Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/88
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.05.30.
Iktatószám:7313/2017
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Állat- és Növénykert
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Resonator Vagyonkezelő Kft.;Gelka System Kft.;Galapagos Zoo Service Zoologiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Fővárosi önkormányzati intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állat- és növénykert üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozó László
Telefon: +36 12734936
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com
Fax: +36 12734986
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.zoobudapest.com
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Fővárosi önkormányzati intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állat- és növénykert üzemeltetés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Mesepark, mint új interaktív gyermekszórakoztató központ és bemutatóhely teljes körű kialakítása, kiviteli terv készítése és kulcsrakész kivitelezése tárgyban, élőállat szállításával együtt
Hivatkozási szám: K-0081-HNT/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés a Mesepark, mint új interaktív gyermekszórakoztató központ és bemutatóhely teljeskörű kialakítása, kiviteli terv készítése és kulcsrakész kivitelezése tárgyban, élőállat szállításával együtt
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1349757456 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Mesepark, mint új interaktív gyermekszórakoztató központ és bemutatóhely teljeskörű kialakítása, kiviteli terv készítése és kulcsrakész kivitelezése tárgyban, élőállat szállításával együtt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45236220-8
37535200-9
03310000-5
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés a Mesepark, mint új interaktív gyermekszórakoztató központ és bemutatóhely kulcsrakész kialakítása és kivitelezése tárgyban, élőállat szállításával együtt, az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
A Fővárosi Állat- és Növénykert gazdasági udvarán kialakítandó új, interaktív gyermek szórakoztató központ, a régi állatkerti területtel és a létesítendő Pannon Parkkal határos, azaz A Budapest XIV kerület, Állatkerti krt. 6-10. szám alatti, 29732/9 helyrajzi számú - a Budapest Főváros Önkormányzatának (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) tulajdonában lévő, és az Elmű Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) vezetékjogával terhelt - kivett állatkert művelési ágú, 107619,00 m2 területű ingatlanon, - a Budapest XIV kerület, 29753 helyrajzi számú - a Budapest Főváros Önkormányzatának (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) tulajdonában lévő Építtető földhasználati jogával, és az Elmű Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) vezetékjogával terhelt - kivett vidámpark
művelési ágú, 68544,00 m2 területű műemlék ingatlanon, A Meseparkhoz tartozó új épületek építésére valamint meglévő épületek átalakítására irányul jelen beszerzés.
A Mesevár körül (nem része jelen beruházásnak) többféle hangulatú játszótér és állat kifutó kerül kialakításra, valamint a Mesepark épületei építésére illetve meglévő épületek átalakítására kerül sor.
Tervezett építési munkák:
• 2 db új épület a 29753 helyrajzi számú ingatlanon: Bejárat pavilon és Lovarda
• A Mesterségek udvarában lévő meglévő épületek átalakítása a 29732/9 helyrajzi számú ingatlanon, a volt daráló épületen végzett átalakítási munkák
• A volt műszaki épületben állatház kialakítása
• Csűr építése, 80-120 m2
• Cápanevelde kialakítása (tengeri akváriumgépészet kialakításával), 725 m2-en a meglévő épület átalakításával, tengerbiológus közreműködésével történő élőállat telepítéssel együtt, a műszaki dokumentációban szereplő előírás szerint
A Meseparkban az épületekhez illeszkedően táj- és kertépítés, játszóterek kialakítása, állatkifutók építése
Fő paraméterek:
Bejárati pavilon, új építés 36 m2
Lovarda, új építés, 593 m2
A Mesterségek udvarában lévő meglévő épületek átalakítása:
- a tetőtérbe vezető lépcső áthelyezése
- a tetőtéri bevilágító felületek bővítése és új ajtó megnyitása
- az épület déli oldalán lévő bontási munkák
- az épület déli oldalán a tető héjalásának cseréje
- a tetőtérben a kötőgerendák kiváltása
- összefüggő tornácrendszer az épületek udvar felöli homlokzatokon.
- homlokzatot érintő nyílások átalakítása
- új épületrészek kialakítása
Műszaki épület átalakítása „Flamingóház” épületté
Külső elektromos munkák, elektromos ellátó hálózat és térvilágítás kiépítése
Külső víz- és csatornahálózat bővítése és kiépítése
Kertépítés, tájrendezés a teljes területen, 1.470 m2 zöldfelületen
- Faültetés, 35 db
- Cserje telepítés, 1.147 db
- Évelők telepítése, 1.898 db
- Díszfüvek telepítése, 1.277 db
- Hagymások telepítése. 6.400 db.
Extenzív zöldtető építés, 162 m2-en
Automata öntöző rendszer telepítése
Állattartó karámok, kifutók kialakítása 1.700 m2-en
Vegyes anyagú külső burkolatépítés 14.270 m2-en
Játszóterek, vizes játszótér építése, játszóeszközök beépítése
Mesterséges tó („patak”) kialakítása, vízgépészettel
Feladatok:
- Kiadott engedélyes - és kiviteli tervek szerinti kivitelezés, azzal, hogy az árazatlan költségvetésben szereplő tételeknek megfelelően szükséges a kiviteli tervek módosítása is, ez szintén az ajánlattevőként szerződő fél feladata (részletek a közbeszerzési dokumentumokban szereplő Műszaki dokumentációban);
- Megadott körben kiviteli terv késztése és kivitelezése;
- Megvalósulási terv készítése a használatbavételi engedélyhez.
Vállalkozóként szerződő fél köteles a Cápanevelde tekintetében az utó-felülvizsgálati határidőig a beépített berendezések jótállásához kapcsolódó kötelező karbantartási feladatokat teljesíteni, üzemeltetető és kezelő személyzet biztosítani, és legalább egy fő tengerbiológus végzettségű szakember rendelkezésre állási kötelezettségének biztosítani a szerződéstervezet és a műszaki dokumentáció szerint.
A közbeszerzési dokumentumokban szereplő Műszaki dokumentáció tartalmazza a részletes információkat, melynek része az árazatlan költségvetés kiírás. Az állatszállításra vonatkozó felelősséggel, teljesítéssel kapcsolatos előírások szerződéstervezetben találhatóak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek és megoldásoknak a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki dokumentációban részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki dokumentációban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie, azt eltéréslistában kell szerepeltetni.
Minden, a kiviteli tervdokumentációban és a Műszaki dokumentációban valamint a költségvetésben azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki dokumentációban és költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Organizációs terv kidolgozottsága a dokumentációban meghatározott feltételek alapján  35
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó vállalkozói átalánydíj (nettó forint) / Súlyszám: 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő egyoldalú jogával élve a szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a munkaterület átadását követően maximum 120 napig megrendelheti a Madármentőközpont kialakítását, az állatorvosi rendelő átalakításával.
Ajánlatkérőként szerződő fél egyoldalú nyilatkozata alapján az ajánlattevőként szerződő fél által a költségvetésben szereplő, Madármentőközpontra vonatkozó tétel ellenében rendelheti meg, amit ajánlattevőként szerződő fél teljesíteni köteles.
Ajánlatkérőként szerződő fél nem vállal kötelezettséget az opcionális tétel lehívására.
Részleteket a Műszaki dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Az 1034/2015 (1.30.) sz. kormányhatározatban és a 48/2015 (3.12.) kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel a Fővárosi Állat- és Növénykert, mint ajánlatkérő "Vállalkozási szerződés a Mesepark, mint új interaktív gyermekszórakoztató központ és bemutatóhely teljes körű kialakítása, kiviteli terv készítése és kulcsrakész kivitleezése tárgyban, élőállat szállítsával együtt" (K-0076-H/2017) tárgyban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított, mely a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen lett, mivel az eljárásbnan benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét. Az eljárás lezárását követően az ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek közül igazolható, hogy a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, így nincs olyan körülmény, amely alapvetően befolyásolta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e indulni. A hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás tárgya, az alkalmassági követelmények, az értékelési szempontok nem változtak. Ajánlatkérő a tárgyalásra meghívta az előző eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen és az ajánlatuk megfelelt az előírt formai követelményeknek.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Mesepark, mint új interaktív gyermekszórakoztató központ és bemutatóhely teljes körű kialakítása, kiviteli terv készítése és kulcsrakész kivitelezése tárgyban, élőállat szállításával együtt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Resonator Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
E-mail: imre.szarka@resonator.hu
Telefon: +36 14137943
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 3614612120
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10247091-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Gelka System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mészáros utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail: gyarmati.istvan@gelkasystem.hu
Telefon: +36 703373370
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12250934-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Galapagos Zoo Service Zoologiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vas Gereben utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1183
Ország: HU
E-mail: korody.oliver@gmail.com
Telefon: +36 709460326
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 3614210403
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23977688-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1040000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1349757456
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - építési munkák, szakipari munkák
- akvárium vízgépészet, tengerbiológus szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RESONATOR Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10247091-2-42

Hivatalos név: Gelka System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mészáros utca 18.
Város: Budapesgt
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12250934-2-41

Hivatalos név: Galapagos Zoo Service Zoologiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vas Gereben utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1183
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23977688-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/04/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges