Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/102
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Koncesszió/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
Közzététel dátuma:2018.05.30.
Iktatószám:8468/2018
CPV Kód:92610000-0
Ajánlatkérő:Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Koncesszió
2014/23/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7-11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor polgármester
Telefon: +36 45500724
E-mail: beruhazas@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kisvarda.hu
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Kisvárdai Várfürdő és élménypark üzemeltetése és hasznosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92610000-0
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kisvárdai Várfürdő és élménypark koncesszió időtartama alatti üzemeltetése és hasznosítása, strandfürdő szolgáltatás. A park területén található műszaki rendszerek (medencék, tartozékok, felépítmények) üzemeltetése és
karbantartása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 659428673 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Kisvárdai Várfürdő és élménypark üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92610000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Kisvárda 961/8., 0179/1., 961/5., 961/6., 0179/2., 0179/3., 4131/2., 4131/3., 4131/5., 0175/16., 0175/18. helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kisvárdai Várfürdő és élménypark üzemeltetése és hasznosítása, strandfürdő szolgáltatás. A park területén található műszaki rendszerek (medencék, tartozékok, felépítmények) üzemeltetése és karbantartása. Főbb feladatok:
Strandfürdő és csúszdapark technológiai üzemeltetésének teljes körű ellátása: (úszómedence, csendes élménymedence, hullámmedence, hangos élménymedence, gyermek és bébi medence, csúszdák): vízforgató berendezések kezelése, üzemindítás, rendszer átmosása, fertőtlenítése, fenéktisztítás, vegyszeradagolás, vízminőség ellenőrzése, karbantartás, üzemi naplók
vezetése. Beléptetési, takarítási, pénztári feladatok ellátása.
A hasznosítás során az élményparkba érkező vendégek folyamatos, magas színvonalú szórakoztatása, rendezvények szervezése, élmények biztosítása.
A Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján közös ajánlatkérők: Kisvárda Város Önkormányzata, Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2043/06/30 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Információk a fenntartott koncessziókról
  A koncesszió védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A koncesszió teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a koncesszió teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
  Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli odaítélési eljárás az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D4. mellékletet)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján:
Nettó koncessziós díj (Ft/év) - súlyszám: 70
Élményparkhoz kapcsolódó vállalt beruházások értéke (nettó Ft) - súlyszám: 30
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 021 - 044937
( Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény )
IV.2.2) Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 1 Elnevezés: A Kisvárdai Várfürdő és élménypark üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A koncesszió/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
  A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A koncesszió jogosultjának neve és címe
 
Hivatalos név: AV2 Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther utca 5. fszt. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: av2investkft@gmail.com
Telefon: +36 303340494
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A koncesszió jogosultja kkv
V.2.4) Információ a koncesszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A szerződés/rész/ koncesszió eredetileg becsült összértéke:
A koncesszió /rész végleges összértéke: 659428673
Bevétel a felhasználók által fizetett díjakból és bírságokból:
Díjak, kifizetések vagy az ajánlatkérő által biztosított egyéb pénzügyi előnyök:
Pénznem: HUF
A koncesszió értéke szempontjából releváns, az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti egyéb adatok: Nettó koncessziós díj: 10.000.000 Ft/év
Élményparkhoz kapcsolódó vállalt beruházások értéke (nettó): 300.000.000 Ft
A koncessziós díj mértéke 2020. évtől évente a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével, de legalább 3%-kal nő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A koncessziós szerződés aláírásának napja: 2018. május 14.
FAKSZ: Bogáti János (lajstromszám: 00755)
Nyertes ajánlattevő adatai:
név: AV2 Invest Kft.
cím: 4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. fszt. 11.
adószám: 26159609-2-15
Ajánlattevő adatai (beérkezett ajánlatok száma: 1):
név: AV2 Invest Kft.
cím: 4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. fszt. 11.
adószám: 26159609-2-15
Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembevételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg
17 az eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében kötelező információ

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni, a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)