Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/97
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.05.21.
Iktatószám: 7930/2021
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: West Hungária Bau Kft.;Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK27338
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Márkus Csaba
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes.opera@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
További tárgyak: 45212320-5
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Magyar Állami Operaház korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés) a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokban felsorolt ingatlanokon a „Megrendelő Követelményei” szerint; a Generál Jóváhagyási tervdokumentációban ismertetett Beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési (bontási és építési) feladatok ellátása a „Megrendelő Követelményei”-ben foglaltak szerint, és a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, a Beruházás/Korszerűsítés ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
A Korszerűsítéssel érintett ingatlanok:
A Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. szám alatti épületének (műemléképület, nettó 24 440,28 m²alapterület, nézőtér 1 256 férőhely) korszerűsítése, azon belül a külső- és belső területek, azon belül a közönségforgalmi- és üzemi területek, felújítása, átalakítása, korszerűsítése, valamint színpad-technológiaikorszerűsítése.
Hajós utca 11. szám alatti Üzemház felújítása, energetikai korszerűsítése (4 262,76 m²).
Hajós utca 13-15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (159,1 m²).
Révay utca 22. szám alatti Cipészműhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (92,01 m²).
Hajós utca 13-15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (126,5 m²).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/09/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 195 - 399830

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Szerződések-3399-1/2017 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/09/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mogyoród útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 14199038935 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Felek a Szerződést a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján módosítják. A YBL program megvalósítása során feltárt újabb műemléki védettségű épületelemek, továbbá a Magyar Állami Operaház beruházásainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2153/2019. Korm. határozat a Felek részére előre nem látható módosításokat követel meg a jelenleg érvényes szerződéses műszaki tartalomban. A Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a jelen Módosítás 5. számú melléklete szerinti módosítások tekintetében megalapozza a jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti feladatok és azok elvégzéséhez szükséges határidő változását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át. A Szerződés módosításának indoklását (a továbbiakban: Indoklás) a jelen Módosítás 5. számú melléklete tartalmazza.
A módosítás időpontja: 2021. április 23.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § szerint
VII.2.1. pont folytatása (II):
Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a jelen Módosítás 1. számú melléklete a 4. számú módosítás 1. számú mellékletét kiegészíti.
A Vállalkozó által a Szerződés szerint elvégzendő feladatok a jelen Módosítás 2. (2/A. és 2/B.) számú mellékletében meghatározott feladatokkal egészül ki. A jelen Módosítás 2/A. számú melléklete kiegészíti a 4. módosítás 2/A. számú mellékletét, míg a jelen Módosítás 2/B. számú melléklete a 4. számú Módosítás 2/B. mellékletének helyébe lép.
Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a 4. számú módosítás 3/A. és 3/B. számú mellékletét képező ütemtervek helyébe a jelen Módosítás 3/A. és 3/B. számú melléklete lép. A Vállalkozó a jelen Módosítás 2. (2/A. és 2/B.) számú melléklete szerinti munkákat a 3. (3/A. és 3/B.) számú mellékletben meghatározott határidőben és ütemezésben köteles elvégezni.
Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a 4. számú módosítás 4/A. és 4/B.számú melléklete helyébe a jelen Módosítás 4/A. és 4/B. melléklete lép.
Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a jelen Módosítás 5. számú melléklete a Szerződés 1. számú mellékletét kiegészíti.
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Módosítás aláírását követő 60 napon belül köteles Megrendelőnek átadni a Szerződés 3. számú mellékletét képező Jóváhagyási Terv I. és II. kötetének a végleges kivitelezési tervdokumentáció alapján aktualizált változatát. Az így aktualizált Jóváhagyási Terv Megrendelő által történő jóváhagyására a Szerződés 6.6. és 6.7. pontjainak a kiviteli terv jóváhagyására megállapított rendelkezései irányadóak.
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Módosítás aláírását követő 60 napon belül köteles Megrendelőnek átadni a Szerződés 1. számú mellékletének az 1. számú módosítás, a 2. számú módosítás, a 3. számú módosítás, a 4. számú módosítás, az 5. számú módosítás és a jelen Módosítás alapján aktualizált, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. A Szerződés így aktualizált 1. számú mellékletének Megrendelő által történő jóváhagyására a Szerződés 6.6. és 6.7. pontjainak a kiviteli terv jóváhagyására megállapított rendelkezései irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 45211350-7
45212320-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése.
VII.2.1. pont folytatása (I):
A 6. számú szerződésmódosítás 5. számú melléklete szerinti I.28. Opció legkésőbbi megrendelési határideje 2021. augusztus 30.
Az Opciós Feladatok jelen Szerződés szerinti ellátásának ellenértékeként fizetendő díj (a továbbiakban: Opciós Díj) valamennyi Opciós Feladat megrendelése esetén összesen nettó 265.104.250,- Ft, azaz nettó Kettőszázhatvanötmillió-száznégyezer-kettőszázötven Forint, amelyből:
a jelen Szerződés 1. számú melléklete „Opció I.30. Székely Bertalan terem szellőztetése” fejezetében meghatározott Opciós Feladatokért járó ellenérték nettó 74.250.000,- Ft, azaz nettó Hetvennégymillió-kettőszázötvenezer forint;
a jelen Szerződés 1. számú melléklete „Opció I.28. Üzemházzal szomszédos épületek kéményeinek magasítása” fejezetében meghatározott Opciós Feladatokért járó ellenérték nettó 160.000.000,- Ft, azaz nettó Egyszázhatvanmillió forint;
a jelen Szerződés 1. számú melléklete „Opció I.29. Házi színpad akusztikai burkolatai” fejezetében meghatározott Opciós Feladatokért járó ellenérték nettó 30.854.250,- Ft, azaz nettó Harmincmillió-nyolcszázötvennégyezer-kettőszázötven forint.
A Szerződésben meghatározott vállalkozói díj a jelen Módosítás 2/A. és 2/B. számú mellékletében meghatározott feladatok - a jelen Módosítás 1. sz. mellékletben foglalt költségvetés szerinti - ellenértékére tekintettel a kivitelezési munkára vonatkozóan nettó 5.844.811.675,- Ft, azaz nettó Ötmilliárd-nyolcszáznegyvennégymillió-nyolcszáztizenegyezer-hatszázhetvenöt forint összeggel emelkedik. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén mindösszesen nettó 27.502.362.902,-Ft + ÁFA, azaz nettó Huszonhétmilliárd-ötszázkettőmillió-háromszázhatvankettőezer-kilencszázkettő forint plusz általános forgalmi adó vállalkozói díjra jogosult.”
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 9.7. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó a 2.1. pontban foglalt véghatáridőt, valamint a 6. számú szerződésmódosítás 5. számú mellékletében meghatározott és kötbérterhesként megjelölt részhatáridők bármelyikét - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesíti, úgy Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - késedelmi kötbérre jogosult.”
A teljesítési biztosíték összege változik a vállalkozói díj módosulása miatt, így a Szerződés 9.13. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„9.13. Megrendelő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a feltételes mennyiség (opció) nélküli nettó vállalkozói díj - tartalékkeret nélküli - összegének 5%-a, azaz 1.361.862.933,- Ft. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani, azaz a Vállalkozó fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A Teljesítési Biztosíték a teljesítési határidőig érvényes. Amennyiben a biztosított cselekmény (szerződésszerű teljesítés) bekövetkezik, Megrendelő a biztosítékot felszabadítja.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/09/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/02/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 27502362902
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mogyoród útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1151
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák elvégzésének időigénye miatt a Szerződésben rögzített teljesítési határidők módosítása szükséges, ezért Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„2.1. A teljesítési határidő:
Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatait 2022. február 15. napjáig köteles maradéktalanul és szerződésszerűen elvégezni, valamint a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított 1 éven belül esedékes egyéves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig köteles ellátni.
Vállalkozó a 6. számú szerződésmódosítás 5. számú melléklete szerinti feladatait az ott leírtak szerinti tartalommal és részteljesítési határidőkben köteles maradéktalanul és szerződésszerűen elvégezni.”
Felek - figyelemmel a fenti 1.6. pontban foglaltakra - a Szerződést az alábbi 2.4. ponttal egészítik ki:
„2.4. Felek megállapodnak, hogy színpadtechnikai kivitelezési munkák megfelelő körülményeinek biztosítására vonatkozó teljesítési részhatáridő 2021.04.30. Az elvárt állapotot egyrészt a 6. számú szerződésmódosítás 6. számú mellékletét képező leírás helyiségenként tartalmazza, továbbá szükséges:
A zenekari árok mellvéd terveinek elkészítése; 6.sz melléklet szerinti időre
Végleges villamos energiaellátás az UM2-es betápszekrényben; 6.sz melléklet szerinti időre
Famunkák megkezdéséhez szükséges feltételek biztosítása; 6.sz melléklet szerinti időre
Hangszertárolók beépíttetése; 6.sz melléklet szerinti időre
Rendezői jobb 9 m-es díszletemelő építészeti munkáinak elvégzése; 6.sz melléklet szerinti időre
Zsinórpadláson az akusztikai dobozok hűtésének beindítása. 6.sz melléklet szerinti időre
Záporrendszer korszerűsítésének befejezése: 6.sz melléklet szerinti időre
Zenekari árok feletti állvány elbontása.” 6.sz melléklet szerinti időre
A színpadtechnikai helyiségek VRV rendszerrel működtetett hűtésének beindítása; 6.sz melléklet szerinti időre
Felek - figyelemmel a fenti 1.6. pontban foglaltakra - a Szerződést az alábbi 2.5. ponttal egészítik ki:
„2.5. Felek megállapodnak, hogy a 6. számú szerződésmódosítás 7. számú mellékletében I.22. és I.23. sorszámmal leírt elektromos kábelezés kiépítésével, továbbá a nézőtéri padozatok székek beszerelésre alkalmas módon történő kivitelezésének elvégzésére vonatkozó teljesítési részhatáridő 2021.10.18. Az elvárt állapotot a 6. számú szerződésmódosítás 6. számú mellékletét képező leírás helyiségenként tartalmazza.”
Felek - figyelemmel a fenti 1.7. pontban foglaltakra - a Szerződést az alábbi 2.6. ponttal egészítik ki:
„2.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő írásbeli megrendelése esetén Vállalkozó köteles a 6. számú szerződésmódosítás 5. számú melléklete szerinti opciós munkák (a továbbiakban: „Opciós Feladatok”) kivitelezéséhez kapcsolódó feladatokat a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően ellátni. A Megrendelő az Opciós Feladatok bármelyikét vagy mindegyikét jogosult saját döntése alapján a Vállalkozónak megküldött írásos értesítésével megrendelni. Az Opciós Feladatok megrendelése esetén Vállalkozó köteles azokat a 6. számú szerződésmódosítás 5. számú mellékletében meghatározott határidőben maradéktalanul elvégezni. Az Opciós Feladatok teljesítésére a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozói Feladat teljesítésére vonatkozó rendelkezések változatlan tartalommal irányadók.
A Vállalkozó köteles az Opciós Feladatok megrendelése esetén a Műszaki Ütemtervet az Opciós Feladatokra tekintettel kiegészíteni és a kiegészített Műszaki Ütemtervet és a Számlázási Ütemtervet az Opciós Feladatok megrendelését követő 3 (három) munkanapon belül a Megrendelőnek átadni.
A 6. számú szerződésmódosítás 5. számú melléklete szerinti I.29. Opció és I.30. Opció legkésőbbi megrendelési határideje 2021. április 30.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1. számú módosításban, a 2. számú módosításban, a 4. számú módosításban és az 5. számú módosításban meghatározottakon felül további pótmunkák elvégzése vált szükségessé, így szükségessé vált a Szerződés szerint elvégzendő munkák műszaki tartalmának szerződésmódosítás útján történő kiegészítése, illetve módosítása a Projekt befejezéséhez szükséges feladatokkal és pótmunkákkal, valamint ebből eredően a vállalkozói díj módosítása és a teljesítési határidők átütemezése, valamint a Szerződés 3. számú mellékletét képező Jóváhagyási Terv aktualizálása.
Folytatás a VI.3. pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 21657551227 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 27502362902 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben