Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/88
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.09.
Iktatószám:8081/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:HU232;HU232;HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Moizs Mariann
Telefon: +36 82501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szülészeti és nőgyógyászati eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000882442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szülészeti és nőgyógyászati eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére három részben:
1. rész: Szülészeti eszközök - 1 db újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés, 8 db klinikai inkubátor, 8 db pulsoxymeter, 12 db infúziós pumpa, 4 db kékfény lámpa, 1 db újszülött resustitatios egység, 1 db motoros mellszívó, 6 db multifunkciós monitor, 4 db cardiotocograph, 1 db szűrő BERA berendezés, 2 db nőgyógyászati vizsgálóágy, 4 db szülőágy;
2. rész: Nőgyógyászati műtéti eszközök - 1 db vacuum extractor (aspirator), 2 db nagyfrekvenciás sebészeti vágó, 1 db operatív hysteroscopos eszköz, 2 db műtőlámpa, 2 db nőgyógyászati műtőasztal, 1 db nőgyógyászati vizsgálóágy, 2 db mennyezeti statív;
3. rész: Mobil röntgen berendezés - 1 db hordozható digitális röntgen berendezés.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 183470000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szülészeti eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31520000-7 LA31-3
További tárgyak:33121400-8
33123230-9
33124100-6
33124120-2
33152000-0
33171200-1
33192120-9
33194100-7
33195100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében szülészeti és nőgyógyászati eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:
1. rész – szülészeti eszközök: 1 db újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés, 8 db klinikai inkubátor, 8 db pulsoxymeter, 12 db infúziós pumpa, 4 db kékfény lámpa, 1 db újszülött resustitatios egység, 1 db motoros mellszívó, 6 db multifunkciós monitor, 4 db cardiotocograph, 1 db szűrő BERA berendezés, 2 db nőgyógyászati vizsgálóágy, 4 db szülőágy beszerzése.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya
árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés: hasi vizsgálatok; vaszkuláris vizsgálatok; kardiológiai vizsgálatok; mobil, laptop-szerű kivitel; lineáris vizsgálófej lágy részek, erek vizsgálatához; mikrokonvex vizsgálófej hasi vizsgálatokhoz; szektor vizsgálófej kardiológiai vizsgálatokhoz.
Klinikai inkubátor: kis súlyú koraszülöttek részére (testtömeg min. 500 g) klimatikus körülmények és ellátási feltételek biztosítása; búra téri hőmérséklet mérése, digitális kijelzése; röntgentálca; beállítható riasztás, hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel (monitorozás és üzemeltetés adatai, paraméter határátlépés, technikai események); gurulós állvány, fékezhető kerekekkel; fekvőfelület kétirányú, több fokozatú vagy fokozatmentes dönthetősége min ±12º.
Pulsoxymeter hordozható: könnyen kezelhető, hordozható készülék; alkalmas újszülöttek megfigyelésére; az újszülött mozgásából adódó téves riasztások kiszűrésére alkalmas algoritmus.
Pulsoxymeter: alkalmas újszülöttek megfigyelésére; az újszülött mozgásából adódó téves riasztások kiszűrésére alkalmas algoritmus.
Fecskendős infúziós pumpa: újszülötteknél és koraszülötteknél használható; automatikus fecskendőméret felismerés; akusztikus és vizuális riasztások; hálózati és akkumulátoros üzemmód.
Volumetrikus infúziós pumpa: akusztikus és vizuális riasztás; hálózati és akkumulátoros üzemmód; a készülékhez legyen használható Bürettás, Lipid filteres, Fényérzékeny, Transzfúziós és Low sorbing szerelék.
Kékfény lámpa állványos: inkubátor fölé helyezhető guruló állványos kialakítás; maximum Intenzitás 30 cm-es távolságból min. 30 µW/cm2/nm.
Kékfény lámpa ágyba helyezhető: inkubátorba / babaágyba, az újszülött alá helyezhető kivitel; hatékonyan megvilágított terület min. 450 cm2.
Újszülött resustitatios egység: újszülött melegítő asztal, felső szabályozható sugárzó hőforrással; kezelő által válaszható manuális és szervo hőmérséklet szabályzás; hang és vizuális riasztások; T-elemes resuscitátor oxigén / levegőkeverő blenderrel, állítható tartókaron; koraszülöttek, csecsemők monitorozására használatos pulzusoximéter.
Motoros mellszívó: hordozható mellszívó készülék.
folyt. VI.3) pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállási határidő vállalása valamennyi termék tekintetében (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 40
2 Újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés: a készülék tömege akkumulátorral együtt (kg, legkedvezőbb 5,2 kg, legkedvezőtlenebb 6 kg)  20
3 Újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés: a lineáris vizsgálófej 2D-módban beállítható, képernyőn számszerűen, MHz-ben megjelenő frekvencia (MHz, legkedvezőbb 20 MHz, legkedvezőtlenebb 12 MHz) 20
4 Klinikai inkubátor: későbbiekben integrált mérleg funkcióval bővíthető a készülék (igen / nem) 3
5 Klinikai inkubátor: a levegőfüggöny intenzitása ajtónyitáskor automatikusan növekszik (a búra téri hőmérséklet stabilizálására hosszú idejű beavatkozás esetén) (igen / nem) 5
6 Klinikai inkubátor: búra téri kondenzátum elvezető rendszer külső gyűjtőtartállyal (igen / nem)  2
7 Klinikai inkubátor: fekvőfelület dönthetősége a búra téren kívülről állítható (igen / nem) 10
8 Pulsoxymeter: ergonomikus beépített hordfül, amely alkalmas a tartozékok (kábelek és szenzorok) szállítás közbeni tárolására (igen / nem) 5
9 Pulsoxymeter: beépített (nem külsőleg csatlakoztatott) vonalkód leolvasó (igen / nem) 5
10 Infúziós pumpa: 1 Hgmm pontossággal állítható okklúziós nyomás riasztási szint (igen / nem) 10
11 Infúziós pumpa: okklúziós nyomás monitor rendszer, mely óránkénti bontásban mutatja az infúzió adása alatt történt nyomásváltozásokat, és a beállított riasztási értéket a kijelzőn egyszerre (igen/nem) 10
12 Infúziós pumpa: készülékben rögzíthető események száma (db, legkedvezőbb 25000 db, legkedvezőtlenebb 1500 db) 5
13 Infúziós pumpa: tárolható összes gyógyszerbeállítások száma (db, legkedvezőbb 3000 db, legkedvezőtlenebb 900 db) 5
14 Infúziós pumpa: kijelző mérete (cm2, legkedvezőbb 50cm2, legkedvezőtlenebb 15cm2) 10
15 Infúziós pumpa: készülékbe integrált vagy külsőleg csatlakoztatható infúziós állványra rögzítő szerkezet integrált (igen / nem) 5
16 Kékfény lámpa: vörös célzó fény a kékfény lámpa középpontba állításához (igen / nem) 5
17 Újszülött resustitatios egység: a felső hőforrás oldal irányba a kezelői igények szerint kifordítható (igen / nem) 5
18 Újszülött resustitatios egység: a lehajtható oldalfalak lecsapódás mentesítő mechanikával ellátottak a csecsemő zajvédelme miatt (igen / nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 300
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2.1)
Elnevezés: Nőgyógyászati műtéti eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162000-3 LA12-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében szülészeti és nőgyógyászati eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:
2. rész – nőgyógyászati műtéti eszközök: 1 db vacuum extractor (aspirator), 2 db nagyfrekvenciás sebészeti vágó, 1 db operatív hysteroscopos eszköz, 2 db műtőlámpa, 2 db nőgyógyászati műtőasztal, 1 db nőgyógyászati vizsgálóágy, 2 db mennyezeti statív beszerzése.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya
árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Vacuum extractor: szülészeti-nőgyógyászati vákuumextraktor készülék.
Nagyfrekvenciás sebészeti vágó: automata teljesítmény szabályozott nagyfrekvenciás vágókészülék; a készülékhez egyszerre minimum négy eszköz csatlakoztatható; automatikus eszköz felismerés, az eszközre vonatkozó teljesítmény korlátokkal, min. 3 kimeneten; neutrális elektróda monitorozó rendszer, hiba esetén fény és hangjelzés.
Műtőlámpa: LED-es lámpa; fényerő 1m távolságban min. 160.000 Lux; fénymező átmérője állítható min. 20-28 cm.
Nőgyógyászati műtőasztal: hasi és hüvelyi műtétek elvégzésére alkalmas; mobil tönk; Mminimum hatrészes (fejrész, alsó hátrész, felső hátrész ülőrész, osztott lábrész) kivitel; hálózati és akkumulátoros működés; terhelhetőség min. 360 kg.
Nőgyógyászati vizsgálóágy: alkalmas nőgyógyászati vizsgálatokhoz és kisebb beavatkozások elvégzéséhez (pl. tüsző leszívás); elektromos mozgatású.
Mennyezeti statív: mennyezeti felfüggesztésű, egykaros elosztó statív; terhelhetőség min. 200 kg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállási határidő vállalása valamennyi termék tekintetében (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 10
2 Nagyfrekvenciás sebészeti vágó: kijelző mérete (", legkedvezőbb 10”, legkedvezőtlenebb 6") 1
3 Nagyfrekvenciás sebészeti vágó: billenthető kijelző (igen / nem) 5
4 Nagyfrekvenciás sebészeti vágó: a készülék teljesítmény monitorozó rendszert tartalmaz, melyben grafikusan és numerikusan is visszanézhetők az utoljára használt teljesítményértékek (igen / nem) 4
5 Műtőlámpa: érintőképernyős vezérlőpanel a fő és a szatellit lámpán egyaránt (igen / nem) 10
6 Műtőlámpa: fő lámpa LED élettartam (óra, legkedvezőtlenebb 50 000 óra, legkedvezőbb 60 000 óra) 5
7 Műtőlámpa: szatellit lámpa LED élettartam (óra, legkedvezőtlenebb 50 000 óra, legkedvezőbb 60 000 óra) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2.1)
Elnevezés: Mobil röntgen berendezés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében szülészeti és nőgyógyászati eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:
3. rész- mobil röntgen berendezés: 1 db hordozható digitális röntgen berendezés beszerzése.
Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya
árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Hordozható digitális röntgen berendezés (2018 gyártási évnél nem régebbi használt, vagy demo készülék is lehet): kórtermekben használható, mobilan mozgatható, direkt digitális mobil röntgen berendezés; teljesítmény min.30 kW; állítható feszültség tartomány min.50-125 kV; maximális csőáram min.300 mA; vezeték nélküli mobil detektor; Dicom funkcionalitás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállási határidő vállalása (hónap, legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap) 3
2 2018 gyártási évnél nem régebbi használt vagy demo készülék (igen / nem) 4
3 Nagyfrekvenciás generátor frekvenciája (kHz, legkedvezőbb 100 kHz, legkedvezőtlenebb 20 kHz) 6
4 mAs maximális érték (mAs, legkedvezőbb 630 mAs, legkedvezőtlenebb 300 mAs) 6
5 Pixel méret (mikron, legkedvezőbb 110 mikron, legkedvezőtlenebb 175 mikron)  6
6 Flat panel detektor felbontás (lp/mm, legkedvezőbb 5 lp/mm, legkedvezőtlenebb 3 lp/mm) 6
7 DQE @ 0lp/mm (%, legkedvezőbb 75 %, legkedvezőtlenebb 65 %) 6
8 Exponálás lehetősége hálózatra való csatlakozáskor is (igen / nem) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 237 - 540911
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szülészeti eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12108365
Postai cím: Zárda Utca 13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@vatner.hu
Telefon: +36 82511290
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82510540
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87220000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Nőgyógyászati műtéti eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12108365
Postai cím: Zárda Utca 13.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@vatner.hu
Telefon: +36 82511290
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82510540
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78050000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Mobil röntgen berendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51585440
Postai cím: Bécsi Út 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ultragel.hu
Telefon: +36 12783055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12783055
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész
VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Zárda Utca 13., Adószám: 11814292214, Kisvállalkozás
2. rész
VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Zárda Utca 13., Adószám: 11814292214, Kisvállalkozás
3. rész
Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1023 Budapest Bécsi Út 4., Adószám: 13870975241
Kisvállalkozás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
1. rész II.2.4) pont folyt.:
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Szűrő BERA berendezés: újszülöttek és kisgyermekek vizsgálatára alkalmas objektív hallásvizsgáló eszköz; integrált többször használatos elektróda.
Nőgyógyászati vizsgálóágy: elektromos mozgatású.
Szülőágy: az ágy szülőággyá alakítható; trendelenburg és anti-trendelenburg pozícióba állítható min. 8 fok / 5 fok; terhelhetőség min. 225 kg.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)