Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/87
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.05.08.
Iktatószám: 7974/2019
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 7624 Pécs, Apáca utca 8. (Pécs, 18382 hrsz.);Pécs, 18300 hrsz.;Pécs,18392/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.06.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65494884
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Attila
Telefon: +36 305938036
E-mail: magyar.attila@zsn.hu
Fax: +36 72511608
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsokkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000121732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000121732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Pécsi "Világörökségi Negyed" fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000121732019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A projekt keretén belül a Cella Septichora, Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utca 8. szám alatt található sírkamrák vonatkozásában építési kivitelezési és az előírt restaurátori munkák valósulnak meg, továbbá a projekt eredményeképpen eddig nem bemutatott és csak részben feltárt sírkamrák is látogathatóvá válnak.
1. rész: Apáca utca 8. alatti épített örökség védőépületeinek felújítása,közös bejárati épületrész kiépítése (Pécs, 18382 hrsz.)
2. rész: Cella Septichora látogatóközpont épületének bővítése (Pécs, 18300 hrsz.)
3. rész: Ókeresztény Mauzóleum új bejárati épületrész felújítása (Pécs,18392/1 hrsz.)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Apáca utca 8. sírkamrák építési beruházás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak: 45262100-2
45262300-4
45262500-6
45262690-4
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45432210-9
71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Apáca utca 8. (Pécs, 18382 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési beruházás műemléket érint.Nyertes AT feladata az építési eng. terv, építési eng., ill. a tender tervdokumentáció (TD) alapján a kivitelezési TD elkészítése a régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat követően.
A kiviteli TDt AKvel és a Műszaki ellenőrrel is jóvá kell hagyatni.
A kivitelezést csak a jóváhagyott kivitelezési TD birtokában lehet megkezdeni.
-Össz. nettó hasznos alapterület: 124,37 m2
-építészet
nyílászáró elhelyezése:5 db
talajnedvesség elleni szigetelés:192 m2
csapadékvíz elleni szigetelés:378 m2
zöldtető szigetelés:243 m2
térburkolat készítés:83 m2
padló hőszigetelése:39,5 m2
belső festés:304,2 m2
válaszfal építés:116,35 m2
belső burkolat cseréje:74,8 m2
beltéri üvegfal és üvegajtó:5 m2
gyepesítés:140 m2
-statika
előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló:6 db
hengerelt szelvényű áthidaló:0,9 t
vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése:21,9 m3
-gépészet:
léghűtéses kondenzátor:2db
elektromos fűtőkonvektor:1db
vizes berendezési tárgyak bontása és elhelyezése:27 db
-villamos:
vezetékek bontása:510 m
vezetékek kiépítése:670 m
lámpatest elhelyezése:31 db
-gyengeáram:
térfigyelő rendszer:1db
épülethangosítás:1db
tűzjelző rendszer:1db
vagyonvédelmi rendszer:1db
struktúrált hálózat:1db
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Ép. eng. száma:BA-04/EO/01029-13/2017.
Szükséges a kivitelezési munkálatokat megelőző régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat elvégezni,melyeket kizárólag a Janus Pannonius Múzeum(JPM) végezhet. JPM előzetes árkalkulációja alapján ezen költségek fix költségkén szerepelnek az árazatlan költségvetésekben.
Ezen költségek figyelembe vételével kell az ATnek ajánlatát megadnia.
Megrendelő JPM által kiadott árkalkulációt az engedélyezési tervek mellékleteként ATk rendelkezésére bocsátja.
Nyertes AT a fenti feladata köteles szerződést kötni a JPMmal a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/E. §-a alapján.
Feltételes elj.: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, AK a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés].
Egyenértékűség:321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 M.2.1 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú,az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(0-36hó) 10
3 M.2.2 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
4 M.2.3 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám: 0-10.Ár részszempont:fordított arányosítás, Minőségi részszempont:1. egyenes arányosítás(ért. felső határa 24 hónap), 2-4. egyenes arányosítás (ért. felső határa 36 hónap)Amennyiben AT a szakembert az ajánlatában nem nevezi meg,úgy az ajánlat a Kbt.73§ (1)bek e) pontja alapján érvénytelen.AK az értékelést és a bírálatot a Kbt 81§ (4)-(5)bek alkalmazásával
végzi.

II.2.1)
Elnevezés: Cella Septichora építési beruházás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak: 45232451-8
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45262690-4
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45410000-4
45432210-9
71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, 18300 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési beruházás műemléket érint. Nyertes AT feladata az építési eng. terv, építési eng., ill a tender tervdokumentáció(TD) alapján a kivitelezési TDelkészítése a régészeti feltárási illetve restaurálási munkákat követően.
A kiviteli TDt AKvel és a Műszaki ellenőrrel is jóvá kell hagyatni.
A kivitelezési munkákat csak a jóváhagyott kivitelezési TD birtokában lehet megkezdeni.
-Összes nettó hasznos alapterület:597,34 m2
-építészet:
fakivágás:15db
szivárgó rendszer építése:58 m
úsztatott vagy fűtési esztrich készítése(1 és 6 cm vastagságban):1792m2
nyílászáró elhely.:5db
talajnedvesség elleni szigetelés:192m2
csapadékvíz elleni szigetelés:378m2
csiszolt beton padló készítése:568,4m2
Kiosk előtti tereplépcső bontása:240db
teherhordó és kitöltő falazat készítése:1203m2
válaszfal építése:72m2
látszóbordás alumínium homlokzat építés:94,5m2
vakolatpótlás:1135m
gipszkarton álmennyezet készítése:612m2
burkolat fektetés:58,6m2
beltéri nyílászárók elhely.:25db
kültéri nyílászárók elhely.:2db
üvegfal készítés:79,7 m2
belső festés:1328,5 m2
talajnedvesség elleni szigetelés:2892m2
csapadékvíz elleni szigetelés:2808m2
gyepesítés:1000m2
térburkolat készítés:905,6m2
-statika:
sávalap készítés:288,7m3
vasbetonfal készítés:324m3
kétoldali falzsaluzás:424m2
alulbordás lemez zsaluzás:446m2
-gépészet:
légkezelő építés:10db
kompakt folyadékhűtő elhely.:1db
vizes berendezési tárgyak elhely.:10db
elektromos forróvíz tároló:1db
vízmérősor kialakítása:1db
-villamos:
lámpatest leszerelés:125db
lámpatest elhely.:206db
-gyengeáram:
térfigyelő rendszer:1db
épülethangosítás:1db
automata tűzjelző rendszer:1db
vagyonvédelmi rendszer:1db
strukturált hálózat:1db
beléptető rendszer:1db
hő és füst elvezetés:1db
városi térfigyelő kamera:2db
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Ép. eng. száma: BA-04/EO/1030-30/2017
Szükséges a kivitelezési munkálatokat megelőző régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat elvégezni,melyeket kizárólag a Janus Pannonius Múzeum(JPM) végezhet. JPM előzetes árkalkulációja alapján ezen költségek fix költségkén szerepelnek az árazatlan költségvetésekben.
Ezen költségek figyelembe vételével kell az ATnek ajánlatát megadnia.
Megrendelő JPM által kiadott árkalkulációt az engedélyezési tervek mellékleteként ATk rendelkezésére bocsátja.
Nyertes AT a fenti feladata köteles szerződést kötni a JPMmal a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/E. §-a alapján.
Feltételes elj.: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, AK a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés].
Egyenértékűség:321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 M.2.1 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 10
3 M.2.2 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
4 M.2.3 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám: 0-10.Ár részszempont:fordított arányosítás, Minőségi részszempont:1. egyenes arányosítás(ért. felső határa 24 hónap), 2-4. egyenes arányosítás (ért. felső határa 36 hónap)Amennyiben AT a szakembert az ajánlatában nem nevezi meg,úgy az ajánlat a Kbt.73§ (1)bek e) pontja alapján érvénytelen.AK az értékelést és a bírálatot a Kbt 81§ (4)-(5)bek alkalmazásával
végzi.

II.2.1)
Elnevezés: Ókeresztény Mauzóleum építési beruházás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak: 45223100-7
45232451-8
45261310-0
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45262690-4
45310000-3
45350000-5
45410000-4
45432210-9
71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs,18392/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési beruházás műemléket érint.Nyertes AT (NYAT) feladata az építési eng. terv, építési eng, ill. a tender tervdokumentáció(TD) alapján a kivitelezési TDelkészítése a régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat követően.
A kiviteli TDt AKvel és a Műszaki ellenőrrel is jóvá kell hagyatni.
A kivitelezési munkákat csak a jóváhagyott kivitelezési TDbirtokában lehet megkezdeni.
-Összes nettó hasznos alapterület: 82,05m2
-építészet:
úsztatott vagy fűtési esztrich készítése:138 m2
pixel beton látványfal készítés:57,71m2
teherhordó és kitöltő falazat készítés:105,9 m2
vakolatpótlás:395m2
kőburkolat jav.:89m2
kőfalburkolat jav.:1000db
kültéri ajtó elhely.:1db
talajnedvesség elleni szigetelés:225m2
csapadékvíz elleni szigetelés:231m2
külső szigetelés:96m2
térburkolat készítés:509m2
padló hőszigetelése:69m2
belső festés:132m2
növénytelepítés:20db
-statika:
kétoldali falzsaluzás:99m2
vasbetonfal készítés:86,5m2
hengerelt I szelvényű tartók:4,17t
-gépészet/db
split klíma:2
kompakt folyadékhűtő elhely.1
elektromos fűtőkonvektor:2
hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése:1
-villamos:
vezetékek bontása:320m
vezetékek kiépítése:1110m
lámpatest leszerelés:46db
lámpatest elhely.:47db
kültéri fényvető elhely.:8db
köz és térvilágítási acéloszlop elhely.:10db
-gyengeáram/db
térfigyelő rendszer:1
vagyonvédelmi rendszer:1
strukturált hálózat:1
városi térfigyelő kamera:1
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Ép. eng. sz.:BA-04/EO/1032-12/2017
Örökségvédelmi eng. sz.:BA-04/EO/1031-11/2017
Szükséges a kivitelezési munkálatokat megelőző régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat elvégezni,melyeket kizárólag a Janus Pannonius Múzeum(JPM) végezhet.JPM előzetes árkalkulációja alapján ezen költségek fix költségkén szerepelnek az árazatlan költségvetésekben.Ezek figyelembe vételével kell ATnek ajánlatát megadnia.Megrendelő(M) JPM által kiadott árkalkulációt az eng.i tervek mellékleteként ATk rendelkezésére bocsátja.
Nyertes AT a fenti feladatra köteles szerződést kötni JPMmal a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/E. §-a alapján.
Feltételes elj.: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, AK a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés].
Egyenértékűség:321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 M.2.1 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 10
3 M.2.2 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
4 M.2.3 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám: 0-10.Ár részszempont:fordított arányosítás, Minőségi részszempont:1. egyenes arányosítás(ért. felső határa 24 hónap), 2-4. egyenes arányosítás (ért. felső határa 36 hónap)Amennyiben AT a szakembert az ajánlatában nem nevezi meg,úgy az ajánlat a Kbt.73§ (1)bek e) pontja alapján érvénytelen.AK az értékelést és a bírálatot a Kbt 81§ (4)-(5)bek alkalmazásával
végzi.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében: Kizáró ok(továbbiakban KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalk.,és nem vehet
részt az al kalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KOk valamelyike fennáll.Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t,alvállalkozót,alk. igazolásában résztvevő GSZt,aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT,az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015.(X.30.) KR 4.§(1)-(2)bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD)benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt.62.§ szerinti kizáró okok hiányát,valamint hogy e mellett megfelel a Kbt.65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában ESPDt benyújtani a Kbt.62.§ban foglalt KOk hiányának igazolására.ESPDban GSZ köteles nyilatkozni arról,hogy vele szemben a Kbt.62.§ szerinti KOk nem állnak fenn,és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.A KR 2.§(5)bek alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. A Kbt.69.§(11)bek alapján az ESPDban tett nyilatkozatban,a 69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben-azon adatbázisok elérhetőségének kivételével,melyek ellenőrzését a KOk igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is,hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.A KOk fenn nem állását a Kbt.69.§(4)bek alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZnek a KR 8,10,12-14. és 16.§ szerint kell igazolnia.A GSZnek nyilatkoznia kell a KR 6.§(1)-(2)bek és a Kbt.67.§(4)bek tekintetében. Az eljárásban a Kbt.64.§(1)-(2),(4)bek és a KR 4.-5.§-8.§;10.§ 12.-14 § és 16.§ és az EKR rendelet 12§ (2)bek rendelkezései alkalmazandók. AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az ESPDba foglalt nyilatkozatot.[KR 4-5.§]A dok.-ok, i gazolások benyújtása KR 1.§(7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A szakm. tev. végzésére való alkalmasság: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, továbbá amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges −a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. AK előírja ATk vonatkozásában az építési beruházáshoz kapcsolódó a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolási mód: előzetesen ESPDben a IV. rész „α”(alfa) szakasz kitöltésével. Utólagos igazolás:A Mo-n letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, továbbá a tervezés tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, a nem Mo-n letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015. (X.30.) Kr.26. § (2) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Kr. 8.§ (2) bek]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
ATknek a műszaki,illetv e szakmai alkalmasságot-ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség(UIK) teljesítését-az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK felhívja ATk figyelmét,hogy a KR 2.§(1)bek c)pontja és az (5)bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelményekelőzetes igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát.Erre tekintettel AT az ESPD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.Kbt.69.§(4) adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és
a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek alkalmazandó.Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A Kbt. 69.§ (11a) bek rendelkezései alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK alkalmatlannak minősíti az ATt (vagy közös ATket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan, az AF feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerz.szerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de max. 8 éven belül megkezdett referenciával,amely
M.1.1./ legalább 1 db
1. rész esetében min. 60 m2
2. rész esetében min. 280 m2
3. rész esetében min. 40 m2
hasznos összalapterületű műemléki épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára vonatkozik és tartalmazott épületgépészeti és villamos szerelési munkát.
Az előírt ref.követelmény több szerz-ből teljesíthető akként, hogy az előírt műemléki épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkák és épületgépészeti és villamos szerelési tevékenységek külön szerz-ekkel is teljesíthetőek. AK szerz.szerű részteljesítést is elfogad.
Műemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt a kulturális örökség védelméről szóló tv-ben meghatározott műemléken, nyilvántartott műemléki értéken (a továbbiakban együtt: műemlék) végzett, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységnek minősülő építési beruházást kell érteni.
M.1.2./ a 2. és a 3. rész esetében legalább 1 db 350 m2 területű térburkolat kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Az előírt ref.követelmény több szerz-ből teljesíthető, több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb ref.köv-nek megfelelni. AK szerz.szerű részteljesítést is elfogad.
Minden rész tekintetében:
M.2./legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet (KR) 1. mell. IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 4. D) pontjában meghatározott (MV-É-M - Építési szakterület műemléki részszakterülete) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező SZErel, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006. (XII. 5.) KR szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.)KR 1. mell. I. Tervezés 2. rész 2. E) pontjában meghatározott (É - Építészeti tervezési terület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező SZErel, vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006.(IV. 28.)KR szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3/ legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakter-en a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bek-e és 8. § (4) bekezdés] [322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bb)]
Egy SZE megfelelőség esetén több pozícióba jelölhető és több részben is bemutatható.
A SZEk tekintetében AK a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a 2-4. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1-M.2.3/ pont tekintetében.
A szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerz megkötésének időpontjára (ezt követően a szerz időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott SZEk kamarai és miniszteri nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerzkötéstől való visszalépést jelenti a Kbt.131.§(4) alapján
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész tekintetében: Előleg a Kbt.135.§(7)bek alapján elszámolása végszámlában történik. A beszerzés megvalósítása 100%-os támogatási mértékben Uniós forrásból történik az utófinanszírozás szabályai szerint. A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§ irányadók. AT a kiviteli tervdokumentáció átadását követően 1 db számlát nyújthat be. AK a kivitelezési tevékenység tekintetében 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 25%-50%-75% és 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Kötbér a Ptk 6:186§ (1)bek szerint: késedelmi kötbér 1%/naptári nap,max 15% meghiúsulási kötbér 15%. Teljes körű jótállás min 36 hónap.Szavatosság a jogszabályok szerint. Jótállási biztosíték a Kbt 134§(6)bek a) pontja szerint, mértéke a nettó szerződéses ár 5%a.Részletesen a KD III. Fejezetében található Vállalkozási szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.
Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók
A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
3.Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.
1. rész: Címe: 7624 Pécs, Apáca utca 8. (Pécs, 18382 hrsz.); Idő: 2019/05/16 - 10:30 óra. Találk. pont:épület bejárata.
2. rész: Címe: Cella Septichora (Pécs, 18300 hrsz.); Idő: 2019/05/16 - 9:00 óra. Találk. pont:épület bejárata.
3. rész: Címe: Ókeresztény Mauzóleum (Pécs, 18392/1 hrsz.); Idő: 2019/05/16 - 10:00 óra. Találk. pont:épület bejárata.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell!
6.Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal és figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira.
A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét:
- az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
- az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7. Az Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólapot
b)Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot
c)Kbt. 62. § (1)k) kb) bekezdés szerinti nyilatkozatot
d)Kbt. 62. § (1)k) kc) bekezdés szerinti nyilatkozatot
e)NYILATKOZATot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
f)ESPD
g)Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot
Vmennyi rész: AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a Közbeszerzési Dokumentumban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz: 00416
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
A II.2.4. pont folytatása valamennyi rész tekintetében:
Valamennyi rész esetében nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
- a munkaterület szükséges őrzése;
- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
- A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;
- A nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli,
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
A tervezés és kivitelezési feladatok részekre bontása mellőzésének indoka a Kbt. 61. § (4) bek alapján:
Ajánlatkérő a kivitelezési közbeszerzés kiírásakor engedélyes tervvel rendelkezik, a kivitelezés műemléki környezetet és műemléki épületeket érint. Az engedély szerint a kivitelezés előtt el kell végezni az építési terület teljes megelőző régészeti feltárását, melyek a kiviteli terv tartalmára befolyással bírnak, amelyet célszerűen annak a vállalkozónak kell készítenie, amely a kivitelezési munkákat ellátja. A kiviteli tervek külön vállalkozó általi megtervezése a későbbiekben számos pótmunkát eredményezhet, míg az egy kézben tartott tervezés, kivitelezés elősegíti a költséghatékony, sikeres, összehangolt és egymásra épülő eredményes munkát.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák