Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.05.27.
Iktatószám: 8737/2015
CPV Kód: 34144511-3;48614000-5;39221260-7;43250000-0;34144510-6;44613800-8;44613000-0;39234000-1;80340000-9
Ajánlatkérő: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Teljesítés helye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 6728 Szeged, Sándorfalvi út, 01207/28 hrsz. 6782 Mórahalom, Röszkei út 34.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Önkormányzati Társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10025
Postai cím: Tempfli tér tér 7.
Város: Deszk
Postai irányítószám: 6772
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Koltainé Farkas Gabriella
Telefon: +36 62777270
E-mail: keop111c@szkht.hu
Fax: +36 62777271
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhgt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati Társulás
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekthez kapcsolódó eszközök beszer-zése adásvételi szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
6728 Szeged, Városgazda sor 1.
6728 Szeged, Sándorfalvi út, 01207/28 hrsz.
6782 Mórahalom, Röszkei út 34.
NUTS-kód HU333
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekthez kapcsolódó eszközök beszer-zése adásvételi szerződés keretében
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144511-3
További tárgyak: 48614000-5
39221260-7
43250000-0
34144510-6
44613800-8
44613000-0
39234000-1
80340000-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében
1. tétel: MSZ EN 1501 szabványnak megfelelő kéttengelyes tömörítőlapos gyűjtőjármű min. 16 m3-es felépítménnyel - 5 db
2. tétel: MSZ EN 1501 szabványnak megfelelő háromtengelyes tömörítőlapos gyűjtőjármű min. 21 m3-es felépítménnyel - 60 liter - 5 m3 edények és konténerek ürítésére - 8 db
3. tétel: Görgős hulladékgyűjtő-szállító jármű csipegető daruval -4 db
4. tétel: Kétkaros konténeres hulladékgyűjtő-szállító jármű 4x2 hajtásképlettel- 2 db
5. tétel: Kétkaros konténeres hulladékgyűjtő-szállító jármű gyorscserés szerkezetű felépít-ménnyel, gyorscserés platóval és 4x4 hajtásképlettel- 1 db
6. tétel: MSZ EN 1501 szabványnak megfelelő terepes kompakt tömörítőlapos gyűjtőjármű min. 10 m3-es felépítménnyel 3 db
7. tétel: MSZ EN 1501 szabványnak megfelelő 4x4-es hajtásképletű gyűjtőjármű, tömörítőlapos gyorscserés szerkezetű min. 5 - max 7 m3 felépítménnyel és gyorscserés plató-val- 1 db
8. tétel: 4x4-es hajtásképletű billenőplatós gépjármű - 1 db
9. tétel: Görgős konténerszállító pótkocsi - 1 db
10. tétel: Homlokrakodó - 1 db
11. tétel: Árokásó - 1 db
12. tétel: Házi komposztálók - 1010 db
13. tétel: Multiliftes fedeles konténer 27 m3-es - 4 db
14. tétel: nyitott multiliftes konténer 12 m3-es - 4 db
15. tétel: zárt multiliftes konténer 27 m3-es - 3 db
16. tétel: 4 m3-es nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint - 4 db
17. tétel: 7 m3-es fedeles konténer DIN 30720 szabvány szerint - 4 db
18. tétel: 5 m3-es nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint - 53 db
19. tétel: 5 m3-es zárt konténer DIN 30720 szabvány szerint - 82 db
20. tétel: EN 840-1, EN 840-5 és EN 840-6szabvány szerinti gyűjtőedény 60 literes - 1963 db
21. tétel: EN 840-1, EN 840-5 és EN 840-6 szabvány szerinti gyűjtőedény 120 literes - 15187 db
22. tétel: EN 840-2, EN 840-5 és EN 840-6 szabvány szerinti gyűjtőedény 770 literes - 244 db
23. tétel: EN 840-3, EN 840-5 és EN 840-6 szabvány szerinti gyűjtőedény 1100 literes - 949 db
24. tétel: RFID rendszer szállítása és kiépítése 51995 db edényre és 10 db gyűjtőjárműre
- Mórahalom térségi körzet: 6370 db RFID chip, 3 db gyűjtőjármű felszerelése azono-sító és tömegmérő rendszerrel. 1 db kézi leolvasó egység
- Szeged térségi körzet: 45625 db RFID chip, 7 db gyűjtőjármű felszerelése azonosító rendszerrel. 2 db kézi leolvasó egység
A termékek, berendezések - jótállási kötelezettséghez kapcsolódó szervízelését - 1-9 tétel esetében szak-szervízelését - minden esetben a nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell, a jótállási időn belül ingyenesen, azzal, hogy a jótállási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a jótállási kötelezettség teljesítése kapcsán felmerülő minden költség nyertes ajánlattevő-ként szerződő felet terheli A nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az esetleges hiba elhárítása a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül megkezdődjön az eszköz leszállítá-si helyén ( az adott eszköz teljesítés helyén) és a hiba elhárítása 10 munkanapon belül be-fejeződjön. A helyszínre (az adott eszköz teljesítés helyére) történő kiszállás és szükség esetén a berendezés, eszköz elszállításának, visszaszállításának a költsége a nyertes ajánlat-tevőt terheli. A hibaelhárítási kötelezettséghez ajánlatkérő késedelmi kötbért rendel, a jelen felhívás III.1.1 pontja és a dokumentációban szereplő szerződéstervezettben szabályozott rendelkezések szerint.
Az egyes eszközökkel összefüggő részletes specifikációt (elvárt műszaki jellemzőket) az aján-lattételi dokumentáció tartalmazza.
Az 1. - 9. tétel tekintetében megajánlott járműnek meg kell felelnie az egyes közúti járművek környezetvédelmi besorolásának megfelelő EURO 6 kibocsátási normának, illetőleg ennek keretében az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások szerinti (szén-dioxid (CO2); nitrogén-oxidok NO(x), szénhidrogének (HC) beleértve a nem-metán szénhidrogéne-ket (NMHC), szén-monoxid (CO) és részecske (PM)) kibocsátási határértékeknek. Ajánlatkérő továbbá felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő járművek tekintetében legfeljebb 300 g/kWh energiafelhasználás engedélyezett.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközöknek a megadott helyszínre történő szállítá-sát és üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is.
További feltételek:
- az átadás üzembe helyezett állapotban, és műszaki vizsgával az 1.-9. tételek esetében,
-1.- 9. tétel (közúti jármű) tekintetében rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történ-jen (okmányirodai ügyintézés), figyelemmel arra, hogy a jármű részt vesz a közúti forga-lomban;
-képzés: gépenként az alábbiakban megjelölt személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra. (1.-9. tétel)
-3. és 9- tétel 2 fő gépjárművezető
-4. és 5. tétel 2 fő gépjárművezető
-1., 2, 6., 7. tétel 2 fő gépjárművezető, 4 gépkezelő
-8. tétel 2 fő gépjárművezető
A 10-11. tétel tekintetében:
- az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés);
- képzés: gépenként az alábbiakban megjelölt személyzet betanítása 8 órában az üzemszerű használatra.
-10. tétel 2 fő gépkezelő
-11. tétel 2 fő gépkezelő
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 24. tétel esetében a nyertes Ajánlattevő a rendszer leszállítását és kiépítését követően köteles Ajánlatkérő irányítása mellett üzempróbát tartani. Az üzempróba ideje 14 nap. Az üzempróba során az alábbiak ellenőrzésére kerül sor Ajánlatkérő részéről:
-már meglévő chip azonosítási rendszerrel történő kompatibilitás ellenőrzése
-felszerelt Chip darabszámok ellenőrzése (meglévő és új edényekre)
-a jóváhagyott ügyfél adatbázis alapján az edényekre szerelt chipek aktiválását köve-tően az edények azonosítása a gyűjtést végző gépjárművekkel. (Szeged körzet)
-a jóváhagyott ügyfél adatbázis alapján az edényekre szerelt chipek aktiválását köve-tően az edények azonosítása és mérlegelése a gyűjtést végző gépjárművekkel. (Móra-halom körzet)
-RFID chipek beolvasási távolságának ellenőrzése
-Infra sorompó működésének, a „fekete” ürítések detektálásának és dokumentálásá-nak ellenőrzése,
-a detektált „fekete” ürítés jelzésének ellenőrzése a kezelőszemélyzet részére
-kézi leolvasó berendezések megfelelőségének ellenőrzése (chip azonosítás, fénykép-felvétel készítés, megszemélyesített matrica azonosítása, online kommunikáció a te-lephelyi informatikai rendszerrel)
-az RFID rendszer által gyűjtött online továbbított adatok kinyerése a telephelyi infor-matikai rendszerrel (edény tulajdonosa, edény számlafizetője, ürítés helye koordináta és utca házszám megadásával, ürítés időpontja, havi illetve heti gyakoriság, edény mé-rete, képfelvétel a nem szerződésszerű és fekete ürítésekről), az adatok exportálásá-nak, szűrési lehetőségeinek és online elérhetőségének ellenőrzése.
-nem szerződésszerű ürítések azonosítása, kategorizálása, adatelemzés lehetősége, a cselekvési tervhez szükséges adatok exportálása
-az exportált adatok alapján a számlázási folyamat ellenőrző tesztje (külön Szeged körzet és Mórahalom körzet)
-szabotázsvédelem működésének ellenőrzése
-az RFID rendszer által gyűjtött adatok archiválásának ellenőrzése a vevő által biztosí-tott szerveren
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdeké-ben történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel össze-függésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1.) Kötbérek - a Kbt. 126.§ (1) bek. nem vonatkozik a Ptk. Hatodik Könyvének XXVI. Feje-zetében szabályozott, a szerződést megerősítő biztosítékokra, de ajánlatkérő tájékoztatásul megküldi, milyen kötbéreket ír elő a szerződéstervezetben:
A Ptk. 6:186. § figyelemmel nyertes ajánlattevő abban az esetben köteles késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbért fizetni, amennyiben olyan okból teljesít késedelmesen, hibásan vagy a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért felelős.
Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, az alábbiak szerint:
A.) Késedelmi kötbér:
Nyertes Ajánlattevő (Eladó) a szállítást megelőzően legalább 15 munkanappal korábban írásos értesítést köteles küldeni a Vevő részére, amely tartalmazza a szállítás pontos időpontját és a szállítandó tételek megnevezését és a termékek pontos számát. Amennyiben Nyertes Ajánlat-tevő (Eladó) a szerződésben meghatározott szállítási időponthoz képest késedelembe esik, úgy Ajánlatkérő (Vevő) késedelmi kötbért számol fel az át nem adott termékekre a teljesítés napjá-ig az alábbiak szerint.
Az ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fize-tésére köteles a szerződésben részletezettek szerint. A kötbér alapja a késedelmesen leszállított termék (ek) nettó (ÁFA nélküli) ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb késedelmesen leszállított termékek nettó (ÁFA nélküli) ellenértékének 20 %-a.
Amennyiben Nyertes Ajánlattevő (Eladó) a meghatározott jótállási kötelezettségét /azaz az Eladó köteles a közszolgáltatás ellátásának biztonsága érdekében a jótállás körébe tartozó hiba kijavítását a hiba bejelentést (jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartó részére törté-nő email megküldése) követő munkanapon ténylegesen megkezdeni, és 10 munkanapon belül befejezni/ - az előírt határidőben nem kezdi meg az eszköz leszállítási helyén ( az adott eszközt teljesítés helyén (a hibabejelentést követő munkanapon), vagy nem teljesíti (nem fejezi be 10 munkanapon belül), úgy a szervizelés tekintetében késedelemmel érintett ter-mék(ek) nettó szerződéses ellenértékének 0,25%-a/munkanap, de legfeljebb a határidőben kijavítani elmulasztott termék(ek) nettó szerződéses ellenértéke 5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A kijavítási késedelemre vonatkozó kötbér igényét Ajánlatérőként szerződő fél a jótállási biztosítékból jogosult kielégíteni, a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevétele mellett
B.) Hibás teljesítési kötbér
Amennyiben az Eladó hibásan teljesít a Ptk. 6:157.§ -ban foglaltak esetében, így hibás teljesí-tésnek minősül az is az 1-24. tételek esetében, ha a szállított termék minősége nem megfelelő, úgy Ajánlatkérő (Vevő) hibás teljesítési kötbért számol fel az adott termék vonatkozásában a hiba elhárításáig vagy a szerződésnek meg nem felelő termék cserééig ( a szerződésnek nem felel meg a termék a műszaki kifogáson túl akkor sem, ha a termék nem rendelkezik a szerző-désben és a jogszabályokban előírt dokumentumokkal ) az alábbiak szerint. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás termék(ek) nettó (ÁFA nélküli) ellenértéke, mértéke arra az időre, mely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítéséig/ cseréig tart, minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó (ÁFA nélküli) ellenértékének 20 %-a,
C.) Meghiúsulási kötbér
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) a teljesítési határidőt 40 nappal túllépi , vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi, az ajánlatkérő-nek (vevőnek) jogában áll a szerződést felmondani (vagy attól elállni). Ebben az esetben, ille-tőleg ha a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) érdekkörében felmerülő okból lehetetlenül, az ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja elállás esetén a teljes nettó (ÁFA nélküli) vételár, felmondás esetén a nem teljesített tételek nettó vételára, mértéke annak 30 %-a.
2.) Jótállás
Jótállás a dokumentációban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint, melynek időtar-tama a sikeres átadás-átvételek napjától számított 24 hónap, ill. a 10- 11. tétel esetén 24 hónap vagy 6000 üzemóra, amelyik hamarabb bekövetkezik.
3.) Teljesítési és jótállási biztosíték:
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) a szerződés teljesítésének elmaradásával kap-csolatos igények biztosítékaként és a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények bizto-sítékaként a dokumentációban (szerződésben) foglaltak szerint köteles teljesítési és jótállási biztosítékot nyújtani.
A Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a jótállási időszak kezdetétől az 1.-9. tételek te-kintetében szakszervíznek kell minősülnie vagy a szakszervíz rendelkezésre állását a jótállási időszak kezdő időpontjától szerződéskötéssel kell biztosítja és mindkét esetben vállalnia kell, hogy ezen kötelezettségét a jelen szerződésben foglalt jótállási kötelezettségének lejár-táig fenntartja. Ezen előírás teljesítésének elmulasztása esetén Vevő a teljes jótállási biztosí-tékot jogosult lehívni.
A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésben kikötött teljesítési biztosíték mértéke az ajánlattevő által ajánlott teljes nettó (ÁFA nélküli) vételár 2 %-ának megfelelő mértékű összeg, a jótállási biztosíték mértéke az ajánlattevő által ajánlott teljes nettó (ÁFA nélküli) vételár 2 %-ának megfelelő mértékű összeg. A teljesítési és a jótállási biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő 10402805-50505149-54511009 számú bankszámlájára óvadékként történő befizetéssel vagy utalással, továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tar-talmazó - kötelezvénnyel, a nyertes ajánlattevő választása szerint. A teljesítési biztosítékot a jelen eljárás alapján kötendő szerződés hatályba lépésének időpontjára kell rendelkezésre bo-csátani és fenn kell állnia a sikeres átadás-átvétel időpontjáig. A jótállási biztosítékot a sikeres átadás-átvétel időpontjára kell rendelkezésre bocsátani. Mind a teljesítési, mind a jótállási biz-tosíték tekintetében a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az általa választott egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban az előbbieknek, illetőleg a kötendő szer-ződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. [Kbt. 126. §]
Nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésekor a teljes nettó szerződéses ellenértéke 2 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot, a szerződés teljesítésének időpontjában, a jót-állási időszak végét követő 45. napig a teljes nettó ellenérték 2 %-ának megfelelő jótállási biz-tosítékot köteles adni Ajánlatkérőnek.
4.) Előleg-visszafizetési biztosíték:
Ajánlattevő előleg igénylése esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként köteles az igé-nyelt előleggel megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani azzal, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkal-mazása esetén a beszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevő a beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg-visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a következő módok valamelyikével, a nyertes ajánlattevő (az aján-lattevőként szerződő fél) választása szerint:
1. a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági fel-adatok ellátására kijelölt tagja javára szóló azonnali beszedést (inkasszót) lehetővé te-vő, feltétel nélküli felhatalmazó nyilatkozat biztosításával,
2. a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági fel-adatok ellátására kijelölt tagja bankszámlájára történő óvadékként történő befizetéssel (utalással),
3. a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági fel-adatok ellátására kijelölt tagja javára szóló bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
4. a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági fel-adatok ellátására kijelölt tagja javára szóló banki készfizető kezesség biztosításával,
5. a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági fel-adatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,
6. a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet vállalkozó (eladó) - cégjegyzésre jogo-sult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása,
7. garanciaszervezet által vállalt kezesség,
8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdése szerinti álla-mi kezesség.
Az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet megfelelően irányadók.
Ajánlattevő köteles a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a fent nevezett - jótállási -és teljesítési - biztosíték(ok) határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoz-ni.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában előleg igénylése esetén a választott előleg-visszafizetési biz-tosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatában nyilatkoznia kell [Kbt. 126. § (5)].
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szerződést megerősítő biztosítékok részletes sza-bályait az ajánlattételi dokumentáció részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a KEOP-1.1.1/C/13 program keretében támogatást nyert, „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt keretében, (projektazonosító: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004), az Európai Unió támogatásával történik. A támogatás mértéke (támogatási intenzitás): a teljes vételár nettó értékének 90,017141 %-a európai uniós és magyar állami támogatás, míg a teljes vételár nettó értékének fennmaradó 9,982859 %-a és az általános forgalmi adó értéke az ajánlatkérő saját forrásából kerül finanszírozásra.
A teljesített adásvétel(ek) ellenértékét az ajánlatkérő, illetőleg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelően a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó módon, szállítói finanszírozással, számla ellenében fizeti meg, a Pol-gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a számla (számlák) kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással. Az Ajánlattevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezményei alól a számla megfizetésével kapcsolatosan abban az esetben, ha a késedelem nem az Ajánlatkérő érdekkörében felmerülő okból követ-kezik be. A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint: Nyertes Ajánlattevő a le-szállított eszközök (termékek) arányában az előlegszámlán felül mindösszesen maximum 3 részszámla benyújtására jogosult azzal, hogy az utolsó részszámla egyben a végszámla.
Előleg igénylése esetén az adott részteljesítésben foglalt tételek számlázását követően az elő-leg összege az egyes részszámlák összegébe az adott részszámla és a teljes szerződéses ellen-érték arányában kerül beszámításra.
Az ajánlattétel, a kifizetés (elszámolás) és a szerződéskötés pénzneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget biztosít az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása mellett, a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének megfelelően. A szállítói előleg kifizetése és elszámolása tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(6) bekezdései megfelelően irányadók. Az előleg bekérő benyújtása szempontjából irányadók továbbá a tárgyi projektre is vonatkozó, a központi koordinációs szervezet és jogelődje által kiadott Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című dokumen-tumban foglaltak. Előleg igénylése esetén az adott részteljesítésben foglalt tételek számlázását követően az előleg összege az egyes részszámlák összegébe az adott részszámla és a teljes szerződéses ellenérték arányában kerül beszámításra. Ajánlatkérő a fentieken túl az önerő tekintetében - a Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - nem nyújt előleget.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazására.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2)).
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
Zöld szempontok figyelembe vétele: Ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projekt vonatkozásában vállalta, hogy másodlagos alapanyag felhasználását jelen projekt megvalósí-tásával növeli. Ennek megfelelően Ajánlatkérő előírja nyertes Ajánlattevőnek, hogy az általa leszállításra kerülő műanyag gyűjtőedények (20 - 23. tételek) újrahasznosított műanyagból készüljenek. A vonatkozó gyártói igazolást nyertes Ajánlattevő legkésőbb az edényekre vo-natkozó átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig köteles átadni Ajánlatkérőnek.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés teljesítése tekintetében is alkalmazni kívánja a kö-vetkező intézkedéseket:
• amennyiben lehetséges a Felek az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások számát egyeztetések,
• megbeszélések elektronikus úton a papír felhasználás csökkentésének érdekében tájé-koztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata,
• lehetőség szerint két oldalas nyomtatás a nyomtatandó dokumentumok esetében
• a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása megbeszéléseken
• jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok fel-használása
• a projekt során keletkező dokumentumokat - amennyiben azok nyomtatása elkerülhe-tetlen - újrahasznosított papírra történő nyomtatása
Ajánlatkérőként szerződő fél ennek betartását a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlat-tevőként szerződő fél által benyújtott dokumentumok alapján tudja ellenőrizni, azzal, hogy a szerződés teljesítési határidejére a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kapcsolattartója ezen pont betartásáról az intézkedési terv megvalósulását tartalmazó külön rövid beszámolót kö-teles küldeni Ajánlatkérőként szerződő fél kapcsolattartójának elektronikus úton.
A megkötendő szerződés tekintetében alkalmazni kívánt környezeti fenntarthatóságot elő-mozdítani szándékozó előírások teljesítésének elmaradása esetén Ajánlatkérőként szerződő félnél jelentkező, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projekt Támogatási Szerződésének nem megfelelő teljesítése tekintetében felmerülő kárigényét nyertes ajánlattevőként szerződő féllel szemben érvényesíti.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolá-sában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. Ugyancsak kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben szereplő kizáró okok vala-melyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8.§ és 10-11. §-ai, valamint - a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - a Közbeszer-zési Hatóság által közzétett (KÉ.2014. évi 57. szám - 2014.05.16.) „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbe-szerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Ma-gyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában“ tárgyú útmutató, valamint - az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők esetében - a Közbeszerzési Hatóság által közzétett (KÉ. 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.) „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyil-vántartásokról ás adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepe-dett gazdasági szereplők vonatkozásában“ tárgyú útmutató szerint kell igazolnia.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bek. a)-f), h), i) pont, a k) pont ka) és kb) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolá-sok felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megál-lapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvál-lalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tarto-zik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolnia kell - nem-leges tartalom esetén is - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 7. §-a alapján a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A benyújtandó igazolásoknak az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§ (4)-(5) bekezdéseinek alkalmazására.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmas-ság igazolható:
P1)
A jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vo-natkozóan az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló-jának benyújtásával egyszerű másolatban (mérleg és eredmény-kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül), vagy amennyiben a beszámoló(k) a cég-információs szolgálat honlapján megismerhető(k), úgy csatolni kell az erről szóló nyilatkozatot. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rende-let 14. § (1) b)]
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatké-rő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkal-masságát a működésének ideje alatt a közbeszer-zés tárgyából származó árbevételéről szóló nyi-latkozattal jogosult igazolni, az alábbiak szerint:
Az ajánlatkérő által a nettó (forgalmi adó nélkül számított), közbeszerzés tárgyából származó ár-bevételre meghatározott érték(ek):
- MSZ EN 1501-1 szabványnak megfelelő hulladékgyűjtő és/vagy szállító gépek és/vagy MSZ EN 840 szabványsorozat követelményeit kielégítő műanyag hulla-dékgyűjtő edényzetek és / vagy homlokrakodógép(ek)szállításából vagy adásvételéből összesen legalább nettó 1000 millió,- Ft-ot,
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése sze-rinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szüksé-ges arra vonatkozóan, hogy a mérleg szerinti eredménye a jelen közbeszerzési eljárást meg-indító felhívás feladását megelőző három le-zárt üzleti évben egynél több évben negatív volt-e.
P2)
A jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbe-szerzés tárgya MSZ EN 1501-1 szabványnak meg-felelő hulladékgyűjtő és/vagy szállító gépek és/vagy MSZ EN 840 szabványsorozat követel-ményeit kielégítő műanyag hulladékgyűjtő edényzetek és/vagy homlokrakodógép szállítása vagy adásvétele árbevételéről szóló cégszerű nyi-latkozat benyújtása attól függően, hogy az ajánlat-tevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok ren-delkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)]
Amennyiben az ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi for-mában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetőleg az árbevételről szóló nyilatkozat benyúj-tása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) be-kezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gaz-dasági szempontból
P1)
ha az éves beszámolói szerint a mérleg szerinti eredménye a jelen közbeszerzési eljárást meg-indító felhívás feladását megelőző három pénzügyileg lezárt üzleti év közül egynél több évben negatív volt;
P2)
a közbeszerzés tárgya (azaz e pont tekintetében MSZ EN 1501-1 szabványnak megfelelő hulla-dékgyűjtő és/vagy szállító gépek és/vagy MSZ EN 840 szabványsorozat követelményeit kielé-gítő műanyag hulladékgyűjtő edényzetek és/vagy homlokrakodógép szállítása vagy adás-vétele) szerinti éves nettó árbevétele a jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás fel-adását megelőző három üzleti évben összesen nem érte el az évi 1000 millió Ft-ot azzal, hogy a jelen alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő kapacitás biztosító szervezetre támaszkodva is megfelelhet [Kbt. 55. § (5), (6) c)]:
Az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozá-sában - a 310/2011-es Korm. rendelet 14. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján („attól füg-gően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre je-lentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak”) - ajánlatkérőnek meg kell határoznia azt a követelményt, amelynek az újonnan piacra lépő szervezetnek meg kell felelnie alkalmassága megállapítása érdekében:
A három évnél rövidebb ideje működő gazda-sági szereplők esetében megállapított mini-mumkövetelmény: a működése óta a közbe-szerzés tárgya szerinti (általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen eléri az alábbi értékeket:
- MSZ EN 1501-1 szabványnak megfele-lő hulladékgyűjtő és/vagy szállító gépek és/vagy MSZ EN 840 szabványsorozat követelményeit kielégítő műanyag hul-ladékgyűjtő edényzetek és/vagy homlokrakodógép(ek) szállításából vagy adásvételéből összesen legalább nettó 1000 millió,- Ft-ot,
Amennyiben az ajánlattevő a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a be-számoló, illetőleg az árbevételről szóló nyilat-kozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkal-mazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelmé-nyeknek - figyelemmel a fentiekre is - a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott mó-don is meg lehet felelni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ki-véve a P1) pontban meghatározott követel-ményt, amely értelemszerűen kizárólag egyen-ként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, és amely tekintetében elegendő, ha közülük egy felel meg [Kbt. 55. § (4)].
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy az ajánlattevő megfe-lel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett el-fogadja az ajánlattevő(k) tekintetében a minősí-tett ajánlattevők elektronikusan elérhető hivata-los jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepe-dett gazdasági szereplő által benyújtott, a lete-lepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást, figyelemmel az aján-lati felhívás VI.3.4) pontjában foglaltakra is [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)].
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
M1)
Az ajánlati felhívás feladásától visszaszámí-tott megelőző három évben (36 hónapban) teljesített, az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében előírt szállítások vagy adásvéte-lek hulladékgyűjtő és szállító gépek szállítása vagy adásvétele rakodógép szállítása vagy adásvétele, és műanyag hulladékgyűjtő edényzet szállítása vagy adásvétele, hulladék-gyűjtő konténerek szállítása vagy adásvétele bemutatásával, megjelölve a szerződést kötő másik fél (megrendelő/vevő) nevét, címét, elérhetőségét, kapcsolattartó megnevezését, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a szállí-tott/eladottáruk megnevezését és műszaki jellemzőit olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen, a teljesítés helyét és idejét (a szállítás időpontjának (év, hó, nap) megjelölésével) és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő-en történt. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rende-let 15. § (1) a), figyelembe véve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekez-désben foglaltakat is azzal, hogy a referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a referencia bemutatása tekintetében előírt ada-tokat kell tartalmaznia]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az aján-lattevő projekttársaság vagy közös ajánlatte-vők tagjaként teljesített, úgy az adott referen-ciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevő mindazon tagjai bemutathatják, akik a teljesí-tésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 129. § (7)]
Amennyiben ajánlattevő rendelkezik 1 db olyan referenciával, amely tartalmazza az M1 minimum követelményeket, úgy ajánlattevő alkalmassága 1 referenciamunkával is igazol-ható.
M2)
A minőségbiztosítási rendszereinek bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi tanúsításával, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése sze-rinti, azzal egyenértékű tanúsítvány másolati példányával, vagy azzal egyenértékű, a mi-nőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatásával. [Kbt. 55. § (1) c); 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) b)]
M3)
A megajánlott hulladékgyűjtő járművek (1-9. tételek) tekintetében a gyártó vagy a jármű hivatalos képviselője (forgalmazója) által kibocsátott igazolással (nyilatkozattal), amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrizhető. [Kbt. 55. § (1) b) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) d); 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) a)]
M4)
A megajánlott műanyag gyűjtőedények tekin-tetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó) tanúsítvány csatolása, amely tanúsítja, hogy a szabvá-nyokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel az alkalmassági minimumkövetelmények körében meghatá-rozott szabványnak. [Kbt. 55. § (1) b) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) e), 17. § (1)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M1)
Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás fel-adásától visszaszámított megelőző három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik az alábbi szállítási vagy adásvételi referenciákkal, az-zal, hogy a jelen alkalmassági minimumkövetel-ménynek az ajánlattevő kapacitás-biztosító szerve-zetre támaszkodva is megfelelhet [Kbt. 55. § (5), (6) b)]:
- a) legfeljebb három szerződéssel teljesített olyan, összességében legalább 750 millió Ft értékű szállítást vagy adásvételt mely-nek részeként sor került legalább 11 darab MSZ EN 1501-1 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű, és legalább 2 db kétkaros konténeres jármű szállítására vagy adásvételére, vagy legalább 11 darab MSZ EN 1501-1 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű, és legalább 2 db görgős konténeres hulladékgyűjtő jármű szállítására vagy adásvételére.
- b) legfeljebb három szerződés keretében teljesített összesen legalább 10.000 darab MSZ EN 840-1 szabványt kielégítő vagy azzal egyenértékű műanyag gyűjtőedény és legalább 200 db MSZ EN 840-3 vagy MSZ EN 840-2 szabványt kielégítő vagy azzal egyenértékű műanyag gyűjtőedén szállítása vagy adásvétele, amely szállítás vagy adásvétel értéke összességében elér-te a nettó 100.000.000,- Ft-ot,
- c) legfeljebb három szerződés keretében teljesített összesen legalább 60 db DIN 30720 acél konténer szállítása vagy adás-vétele, amely szállítás vagy adásvétel ér-téke összességében elérte a nettó 30 millió Ft-ot.
M2)
Alkalmatlan ajánlatevő, ha nem rendelkezik az esz-közök szállításához vagy adásvételéhez kapcsolódó tevékenységre (hulladékgyűjtő és szállító gépek, eszközök szállítása vagy adásvétele) vonatkozóan MSZ EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:2008) szabvány szerinti, vagy ezzel egyenértékű, függet-len tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási tanú-sítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek írásbeli igazolásával azzal, hogy a jelen alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre tá-maszkodva is megfelelhet [Kbt. 55. § (5), (6) a)];
M3)
Alkalmatlan ajánlattevő, ha az általa megajánlott hulladékgyűjtő járművek (1- 9. tételek) a 48/2011 (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfele-lően nem teljesíti az alábbi határértékeket:
- a szén-dioxid (CO2), a nitrogén-oxid (NOx), a nem metán szénhidrogének és a részecske kibocsátás (PM) tekintetében legalább EURO 6 norma szerinti minősí-tés;
- és az egyes járművek (1-9. tételek) ener-giafelhasználása meghaladja a 300 g/kWh mennyiséget.
M4)
Alkalmatlan ajánlattevő, ha az 20-23. tételek (mű-anyag gyűjtőedények) tekintetében, ha az általa megajánlott MSZ EN 840 szabványba tartozó mű-anyag gyűjtőedények nem felelnek meg az MSZ EN 840-1, EN-840-2, MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 szabványokban rögzített követelményeknek, vagy a szabványban megfogalmazott követelmé-nyekkel nem egyenértékű termékek megajánlására kerül sor.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek - figyelemmel a fentiekre is - a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/07/06 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/07/06 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/07/06 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00
(adott esetben) Hely: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. - 1026 Budapest, Érmelléki u. 9.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők, az általuk meghívott személyek. [Kbt. 62. § (2)]
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján érté-kelésre kerülnek (jelen eljárásban: ajánlati ár). [Kbt. 62. § (3)]
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. [Kbt. 62. § (4)]
Az ajánlatok bontásán az ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személy - kérésére - azonnal betekinthet a felolvasólapba. [Kbt. 62. § (6)]
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 62. § (7)]

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt (projektazonosító: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004).
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi dokumentációt ajánlatonként legalább egy aján-lattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak az alábbiak szerint át kell vennie (az ajánlattételi dokumentáció előbbiek szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele). A dokumentáció másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő átveszi [Kbt. 49. § (6)].
A dokumentációt az Ajánlatkérő (illetve Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) kizárólag elektronikus úton bocsátja rendelkezésre (adja át vagy küldi meg) Ajánlattevő részére, elektronikus adathordozón. A dokumentáció átvehető személyesen az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet címén VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. - 1026 Budapest, Érmelléki u. 9. minden munkanapon 9.00-11.00 óra között (az ajánlattétel lejártának napján 9.00-12.00 óra között). Ajánlatkérő ugyanezen címen és időpontokban biztosítja az érdekelt gazdasági szereplők az ingyenesen betekintsenek az ajánlattételi dokumentációba. A dokumentáció elektronikus megküldése kérhető e-mail-ben a krisztina.orban@vaninmc.com címen illet-ve postai megküldése kérhető (Kbt. 50. § (3) bekezdés).
VI.3.2) Hiánypótlás
Hiánypótlásra ajánlatkérő a Kbt. 67. § -ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget.
VI.3.3) Az ajánlathoz csatolni szükséges az egyéb előírt dokumentumokon kívül
- Felolvasólapot a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkkal.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ameny-nyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül be-nyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. [a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése].
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e a társaság tekintetében folyamatban változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbe-jegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 7. §) eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3)].
- A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkoznia kell arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (az ajánlattevő az ajánlatában jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kí-ván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a köz-beszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni), nemleges nyilatkozat is csatolandó,
- Közös ajánlattevők esetén a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők szerződés teljesítésé-re vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. § alkalmazására, amely szerint abban az esetben, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen azzal, hogy egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános for-galmi adó nélkül számított ellenértékéből
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek [Kbt. 25. § (6) bekezdése].
- Az ajánlattételi dokumentáció és az esetleges kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló igazolások másolatát.
VI.3.4) Minősített ajánlattevők jegyzéke
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz ké-pest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását az alábbiak szerint. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4)].
Ajánlati felhívás III.2.2) szerinti feltételek P1) és P2) pontjai.
Ajánlati felhívás III.2.3) szerinti feltételek M1), M2), M3), M4) pontjai.
VI.3.5) Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
Az ajánlatot a következő formai követelmények szerint kell benyújtani. [Kbt. 60. § (1)]
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel, keltezéssel, folyamatos oldal sorszámozással ellátva az ajánlattevő(k) aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva, azaz olyan személy(ek), aláírá-sával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy aláírás-mintán, vagy meghatalmazással rendelkez(nek) ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében eljárhat(nak) (a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges) kell benyújtani.
Az ajánlatokat zárt csomagban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás tárgyát („Adásvételi szerződés -a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekt-ben Eszközök beszerzése tárgyban”, az ajánlattevő megnevezését, illetőleg figyelmeztetést, hogy „Az ajánlat csak az ajánlattételi határidő időpontjában bontható fel!”.
Az ajánlatokat 1 papír alapú és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus példányban (pdf. formátumban) kell benyújtani. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott eredeti példány az irányadó. Az ajánlat papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az aján-lat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni - az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlat elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és benyújtani, és az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható .pdf file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatában, va-lamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, és azokat az ajánlatban lehetőleg elkülönítetten elhelyezni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket (Kbt. 80. § (1)).
VI.3.6) Az igazolások benyújtásának formája és nyelve
Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában valamennyi benyújtandó dokumentumot eredetiben vagy egyszerű másolatban is be lehet nyújtani [Kbt. 36. § (3)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni [Kbt. 58. § (4)].
Az ajánlat benyújtásának nyelve az ajánlati felhívás IV.3.6) pontja szerint a magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat.
Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell igazolni [Kbt. 36. § (3)].
VI.3.7) Ajánlati biztosíték előírása
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 2.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10402805-50505149-54511009 számú, fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlat eredeti példányához csatolni kell a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt, vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy az igazolás lehetőség szerint szerepelnie kell az eljárás TED vagy KÉ számának. [Kbt. 59. § (1)-(2); 36. § (3)]
A biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk azzal, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg [Kbt. 25. § (2)].
VI.3.8.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjára, amely szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték tekintetében nincs mód arra, hogy az szerződést biztosító mellékkötelezettséggé váljon.
VI.3.9) Egyéb információk
- A III.2.2) pont és a III.2.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő előírja, hogy az árbevétel tekintetében az érintett év, a beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB deviza középárfolyam az irányadó.
- Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-a szerint nyújt kiegészítő tájékoztatást.
- Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában megjelölteken túl az önálló ajánlattevők tekintetében sem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 27. § (2)].
- Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei előírásai, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és aján-lásai szerint kell eljárni.
VI.3.10.) Az eszközök leszállításának pontos helyét, és a pontos helyekre szállítandó eszköz(ök) darabszámát az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
VI.3.11.) Zöld szempontok figyelembe vétele: Ajánlatkérő a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 projekt vonatkozásában vállalta, hogy másodlagos alapanyag felhasználását jelen projekt megvalósításával növeli. Ennek megfelelően Ajánlatkérő előírja nyertes Ajánlattevőnek, hogy az általa leszállításra kerülő műanyag gyűjtőedények (20 - 23. tételek) újrahasznosított műanyagból készüljenek. A vonatkozó gyártói igazolást nyertes Ajánlattevő legkésőbb az edényekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás lefolytatásáig köteles átadni Ajánlatkérőnek.
VI.3.12.)Szakmai ajánlat a dokumentációban (műszaki tartalomban meghatározott, előírt formában műszaki leírás, táblázat, B oszlop) szereplő előírások szerint
VI.3.13.) Ajánlattevőnek ajánlatában a dokumentációban szereplő nyilatkozatminta tartalma (polgári jogi és büntetőjogi felelősség tudatában, kártérítési felelősség vállalása mellett tett kijelentés a nyilatkozat valótlan tartalma esetén alkalmazandó következményekre) szerinti nyilatkozattal (mely egyszerű másolatban is benyújtható) igazolnia kell, hogy az általa megajánlott hulladékgyűjtő járművek (1-9. tételek) tekintetében mind az alváz, mind a felépítmény vonatkozásában a szerződés hatálybalépésétől a jótállási időszakvégéig szakszervíznek fog minősülni vagy szakszervíz biztosítására a szerződés aláírásának időpont-jában olyan szerződéssel vagy előszerződéssel rendelkezik, mely a jótállási időszak kezdeté-től a jótállási időszak lejártáig a szakszervíz feladatok ellátását a szerződéses partnerrel fo-lyamatosan biztosítja. Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatban szereplők igazolása (nyilatkozik a szakszervíznek minősülésről, vagy amennyiben nem a nyertes ajánlattevőként szerződő fél minősül szakszervíznek, úgy az erre vonatkozó szerző-dés, vagy előszerződés bemutatása, az üzleti titkok tiszteletben tartásával) a szerződés aláírásának feltétele.
VI.3.14.) Ajánlatkérő a végteljesítési határidőt 2015.szeptember 30. napjában határozta meg, az alábbiakra figyelemmel:
Nem minősül a szerződés módosításának az Ajánlatkérő által, a Kbt 125.§ (10) bekezdése alapján előírt eset, mely szerint, amennyiben a Támogatási Szerződés alapján a Projekt zárásának időpontja módosul, úgy az a 2.4. pontban ismertetett teljesítési határidő Támogatási Szerződésben szereplő módosított projekt zárási határidőhöz igazodik. Ez a Kbt. 125.§ (10) bek-re tekintettel nem minősül szerződésmódosításnak. A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés jelenlegi fizikai teljesítési határideje 2015. szeptember 30. (a teljesítés véghatárideje)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36-1-8828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36-1-8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36-1-8828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36-1-8828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/05/22 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Érmelléki u. 9. II/2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Orbán Krisztina
Telefon: +36 20 9358206
E-mail: krisztina.orban@vaninmc.com
Fax: +36 17002075
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Érmelléki u. 9. II/2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Orbán Krisztina
Telefon: +36 20 9358206
E-mail: krisztina.orban@vaninmc.com
Fax: +36 17002075
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Érmelléki u. 9. II/2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Orbán Krisztina
Telefon: +36 20 9358206
E-mail: krisztina.orban@vaninmc.com
Fax: +36 17002075
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.