Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/101
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.05.29.
Iktatószám: 8587/2018
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TSPC Kft.;KREATÍV MAGYAR MÉRNÖK Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15788
Postai cím: Ceglédi út 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36-16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36-16662795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kovagyon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kőbányai Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő dokumentáció, építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció elkészítése (opció)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya Budapest X. kerületében, a Mázsa téren létesítendő fedett uszodakomplexum és multifunkcionális sportcsarnok többváltozatú döntéselőkészítő dokumentációja (költségbecsléssel és az üzemeltetéssel összefüggő gazdaságossági számításokkal), építési engedélyezési tervdokumentációja, valamint egyéb szükséges engedélyezési dokumentációk, továbbá opcióként a kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A cél egy ötszáz fő néző befogadására alkalmas uszodakomplexum és egy háromezer fő néző befogadására alkalmas sportcsarnok felépítése a kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal, amely megfelel a sportszakmai elvárásoknak és a szakmai előírásoknak, a megvalósítási és az üzemeltetési költségek tekintetében pedig a kormányzat takarékossági követelményeit is szem előtt tartja.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 710000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kőbányai Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő dokumentáció, építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció elkészítése (opció)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Budapest X., Kőbányai út 57-63. szám alatti, 38403/2 (sportcsarnok) és 38403/4 (uszodakomplexum) helyrajzi számú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya Budapest X. kerületében, a Mázsa téren létesítendő fedett uszodakomplexum és multifunkcionális sportcsarnok többváltozatú döntéselőkészítő dokumentációja (költségbecsléssel és az üzemeltetéssel összefüggő gazdaságossági számításokkal), építési engedélyezési tervdokumentációja, valamint egyéb szükséges engedélyezési dokumentációk, továbbá opcióként a kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A cél egy 500 fő néző befogadására alkalmas uszodakomplexum és egy 3000 fő néző befogadására alkalmas sportcsarnok felépítése a kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal, amely megfelel a sportszakmai elvárásoknak és a szakmai előírásoknak, a megvalósítási és az üzemeltetési költségek tekintetében pedig a kormányzat takarékossági követelményeit is szem előtt tartja. Beszerzés tárgyát az alábbiak képezik: − a többváltozatú döntéselőkészítő dokumentáció elkészítése; − az Ajánlatkérő által elfogadott döntéselőkészítő dokumentáció alapján a 476/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a településképi vélemény megszerzése − a 476/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti településképi vélemény megszerzését követően az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, annak az illetékes hatósághoz történő benyújtása, valamint a végleges építési engedély megszerzése; − egyéb szükséges engedélyezési dokumentációk elkészítése, annak az illetékes
hatóságokhoz történő benyújtása, valamint a szükséges engedélyek megszerzése; − a végleges építési engedély és ez egyéb szükséges engedélyek megszerzésére irányuló hatósági eljárásokban a hatóságok által előírt kötelezések végrehajtása az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint; − a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (opció) (részletek a felhívás II.2.11. pontjában) Az AT köteles a felhívás II.2.3) pontjában meghatározott ingatlanok geodéziai felmérését elvégezni, beszerezni ezen területek geodéziai alaptérképét, továbbá az ingatlanok közüzemi ellátásával kapcsolatos valamennyi közműtől származó alapadatokat. Részletes leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervezési program tartalmaznak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgyát képező uszoda nagyságrendileg legalább 8000 m2 alapterületű (bruttó beépített), a sportcsarnok nagyságrendileg legalább 10.000 m2 alapterületű (bruttó beépített), a nézőszámhoz igazodó gépjármű parkolók száma nagyságrendileg 1000 parkolóhely.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti építész tervező bevonása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 10
2 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti gépészeti tervező bevonása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 10
3 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti épületvillamossági tervező bevonása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 8
4 Bevonásra kerül olyan szakember, aki BIM (Building Information Modeling-Épületinformációs Modellezés) menedzser képesítéssel rendelkezik és BIM feldolgozóként részt vett min. egy tervezési munkában. 4
5 Bevonásra kerül olyan szakember, aki rendelkezik épületklimatikai-és energetikai épületszimulációval támogatott épületfizikai tervezési tapasztalattal. 4
6 Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott (É1) vezető építész tervező (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (Felhívás VI.3 pontja szerint 1.6.) 6
7 Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott (G1) vezető gépészeti tervező (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (Felhívás VI.3 pontja szerint 1.7.) 4
8 Az M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott (V1) vezető épületvillamossági tervező (1 fő) szakmai tapasztalata (Felhívás VI.3 pontja szerint 1.8.) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók ismertetése: A kiviteli tervdokumentációt, mint opciót az Ajánlatkérő egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal történő lehívása esetén kell a nyertes Ajánlattevőnek elkészítenie úgy, hogy a két létesítmény (Uszoda, Csarnok) külön-külön dokumentációt képezzen. Az opció lehívására, azaz a kiviteli tervdokumentáció megrendelésére a szerződéskötéstől számított 120 napon belül van lehetősége az Ajánlatkérőnek. A kiviteli tervdokumentáció, mint opció a nyertes ajánlatban, illetve a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás fejében kerül lehívásra. Ajánlatkérő akkor hívja le az opciót, ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium e feladat elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítja. Az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő opció lehívására vonatkozó nyilatkozatára a kiviteli tervdokumentációt 2019. április 1. napjáig elkészíteni, és az Ajánlatkérő részére 8 (nyolc) nyomtatott, illetve 5 (öt) elektronikus példányban rendelkezésre bocsátani. Az Ajánlatkérői észrevételek alapján kialakított kiviteli tervdokumentáció szállításának teljesítési véghatárideje 2019. május 31. napja. A kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos követelményeknek a tervezési programban rögzítettek szerint köteles az Ajánlattevő megfelelni. 1) A felhívás II.1.6. indoklása: A beszerzés egy egységet képez, egységes szempontrendszer szerint kell a terveket elkészíteni, és biztosítani azok egységes tartalmát, szerkezetét. Engedélyezésnél biztosítani kell az egységes kezelést. A tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz (műszakilag, jogilag) kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely külön, önálló egységként kezelhető. A tervezéssel kapcsolatban követelmény az egységes arculat és egységes vizuális megjelenés. A felhívás II.2.7) pontja szerinti információk magyarázata: Kezdési időpont: a szerződés hatálybalépésének napja (teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásnak napja (A felhívás II.2.7) pontjában megjelölt kezdő dátum csak tájékoztató
jellegű) Döntéselőkészítő dokumentáció elkészítése és az előzetes településképi hozzájárulás beszerzése: szerződés szerint 61 napon belül. Véghatáridő - ide nem értve az opciós tételt: 2018. december 27. napja - a végleges döntést tartalmazó építési engedély, és egyéb szükséges engedélyek beszerzése és Ajánlatkérő részére történő átadása. Opció lehívása esetén: Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje: 2019. április 01. napja, az észrevételek alapján a végleges tervdokumentációt 2019. május 31. napjáig kell az Ajánlattevőnek elkészítenie.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 048 - 105526
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kőbányai Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó döntéselőkészítő dokumentáció, építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció elkészítése (opció)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezerjó út 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KREATÍV MAGYAR MÉRNÖK Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 613200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 710000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - villamos tervezési feladatok
- szakági tervezési feladatok
- építészeti tervezési részfeladatok
- gépészeti tervezési részfeladatok
- épületklimatikai és energetikai épületszimulációval támogatott épületfizikai tervezési feladatok
- projektkoordinációs részfeladatok
- mélygarázs tervezési feladatok
- tervezési feladatok
- szakértői feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MVM rendelet 18. §- a szerinti adatok:
a)A közbeszerzési eljárást eredményesnek minősítette Ajánlatkérő.
b) Nyertes ajánlattevők, adószáma:
TSPC Kft. (I.) - KREATÍV MAGYAR MÉRNÖK Tanácsadó Kft. (II.) közös ajánlattevők
Közös ajánlattevők székhelye:9011 Győr, Ezerjó út 10. (I.)
1138 Budapest, Váci út 140.(II.)
Közös ajánlattevők adószáma:24084794-2-08.(I.)
25090235-2-41.(II.)
c) Ajánlattevők neve, címe adószáma:
TSPC Kft. (I.) - KREATÍV MAGYAR MÉRNÖK Tanácsadó Kft. (II.) közös ajánlattevők
Közös ajánlattevők székhelye:9011 Győr, Ezerjó út 10. (I.)
1138 Budapest, Váci út 140.(II.)
Közös ajánlattevők adószáma:24084794-2-08.(I.)
25090235-2-41.(II.)
d)Nem vettek figyelembe környezetvédelmi és szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. §-ban foglaltak az irányadók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)