Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/42
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
Eljárás fajtája: Építési beruházás
Közzététel dátuma: 2010.04.14.
Iktatószám: 7645/2010
CPV Kód: 45000000-7;45111100-9;45111240-2;45212310-2;45212420-6
Ajánlatkérő: INCORONATA, a Mátyás-templom Kulturális Központja
Teljesítés helye: 2500 Esztergom, 16238/1/c hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Confector Mérnök Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egyéb egyházi kulturális tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: INCORONATA, a Mátyás-templom Kulturális Központja
Postai cím: Országház u. 14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Molnár József
Telefon: + 36 1 488 77 16
E-mail: molnar@matyas-templom.hu
Fax: + 36 1 488 77 17
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.matyas-templom.hu
A felhasználói oldal címe (URL): -
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Confector Mérnök Iroda Kft.
Postai cím: Tárkony u. 9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1028
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Holman Attila
Telefon: (36-1) 275-8963
E-mail: confector@confector.hu
Fax: (36-1) 397-5766
Az ajánlattevő általános címe (URL): -
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] x
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): egyházi kulturális tevékenység
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Fővállalkozási szerződés az esztergomi Bazilika környezetében lévő pincerendszer megóvása során felmerülő építési beruházás kivitelezési munkáira.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
2500 Esztergom, 16238/1/c hrsz.
NUTS-kód HU212
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/04/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya:
Az esztergomi Bazilika környezetében lévő pincerendszer megóvása során felmerülő építési-kivitelezési munkák elvégzése a dokumentációban foglaltak szerint.
Mennyisége:
Az építési kivitelezési munkákkal érintett terület nagysága 2803,7 négyzetméter, a szigetelési munka 7800 négyzetméter.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45111240-2
45212310-2
45212420-6
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 934.826.014,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 20 , 0
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2009/04/14 (év/hó/nap)
befejezés 2010/02/28 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. sz. részszempont: a kért ellenszolgáltatás összege (bruttó Ft.)70
2. sz. részszempont: a vállalt késedelmi kötbér napi százalékos mértéke10
3. sz. részszempont: a jótállás vállalt időtartama (hónap)10
4. részszempont: a jótállási biztosíték vállalt százalékos mértéke10
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2008/12/12 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 19815 / 2008 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/05/29 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 6612 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti 16. pont első mondat:
Teljesítési határidő: 2010. február 28.
Módosított 16. pont első mondat:
Teljesítési határidő: a hálózati csatlakozási szerződés elosztói engedélyes általi igazolt szerződésszerű teljesítésétől - azaz a Szerződésben meghatározott fogyasztási helyen, kapacitással és nyomással a földgáz teljesítmény rendelkezésre állásához szükséges hálózati csatlakozási feltételeket biztosításától és Megrendelő, mint Fogyasztó bekapcsolásának megvalósításától - számított legkésőbb 25. munkanapig.
Eredeti 16. pont VII. részteljesítési (teljesítés) szakaszra vonatkozó rész:
VII. részteljesítési (teljesítés) szakasz (határidő): 2010. február 28.
Módosított 16. pont VII. részteljesítési (teljesítés) szakaszra vonatkozó rész:
VII. részteljesítési (teljesítés) szakasz (határidő): a hálózati csatlakozási szerződés elosztói engedélyes általi igazolt szerződésszerű teljesítésétől - azaz a Szerződésben meghatározott fogyasztási helyen, kapacitással és nyomással a földgáz teljesítmény rendelkezésre állásához szükséges hálózati csatlakozási feltételeket biztosításától és Megrendelő, mint Fogyasztó bekapcsolásának megvalósításától - számított legkésőbb 25. munkanapig.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Annak érdekében, hogy a fővállalkozási szerződés tárgyát képező helyszínen a vezetékes gázellátás biztosított legyen, a fővállalkozási szerződés megkötését követően, 2009. május 06-án ajánlatkérő hálózati csatlakozási szerződést kötött az elosztói engedélyessel. A hálózati csatlakozási szerződés 3. pontjában az elosztói engedélyes által vállalt teljesítési határidő (2009. szeptember 19.) lejárt, ugyanakkor a fővállalkozási szerződés tárgyát képező fogyasztási hely vezetékes gázszolgáltatásba való bekapcsolása mindeddig nem történt meg. Ennek fő oka az, hogy a fogyasztási hely szerződéskötés utáni módosulása nyomvonal módosítást tett szükségessé, melynek eredményeképpen a csatlakozási pontot érintő tervezési folyamatot az elosztói engedélyesnek ismételten le kellett folytatnia. További késedelmet okozott, hogy az új nyomvonal magánterületet is érint, ezáltal a tulajdonossal szolgalmi jogi megállapodást is létre kellett hozni, melyre 2009. december 16-án került sor. Mivel a gázszolgáltatás hiánya a fővállalkozási szerződés szerint üzembe helyezendő gépek, berendezések mintegy 90 %-ának próbaüzemét és működését érinti, ezért a Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a hálózati csatlakozási szerződésből eredő késedelem eredményeképpen a fővállalkozási szerződés szerinti végteljesítési határidő (2010. február 28.) a Felek érdekkörén kívül álló, nekik fel nem róható okból nem teljesíthető.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2010/02/04 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a jelen hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/02 (év/hó/nap)