Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/93
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.17.
Iktatószám: 8477/2021
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Dombóvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7200 Dombóvár, Szenes Hanna tér 1. Dombóvár, a Katona József utca és Ivanich Antal utca között található ingatlan egy
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Önkormányzati igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733555217
Postai cím: Szabadság Utca 18
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Péter
Telefon: +36 74564564
E-mail: jegyzo@dombovar.hu
Fax: +36 74564501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dombovar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418012021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000418012021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzati igazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum tervezése
Hivatkozási szám: EKR000418012021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum létesítményének megvalósításához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, mely valamennyi releváns szakági tervet is tartalmaz. A feladat része a jelenleg az ingatlanon fennálló épületek bontási tervdokumentációjának elkészítése, valamint a tervezői művezetés is.
Az Ajánlatkérői elképzelések szerinti - a tervezési program alapján, mely a műszaki leírás része - az alábbi alaprajzi méretekkel egy épülettömböt (épületkomplexumot) képezve:
- Uszoda rész: 1 361,34 m2
- Tekepálya: 364,58 m2
- Sportpálya: 1611,84 m2
- Lőtér: 381,31 m2
- Előtér: 120,25 m2
Összes hasznos alapterület: 3839,32 m2
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dombóvári Szabadiő-, és Sportcentrum Tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71320000-7
71321000-4
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7200 Dombóvár, Szenes Hanna tér 1.
Dombóvár, a Katona József utca és Ivanich Antal utca között található ingatlan egy
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum létesítményének megvalósításához szükséges engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, mely valamennyi releváns szakági tervet is tartalmaz. A feladat része a jelenleg az ingatlanon fennálló épületek elbontási tervdokumentációjának elkészítése, valamint a tervezői művezetés is.
1./ Bontási tervdokumentáció, amely az ingatlanon álló, meglévő épületállomány elbontási munkáinak alapdokumentuma.
2./Engedélyezési tervdokumentáció részek elkészítése.
Az engedélyezési tervdokumentáció részek elemei közé tartozik az összes olyan szükséges terv dokumentáció rész (pl.: építési engedélyezési terv, létesítési terv, adott esetben vízjogi létesítési engedélyezési terv... stb.), amely magában foglalja az alábbiakat:
- a kosárlabda csarnok funkció, mely legalább NBII. versenyek lebonyolítását teszi lehetővé;
- az uszoda funkció
- a tekepálya funkció,
- és lőtér funkció,
- valamint a fő funkciók kiszolgálását biztosító egyéb tervtartalmak (pl.: közútcsatlakozás, parkolók, csapadék-vízelvezetés... stb.)
engedélyezéséhez szükséges.
3./Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Az alábbi főbb paraméterek alapján:
- Az épület kosárlabda csarnok részében egy MKOSZ szerinti 2. kategóriájú kosárlabda pálya kerül kialakításra azzal, hogy ezt a tornacsarnok épületrészt 2 középiskola is használni fogja beltéri testnevelési órák megtartására iskolaidőben. A pálya melletti nézőtér 600 fő befogadására legyen alkalmas, az épületrésznek önálló öltöző- és vizesblokk része van, amelyből a küzdőtér akadálymentesen és közvetlenül megközelíthető.
- Az épület másik fő épülettömegében kerüljön elhelyezésre az uszoda. A medencetérben 2 medence szükséges, az egyik egy 25 m hosszú, 6 pályás úszómedence, a másik pedig egy tanmedence, alapvetően a vázlatterv szerinti méretekkel. Az uszoda így képes kiszolgálni a babakortól kezdődő úszásoktatást, a szabadidős úszást, illetve a versenyúszást is, mind edzés, mind versenyek megrendezése szintjén. A medencetér mellé nézőtér kerül betervezésre, mely 200 fő néző befogadására legyen alkalmas. Az uszoda szintén önálló öltöző- és vizes-blokk részt kapjon, melyben a akadálymentes és baba-mama öltöző is szükséges, illetve az öltözői rész csapatsport kiszolgálását is lehetővé tegye.
- Szükséges ezeken kívül egy 4 pályás tekepálya, a kapcsolódó öltözőkkel és vizesblokkokkal.
- A zárt lőtér a vázlatterven az emeleten kapott helyet, a másik három funkciótól vasbeton födémmel és falakkal elválasztva, saját öltözővel és vizesblokkal. A lőteret az egyesületi használat mellett a dombóvári rendvédelmi szakközépiskola növendékei is használhatják lőgyakorlat céljából. Ez légfegyverek és kis kaliberű lőfegyverek használatára teszi alkalmassá.
- A 4 fő funkcióval rendelkező épület egységei egy közös előcsarnokból legyenek megközelíthető.
- A létesítmény üzemeltetéséhez tartozik az előcsarnokhoz kapcsolódó vendéglátó-kereskedelmi egység (büfé), melynek a kültérhez is szükséges kapcsolat.
Az Ajánlatkérői elképzeléseket, a MUSZ javaslatait is a lehetőségekhez mérten a tervbe beépítve, a MKOSZ és MATESZ szabályzatainak előírásaira is lehetőség szerinti figyelemmel az alábbiak szerint alakultak az alaprajzi méretek:
- Uszoda rész: 1 361,34 m2
- Tekepálya: 364,58 m2
- Sportpálya: 1611,84 m2
- Lőtér: 381,31 m2
- Előtér: 120,25 m2
- Összes hasznos alapterület: 3839,32 m2
Ezek a vázlatterv alapterületi mutatói, amelyek a tervek továbbdolgozása, kidolgozása során változhatnak, pontosodhatnak vagy akár egy engedélyezési eljárás során tett kikötés miatt is változhatnak, de alapvetően nagyságrendileg ilyen térigénye van az építtetői elképzeléseket kielégítő épületkomplexumnak.
A beruházás költségkerete: Jelenleg a teljes beruházás becsült költsége: 3,2 Mrd forint
További információ a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) 5
2 2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közhasználú építmény statikai tervezésében szerzett többlet tapasztalata (min 0 db, max 7 db) 10
3 2.3. Az M/2.3. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közcélú úszómedence vízgépészeti tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 15 db úszómedence vehető figyelembe) 15
4 2.4. Az M/2.4. pontban bemutatott szakember legalább 450 kW beépített gépészeti teljesítményű, közhasználatú építmény tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 5 db építmény tervezése vezető figyelembe) 10
5 2.5. Az M/2.5. pontban bemutatott szakember közhasználatú építmény beltéri világítás tervezésében tervezőként szerzett többlet tapasztalata (min 0 db, max 5 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) vagy alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód: A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére. A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolása pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1-16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység igazolására vonatkozó alkalmasság előírása:
Sz/1: A Kbt. 65. § (1) c.) pont szerinti alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes országos szakmai kamara által vezetett nyilvántartásaiban az ajánlattevő tervezői névjegyzékben való szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P/1. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
P/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt előző kettő üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 100.000.000,- HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók. Igazolási mód: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M/1. és M/2. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére. Utólagos igazolás: Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4) -(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1. A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, alkalmassági előírások szerint meghatározott tárgyú tervezési szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolást/nyilatkozatot kell benyújtani a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme);
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);
- szerződés tárgyának és mennyiségének ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- teljesítés helye;
- a referencia szerinti szolgáltatások valamennyi releváns mennyiségi adata (m2, m, db, stb.);
- amennyiben AT a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen arányban/mennyiséggel/értékkel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladását megelőző három év (36 hónap) alatt teljesített (befejezett) tervezési szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be. AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás /referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. Közös ajánlattétel esetén a 22. § (5) bekezdése is alkalmazandó.
M/2. AT-nek ismertetnie kell Kr.21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakember(ek)nek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be akar vonni a teljesítésbe. Meg kell jelölni a szakember nevét, azt a követelményt, amelyre bevonásra kerül, és azt a információt, hogy mely szervezettel milyen jogviszonyban áll.
Ezen kívül az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében, amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, megadandó a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, oly módon, hogy az ajánlatkérő a szereplés tényét egyértelműen ellenőrizni tudja, illetve a jogosultság meglétét igazoló irat csatolható, de – amennyiben a jogosultság meglétének ténye nyilvánosan ingyenesen elérhető adatbázisból ellenőrizhető – ilyen dokumentum csatolása nem kötelező (ellenkező esetben a dokumentumot Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtani).
Az alkalmassági feltételek igazolásához be kell nyújtani továbbá a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amely alkalmas az alkalmassági követelménynek való megfelelés maradéktalan igazolására.
Továbbá, amennyiben az M.2. pontra jelölt szakember még nem rendelkezik jogosultsággal/kamarai nyilvántartásba vétellel, benyújtandók a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatai, ami alapján Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a megnevezett szakember megfelelő végzettségét.
Továbbá csatolni kell valamennyi szakember (M/2) rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az M/2. szakemberekre vonatkozó adatokat olyan részletességgel kell megadni, amely alapján eldönthető a 266/2013. Korm. rendelet által a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat megléte. Ajánlatkérő a jogszabályban előírt megfelelő gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele bármely szakember gyakorlati idejébe. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. Az M/2. alkalmassági minimumkövetelmény pontjaiban előírt szakemberek bemutatása során, a szakemberek közötti átfedés oly módon megengedett, hogy egy szakember maximum kettő pozícióra jelölhető, vagyis kettő jogosultságra vonatkozó előírást teljesíthet.
Kbt. 65.§ (6) bekezdés alapján az M/1, M/2, pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a következő korlátozással: A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített,
legalább 1 db, összesen min. 2500 m2 összes hasznos tervezési alapterülettel rendelkező, közhasználatú sportlétesítmény tervezésére vonatkozó referenciával, amely új közhasználatú építmény tervezéséből kell, hogy származzon, azzal, hogy a tervezési dokumentációnak legalább engedélyes szintű tervdokumentációnak kell lennie ;
A referencia előírás legfeljebb 1 szerződés keretében történt teljesítéssel igazolható.
Elvárt szakemberek, azaz alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1.Legalább 1 fő vezető tervezővel, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (É- teljes körű tervezői jog/ korábban É1) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt);
M/2.2. Legalább 1 fő vezető tervezővel, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 31. pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (T- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)
M/2.3. Legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 32. pontban meghatározott Építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá legalább egy darab, közcélú úszómedence vízgépészeti tervezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M/2.4. Legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 32. pontban meghatározott Építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá legalább egy darab, legalább 450 kW beépített gépészeti teljesítményű, közhasználatú építmény tervezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.5 Legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 34. pontban meghatározott Építményvillamossági szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság V- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá legalább egy darab, közhasználatú építmény világítástechnikájának számítógépes szimulációval történő megtervezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés biztosítékai, melyek alkalmazásra kerülnek:
Kötbérek:
késedelmi kötbér (mértéke a késedelemmel érintett részteljesítésre eső díj nettó értékének napi 0,5 %-a, azzal, hogy a kötbér maximuma a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó tervezési díj 20 %-a), meghiúsulási kötbér (mértéke a teljes nettó Tervezési díj 20%-a), hibás teljesítési kötbér (mértéke a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó Tervezési díj 20%-a.).
Jótállás: 24 hónap (a szerződéstervezetben foglaltak szerint).
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő 5 részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Megrendelőként szerződő ajánlatkérő a teljesítésigazolással együtt benyújtott számlát, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pont szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Késedelmes fizetés esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra jogosult. (A szerződés biztosítékainak és a fizetési feltételek részletes leírását a szerződés-tervezet tartalmazza.)
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A tervezési díj pénzügyi fedezete az EMMI által IX/60-6/2021/SPORTLET támogatói okirat alapján áll ajánlatkérő rendelkezésére a támogatói okiratban meghatározottak szerint. A támogatási intenzitás: 100,00 %. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68.§ és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét megvizsgálta, és azt sem gazdasági, sem célszerűségi okokból nem tartja észszerűnek. A tervezési szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, észszerű és gazdaságos felhasználását eredményezné. A tervezésnek egységes képet, stílust és megjelenést kell alkotnia, mely összhangot sugároz. A Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt a részajánlattétel lehetővé tétele észszerűtlen döntés, tekintettel ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásaira is.
1.) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
2.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak. AK a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. §-a és az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmaznak. AK valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők (AT) részére.
3.) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja (III.1.3.) szerint történik.
4.) Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
5.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
6.) Az AT alternatív ajánlatot, és többváltozatú ajánlatot nem tehet.
7.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek a dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is.
8.) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
9.) AK projekttársaság létrehozását kizárja.
10.) FAKSZ: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra (lajstromszám: 01218, levelezési cím: 7140 Bátaszék, Babits u. 10/a/2., email cím: szeghypetra@gmail.com)
11.) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza.
12.) Jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
13.) ATnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
14.) A határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
15.) AT köteles nyilatkozatot csatolni vagy elektronikusan hozzáférhetővé tenni a Kbt. 66. § (2) bekezdésével kapcsolatosan. A Kbt. 66. § (6)bekezdése alapján NEM kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit) (értsd: tevékenység, munkafolyamat), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és a már ismert alvállalkozókat.
16.) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
17.) AK alkalmazza a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
18.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetén a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
19.) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
20.) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi.
21.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
22.) Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
23.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.
24.) Az értékelési szempontokat és az azokra adandó megajánlások igazolásának módját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
25.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az árazott költségvetés becsatolása kötelező, annak megléte és hiánytalanul történő kitöltése az érvényesség feltétele.
26.) Az ajánlathoz csatolandó az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlatesetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.
27.) A szerződés érvényességéhez szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, és ennek érdekében az átláthatósági nyilatkozat kitöltése, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
28.) Az ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: tervezői szakmai, legalább 80.000.000,-Ft/év, azaz nyolcvanmillió forint/év, továbbá 10.000.000,-Ft/káresemény, azaz tízmillió forint/káresemény összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással, melynek megléte szerződéskötési feltétel.
29.) A szerződéskötés feltétele, hogy a III.1.3) M/2. alábbi alpontjaiban felsorolt szakember(ek) az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepeljenek az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal.
30.) A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó.
31.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket (és azok igazolási módját is) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban határozza meg [321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek.].
32.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr. 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontokra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a vállalási ár esetében a részletes költségvetést, a szakemberek tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt, illetve szakmai többlettapasztalatot, és a szakember személyét tekintjük.
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
Folytatás a VI.3. pontból:
35.) AK alkalmazza a Kbt. 69.§ (7) bekezdését, így az M/2.1-M/2.5. pontban foglalt alkalmassági követelmények igazolása érdekében a szakemberek önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának és a végzettséget igazoló dokumentumoknak a benyújtása a bírálat első szakaszában szükséges.
36.) AK az alábbi értékelési módszert alkalmazza:
Ajánlatkérő az értékelés során a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról kiadott útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) figyelembevételével jár el.
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli.
Nettó vállalási ár tekintetében: A nettó ajánlati ár akként kerül értékelésre a ponthatárok között, hogy a legkedvezőbbnek minősített ajánlat kapja meg a maximális pontszámot, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül meghatározásra a legjobb ajánlathoz viszonyítva (fordított arányosítás).
P=A_legjobb/A_vizsgált x(P_max-P_min )+P_min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték
A vizsgált: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték
2. értékelési szempont A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlettapasztalata ( 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., alszempontok) 2. 1. értékelési alszempont esetén
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 10 pontot kap;
- a 0 és a 36 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
2.2-2.5. értékelési alszempont esetén
- amennyiben nem történik megajánlás az ajánlat 0 pontot kap;
- amennyiben a maximális projektszám kerül megajánlásra, úgy az ajánlat 10 pontot kap;
- a 0 és a maximálisan megajánlható projektszámok közötti szakmai többlet tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
Számítási módszer a 2.1-2.5. értékelési alszempontok szerint:
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít.)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ezen bírálati szempont esetén Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 10 pontot kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó alszempontok esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz.
Az értékelési alszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek az értékelési részszempont Ajánlati felhívásban és Dokumentációban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok (szorzatok) kerülnek összeadásra. Az így kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák