Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/81
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.04.29.
Iktatószám: 7346/2019
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Teljesítés helye: 6621 Derekegyház, hrsz.: 134/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK20127
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss-Rigó László püspök
Telefon: +36 62420932
E-mail: palyazat@szeged-csanad.hu
Fax: +36 62420932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Derekegyházi római katolikus templom építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Derekegyházi római katolikus templom építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6621 Derekegyház, hrsz.: 134/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Derekegyház, a régészeti leletek tanúsága szerint, már az Árpád-korban egyházas falu volt. A település a tatárjárás (1241.) pusztítása után néhány évtizeddel újra benépesült. A XVI. sz. második felében a török három alkalommal is feldúlta (1552, 1566, 1596.), s ennek következtében a falu teljesen megsemmisült. A pusztává vált területet gróf Károlyi Sándor 1722-ben megvásárolta, majd gróf Károlyi Antal az 1760-as években uradalmi központtá fejlesztette.
A Károlyi család barokk-copf stílusban épült kastélyának melléképületében, az eredetileg nagykonyhának szánt teret alakították át ideiglenesen kápolnává. A település római katolikus híveinek, a mai napig itt található a temploma.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Derekegyházra új, Szentháromság templom építését tervezi. A templom a kastély előtti parkban, a falu központjában fog megépülni. Helyszínrajzi elrendezését a keletelés igénye valamint a településen kialakult úthálózat rendje együttesen határozta meg. A liturgikus tér irányultságát az íves apsziszáródású főhajó hangsúlyos tengelye biztosítja. A főhajó csarnokteréhez délkelet felől, aszimmetrikusan csatlakozik a keresztelő kápolnaként kialakított oldalhajó. A karzathoz felvezető toronyfeljáró mellett nyílik a gyóntató szoba. A templomot 36 ülőhelyre és további 36 állóhelyre méreteztük.
Az egytornyos szerkezetű, karakteres sziluettű tömeg képzésekor, szakrális építészetünk nemzeti romantikából kifejlődött modernizmusának nemes hagyományaiból merítettünk. Az egységesen fehérre festett, csupán vakolat architektúrával díszített templom, kölcsönös kapcsolatot teremt különleges műemléki és táji környezetével.
A tervezett épület
összes bruttó alapterülete: 273,89 m2
összes nettó alapterülete: 199,60 m2
Templom:
Földszint
Liturgikus tér 61,80 m2 mészkő
Szentély 21,10m2 mészkő
Sekrestye 9,20 m2 mészkő
Bejárat 1,50 m2 mészkő
Wc 1,60 m2 mészkő
Oldalkápolna 19,90 m2 mészkő
Gyóntató 3,00 m2 mészkő
Gyóntató előtere 3,10 m2 mészkő
Lépcső 5,10 m2 beton
Előtér 14,40 m2 mészkő
Összesen (nettó): 140,70 m2
Emelet
Karzat 30 m2 beton
Kottaraktár 2,80 m2 beton
Raktár 13,10 m2 beton
Összesen (nettó): 45,90 m2
Toronyszintek
Szint 1 4,80 m2 beton
Szint 2 1,50 m2 légrács
Szint 3 6,70 m2 beton
Összesen (nettó): 13,00m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 265
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13181 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Derekegyházi római katolikus templom építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mária Valéria utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 111598179
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6621 Derekegyház, hrsz.: 134/6
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Derekegyház, a régészeti leletek tanúsága szerint, már az Árpád-korban egyházas falu volt. A település a tatárjárás (1241.) pusztítása után néhány évtizeddel újra benépesült. A XVI. sz. második felében a török három alkalommal is feldúlta (1552, 1566, 1596.), s ennek következtében a falu teljesen megsemmisült. A pusztává vált területet gróf Károlyi Sándor 1722-ben megvásárolta, majd gróf Károlyi Antal az 1760-as években uradalmi központtá fejlesztette.
A Károlyi család barokk-copf stílusban épült kastélyának melléképületében, az eredetileg nagykonyhának szánt teret alakították át ideiglenesen kápolnává. A település római katolikus híveinek, a mai napig itt található a temploma.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Derekegyházra új, Szentháromság templom építését tervezi. A templom a kastély előtti parkban, a falu központjában fog megépülni. Helyszínrajzi elrendezését a keletelés igénye valamint a településen kialakult úthálózat rendje együttesen határozta meg. A liturgikus tér irányultságát az íves apsziszáródású főhajó hangsúlyos tengelye biztosítja. A főhajó csarnokteréhez délkelet felől, aszimmetrikusan csatlakozik a keresztelő kápolnaként kialakított oldalhajó. A karzathoz felvezető toronyfeljáró mellett nyílik a gyóntató szoba. A templomot 36 ülőhelyre és további 36 állóhelyre méreteztük.
Az egytornyos szerkezetű, karakteres sziluettű tömeg képzésekor, szakrális építészetünk nemzeti romantikából kifejlődött modernizmusának nemes hagyományaiból merítettünk. Az egységesen fehérre festett, csupán vakolat architektúrával díszített templom, kölcsönös kapcsolatot teremt különleges műemléki és táji környezetével.
A tervezett épület
összes bruttó alapterülete: 273,89 m2
összes nettó alapterülete: 199,60 m2
Templom:
Földszint
Liturgikus tér 61,80 m2 mészkő
Szentély 21,10m2 mészkő
Sekrestye 9,20 m2 mészkő
Bejárat 1,50 m2 mészkő
Wc 1,60 m2 mészkő
Oldalkápolna 19,90 m2 mészkő
Gyóntató 3,00 m2 mészkő
Gyóntató előtere 3,10 m2 mészkő
Lépcső 5,10 m2 beton
Előtér 14,40 m2 mészkő
Összesen (nettó): 140,70 m2
Emelet
Karzat 30 m2 beton
Kottaraktár 2,80 m2 beton
Raktár 13,10 m2 beton
Összesen (nettó): 45,90 m2
Toronyszintek
Szint 1 4,80 m2 beton
Szint 2 1,50 m2 légrács
Szint 3 6,70 m2 beton
Összesen (nettó): 13,00m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 265
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 111598179
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mária Valéria utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Határidő
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződéskötést követően került sor a felépítendő épület helyszíni kitűzésére, amely során derült ki, hogy a tervezett templom helyének áttervezése szükséges, a területen lévő árok miatt. A módosított kitűzési tervek 2018. július 27-én kerültek átadásra, amit a vezető tervező 2018. augusztus 3-án hagyott jóvá.
A tervek módosulása a közművek tervezett csatlakozását is érintette. A módosított tervek alapján a szakhatóság 2018. november 16-án adta ki az engedélyeket. A téli időjárás miatt csupán 2019. február 15-ével készült el a víziközmű csatlakozás. aEzen tényezők együttesen a hozzájárultak a kivitelezés akadályozásához.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 111598179 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 111598179 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben