Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/87
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.05.29.
Iktatószám:7369/2017
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Felcsút Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.;Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felcsút Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16382
Postai cím: Fő út 75.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Lőrinc polgármester
Telefon: +36 22594036
E-mail: titkarsag@felcsut.hu
Fax: +36 22253481
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://felcsut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.felcsut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés „Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Elvégzendő feladatok:
1. rész - I. ütem:
- engedélyezési terv (geodéziai felmérés és talajmechanikai feltárással)
- hatósági eljárási díjak és illetékek
- művelési ág módosításhoz kapcsolódó költségek
- tulajdoni lapok
- kiviteli terv készítés
- tározó tér szigetelése kompletten
- hordalékfogó mederszakasz a befolyásnál
- drénrendszer kiépítése a háttérvizek elvezetésére, 300m
- vízmércelap beszerzése, felszerelése (150 cm)
- fásítás a szigeten
- vízjogi üzemeltetési engedély, megvalósulási terv
A fenti mennyiségek az indikatív terv alapján kalkulált mennyiségek.
A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.

2. rész - II. ütem:
engedélyezési terv (geodéziai felmérés, talajmechanikai feltárás, humuszmentési terv, közműegyeztetés) 1 db
hatósági eljárási díjak és illetékek 1 db
tulajdoni lapok 19 db
területvásárlás 10 db
kiviteli terv készítés 1 db
1-0-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (övárok, 114 m) 228 m3
1-1-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (folyóka, 200 m) 100 m3
1-0-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (levezető ág, 245 m) 245 m3
2-0-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (övárok, 670 m) 1 340 m3
hordalékfogó lezáró fogakkal 2 db
DN 50 csőáteresz (8+22+12 m) 42 m
mederlap burkolat, betonba rakva, két sor magasan 268 m2
fásítás 261 db
folyókaelem, betonba rakva 200 m
közműkiváltás 4 db
vízjogi üzemeltetési engedély, megvalósulási terv 1 db
A fenti mennyiségek a megrendelői követelmények alapján készült tájékoztató mennyiségek.
A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 168336000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Felcsúton meglévő árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójára a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
További tárgyak:71320000-7
71322000-1
77211400-6
45110000-1
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Felcsút Község belterülete:
A község DK-i részén, a 811. sz. közút mellett lévő, a 2000-es évek elején épült tározó területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés a „Felcsúton meglévő árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójára a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Elvégzendő feladatok:
I. ütem:
- engedélyezési terv (geodéziai felmérés és talajmechanikai feltárással)
- hatósági eljárási díjak és illetékek
- művelési ág módosításhoz kapcsolódó költségek
- tulajdoni lapok
- kiviteli terv készítés
- tározó tér szigetelése kompletten
- hordalékfogó mederszakasz a befolyásnál
- drénrendszer kiépítése a háttérvizek elvezetésére, 300m
- vízmércelap beszerzése, felszerelése (150 cm)
- fásítás a szigeten
- vízjogi üzemeltetési engedély, megvalósulási terv
A fenti mennyiségek az indikatív terv alapján kalkulált mennyiségek.
A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 1 év, maximum 5 év) 25
2 Jólteljesítési biztosíték mértéke (minimum 2%, maximum 10%) 15
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember szakmai tapasztalata (minimum 1 év, maximum 10 év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 program, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására.
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Felcsúti Csóka utca vízrendezésére a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
További tárgyak:71320000-7
71322000-1
77211400-6
45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Felcsút Község belterülete:
A Csóka utcának a Kossuth L. utca és a Temető utca közötti szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés a „Felcsúti Csóka utca vízrendezésére a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Elvégzendő feladatok:
II. ütem:
engedélyezési terv (geodéziai felmérés, talajmechanikai feltárás, humuszmentési terv, közműegyeztetés) 1 db
hatósági eljárási díjak és illetékek 1 db
tulajdoni lapok 19 db
területvásárlás 10 db
kiviteli terv készítés 1 db
1-0-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (övárok, 114 m) 228 m3
1-1-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (folyóka, 200 m) 100 m3
1-0-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (levezető ág, 245 m) 245 m3
2-0-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (övárok, 670 m) 1 340 m3
hordalékfogó lezáró fogakkal 2 db
DN 50 csőáteresz (8+22+12 m) 42 m
mederlap burkolat, betonba rakva, két sor magasan 268 m2
fásítás 261 db
folyókaelem, betonba rakva 200 m
közműkiváltás 4 db
vízjogi üzemeltetési engedély, megvalósulási terv 1 db
A fenti mennyiségek a megrendelői követelmények alapján készült tájékoztató mennyiségek.
A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 1 év, maximum 5 év) 25
2 Jólteljesítési biztosíték mértéke (minimum 2%, maximum 10%) 15
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember szakmai tapasztalata (minimum 1 év, maximum 10 év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 program, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Felcsúton meglévő árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójára a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 303715377
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66510611
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11053727-2-04
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 151091590
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 149503000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezés
Geodéziai bemérés
Szakfelügyeletek
Földmunka
Műtárgy- és szigetelésépítés
Irtási munkák
Növénytelepítés
Kőmunkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hódosi Vízépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 16.
Város: Csikóstőttős
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7341
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12829017-2-17

Hivatalos név: BERN Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület 015/19 hrsz.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516-2-02

Hivatalos név: KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gáz u. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561-2-16

Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429-2-20

Hivatalos név: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11053727-2-04

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Felcsúti Csóka utca vízrendezésére a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 303715377
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66510611
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11053727-2-04
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17724410
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18833000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezés
Geodéziai bemérés
Szakfelügyeletek
Földmunka
Műtárgy- és csapadékvíz-csatorna építés
Irtási munkák
Növénytelepítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429-2-20
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 19843260 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hódosi Vízépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 16.
Város: Csikóstőttős
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7341
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12829017-2-17

Hivatalos név: BERN Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: külterület 015/19 hrsz.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516-2-02

Hivatalos név: KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gáz u. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11505561-2-16

Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429-2-20

Hivatalos név: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11053727-2-04

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/03/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges