynek tartalma: 1. Szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélye: ikt.sz.: 35500/8536-10/2017, 2. Szennyvízelvezetés kiviteli terve, tervszám: MR-8-K/2017., 3. Szennyvízelvezetés tételes árazatlan költségvetése, 4. Járda építési engedélye, ikt.sz.: BO-08D/ÉH/1704-14/2015., 5. Járda kiviteli terve: tervszám: PK07/15., 6. Járda tételes árazatlan költségvetése).
6. Jelen szerződésmódosítással érintett további feladatokra tekintettel az Alapszerződés 1.2. pontja f) és g) alpontokkal egészül ki. Az Alapszerződés 1.2. pontjában hivatkozott közbeszerzési műszaki leírás a jelen szerződésmódosítást követően a módosítással összhangban, azaz a fenti 5. pontban hivatkozott dokumentumokat is magában foglaló módon értelmezendő.
A módosult rendelkezések:
Alapszerződés 1.2. pontja: A megvalósítandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Főbb feladatok:
a. Bogáncs utcai csomópont építése útszélesítéssel, ki- és bekanyarodó sávval, 2 db autóbuszmegállóval
b. 2X1 sávos feltáró út aszfalt burkolattal, 4 80 m hosszban 7 m kiemelt szegélyek közötti burkolat szélességgel, irányhelyes kerékpáros nyom felfestéssel, egyik oldalán aszfalt burkolatú gyalogjárdával és közvilágítással, 80 m hossz-ban 7 m szélességgel zúzalékos pályaszerkezettel
c. Csapadékvíz elvezetés:
i. 323,2 m DN 1200 mm méretű gravitációs csapadékcsatorna
ii. 149,5 m DN 1000 mm méretű gravitációs csapadékcsatorna
iii. 80,5 m DN 800 mm méretű gravitációs csapadékcsatorna
iv. 100,4 m DN 600 mm méretű gravitációs csapadékcsatorna
v. 2 × 160m3 hasznos térfogatú és 1800 m3 belső térfogatú záportározó átemelővel egybeépítve Hejő patakba történő becsatlakozással, szádfalas földpart megtámasztással
vi. Gépészeti berendezések működtetéséhez szükséges energiaellátás kiépítése
vii. A csapadékvízelvezetési létesítmények próbaüzemre nem, csupán üzempróbára kötelezettek a közbeszerzési dokumentációban megadott feltételek szerint.
d. Szervizút összesen: 500 m hosszban, az alábbi megosztás szerint: 70 m hosszban 3,0 m, 378 m hosszban 4,0 m és 52 m hosszban 6,0 m szélességgel, zúzalékos pályaszerkezettel, szikkasztó vízelvezető árokkal
e. Buszforduló aszfalt burkolattal 10 m átmérőjű középszigettel és 9,5m széles körpályával, csapadékvíz elvezetéssel
f. Ipari park projektelem megvalósításához szükséges 47511/5 helyrajzi számú ingatlanon, a feltáró út mentén gravitációs szennyvízelvezető csatorna kiépítése. A gravitációs csatornának a 47511/22 hrsz-ú ingatlanon meglévő szennyvíz átemelőhöz kell csatlakoznia. A megépítendő csatorna becsült hossza: 400 m.
g. Ipari park projektelem megvalósításához kapcsolódóan gyalogjárda létesítése, 724 méter hosszan (útépítéssel, hídépítéssel és csapadékvíz elvezetéssel, valamint közvilágítással).”
7. Szerződő felek a szerződésmódosítással érintett, fenti 3. és 4-6. pont szerinti műszaki tartalom költségvonzatát az alábbiak szerint határozzák meg.
A jelen szerződésmódosítással érintett munkák elfogadott ellenértéke: nettó 91.575.473,- Ft + Áfa, melyből a gravitációs szennyvízcsatorna ellenértéke nettó 17.064.357,- Ft + Áfa, a gyalogjárda ellenértéke pedig a kapcsolódó híddal és közvilágítással nettó 74.511.116,- Ft + Áfa.
Mindennek eredményeként Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződés 2.3. pontját a következőképp módosítják.
A módosult rendelkezések:
Alapszerződés 2.3. pontja: A vállalkozó díj mértéke 881.015.159 Ft + ÁFA, azaz Nyolcszáznyolcvanegymillió-tizenötezer-százötvenkilenc forint +ÁFA. Ajánlatkérő a tartalékkeret intézményét jelen eljárásban nem alkalmazza.
8. Felek rögzítik, hogy bár a jelen 1. sz. szerződésmódosítással megnövekedett a szerződéses díj, figyelemmel egyidejűleg arra, hogy számla benyújtására az 1. sz. szerződésmódosítás Felek általi aláírásának a napjáig még nem került sor (előleg számlát nem számítva, mely Megrendelő 1 részére benyújtásra került), a részszámlákat az alábbiak szerint állítja ki a Vállalkozó (a kiállítható 4 db részszámla az előlegszámlát nem tartalmazza), az Alapszerződésben szereplő százalékos teljesítések elérésekor, melynek során Felek a jelen 1. számú szerződésmódosítás szerinti megnövekedett műszaki tartalom és ellenértéknek is a figyelembe vételével járnak el:
i. 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a megnövekedett teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről, 25-%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén
ii. 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a megnövekedett teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről, 50%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén
iii. 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a megnövekedett teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről, 75 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén
iv. végszámla benyújtása: a megnövekedett teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén. A végszámla benyújtásának feltétele tehát a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
Felek rögzítik, hogy egy részszámlának minősül a fenti rendelkezések értelmében, amennyiben adott teljesítési egység (25-50-75-100%) tekintetében a feladatmegbontásra tekintettel a fenti 2. pont illetve jelen 1. számú szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint a Megrendelő 1 és Megrendelő 2 részére külön-külön számlát állít ki a Vállalkozó, a Megrendelők felé történő megvalósult teljesítés alapján.
9. Felek a jelen szerződésmódosításban rögzített további feladatokra, valamint az Alapszerződés 4.2 pontjaiban foglalt rendelkezésekre figyelemmel kötbérterhes részhatáridőket állapítanak meg. Az Alapszerződés 4.2. pontja az alábbi c) és d) alponttal egészül ki, valamint azzal összhangban az Alapszerződés 3.2 pontja egy további c) alponttal egészül ki:
A módosult rendelkezések:
Alapszerződés 4.2. pontja: „2. Szerződő felek kötbérterhes részteljesítési határidőket állapítanak meg az alábbiak figyelembevételével.
Az alábbi a)-d) időpontokig elvárt teljesítés, mint részteljesítési határidők keretein belül megkövetelt műszaki tartalom:
a) Csapadékvíz elvezetés munkarészeken belül az alábbiak megvalósítása esetén a kötbérterhes részhatáridő: a munkaterület átadás átvételtől számított 121 naptári nap.
aa) gravitációs csatorna 100 %-ban,
ab) záportározó működőképes gépészettel 100 %-ban környezetrendezés nélkül
b) Feltáró út és Bogáncs utcai csomópont megvalósítása esetén a kötbérterhes részhatáridő: a munkaterület átadás átvételtől számított 273 naptári nap.
c. Ipari park projektelem megvalósításához szükséges 47511/5 helyrajzi számú ingatlanon, a feltáró út mentén gravitációs szennyvízelvezető csatorna kiépítése, mely a 47511/22 hrsz-ú ingatlanon meglévő szennyvíz átemelőhöz csatlakozik. A kötbérterhes részhatáridő: a munkaterület átadás átvételtől számított 129 naptári nap.
d. Ipari park projektelem megvalósításához kapcsolódóan gyalogjárda létesítése, 724 méter hosszan (útépítéssel, hídépítéssel és csapadékvíz elvezetéssel, valamint közvilágítással). A kötbérterhes határidő: a munkaterület átadás átvételtől számított 334 naptári nap.
Jelen szakasz a)-c) pontjában kitűzött határidők elmulasztása esetén Szerződő Felek a részhatáridőt terhelő kötbér alkalmazását rendelik az ajánlati felhívás III.1.6) illetve jelen szerződés 3. fejezet 2. pontjában rögzített mértékek szerint. Jelen szakasz d) pontjában kitűzött határidő elmulasztása esetén Szerződő Felek az Alapszerződés 3.1. pontjában foglaltakat alkalmazzák”
A módosult rendelkezések:
Alapszerződés 3.2. pontja: „Vállalkozó jelen szerződés 4. fejezet 2. pontjában foglalt részteljesítési határidők tartására kifejezetten kötelezett és amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) a jelen szerződésben meghatározott részteljesítési határidőket nem tartja be (késedelem), részhatáridőt terhelő késedelmi kötbért fizet.
a) Csapadékvíz elvezetés munkarészeken belül:
aa) gravitációs csatorna 100 %-ban
ab) záportározó működő képes gépészettel 100 %-ban környezetrendezés nélkül
késedelmes megvalósítása esetén egységesen: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,042 %-a/ késedelemmel érintett naptári nap.
b) Feltáró út és Bogáncs utcai csomópont késedelmes megvalósítása esetén: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,084 %-a / késedelemmel érintett naptári nap.
c) Ipari park projektelem megvalósításához szükséges 47511/5 helyrajzi számú ingatlanon, a feltáró út mentén gravitációs szennyvízelvezető csatorna kiépítése, mely a 47511/22 hrsz-ú ingatlanon meglévő szennyvíz átemelőhöz csatlakozik: késedelmes megvalósítása esetén egységesen: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,042 %-a/ késedelemmel érintett naptári nap.
A fenti a), b) vagy c) pontban előirányzott műszaki tartalom részhatáridőt 30 nappal meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő szintén jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.”
A Felek adataiban bekövetkezett változásokat az Alapszerződés Felek, azon belül is a Megrendelő megjelölésének körében az alábbiak szerint vezetik át.
A módosult rendelkezések:
„egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8., Képviseli: Dr. Kriza Ákos polgármester, adószáma: 15735605-2-05, pénzforgalmi számlaszáma: 10027006-00336248-00000086 Magyar Államkincstár) (továbbiakban: Megrendelő 1), valamint
a Miskolc Holding Zrt. (székhelye: 3530 Miskolc, Petőfii u. 1-3.; adószáma: 13778749-2-05; számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.; pénzforgalmi számlaszáma: 10918001-00000004-06900021; cg.: 05-10-000406; képviseli: Szélyes Domokos Gazdfejl-i Ing.gazd.-i Beruh.-i és Műszaki Vezérigazgató, Lengyel Katalin projektirányítási igazgató (továbbiakban: Megrendelő 2),
(továbbiakban együttesen akként is, mint Megrendelő)”
Felek a teljesítési igazolás rendje körében az alábbiakat rögzítik:
A módosult rendelkezések:
Alapszerződés 2.21. pontja: A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására a műszaki ellenőr ellenjegyzését/jóváhagyását/igazolását követően Megrendelő 1. vonatkozásában Dr. Osváth Tamás Jegyzői Kabinet Főosztályvezetője, Megrendelő 2. vonatkozásában Szélyes Domokos igazgatósági tag és Barsi Béla Beruházási és műszaki ellenőrzési igazgató jogosult.
14.2. Tekintettel arra a körülményre, hogy az Alapszerződés 2.12. pontja értelmében Megrendelő 1 a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű előleget fizetett ki Vállalkozó részére, Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződés 2.15. pontját a következőképp módosítják.
A módosult rendelkezések:
Alapszerződés 2.15. pontja: „Az előleggel a Megrendelő 1 részére első alkalommal kiállított részszámlában - amennyiben ezen részszámla nagyságrendje nem teszi lehetővé a teljes előleg elszámolását, úgy a további részszámlá(k)ban - kell elszámolni a Megrendelő 1 tekintetében teljesített munkarészekre figyelemmel. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés az előleg elszámolása előtt megszűnne, a szerződés megszűnésének napján (alapuljon az bármely jogcímen) köteles a Vállalkozó a felvett, de még el nem számolt előleget késedelmi kamat terhe mellett a Megrendelő 1-nek átutalással hiánytalanul visszafizetni.”
14.3. A megvalósítandó feladatok Megrendelői körének módosítása következtében az Alapszerződés további kapcsolódó pontjai a következőképpen módosulnak:
A módosult rendelkezések:
Alapszerződés 3.16. pontja: A biztosíték óvadékként történő teljesítése esetén az érintett bankszámla száma: Megrendelő 1. esetében 10027006-00336248-00000086 MÁK Megrendelő 2. esetében UniCredit Bank 10918001-00000004-06900021. számú számla.
Alapszerződés 6.9. pontja: Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:
Megrendelő 1. részéről: Dr. Osváth Tamás Jegyzői Kabinet főosztályvezető
Telefon: 06-46/512-700; +36-70/638-5944
Fax: 06-46/512-833
Megrendelő 2. részéről: Barsi Béla Beruházási és műszaki ellenőrzési igazgató
Telefon: +36-30/462-0269
E-mail: barsi.bela@miskolcholding.hu
Vállalkozó részéről: Hercsik István ügyvezető
Telefon: 0646/532-233
Fax: 0646/532-233
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az Alapszerződés megkötését követően a beruházással érintett Támogatási szerződésben bizonyos projektelemek vonatkozásában Kedvezményezetti módosulás következett be, aminek következtében a következőkben részletezett egyes, a pályázat keretében megvalósítandó feladatokat a terület tulajdonosa és későbbi hasznosítója, a Miskolc Holding Zrt. valósítja meg. Ezek a következők: csapadékvíz elvezetés, feltáró út építés, gravitációs szennyvíz építés. A szerződés keretében megvalósítandó Bogáncs utcai csomópont valamint a szervízút építése, gyalogjárda építés, továbbá a buszforduló építés az eddigi projekt kedvezményezettjének a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megvalósítandó feladata. A Támogatási szerződés Kedvezményezettjének módosulása következtében szükségessé vált az Alapszerződés módosítása a Megrendelői oldal megfelelő kiegészítésével, azaz a Miskolc Holding Zrt. fentebb felsorolt projektelemek megvalósításába történő bevonásával. A feladatok fentiek szerinti megbontása az egyértelmű elszámolási rend érdekében is a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléleteként, a feladatok árazott (arra való tekintettel, hogy a Vállalkozó az árazott költségvetését üzleti titokká nyilvánította, melyet Megrendelő 1 is elfogadott) fő költségvetés összesítő sorainak egyértelmű jelölésével kerül részleteiben ismertetésre.
3. Az Alapszerződés megkötését követően a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján Miskolc város közigazgatási területén belül az ivóvíz- és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos közműszolgáltatást kizárólagos joggal végző Mivíz Kft. 2017.08.01. napján gravitációs szennyvízelvezetés kiépítésére hívta fel Megrendelőt az ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetésére.
Ezt követően az Ipari park területén üzemelő Takata Safety Systems Hungary Kft. 2017.09.11. napján kelt levelében balesetveszély elkerülése céljából gyalogjárda kiépítésére hívta fel Megrendelőt.
Megrendelők az Ipari park jelentősen megnövekedett gyalogos forgalma miatt valamint a potenciális befektető vállalkozásokkal történt előzetes tárgyalások alapján, módosult és megnövekedett szennyvíz rákötési igények okán a felmerült építési munkálatok elvégzése mellett döntöttek.
Az Alapszerződés megkötését követően a beruházással érintett Támogatási Szerződésben bizonyos projektelemek vonatkozásában Kedvezményezetti módosulás következett be, aminek következtében a következő, a pályázat keretében megvalósítandó feladatokat a terület tulajdonosa és későbbi hasznosítója a Miskolc Holding Zrt. valósítja meg, a fenti 2. pontban foglaltaknak is megfelelően.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 789439686 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 881015159 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben