Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/51
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.04.30.
Iktatószám: 7745/2014
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;34928500-3;50232110-4
Ajánlatkérő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Kecskemét közigazgatási területe;
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELIOS Innovatív Zrt
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Zombor Gábor
Telefon: +36 76513513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés alapján Kecskemét közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0186 és a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0180 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország,
Kecskemét közigazgatási területe;
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
I. ütem:
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186 – Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése - Árpád város, Belváros, Homokbánya, Hunyadiváros, Kisfái, Nagykörúton belül, Talfája, Ürgés:
Vállalkozó feladata a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges, a dokumentációban előírt feladatok elvégzése. A szerződés teljesítése során a főbb megvalósítandó műszaki mennyiségek az alábbiak:
• 3 db 1x100W nagynyomású Nátriumlámpa elektronikus előtéttel lámpatest átalakítás
• 834 db minimum 2650 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 351 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 266 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 42 db minimum1000 lm fényáramú fényforrású, maximum 10 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 71 db minimum 1300 lm fényáramú fényforrású, maximum 14 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 124 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 225 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 77 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 25 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 25 db 1x100W nagynyomású Nátriumlámpás útközepes lámpatest
• 32 db 1x150W nagynyomású Nátriumlámpás útközepes lámpatest
• 15 db 1x70W nagynyomású Nátriumlámpás útközepes lámpatest
• 104 db minimum 3750 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 151 színben felszerelése
• 352 db minimum 5300 lm fényáramú fényforrású, maximum 58 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 357 db minimum 8400 lm fényáramú fényforrású, maximum 95 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 36 db minimum 10100 lm fényáramú fényforrású, maximum 113 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 109 db minimum 11800 lm fényáramú fényforrású, maximum 130 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 8 db minimum 15100 lm fényáramú fényforrású, maximum 173 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 151 színben felszerelése
A Czollner téren 12 db kétkarú kandeláberről a karokat le kell szerelni és az új lámpatesteket oszlopcsúcsra kell felszerelni. Vállalkozó feladata a meglévő lámpatestek leszerelése 3.065 db és 3 db átalakítás a dokumentációban részletezettek szerint. A beruházás során 3053 db új világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre a dokumentációban részletezettek szerint.
II. ütem:
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0180 –– Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése - Bethlenváros, E75-ös út, Ipari Park, Katonatelep, Máriaváros, szent István Város:
Vállalkozó feladata a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges, a dokumentációban előírt feladatok elvégzése. A szerződés teljesítése során a főbb megvalósítandó műszaki mennyiségek az alábbiak:
• 27 db 1x100W nagynyomású Nátriumlámpa elektronikus előtéttel lámpatest átalakítás
• 8 db 1x150W nagynyomású Nátriumlámpa elektronikus előtéttel lámpatest átalakítás
• 8 db 1x70W nagynyomású Nátriumlámpa elektronikus előtéttel lámpatest átalakítás
• 767 db minimum 2650 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 370 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 132 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 45 db minimum 1300 lm fényáramú fényforrású, maximum 14 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 11 db minimum 1900 lm fényáramú fényforrású, maximum 20 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 206 db minimum 2500 lm fényáramú fényforrású, maximum 29 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest RAL 7038 színben felszerelése
• 28 db minimum 3700 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 61 db minimum 5500 lm fényáramú fényforrású, maximum 60 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő parkvilágító lámpatest AKZO 900 színben felszerelése
• 11 db 1x100W nagynyomású Nátriumlámpás útközepes lámpatest
• 8 db 1x150W nagynyomású Nátriumlámpás útközepes lámpatest
• 83 db minimum 3750 lm fényáramú fényforrású, maximum 40 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 151 színben felszerelése
• 300 db minimum 5300 lm fényáramú fényforrású, maximum 58 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 214 db minimum 8400 lm fényáramú fényforrású, maximum 95 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
• 3 db minimum 11800 lm fényáramú fényforrású, maximum 130 W teljesítményfelvételű LED fényforrással üzemelő lámpatest AKZO 150 színben felszerelése
Vállalkozó feladata a meglévő lámpatestek leszerelése 2.239 db és 43 db átalakítása a dokumentációban részletezettek szerint. . A beruházás során 2239 db új világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre a dokumentációban részletezettek szerint.
A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon Vállalkozónak biztosítani kell a közlekedést.
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
34928500-3
50232110-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 704133316
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1. Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) 60
Alszempont:1.1. Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) az (I. ütem) KEOP 5.5.0./A/12-2013-0186 esetén 30
Alszempont:1.2. Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) az (II. ütem) KEOP 5.5.0./A/12-2013-0180 esetén 30
2. Jótállási idő LED világítótestre és tápegységre(egész hónapokban megadva. Minimum 12 hónap vállalható, maximum 60 hónap értékelendő) – (hónap). 10
3. Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva) –(%/nap minden késedelmesen eltelt nap után). 15
4. Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva) (%). 15
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22762 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/12/11 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2014/04/22 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELIOS Innovatív Zrt
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 1/6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 704337934 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 704133316 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ELIOS Innovatív Zrt (név) 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1/6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP 5.5.0./A/12-2013-0186 és a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0180
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
A vállalási összeg megoszlása a két projektre:
KEOP 5.5.0./A/12-2013-0186 sz. projektre vonatkozó vállalási összeg: 290.996.671,- Ft + Áfa, a KEOP 5.5.0./A/12-2013-0180 sz. projektre vonatkozó vállalási összeg: 413.136.645,- Ft + Áfa.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/04/23 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------