Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.14.
Iktatószám: 8533/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Perfektum Mérnöki Kft.;MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 12078796
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kiskörei Vízerőmű körny. fejl-hez kapcs. tervezés
Hivatkozási szám: EKR001312492020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése
A nyertes Ajánlattevő feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése a magasépítési és a vízépítési munkarészre.
A létesítménykomplexum engedélyezési tervei már elkészültek, építési és vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek. Ajánlatkérő az engedélyeket az ajánlatadáshoz és a feladat megértéséhez szükséges terveket rendelkezésre bocsájtja az Ajánlattevők részére.
A nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési tervdokumentációt az engedélyezési tervdokumentációkban, valamint rendelkezésre álló engedélyekben foglaltaknak megfeleltetve szükséges végeznie figyelembe véve Ajánlatkérő sportszakmai elvárásait, valamint a kivitelezési szintű részletes vizsgálatokat. A nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési tervdokumentációt az engedélyes terveket készítő konzorcium vezetőjével egyeztetni szükséges. Amennyiben az engedélyes terveket készítő konzorcium vezetőjével az egyeztetés a nyertes Ajánlattevő hibáján kívül nem tud megvalósulni, Ajánlatkérő által kijelölt műszaki szakemberrel szükséges az egyeztetést lebonyolítani.
A beruházás célja, egy olyan komplexum megvalósítása, ahol gyerekek is tudnak gyakorolni, lehetőséget biztosít a kajak-kenu szlalom és rafting sport alapjait elsajátítani, a létesítmény a nagyközönség előtt folyamatosan nyitva áll, amellett, hogy edzéshelyszín, versenyhelyszíne lehet a magyar kajak szlalom sportolóknak is.
Főbb mennyiségek:
— Durva tereprendezés összesen: 27 599 m3
— Bevágás összesen: 61 233 m3
— Bontás összesen: 373 m2
— Rézsű kialakítás összesen: 25 545 m2
— Depóniaépítés összesen: 3 600 m3
— Durva rámpa összesen: 2 812 m3
— Murvaburkolatú utak építése: 12 603 m3
— Tervezett beépített alapterület: 1247,22 m2
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 163500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiskörei Vízerőmű körny. fejl-hez kapcs. tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése a magasépítési és a vízépítési munka részre.
A létesítménykomplexum engedélyezési tervei már elkészültek, építési és vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek. Ajánlatkérő az engedélyeket az ajánlatadáshoz és a feladat megértéséhez szükséges terveket rendelkezésre bocsájtja az Ajánlattevők részére.
A nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési tervdokumentációt az engedélyezési tervdokumentációkban, valamint rendelkezésre álló engedélyekben foglaltaknak megfeleltetve szükséges végeznie figyelembe véve Ajánlatkérő sportszakmai elvárásait, valamint a kivitelezési szintű részletes vizsgálatokat. A nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési tervdokumentációt az engedélyes terveket készítő konzorcium vezetőjével egyeztetni szükséges. Amennyiben az engedélyes terveket készítő konzorcium vezetőjével az egyeztetés a nyertes Ajánlattevő hibáján kívül nem tud megvalósulni, Ajánlatkérő által kijelölt műszaki szakemberrel szükséges az egyeztetést lebonyolítani.
A beruházás célja, egy olyan komplexum megvalósítása, ahol gyerekek is tudnak gyakorolni, lehetőséget biztosít a kajak-kenu szlalom és rafting sport alapjait elsajátítani, a létesítmény a nagyközönség előtt folyamatosan nyitva áll, amellett, hogy edzéshelyszín, versenyhelyszíne lehet a magyar kajak szlalom sportolóknak is.
A fejlesztéshez az alábbi fő munkafolyamatok, új létesítmények megvalósítása szükséges:
• tereprendezés, durva földmunka
• új vízkivételi létesítmény-együttes kialakítása
• vadvízi pályát tápláló csatorna és indító medence kialakítása
• 1-es és 2-es számú vadvízi pálya kialakítása beeresztő műtárgyakkal
• vadvízi pálya járulékos létesítmények kialakítása (utak, hidak, csónakház stb.)
• felevező csatorna kialakítása felvonóval az alsó pihenő tó és az indító tó között
A sportlétesítmény főbb elemei a következők:
• szlalom pályák, indító és érkező tavak, műtárgyak
• visszaevező csatorna,
• nézői terület, lelátó rézsűk,
• közlekedő területek,
• út és hídhálózat,
• klubház,
• parkoló
Szlalompálya a hozzá tartozó új bevezető műtárgytól a meglévő hallépcsőig:
• hosszúság: 873 m
• vízszintkülönbség: 5,74 m
Főbb mennyiségek:
• Durva tereprendezés összesen: 27 599 m3
• Bevágás összesen: 61 233 m3
• Bontás összesen: 373 m2
• Rézsű kialakítás összesen: 25 545 m2
• Depóniaépítés összesen: 3 600 m3
• Durva rámpa összesen: 2 812 m3
• Murvaburkolatú utak építése: 12 603 m3
Klubház:
Az épület földszint + emelet kialakítású tört vonalvezetésű magastetős épület. A két szint közötti alapvető különbség, hogy míg a földszint padlószintje (±0,00 = +90,60 mBf) a mértékadó árvízszint (+92,00 mBf) alatt van, addig az emeleté (+4,05 = +94,65 mBf) felette, így a földszintre azok a funkciók kerültek, amit az esetleges árvíz nem károsít.
Az épület hosszában négy funkcionális részre bomlik. Az első szakaszban egy információs pont segít eligazodni az ide érkezőnek, ez síkban kapcsolódik a töltésen futó üzemi úthoz. Fő feladata a figyelemfelkeltés és az irányítás.
A második szakasz egy, a terep lejtését követő akadálymentes közlekedésre is alkalmas fedett rámpa. Párhuzamosan fut a töltésről lefutó gépjármű közlekedésre alkalmas földrámpával. A rámpa az információs pontot, megemelt erdei ösvényként köti össze az épület fő funkcióit tartalmazó harmadik és negyedik szakasszal.
A harmadik szakasz már kétszintes kialakítású. A közönségforgalom számára legfontosabb funkciók itt kaptak helyet. A rámpa felől érkezve az emeletre jutunk, itt található egy fedett nyitott fogadótér, egy foyer és büfé, valamint a mindenki által használható közönségforgalmi vizesblokk. Az földszinten itt kaptak helyet az épület üzemeltetését szolgáló porta, hulladéktároló helyiségek, a kerékpár tároló, valamint egy bérleményi terület mely kezelheti mind a kerékpár, mind pedig a hajókölcsönzéseket.
A harmadik és negyedik épületszakasz közti törésponton fordul az épület az indítómedencére. Innentől a sportolókon és a pályákon van a hangsúly. Itt a vertikális közlekedést egy külön dobozba helyezett lépcső biztosítja, a közlekedők terasszá, lelátóvá szélesednek. Az épület alatt / lábai közt fut a felevező csatorna.
Az épület negyedik szakaszában a földszinten a pályához közvetlen kapcsolódva a férfi, női, és akadálymentes öltözőket, zuhanyzókat, valamint a fedett-nyitott hajó és eszköztárolókat találjuk. A hajótárolók egy nyitott dekkel teremtenek kapcsolatot a felevező csatornán kialakított beszállási ponthoz, a versenyzők és a kikapcsolódni vágyók itt teszik vízre a hajókat. Az emeleti részen a sportolók pihenését és felkészülését szolgáló közösségi tér, edzőterem, gyúró és elsősegély szoba, valamint az irodai blokk került kialakításra.
• Tervezett beépített alapterület: 1247,22 m2
A kivitelezési tervdokumentáció része többek között az alábbiakban felsorolt tervi munkarészek kiviteli szintű kidolgozása, egyéb kapcsolódó feladatok és vizsgálatok:
- Vízkivételi műtárgy
- Csősajtolás
- Fogadó akna
- Energiatörő csatorna
- Bevezető csatorna
- Indító medence
- Versenypálya
- Gyakorlópálya
- Felvezető csatorna
- Csónakfelvonó
- Érkező medence
- Alsó zsilipműtárgy
- Durva rámpa hallépcső átalakítás
- Szádfalazás, víztelenítés, talajstabilizáció és talajcsere
- Gépészet (zsilipek, pálya elzáró kapuk)
- Hidak (3 db acél, 1 db vb.)
- Területrendezés, növénytelepítés, térbútorok, lelátók, tájépítészet
- Közművek (víz, csatorna, elektromos, vezérlés, informatika)
- Pályák berendezése (akadály rendszer, kapuk, időmérő) és konszignálása
- Kiszolgáló épület (klubház)
- Parkoló építése szilárd burkolattal
- Részletes talajmechanikai vizsgálatok és mérések
- Digitális pálya modellezés hidraulikai vizsgálattal, különböző akadályrendszer - elhelyezési sémákra.
- M 1:10 épített fizikai modellek a pályákról, melyen modellezhetők és mérhetőek a különböző akadályrendszerek hidraulikai eseteinek kialakulása és annak megfelelőssége.
- Részletes sporttechnológiai terv, eszköz kiírással és specifikálással, pályák részletes akadálykiosztási terve, egyéb sporttechnológiai résztervek
- Rendezvény térkép
- Árvízvédelmi terv
- Fakivágási terv
- Árazott és árazatlan költségvetés
A tervezési folyamat során, az egyes tervfázisokat Megrendelővel jóvá szükséges hagyatni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan mérnök szakemberrel, aki részt vett kajak-kenu pálya komplexum tervezésében (igen/nem) - a szempont teljes szövegét lásd a II.2.14) pontban 30
2 3. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan mérnök szakemberrel, aki részt vett árvízvédelmi területen megvalósuló építési beruházás kiviteli terveinek készítésében (igen/nem) - a szempont teljes szövegét lásd a II.2.14) pontban 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban feltüntetett értékelési részszempontok teljes szövege:
1. Nettó Tervezői Díj (HUF)
2. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan mérnök szakemberrel, aki részt vett Nemzetközi Kajak-Kenu verseny (Világkupa, Európa Bajnokság, Világbajnokság) bonyolítására alkalmas kajak-kenu pálya vagy a pályához kapcsolódó, vízjogi létesítési engedélyhez kötött engedélyes vagy kiviteli terv szintű mérnöki műtárgyak tervezésében (a műtárgy lehet új építésű de elfogadott meglévő műtárgy rekonstrukciója is), mely tervezett létesítmény megvalósításra is került a hirdetmény feladásától visszaszámított 120 hónapban (igen/nem)
3. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan mérnök szakemberrel, aki részt vett natura 2000 védettségű, árvízvédelmi területen megvalósuló vízjogi létesítési engedélyköteles építési beruházás kiviteli terveinek készítésében, mely tervezett létesítmény megvalósításra is került a hirdetmény feladásától visszaszámított 120 hónapban (igen/nem)
Az értékelési részszempontokra és az alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 252 - 636318
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96378744
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: mernok@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL) www.perfektumcsoport.hu
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13558097
Postai cím: Nyíregyháza Utca 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
E-mail: melyepterv@envirokft.hu
Telefon: +36 12694532
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 163500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: geodéziai feladatok ellátása, geotechnikai feladatok ellátása, szakági tervezési feladatok ellátása, szakértői tevékenységek ellátása, kajak-kenu pályához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:
- Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2., 25424959-2-41) és MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató
Kft. (1185 Budapest Nyíregyháza Utca 73., 24149886-2-43) közös ajánlattevők
- VIKÖTI Mérnök Iroda Kft (6000 Kecskemét, Ceglédi Út 2., 12308161-2-03)
- bim.GROUP Kft. (1095 Budapest, Mester Utca 87., 11976848-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)