Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/83
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2017.05.23.
Iktatószám: 7167/2017
CPV Kód: 45000000-7;45212212-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: 4765 Csenger, Hunyadi utca, 1063/1. hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Debreceni Mélyépítő Holding Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Hermina út 49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Debreceni Mélyépítő Holding Kft.
Postai cím: Dobozi u. 17.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): sport
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Csenger, Hunyadi utca, 1063/1. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése vállalkozási kivitelezési szerződés alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
4765 Csenger, Hunyadi utca, 1063/1. hrsz-ú ingatlan
NUTS-kód HU323
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/04/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat) keretében, Csenger, Hunyadi utca, 1063/1. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése vállalkozási kivitelezés szerződés alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, küldő közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt. A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8 m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2.
Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3/h.
Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítmény: 150 m3/h
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212212-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 291822987 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/04/14 (év/hó/nap)
Befejezés 2017/02/08 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 65
Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 25
Jótállás időtartama (hónapban megadva) (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20815 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/26 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4563 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/04/25 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
„8.1.2. A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
8.1.2.4. a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: 2017.02.08.

Módosított szerződéses feltételek:
A Vállalkozási Szerződés 9. pontja az alábbi új 9.1.8. ponttal egészül ki:
„9.1.8. A jelen Szerződés 6. számú mellékleteként meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen a 9.1.1. pontban írtakon felül további vállalkozói díj illeti meg, amelynek összege nettó 57.212.202 Ft azaz: nettó ötvenhétmillió - kettőszáztizenkettőezer - kettőszázkettő forint. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt vállalkozói díjról szóló számláját a Vállalkozó a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján, az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor nyújthatja be a Megrendelő részére.”
A Vállalkozási Szerződés 8.1.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.1.2. A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
8.1.2.4. a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: 2017.04.30."
IV.1.3) A módosítás indoka:
1. A Vállalkozási Szerződés módosításának jogszerűsége:
Felek megvizsgálták a Kbt. 141.§-ának rendelkezéseit, figyelemmel a felmerült és a jelen szerződésmódosítás keretében elszámolni kívánt munkákra is. Ennek során az volt megállapítható, hogy a jelen szerződésmódosítás részét képező munkák a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja és a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint minősülnek, ezért a Vállalkozási Szerződést a fenti jogszabályhelyre tekintettel kívánják a Felek módosítani. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás alapján, a különböző jogcímeken történő szerződésmódosítás együttes %-os értéke 19,6 %, amely alapján a szerződésmódosítás összesen nem haladja meg a nettó szerződéses ellenérték 50 %-át.
2. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti módosítás
2.1. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja lehetőséget biztosít a Megrendelő számára, hogy a Kbt. 141.§ (4) bekezdés és (6) bekezdés szerinti feltételek vizsgálata nélkül módosítása a Vállalkozási Szerződést.
2.2. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetésben „Pótmunka - 1.” („Pótmunka -1”) elnevezés alatt található munkák esetében, figyelemmel a költségvetés további tételeire is, a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja alapján kívánja a Megrendelő és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést módosítani. A Pótmunka-1 nettó ellenértéke: nettó 9.460.592 Ft.
2.3. Felek megállapítják, hogy a Pótmunka-1 a Vállalkozási Szerződés nettó értékéhez (nettó 291.822.987 Ft) viszonyítottan, mindösszesen 3.24 %-os vállalkozói díj emelkedést jelent, amely így nem haladja meg a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti 15 %-os értéket.
3. A Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti módosítás
3.1. Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (4) bekezdésének b) pontját, amely kimondja, hogy a Vállalkozási Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha az eredeti szerződő féltől további építési munkák megrendelése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása, nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt, és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
3.2. A Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételt megvizsgálták, amely alapján az állapítható meg, hogy a jelen szerződésmódosítást mellékletét képező költségvetés „Kiegészítő munkák” megnevezésű sorában lévő munkák („Kiegészítő munkák”) nem szerepeltek a kivitelezési tervdokumentációban, így azok nem képezték tárgyát a közbeszerzési eljárásnak sem.
3.3. Felek rögzítik, hogy a Kiegészítő munkák ugyan nem szerepeltek az eredeti tervekben és így a szerződésben sem, de azok szervesen kapcsolódnak az eredeti kivitelezéshez, nem lehetséges a kivitelezéstől való olyan elválasztása, amely indokolttá tehetné új közbeszerzési eljárás lefolytatását, ezért a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti feltétel is teljesül.
3.4. Felek megvizsgálták a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti feltétel teljesülését is, amely alapján azt állapítják meg, hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti Kiegészítő munkák elválasztása (leválasztása) és külön projektben (közbeszerzési eljárásban) történő kezelése nagymértékű időveszteséggel járna, mivel e Kiegészítő munkák szervesen kapcsolódnak a Vállalkozási Szerződés szerinti műszaki tartalomhoz. Ez a Megrendelő részére nemcsak időveszteséggel, hanem a költségek megsokszorozódásával is járna. Ehhez járul még hozzá a jótállási kötelezettségek érvényesítésének kérdése is, amely alapján egyértelmű, hogy a Megrendelő részéről költséghatékonyabb és egyértelműbb, ha egy Vállalkozó felel a jótállási kötelezettségért. Ennek alapján megállapítható, hogy a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti feltétel is teljesül.
3.5. Felek rögzítik, hogy a Kiegészítő munkákkal összefüggésben fizetendő vállalkozói díj nettó 30.503.622 forint, amely a Vállalkozási Szerződés szerinti vállalkozói díj 10,45 %-a, tehát a jelen szerződésmódosítás szerinti ellenérték nem haladja meg az eredti szerződés értékének 50%-át.
4. A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti módosítása
4.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára a jelen Szerződés mellékletét képező költségvetésben „Pótmunka 2.” megnevezéssel megjelölt munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el („Pótmunka-2”).
4.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés szerinti létesítmény kivitelezése során, előre nem látható akadályok merültek fel. A Vállalkozási Szerződés teljesítése során a létesítmény tető rétegrendjének módosítása is szükségessé vált. A közbeszerzési eljárással érintett tanuszoda olyan terv alapján készült, ahol a betervezett tetőcserép rétegrendjét a cserép gyártója, gyártmányterv alapján adta meg. A kivitelezés fázisban azonban az eredetileg betervezett cserép beszállítója módosította a betervezett tető - rétegrend kialakítását, tehát az eredeti rétegrendet figyelembe véve a betervezett cserép felrakása kivitelezési kockázatot jelentett, mivel akár olyan eset előállhatott volna, hogy a tanuszoda teteje „hullámos” lesz.
4.3. Az új tető-rétegrendet a betervezett cserép gyártója (beszállítója) határozta meg, az - véleményünk szerint - sem a Megrendelő sem a Vállalkozó felelősségi körébe nem tartozik, a tető-rétegrend megváltoztatását sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem láthatta előre, így álláspontunk szerint az előre nem láthatóság kérdése a szerződésmódosítás kapcsán kellően igazolt.
4.4. Felek rögzítik, hogy a felmerült munkákat sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, amely tekintetében a Felek a Vállalkozási Szerződés 8.2. pontja alapján jártak el. A módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek.
4.5. Felek rögzítik, hogy a Pótmunka-2 nettó ellenértéke nettó 17.247.988 forint, amelynek a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított aránya 5.91 %, amely nem haladja meg a Kbt. 141.§ (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/05/24 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/05/17 (év/hó/nap)