Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/109
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2017.06.29.
Iktatószám: 8894/2017
CPV Kód: 45000000-7;45212212-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: 8330 Sümeg, Cseh László utca, 543. hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BAU ACTOR Építőipari Bonyolító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Hermina út 49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: BAU ACTOR Építőipari Bonyolító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Gyulakeszi út 8.
Város/Község: Tapolca
Postai irányítószám: 8300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): sport
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Sümeg, Cseh László utca, 543. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése vállalkozási kivitelezési szerződés alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
8330 Sümeg, Cseh László utca, 543. hrsz-ú ingatlan
NUTS-kód HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/04/27 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. VII.31. Kormányhatározat) keretében, Sümeg, Cseh László utca, 543. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése vállalkozási kivitelezési szerződés alapján. A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt. A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9m.
Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2
Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212212-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 301239750 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2016/04/27 (év/hó/nap)
Befejezés 2017/02/21 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 65
Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 25
Jótállás időtartama (hónapban megadva) (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20827 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/26 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4921 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/05/04 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltételek:
9.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 301.239.750,- Ft (azaz Négyszázötvenmillió-hétszázharminckilencezer-hétszázötven forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a Beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik.
9.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg:
9.1.2.1. az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 20%-a (azaz húsz százaléka) nettó 60.247.950,- Ft;
9.1.2.2. a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 30%-a (azaz harminc százaléka) nettó 90.371.925,- Ft;
9.1.2.3. a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a (azaz huszonöt százaléka) nettó 75.309.938,- Ft;
9.1.2.4. a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a (azaz huszonöt százaléka) nettó 75.309.937,- Ft.

„8.1.2. A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
8.1.2.1. a Létesítmények kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 2016.09.23.
8.1.2.2. a Létesítmények kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: 2016.11.25.
8.1.2.3. a Létesítmények kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2017.01.06.
8.1.2.4. a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: 2017.02.21.

Módosított szerződéses feltételek:
Vállalkozó a Munkaterületet átvette, ugyanakkor kivitelezési tevékenységet nem végzett, ezért a Szerződéssel összefüggésben kifizetésre nem került sor.
Fentiekre figyelemmel a Vállalkozási Szerződés az alábbiak szerint módosul:

a.) A Szerződés 9.1.1. és a 9.1.2. pontjai akként módosulnak, hogy a 2016. április hó 27. napján kelt Vállalkozási Szerződésben meghatározott nettó 301.239.750,-Ft összegű és a Szerződés módosítás 1. számú mellékletében meghatározott munkákért járó nettó 149.500.000 forint összegű Vállalkozói díjat együttesen tűntetik fel az alábbiak szerint:

9.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 450.739.750,- Ft (azaz Négyszázötvenmillió-hétszázharminckilencezer-hétszázötven forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a Beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik.
9.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg:
9.1.2.1. az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 20%-a (azaz húsz százaléka) nettó 90.147.950,- Ft;
9.1.2.2. a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 30%-a (azaz harminc százaléka) nettó 135.221.925,- Ft;
9.1.2.3. a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a (azaz huszonöt százaléka) nettó 112.684.938,- Ft;
9.1.2.4. a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25%-a (azaz huszonöt százaléka) nettó 112.684.938,- Ft.
b.) A Vállalkozási Szerződés 8.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.1.2. A Felek a kötbérterhes teljesítési határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:
8.1.2.1. a Létesítmények kivitelezésének 20%-os (azaz húsz százalékos) készültségi foka: 2017.05.26.
8.1.2.2. a Létesítmények kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: 2017. 09. 22.
8.1.2.3. a Létesítmények kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2017.12.15.
8.1.2.4. a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: 2018.02.09.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára a jelen Szerződés mellékletét képező költségvetésben megjelölt munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
A Vállalkozási Szerződés szerinti létesítmény kivitelezése során, előre nem látható akadályok merültek fel. A kivitelezés megkezdésekor a Vállalkozó által tapasztalt talajviszonyok jelentős mértékben eltértek az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott talajmechanikai szakvéleményben foglataktól. A területen olyan magas volt talajvíz szintje, hogy az teljességgel megakadályozta a kivitelezési tevékenység elvégzését.
A magas talajvízszint miatt szükségessé vált az építési engedélyezési tervdokumentáció módosítása, valamint egyéb a szerződés mellékletét képező műszaki mellékletben található módosítások. Figyelemmel arra, hogy a harmadik fél által rendelkezésre bocsátott talajmechanikai szakvéleményben foglaltaktól eltérő viszonyokat tapasztalt a Vállalkozó, ezért e tekintetben a Feleket felelősség nem terheli. A talajvízszint ilyen szintű emelkedése (változása) nem volt előre látható a Felek által, mivel joggal bízhattak a rendelkezésre bocsátott szakvéleményben foglaltakban. Így e kérdésben sem terheli a Feleket felelősség.
A felmerült munkákat sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek.
A felmerült munka a Vállalkozó számára többletköltséget jelent, amely vonatkozásában részletes árajánlatot nyújtott be. Az ajánlatot az NSK jóváhagyta. Az árajánlatban szereplő összeg: nettó 149.500.000 forint azaz: nettó száznegyvenkilencmillió-ötszázezer forint, amely a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 301.239.750 forint tartalékkeret nélkül) 49.62 %-os vállalkozói díj emelkedést jelent.
A Vállalkozói díj 49.62%-os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti 50 %-os határt, ezért a hivatkozott rendelkezés utolsó fordulata is teljesül, különös tekintettel arra, hogy korábban a vállalkozói díj módosítására nem került sor.
A Vállalkozási Szerződés értékének a változása érinti a teljesítési határidőket is, illetőleg a felmerült munkák miatt a Vállalkozási Szerződés Fizetési Mérföldkövekre eső határidőit is módosítani szükséges. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidők módosítása a Vállalkozási Szerződés értékének változásával függ össze.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2017/05/17 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/06/21 (év/hó/nap)