Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/94
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.17.
Iktatószám: 7273/2022
CPV Kód: 98113000-8
Ajánlatkérő: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25. akként, hogy jellegükből adódóan a megbízás teljesítéséhez az egyes megvalósulási helyszíneken való feladatellátásra is sor kerül (a ténylegesen szükséges mértékben).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: turisztikai fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25869628442
Postai cím: Bokor Utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Balázs
Telefon: +36 302060339
E-mail: balazs.erdos@kisfaludy2030.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://info.kisfaludyprogram.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000470722022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000470722022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: turisztikai fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki szakmai szakértői tanácsadás
Hivatkozási szám: EKR000470722022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98113000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műszaki szakmai szakértői tanácsadás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki szakmai szakértői tanácsadás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98113000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25. akként, hogy jellegükből adódóan a megbízás teljesítéséhez az egyes megvalósulási helyszíneken való feladatellátásra is sor kerül (a ténylegesen szükséges mértékben).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás eredményeként megkötni kívánt keretmegállapodás keretösszege: nettó 250.000.000,- Ft.
Előkészítés keretében tervezetten megvalósítandó projektek:
Támogatási döntéssel jóváhagyott:
A szerződés keretében tervezetten szálláshelyfejlesztés és/vagy szálláshelylétesítés és/vagy kempingfejlesztés és/vagy turisztikai attrakció fejlesztés és/vagy gasztronómiai fejlesztés és/vagy fürdőfejlesztés és/vagy strandfejlesztés és/vagy kikötőfejlesztés területén megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása szükséges. Az érintett projektek volumenére vonatkozó jellemzők: összesen cca. 1,5 millió m2 bruttó fejlesztési terület cca. 150 db projekt, amelyből 10 db várhatóan összességében 375.000 m2 bruttó fejlesztési területet meghaladó projekt. Nyertes feladata Magyarország határain túl – szomszédos országokban, magyarlakta területeken – megvalósított projektre is kiterjed.
Az érintett projektek keretében megvalósul:
1 db legalább 4 csillagos szálláshely: cca 69.000 m2 bruttó fejlesztési területen
legalább 1 db fürdő fejlesztés: cca. 75.000 m2 bruttó fejlesztési területen
Megvalósítási fázisban lévő projektek:
Támogatási döntéssel jóváhagyott projekt:
A szerződés keretében tervezetten szálláshelyfejlesztés és/vagy szálláshelylétesítés és/vagy kempingfejlesztés és/vagy turisztikai attrakció fejlesztés és/vagy gasztronómiai fejlesztés és/vagy fürdőfejlesztés és/vagy strandfejlesztés és/vagy kikötőfejlesztés területén megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása szükséges. Az érintett projektek volumenére vonatkozó jellemzők: összesen cca. 1,5 millió m2 bruttó fejlesztési terület cca. 150 db projekt, amelyből 10 db várhatóan összességében 375.000 m2 bruttó fejlesztési területet meghaladó projekt.
Nyertes feladata Magyarország határain túl – szomszédos országokban, magyarlakta területeken – megvalósított projektre is kiterjed.
Az érintett projektek keretében megvalósul:
legalább 1 db gasztronómia fejlesztés cca. 2.000 m2 bruttó fejlesztési területen
legalább 1 db turisztikai fejlesztés: cca. 72.000 m2 bruttó fejlesztési területen
Szálláshelyfejlesztés (panzió, szálloda 4 csillag alatt)
Szálláshelyfejlesztés (panzió, szálloda 4 csillag felett)
Szálláshelylétesítés (panzió, szálloda 4 csillag alatt)
Szálláshelylétesítés (panzió, szálloda 4 csillag felett)
Strandfejlesztés
Kikötőfejlesztés
Kempingfejlesztés
Gasztronómiai fejlesztés
Fürdőfejlesztés
Turisztikai attrakciófejlesztés,
Komplex turisztikai attrakciófejlesztés
1. Projektértékelési, Projektelőkészítési, projektfejlesztési szakasz
a. Az értékelési, projektelőkészítési, illetve projektfejlesztési szakaszban a beérkező tanulmányok, támogatási igények, tervezési dokumentumok, valamint mellékleteik, továbbá egyéb dokumentumok műszaki szempontú ellenőrzése, műszaki folyamatok vizsgálata, engedélyezési eljárások szükségességének és időintervallumának vizsgálata, beruházások lebonyolítási folyamatainak vizsgálata, illetve projektspecifikusan szakmai tanácsadás.
b. Kivitelezés tervezése fázis – projektfejlesztési szakasz – műszaki tartalom változására irányuló kérelmek szükségessége alátámasztásának vizsgálata vagy plusz forrás bevonására irányuló kérelem vizsgálata és ajánlás megfogalmazása (elfogadás, javítás, visszavonás). Itt azt szükséges vizsgálni, hogy a változtatás befolyásolja-e a kitűzött és a támogató által elfogadott műszaki szakmai irányt, a projekt műszaki tartalma nem szenved-e hátrányt elsősorban a funkcionalitást illetően, a projekt életszerű és működőképes marad-e, a módosítási kérelemben előirányzott műszaki tartalmú változtatások költségvonzat megjelölése reális-e, változik-e a tervezett indikátorszám, a változás tükrében a korábban vállalt minősítési feltételeknek megfelel majd a megvalósuló beruházás eredményeként létrejövő objektum (pl. hotelminősítések).
c. Projektfejlesztési útvonalterv előkészítésében való közreműködés, szakmai támogatás az útvonalterv kialakításában.
Ellenőrzési szempontok: a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban.
2. Projektmegvalósítási, projektzárási, fenntartási szakasz
a. A projekt fizikai megvalósítása során a Támogatói okiratban/Támogatási szerződésben foglaltak szerint benyújtott részbeszámolók és részelszámolások műszaki szempontú ellenőrzése (amennyiben az adott fázishoz benyújtásra került), műszaki folyamatok vizsgálata. Közreműködés projektfejlesztési útvonalterv megvalósulásának ellenőrzésében.
b. Műszaki tartalom változására irányuló kérelmek szükségessége alátámasztásának vizsgálata vagy plusz forrás bevonására irányuló kérelem vizsgálata és ajánlás megfogalmazása (elfogadás, javítás, visszavonás). Itt azt szükséges vizsgálni, hogy a változtatás befolyásolja-e a kitűzött és a támogató által elfogadott turizmus műszaki szakmai irányt, a projekt műszaki tartalma nem szenved-e hátrányt elsősorban a funkcionalitást illetően, a projekt életszerű és működőképes marad-e, a módosítási kérelemben előirányzott műszaki tartalmú változtatások költségvonzat megjelölése reális-e, változik-e a tervezett indikátorszám, a változás tükrében a korábban vállalt minősítési feltételeknek megfelel majd a megvalósuló beruházás eredményeként létrejövő objektum (pl. hotelminősítések).
c. Projektzárás során a projekt elszámolásának és beszámolójának műszaki szempontú ellenőrzése, azok benyújtását követően a projekt eredményeként megvalósult beruházás látható részének helyszíni dokumentálása, a Támogatói okiratban, korábban benyújtott tervdokumentációban foglaltak, leírt mennyiségének ellenőrzése.
Ellenőrzési szempontok: a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M.2. a) alkalmasság körében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-10 db projekt) 10
2 2.2. Az M.2. b) alkalmasság körében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-10 db projekt) 10
3 2.3. Az M.2. c) alkalmasság körében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap) 5
4  2.4. Az M.2. d) alkalmasság körében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-3 db projekt) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési szemponthoz a következő értékelési alszempontok tartoznak:
1.1. Tanácsadói óradíj belföldön (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 50
1.2. Tanácsadói óradíj külföldön (nettó Ft/óra/fő) Súlyszám: 15
A külföldi tanácsadói óradíj csak a ténylegesen külföldön elvégzett munkára vonatkozik.
FAKSZ: dr. Császár Alpár, lajstromszáma: 01051
Jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő, ALK IG=alkalmasság igazolásában részt vevő, AV=Alvállalkozó, GSZ=gazdasági szereplő, EEKD=egységes európai közbeszerzési dokumentum, KM=keretmegállapodás
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontját az alábbiak szerint pontosítja: a tárgyi eljárás eredményeként megkötésre kerülő KM a szerződés létrejötte napjától számított 24 hónapos időtartamra hatályos azzal, hogy amennyiben a keretmennyiség a fenti időpont előtt kimerül, akkor a KM a kimerülést eredményező utolsó szerződés teljesedésbe menésének napján szűnik meg minden további jognyilatkozat nélkül.
Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex feladatot takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az EKR által generált EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Kbt. 67. § (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában, nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolás benyújtására felhívott GSZ-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.
AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozni szükséges erről, elektronikus űrlap formájában)
A Kr. 1. § (1) alapján az AT-nek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv.-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában EEKD benyújtásával kell el igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából [műszaki tanácsadás és/vagy műszaki szakértés] származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából [műszaki tanácsadás és/vagy műszaki szakértés] származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a legalább 60.000.000,- Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában EEKD benyújtásával kell el igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (3) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 36 hónap, legjelentősebb szolgáltatások ismertetése. A Kr. 21. § (3a) bekezdés alapján: AK az AF feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év-hónap-nap részletességgel megadva);
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Továbbá AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra.,
Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § is irányadó.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (3) b) pontok alapján AT mutassa be azokat a szakembereket a megnevezésük, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
- az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt AT rendelkezésére fog állni, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett támogatásból megvalósuló szálláshelyfejlesztés és/vagy szálláshelylétesítés és/vagy kempingfejlesztés és/vagy turisztikai attrakció fejlesztés és/vagy gasztronómiai fejlesztés és/vagy fürdőfejlesztés és/vagy strandfejlesztés és/vagy kikötőfejlesztés területén:
a) összesen legalább 225.000 m2 bruttó fejlesztési területen/területre vonatkozó előkészítés tanácsadói és/vagy szakértői munkára vonatkozó referenciával, amelyek közül
– legalább 1 db minimum négy csillagos szálláshelyfejlesztés és/vagy szálláshely létesítési projekt volt, ahol a projekt bruttó fejlesztési területe elérte legalább a 40.000m2-t.
– legalább 1 db Magyarország közigazgatási határán kívül megvalósított projekt volt;
– legalább 1db fürdőfejlesztési projekt volt, ahol a projekt bruttó fejlesztési területe elérte legalább a 45.000m2-t.
Ajánlatkérő előkészítés alatt az alábbi tevékenységeket érti: Támogatói oldalon végrehajtott az Előzetes és/vagy Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és/vagy támogatási igények és/vagy tervezési dokumentumok műszaki szempontú ellenőrzése, műszaki folyamatok vizsgálata, engedélyezési eljárások szükségességének vizsgálata.
Négy csillagos szálláshely alatt Ajánlatkérő a következőket érti: A Hotel Stars minősítése alapján négy csillagos besorolást kapott szálláshely (https://www.hotelstars.hu/cikkek/kovetelmenyek).
Az előírt referenciát maximum 10 db referencia keretében lehet teljesíteni.
b) összesen legalább 225.000 m2 bruttó fejlesztési területen/területre vonatkozó projekt megvalósítás tanácsadói és/vagy szakértői munkákra vonatkozó referenciával, amelyek közül
– legalább 1 db gasztronómia fejlesztési projekt volt, ahol a projekt bruttó fejlesztési területe elérte legalább az 1.200m2-t
– legalább 1 db turisztikai fejlesztési projekt volt, ahol a projekt bruttó fejlesztési területe elérte legalább a 40.000m2-t.
– legalább 1 db Magyarország közigazgatási határán kívül megvalósított projekt volt;
Ajánlatkérő megvalósítás alatt az alábbi tevékenységeket érti: Támogatói oldalon végrehajtott a projekt fizikai megvalósítása során a Támogatói okiratban/Támogatási szerződésben foglaltak műszaki szempontú ellenőrzése, helyszíni dokumentálás és/vagy helyszíni ellenőrzés, a megvalósult projekt mennyiségi ellenőrzése (legalább a támogatói okirat/támogatási szerződés és tervdokumentáció alapján).
Az előírt referenciát maximum 10 db referencia keretében lehet teljesíteni.
Az M1.a), illetve az M1. b) pontban ugyanazon referencia bemutatható.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
a) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki rendelkezik projekt előkészítési tevékenységre vonatkozó szálláshelyfejlesztés és/vagy szálláshelylétesítés és/vagy kempingfejlesztés és/vagy turisztikai attrakció fejlesztés és/vagy gasztronómiai fejlesztés és/vagy fürdőfejlesztés és/vagy strandfejlesztés és/vagy kikötőfejlesztés területén minimum 5 db projekt szakmai tapasztalattal;
b) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki rendelkezik projekt megvalósítási tevékenységre vonatkozó szálláshelyfejlesztés és/vagy szálláshelylétesítés és/vagy kempingfejlesztés és/vagy turisztikai attrakció fejlesztés és/vagy gasztronómiai fejlesztés és/vagy fürdőfejlesztés és/vagy strandfejlesztés és/vagy kikötőfejlesztés területén minimum 5 db projekt szakmai tapasztalattal;
c) legalább 1 fő felsőfokú rehabilitációs szakmérnöki végzettségű (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki rendelkezik legalább 48 hónapos rehabilitációs szaktanácsadói és/vagy szakértői és/vagy szakmérnöki szakmai tapasztalattal;
d) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki rendelkezik projekt megvalósítási tevékenységre vonatkozó szálláshelyfejlesztés és/vagy szálláshelylétesítés és/vagy kempingfejlesztés és/vagy turisztikai attrakció fejlesztés és/vagy gasztronómiai fejlesztés és/vagy fürdőfejlesztés és/vagy strandfejlesztés és/vagy kikötőfejlesztés területén megvalósult 2 db projekt szakmai tapasztalattal;
Egy szakember maximum két pozícióra mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az egyedi szerződések ellenértékének fedezetét hazai forrás (költségvetési támogatás) biztosítja. A kifizetés nem érintett ún. szállítói finanszírozással.
A számlák kifizetése a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése, továbbá Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, szerint történik, a jogszabályoknak és a Keretmegállapodásnak és az egyedi szerződésnek, valamint a jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő alkalmazásával.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A megbízási díj óradíjas alapú. Az elszámolás legkisebb egysége: 1 óra.
Késedelmi kötbér: mértéke minden egyes naptári napra az egyedi szerződésben kikötött nettó megbízási díj 1 %-a, legfeljebb a nettó megbízási díj 25%-a. Amennyiben a késedelem a 25 napot meghaladja, a Megbízó jogosult az adott egyedi szerződést szankciós felmondással (azonnali hatályú felmondás) felmondani.
Meghiúsulási kötbér: mértéke az egyedi szerződésben kikötött nettó megbízási díj 30%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában.
2. Az eljárás alapján egy nyertes ajánlattevővel kerül sor keretmegállapodás megkötésére és a keretmegállapodás második részében a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint írásbeli konzultációval fog sor kerülni az egyedi megrendelésekre.
3. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
5. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
7. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
9. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan.
Az EEKD II. rész C. pontjában tett „nem” válasz megjelölése esetén az EKR űrlapot úgy szükséges benyújtani, hogy annak tartalma nem állhat ellentétben az EEKD-ban tett nyilatkozattal.
10. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk EKR űrlapon való feltüntetését, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő benyújtását (nemleges nyilatkozat elegendő az EEKD-ban).
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
12. Az előírt alkalmassági feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
14. Az aláírás igazolása a KD-ban részletezettek szerint.
15. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.
16. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint, adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, az értékelés módszere: 1.1.-1-2. ért. szempont: fordított arányosítás, 2.1-2.4. ért. szempont: egyenes arányosítás. Részletek a KD-ban.
18. A 2.1. értékelési szempont esetében AK az M.2. a) alkalmasság körében bemutatott szakember tekintetében az alkalmassági előírás keretében előírt területen az alkalmassági előíráson felüli többlet szakmai tapasztalatát értékeli.
A 2.2. értékelési szempont esetében AK az M.2. b) alkalmasság körében bemutatott szakember tekintetében az alkalmassági előírás keretében előírt területen az alkalmassági előíráson felüli többlet szakmai tapasztalatát értékeli.
A 2.3. értékelési szempont esetében AK az M.2. c) alkalmasság körében bemutatott szakember tekintetében az alkalmassági előírás keretében előírt területen az alkalmassági előíráson felüli többlet szakmai tapasztalatát értékeli.
A 2.4. értékelési szempont esetében AK az M.2. d) alkalmasság körében bemutatott szakember tekintetében az alkalmassági előírás keretében előírt területen az alkalmassági előíráson felüli többlet szakmai tapasztalatát értékeli.
19. Ajánlati biztosíték 5.000.000,- HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK Gránit Banknál Zrt.-nél vezetett 12100011-10305887-00000000 fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok. valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.
20. Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi felelős fordítását is elfogadja.
21. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlatevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
22. AK IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
23. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák