Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/98
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.05.24.
Iktatószám: 8272/2018
CPV Kód: 50232000-0
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VILL-KORR Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: útkezelő szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: útfenntartás, útfelújítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Nemzeti azonosítószám: AK21509
Postai cím: Kálvária utca 4-10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gősy Gábor
Telefon: +36 96516185
E-mail: gosy.gabor@utkezelogyor.hu
Fax: +36 96516199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.utkezelogyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.utkezelogyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: útkezelő szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: útfenntartás, útfelújítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés közvilágítás aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbáforgalomtechnikai berendezések üzemeltetésére Győr város közigazgatási területén belül.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés közvilágítás aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések üzemeltetésére Győr város közigazgatási területén belül.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1.400.000.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés közvilágítás aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések üzemeltetésére Győr város közigazgatási területén belül.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
További tárgyak: 50232110-4
50232200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés közvilágítás aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbáforgalomtechnikai berendezések üzemeltetésére Győr város közigazgatási területén belül, feladatainak ellátásaaz alábbiak szerint:
A nyertes ajánlattevő feladatai.
Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül található, különböző besorolású közterületeken működőközvilágítási berendezések aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikaiberendezések rendeltetésszerű működtetése.
A) Call Center: hiba-bejelentési központ (műszaki leírás szerinti informatikai megoldás (szoftver és hardver),technikai felszereltség és emberi erőforrás) biztosítása és működtetése minden nap 0-24 óráig:
- elektronikus kapcsolattartás (önálló internet kapcsolat és hibabejelentések fogadására fenntartott e-mail-cím),
- telefonos bejelentések fogadása (beérkező hívások személyes fogadása; egy darab mobil illetve egy darabingyen hívható (zöld szám) hívószámokon, faxszámon),
- nyomtatott írásos bejelentések fogadása: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli levelezésicímen, mely nem lehet postafiók,
- személyes bejelentések fogadása: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül személyeshibabejelentési ponton.
B) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül található, különböző besorolású közterületekenműködő közvilágítási berendezések aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, valamintforgalomtechnikai rendszereinek rendeltetésszerű működtetése, üzemvitele, karbantartása és azavarelhárítása:
a) műszaki feladatirányítás;
b) műszaki leírásban részletezettek szerinti műszaki feladatok (ellenőrzések, karbantartások, hiba-elhárítások)elvégzése:
- körutas javítások;
- élet- és/vagy vagyonbiztonságot fenyegető hibák azonnali elhárítása: az előírt, illetve -adott esetekben- azajánlattevő által vállalt határidőn belül.
c) feladatokról rendszeres, illetve ad hoc jellegű kimutatások készítése, rendelkezésre bocsátása;
d) közvilágítás üzemeltetés esetében továbbá bizonyos, a műszaki leírásban részletezett, lehatárolt, és jövőbenfejlesztendő üzemeltetési területeken, a műszaki leírásban meghatározott feltételeknek megfelelő Vezéreltközvilágítás (ECLIPSE Control és inteliLIGHT) üzemeltetése, az üzemeltetéséhez szükséges ECLIPSE(ECLIPSE Control és inteliLIGHT - vagy ezekkel egyenértékű) rendszer biztosítása és működtetése.
C) A nyertes ajánlattevőnek, feladatai elvégzéséhez, legalább az alábbi személyi állományt (minimum 11 főt)kell biztosítani:
a) A Call Center ügyfélszolgálata üzemeltetéséhez minimum 4 fő, melyből 1 fő Call Center vezető.
b) 1 fő - a felvett bejelentések osztályozására, prioritások beállítására, esetlegesen pontosítás elrendelésére, anyertes ajánlattevő által biztosított - mérnök;
c) A felmerülő szerelési/javítási tevékenységek elvégzéséhez 6 fő FAM feljogosultsággal rendelkező, a műszakileírásban rögzített felszereltséggel ellátott szerelőpár.
D) A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadottKözvilágítás üzemeltetési engedély megszerzése, a vonatkozó költségek viselése mellett.
Győr Megyei Jogú Város egyes forgalomtechnikai rendszerekre vonatkozóan jelenleg harmadik személyszolgáltatóval áll szerződésben, így jelen szerződés tartalma az alábbi ütemezés szerint kerül megrendelésre.
1. ütem: közvilágítási berendezések aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbáforgalomtechnikai berendezések részlegesen („Felszíni parkolás irányító rendszer” és az „SDR Bike mobilforgalomszámláló berendezés”): szerződéskötéstől 2018. december 31-ig
2. ütem: közvilágítási berendezések aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbáforgalomtechnikai berendezések teljeskörűen: 2019. január 01-től a futamidő végéig.
Az üzemeltetéssel érintett hálózati elemek bemutatását, az ellátandó feladatok részletezését a közbeszerzésidokumentáció részét képező műszaki leírás ismerteti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Minőségi vállalások - reakció idő 15
2 2.1 (a szempont megnevezése a VI.4.3) pontban) 5
3 2.2 (a szempont megnevezése a VI.4.3) pontban) 5
4 2.3 (a szempont megnevezése a VI.4.3) pontban) 5
5 3. (A szempont megnevezése a VI.4.3) pontban) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4/A-D) pontok szerinti üzemeltetési feladatokat jogosult a díszvilágítás keretében (különösen az ünnepi kivilágítások esetében) jelen beszerzés szerinti szerződéses időszakban beszerzésre kerülő további díszvilágítási elemek vonatkozásában is megrendelni.
Az üzemeltetendő hálózati elemek adatait a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, az opció lehívásának szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő költségracionalizálási okokból előírja,hogy a közvilágítás üzemeltetés keretében végzendő javítási tevékenység-az Élet és vagyonbiztonságot fenyegető aktív elemre vonatkozó hibabejelentés alapján végzett tevékenységek kivételével-kizárólag hivatalos üzemidőben (azaz az esti,éjszakai órákban) végezhető.A díszvilágítás és a forgalomtechnikai eszközök esetében üzemidőn kívül is végezhető.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 008 - 013879
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés közvilágítás aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések üzemeltetésére Győr város közigazgatási területén belül.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1.400.000.000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1.400.000.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
VILL-KORR Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) Adószám: 13564508-2-08.
2) Nyertes ajánlattevő neve, címe,, adószáma
VILL-KORR Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) Adószám: 13564508-2-08.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
II.2.5) pont: értékelési szempontok megnevezése és az "Ár" alszempontok:
2.1 Élet és vagyonbiztonságot fenyegető közvilágítási aktív, illetve díszvilágításra vonatkozó aktív és passzív elemre vonatkozó
hibabejelentés esetén a helyszíni munkavégzés megkezdésére tett vállalás (perc; legkedvezőtlenebb 60 perc; legkedvezőbbként
értékelt 30 perc)
2.2 Forgalomtechnikai, 1. prioritásba sorolt, berendezésekre vonatkozó hibabejelentés esetén a helyszíni reggeli és délutáni
csúcsidőszakban végzendő munkavégzés megkezdésére tett vállalás (perc; legkedvezőtlenebb 45 perc; legkedvezőbbként
értékelt 30 perc)
2.3 Forgalomtechnikai, 1. prioritásba sorolt, berendezésekre vonatkozó hibabejelentés esetén a helyszíni napközbeni időszakban
végzendő munkavégzés megkezdésére tett vállalás (perc; legkedvezőtlenebb 90 perc; legkedvezőbbként értékelt 30 perc)
3. Minőségi vállalások - szakember tapasztalat
Az M2.2) alkalmassági feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember, alkalmassági feltételben előírtat meghaladó
közvilágítás, és/vagy díszvilágítás és/vagy forgalomtechnikai berendezések üzemeltetésében, és/vagy ez(ek) hiba bejelentése
fogadása terén szerzett tapasztalata (év; legkedvezőtlenebb +0 (összesen 2) év; legkedvezőbbként értékelt +4 (összesen 6) év)
"Ár" alszempontok:
1.1 Nettó havi díj - 2. ütem (nettó, HUF/hó) / súlyszám: 40
1.2 Hiba elhárítás - díszvilágítás (nettó Ft - minta költségvetés szerint) / súlyszám: 10
1.3 Hiba elhárítás - forgalomtechnika gyalogosövezeti beléptető (nettó Ft - minta költségvetés szerint) / súlyszám: 10
1.4 Hiba elhárítás - forgalomtechnika forg.ir. csomópont (nettó Ft - minta költségvetés szerint) / súlyszám: 15
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)