Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.05.19.
Iktatószám:8525/2021
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Visegrád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyar László Tornacsarnok (Visegrád), címe: 2025 Visegrád, Rév u. 2. hrsz.: 85/6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Constructor Domini Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Visegrád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13080376
Postai cím: Fő Utca 81
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eöry Dénes
Telefon: +36 26398255
E-mail: polgarmester@visegrad.hu
Fax: +36 26597005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.visegrad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása
Hivatkozási szám: EKR000508852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261400-8
További tárgyak:45321000-3
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyar László Tornacsarnok (Visegrád), címe: 2025 Visegrád, Rév u. 2. hrsz.: 85/6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljes körű felmérés – melyet a Sáros és Társa Építésziroda készített el 2014. januárban – tapasztalatai alapján a hivatkozott tornacsarnok tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti (azon belül épületvillamossági) felújítása, teljes körű (épületszerkezeteket és épületgépészetet is érintő) energetikai felújítása szükséges. A fontosabb beavatkozási területeket a korábbi felmérés feltárta, melyek közül kiemelten kezelendők az élet és vagyonbiztonságot és a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető hiányosságok. Sürgős, az ácsszerkezeti állagromlás (tartópillérek, tetőszerkezet, homlokzati faszerkezetek), tetőbeázás (fedéscsere szükséges a hőszigetelés megújításával összefüggésben is), épületenergetikai rendszer (fűtési rendszer újragondolása, épületvillamossági rendszer átalakítása, nyílászárók cseréje, tető hőszigetelése, esetleg falfelületek belső, páravándorlást szabályozott keretek között biztosító gazdaságos megoldása) rendbetétele,
utólagos talajnedvesség elleni szigetelés és megfelelő sportpadló kialakítása. A teljes kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll. Az önkormányzat felvonulási területet a 89/2 hrsz-ú, saját tulajdonú ingatlanon 250 m² nagyságú területtel tud biztosítani, mely szerződés alapján térítésköteles; havi díja 90.000.- Forint + ÁFA.
Térmértékek, mennyiségek - részletezve a költségvetési kiírásban:
Tető felülete: 911 m2.
Zárt munkaterület nagysága: 765,6 m2.
Érintett munkaszintek száma: 4 szint.
Tornacsarnok nettó alapterületei:
- pince: 21,1 m2;
- földszint: 639,6 m2;
- emelet: 108,4 m2;
- összesen: 769,1 m2.
Sportburkolat felülete: 534,2 m2.
Utólagos injektált falszigetelési munkák mennyiségei:
- pinceszinten 48,4 m2 bruttó alapterületen;
- földszinten 748 m2 bruttó alapterületen;
- összesen 796,4 m2 bruttó alapterületen, ami 60,8 falkm m2-t jelent.
Ragasztott fa szerkezetű térlefedés 748 m2 bruttó alapterülethez kapcsolódó felületet érint.
Lelátó építés és/vagy felújítás 108,4 m2 nettó alapterületen lesz.
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19836 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Constructor Domini Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25644005
Postai cím: Kunigunda Útja 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: constuctordominikft@gmail.com
Telefon: +36 307602921
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 314159265
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261400-8
További tárgyak:45321000-3
45421130-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Magyar László Tornacsarnok (Visegrád), címe: 2025 Visegrád, Rév u. 2. hrsz.: 85/6.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A teljes körű felmérés – melyet a Sáros és Társa Építésziroda készített el 2014. januárban – tapasztalatai alapján a hivatkozott tornacsarnok tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti (azon belül épületvillamossági) felújítása, teljes körű (épületszerkezeteket és épületgépészetet is érintő) energetikai felújítása szükséges. A fontosabb beavatkozási területeket a korábbi felmérés feltárta, melyek közül kiemelten kezelendők az élet és vagyonbiztonságot és a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető hiányosságok. Sürgős, az ácsszerkezeti állagromlás (tartópillérek, tetőszerkezet, homlokzati faszerkezetek), tetőbeázás (fedéscsere szükséges a hőszigetelés megújításával összefüggésben is), épületenergetikai rendszer (fűtési rendszer újragondolása, épületvillamossági rendszer átalakítása, nyílászárók cseréje, tető hőszigetelése, esetleg falfelületek belső, páravándorlást szabályozott keretek között biztosító gazdaságos megoldása) rendbetétele,
utólagos talajnedvesség elleni szigetelés és megfelelő sportpadló kialakítása. A teljes kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll. Az önkormányzat felvonulási területet a 89/2 hrsz-ú, saját tulajdonú ingatlanon 250 m² nagyságú területtel tud biztosítani, mely szerződés alapján térítésköteles; havi díja 90.000.- Forint + ÁFA.
Térmértékek, mennyiségek - részletezve a költségvetési kiírásban:
Tető felülete: 911 m2.
Zárt munkaterület nagysága: 765,6 m2.
Érintett munkaszintek száma: 4 szint.
Tornacsarnok nettó alapterületei:
- pince: 21,1 m2;
- földszint: 639,6 m2;
- emelet: 108,4 m2;
- összesen: 769,1 m2.
Sportburkolat felülete: 534,2 m2.
Utólagos injektált falszigetelési munkák mennyiségei:
- pinceszinten 48,4 m2 bruttó alapterületen;
- földszinten 748 m2 bruttó alapterületen;
- összesen 796,4 m2 bruttó alapterületen, ami 60,8 falkm m2-t jelent.
Ragasztott fa szerkezetű térlefedés 748 m2 bruttó alapterülethez kapcsolódó felületet érint.
Lelátó építés és/vagy felújítás 108,4 m2 nettó alapterületen lesz.
A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 251
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 314159265
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Constructor Domini Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25644005
Postai cím: Kunigunda Útja 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: constuctordominikft@gmail.com
Telefon: +36 307602921
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Nincs ellenérték növekedés.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek 2020.10.22-én megkötötték a szerződést. A munkakezdést követő feltárások következtében jelentős mértékű és nagyságú, előre nem látható, a szerkezeti állékonyságot veszélyeztető tartószerkezeti faanyagromlás került napvilágra. A Vállalkozó a tartószerkezeteket utólag megerősítette, de a tervdokumentáció módosítására volt szükség. A Vállalkozó a Szerződés 11.4. pontjának megfelelően akadályt jelentett, a Megrendelő műszaki ellenőre az akadályközlést indokoltnak találta, Felek az akadály elhárultáig Vállalkozó teljesítését felfüggesztették. Ennek megfelelően Felek a Szerződés 2.1. pontját a következőképpen kívánják módosítani:
A munka megkezdésének időpontja: 2021. október 22.
Teljesítési határidő: 251 naptári nap.
A munka befejezésének időpontja: 2021. június 30.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 314159265 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 314159265 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben