Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/88
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.09.
Iktatószám: 8911/2022
CPV Kód: 71351914-3
Ajánlatkérő: Jósa András Múzeum
Teljesítés helye: HU323; HU323; HU323; HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság;Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság;Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság;Archeodata 1998 Kereskedelmi és szolgáltató Betéti Táraság
Ajánlatkérő típusa: Múzeum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jósa András Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15403337215
Postai cím: Benczúr Tér 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Körösfői Zsolt
Telefon: +36 42315722
E-mail: regeszet.osztalyvezeto@josamuzeum.hu
Fax: +36 42315722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://josamuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Múzeum
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó feladatok
Hivatkozási szám: EKR001526402021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Régészeti feltáráshoz kapcsolódó feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében, 4. részben:
1. RÉSZ: Régészeti feltárásokon, kapcsolódó kisegítői feladatok ellátása, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
2. RÉSZ: Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
3. RÉSZ: Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása
Régészeti leletvizsgálati feladatok: mosás, tisztítás legfeljebb 170 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Restaurálás: kerámiaanyag válogatása és ragasztása legfeljebb 48 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Restaurálás: kerámiatárgyak kiegészítése, fém-, fa- és az ún. finom leletek restaurálása (pl. bőr, textil) legfeljebb 100 munkaóra mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Nyilvántartásba való vétel legfeljebb 60000 db lelet mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Állatcsont-meghatározás legfeljebb 44 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Embercsont egyed meghatározás legfeljebb 500 db egyed mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Archeobotanika, flótálás legfeljebb 300 kg mennyiségben
4. RÉSZ: Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel, dokumentációkészítéssel, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végzeni.
Ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződéskötésig ajánlatkérőnek bemutatni, ill. a
keretmegállapodás hatálya alatt érvényben tartani
az 1. rész tekintetében min. 5.000.000 Ft/év limit határú, min. 1.000.000 Ft/káreseményre
a 2. rész tekintetében min. 5.000.000 Ft/év limit határú, min. 1.000.000 Ft/káreseményre
a 3. rész tekintetében min. 5.000.000 Ft/év limit határú, min. 1.000.000 Ft/káreseményre
a 4. rész tekintetében min. 1.000.000 Ft/év limit határú, min. 500.000 Ft/káreseményre
vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti tárgyú felelősségbiztosítását. A biztosítási kötvény benyújtásának elmaradása ajánlattevő keretmegállapodástól megkötésétől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 122030000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Régészeti feltárásokon kisegítői feladatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. RÉSZ: Régészeti feltárásokon, kapcsolódó kisegítői feladatok ellátása, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
A lelőhely humuszolásának felügyeletének (a régészeti objektumok kijelölése) és szakmai ellenőrzésének elősegítése. Ezt követően közreműködés a régészeti jelenségek finombontásában (in situ bontás) előkerült leletanyag objektumonkénti és típusonkénti szétválogatásában és csomagolásában, illetve nagyobb csomagolási egységenként tételes lista készítésében.
Közreműködés a régészeti jelenségek rajzos és fotós rögzítésében, ami az objektumokról folt-, metszet-, részlet- és felszínfotó és méretarányos rajz készítését, fotószkenneléséhez szükséges pontok lehelyezését, drónnal készített ortofotó és ehhez szükséges értelmező skiccrajzok készítése.
A kötelező dokumentumok naprakész vezetésében való részvétel. Az adott lelőhely vonatkozásában elvárt szakmai protokoll- és jogszabályoknak megfelelő szerint feladatok teljesítése a terepi ásatási napló és a terepi objektumleírás, továbbá fotó- és rajzmutatók készítésében.
A terepi munka előbbiekben sorolt feladatai mellett segítség nyújtás a munka szervezésében és irányításában (koordinálási feladatok), valamint a szakmai protokollok és a jogszabály által előírt előrehaladási- és a zárójelentések, azok mellékleteinek elkészítésében való részvétel.
A feladatokat az ásatásvezető régész irányításával és az általa jelzett módon szükséges végezni. Szakmai stáb: ásatási gyakorlattal rendelkező 1-4 fő csapatonként, 1 fő régésszel, amelyet előzetesen napi szinten az ásatásvezető régész határoz meg. Az 1 fő régész koordinálja a stábot.
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti régész szakember 36 hónapon felüli többlet tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. Ajánlati ár: Régészeti feltárásokon, kapcsolódó kisegítői feladatok ellátása (nettó Forint/régészetileg pozitív m2-ben megadva)
2. Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti régész szakember 36 hónapon felüli többlet tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó)
A 2. értékelési szemponthoz csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot oly módon (szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével), hogy az értékelési szempontra tett megajánlás megállapítható legyen. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Ajánlatkérő a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Az önéletrajzban az értékelési szempontra bemutatott szakmai tapasztalatot egyértelműen el kell különíteni az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai tapasztalattól.
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított arányosítással (1. értékelési szempont: ajánlati ár és egyenes arányosítással (2. értékelési szempont: szakember többlet tapasztalata) történik, 0-100 pont között:
1. értékelési szempont:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. értékelési szempont:
P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fentiek szerint arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 1. pontja esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak, a 2. értékelési szempont esetében a legmagasabbat. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arány megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
A 2. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a maximum értéket 12 hónapban határozza meg, mint az ajánlat legkedvezőbb szintét, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
2.
Ajánlati ár meghatározása, elszámolás egysége:
Régészetileg pozitív terület négyzetméter alapú elszámolása. Az elszámolás vonatkozásában régészetileg pozitív eredményű feltárásnak, azaz régészetileg pozitív négyzetméternek ásatási felszínenkénti elszámolásban azok a felületek minősülnek, amelyek az előkerült és kibontott régészeti objektumok külső kontúrvonalától számított, a régészeti szakmai protokollban meghatározott távolságban húzott határoló vonallal lehatároltak, illetve az egyes objektumok köré így húzott vonalak által a humuszolt területen belül kijelölt poligonok területére esnek.

II.2.1)
Elnevezés: Geodéziai és térinformatika feladatok ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. RÉSZ: Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
Terepi geodézia
Szükség esetén az ásatási területek határainak kitűzése, a feltárandó lelőhelyek, lelőhelyrészek gépi humuszolás előtti terepmodellezése. A humuszolt, nyesett felületek terepmodellezése és felmérése, régészeti érintettség területének számítása (szakmai protokoll szerinti régészetileg pozitív és negatív területek). Szükség esetén a feldolgozás alapját képező országos rendszerhez illesztett koordinátaháló kitűzése, földtömegszámítás. A régészeti jelenségek részletes, háromdimenziós felmérése, a fotószkenneléshez lehelyezett pontok és egyéb szükség szerinti pontok bemérése (pl. metszetpontok). A felmérésről készült geodéziai adatszolgáltatás (koordinátajegyzék, régészeti érintettség területének számítása az adott lelőhelyre vonatkozó aktuális szakmai protokollok alapján).
Térinformatikai feldolgozás
A régészeti feltáráson készített digitális felvételek szakmai protokoll szerinti átnevezése és mappákba történő rendszerezése. Az ásatási napló és az objektumlapok digitalizálása (begépelése és legalább 300 dpi felbontású szkennelése), adatbázisba való feltöltése (EMIR vagy Access) és a protokoll szerinti mutatók elkészítése. Az ásatásvezető régész segítése a szakmai beszámolók, valamint a lelőhelybejelentő adatlapok és a hozzá tartozó topográfiai térképek elkészítésében.
A régészeti jelenség folt-, metszet-, részlet- és felszínrajzainak szakmai protokoll szerinti digitálizálása (vektorizálása) QGIS vagy ArcGIS programokban és adatbázisba való feltöltése (EMIR vagy Access).
A vektorizált rajzokból összesítő rajzok és térképek szerkesztése. A lelőhelyszintű összefüggések szakszerű megjelenítése érdekében tematikus térképek (például korszakok szerint) készítése.
A régészeti feltárás egy éves dokumentációjának szakmai protokoll szerinti mappába rendezése a digitális példányok esetében, valamint szerkesztése, a nyomtatott példányoknál elvárt szempontok szerinti strukturálása és összefűzése.
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti szakember 24 hónapon felüli többlet tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. Ajánlati ár: Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása (nettó Ft/régészetileg pozitív m2-ben megadva)
2. Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti szakember 24 hónapon felüli többlet tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó)
A 2. értékelési szemponthoz csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot oly módon (szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével), hogy az értékelési szempontra tett megajánlás megállapítható legyen. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Ajánlatkérő a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Az önéletrajzban az értékelési szempontra bemutatott szakmai tapasztalatot egyértelműen el kell különíteni az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai tapasztalattól.
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított arányosítással (1. értékelési szempont: ajánlati ár és egyenes arányosítással (2. értékelési szempont: szakember többlet tapasztalata) történik, 0-100 pont között:
1. értékelési szempont:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. értékelési szempont:
P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fentiek szerint arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 1. pontja esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak, a 2. értékelési szempont esetében a legmagasabbat. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arány megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
A 2. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a maximum értéket 12 hónapban határozza meg, mint az ajánlat legkedvezőbb szintét, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
2.
Ajánlati ár meghatározása, elszámolás egysége:
Régészetileg pozitív terület négyzetméter alapú elszámolása. Az elszámolás vonatkozásában régészetileg pozitív eredményű feltárásnak, azaz régészetileg pozitív négyzetméternek ásatási felszínenkénti elszámolásban azok a felületek minősülnek, amelyek az előkerült és kibontott régészeti objektumok külső kontúrvonalától számított, a régészeti szakmai protokollban meghatározott távolságban húzott határoló vonallal lehatároltak, illetve az egyes objektumok köré így húzott vonalak által a humuszolt területen belül kijelölt poligonok területére esnek.

II.2.1)
Elnevezés: Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. RÉSZ: Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása
Régészeti leletvizsgálati feladatok: mosás, tisztítás legfeljebb 170 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Restaurálás: kerámiaanyag válogatása és ragasztása legfeljebb 48 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Restaurálás: kerámiatárgyak kiegészítése, fém-, fa- és az ún. finom leletek restaurálása (pl. bőr, textil) legfeljebb 100 munkaóra mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Nyilvántartásba való vétel legfeljebb 60000 db lelet mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Állatcsont-meghatározás legfeljebb 44 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Embercsont egyed meghatározás legfeljebb 500 db egyed mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Archeobotanika, flótálás legfeljebb 300 kg mennyiségben
1. Mosás, tisztítás
A régészeti feltárásokon előkerült régészeti leletanyag mosása, tisztítása, restauráláshoz és vizsgálatokhoz történő előkészítése. A leletanyagok restaurálásáról, illetve az ennek során végzett műveletekről, felhasznált anyagokról restaurálási napló vezetése.
A leletanyag elszállítása, majd az elkészült leletanyag visszaszállítása (átadás-átvétel jegyzőkönyvvel) a Jósa András Múzeumban használt szabványdobozokban, leletkísérővel (leletenként és stratigráfiai egységenként különcsomagolva) történő ellátással és feliratozással. A szilikát régészeti leletanyag (kerámia, kályhacsempe, üveg), továbbá állatcsont, embercsont és kő régészeti leletanyag mosása, szükség szerinti vegyszeres oldószerrel való tisztítása.
A tisztítást követően a különböző lelettípusonként és stratigráfiai egységenként külön történő szárítás (min. 15 C fokos átlaghőmérsékletű helyiségben) kötelező.
A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
2. Restaurálás
A leletanyag elszállítása, majd az elkészült leletanyag visszaszállítása (átadás-átvétel jegyzőkönyvvel) a Jósa András Múzeumban használt szabványdobozokban, leletkísérővel történő ellátással és feliratozással. A kerámiaanyag esetében válogatás, ragasztás és a kiegészíthető kerámiatárgyak kiegészítése és szükség esetén retusálása, a fém-, a fa- és az ún. finom leletek (pl. bőr, textil stb.) esetében tisztítása, konzerválása, valamint restaurálási dokumentáció (a kiegészített kerámiatárgyakról, továbbá a fém-, a fa- és az ún. finom leletekről külön adatlap) elkészítése szükséges, a szakmai protokoll alapján.
A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
3. Nyilvántartásba való vétel
A régészeti leletek azonosítása a leletek restaurálását és selejtezését követően lehetséges egyedi azonosítóval történő ellátással. Az azonosítóval való ellátás a leletek leltározását és szakmai leírását jelenti. A számformátum eleget tesz annak a kritériumnak, mely lehetővé teszi az egyes leletek egyedi és egyértelmű azonosítását és maradéktalanul lehetővé teszi a feldolgozáshoz szükséges tudományos-szakmai hozzáférést.
A leletek egyedi azonosítóval való ellátása az alábbi formátum:
2021.1.1., ahol:
- az első rész (első 4 számjegy): Évszám
- a második rész: 1 - n-ig terjedő szám: A leleteket magába foglaló stratigráfia egység, esetleg lelőhely száma
. a harmadik rész: 1 - n-ig terjedő szám: Tételszám
Ebben a rendszerben az egyes tételeken belüli darabszám a leltári(szakmai) leírásban kerül megadásra.
Az egyes tételek szakmai leírását a megrendelő által az EMIR adatbázisba felhasználói jogosultsággal felruházott, kizárólag régész diplomával rendelkező szakember végezheti.
Az azonosító számokat jól olvasható számjegyekkel kézzel, vagy géppel kell a tárgyakra ráírni, olyan festékanyaggal vagy tintával, mely nem vízoldékony, nem bomlékony, egészségre nem ártalmas és a műtárgyat nem károsító anyag.
A leltárba vett leletekről gyarapodási napló vezetése.
4. Állatcsont-meghatározás
A leletanyag elszállítása, majd az elkészült leletanyag visszaszállítása (átadás-átvétel jegyzőkönyvvel) a Jósa András Múzeumban használt szabványdobozokban, leletkísérővel történő ellátással és feliratozással. Az állatcsont-anyag régészeti lelőhelyenként és régészeti stratigráfiai egységenként az archeozoológiai protokoll szerinti tételes meghatározása, a speciális darabok (megmunkálás, vágás stb.) kiemelése, külön csomagolása és dokumentálása, fotózása, valamint lelőhelyenkénti és korszakonkénti szöveges értékelés elkészítése. A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
5. Embercsont-meghatározás
A leletanyag elszállítása, majd az elkészült leletanyag visszaszállítása (átadás-átvétel jegyzőkönyvvel) a Jósa András Múzeumban használt szabványdobozokban, leletkísérővel történő ellátással és feliratozással. Az embercsont-anyag egyedenkénti az antropológiai protokoll szerinti tételes meghatározása, a speciális darabok (törés, betegség nyomok stb.) dokumentálása, fotózása, valamint lelőhelyenkénti és korszakonkénti szöveges értékelés elkészítése. A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
6. Archeobotanika, flótálás
A földminta-anyag elszállítása, majd az archeobotanikai anyag visszaszállítása megfelelő csomagolásban (sértetlen, nem lehet szennyezett, koszos, égett, ázott), leletkísérővel történő ellátással és feliratozással. Az földminta-anyag különböző nagyságú szűrőkön vízzel történő átmosása. Az archeobotanikai anyag leválogatása, a nem archeobotanikai anyag külön történő elcsomagolása. A leválogatott archeobotanikai anyag az archeobotanikai protokoll szerinti tételes meghatározása, a speciális tételek dokumentálása, fotózása, valamint lelőhelyenkénti és korszakonkénti szöveges értékelés elkészítése. A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 8. Restaurálási dokumentáció elkészítése (lelet átvételét követő egész hónapban megadva, min. 3 hónap, max. 6 hónap) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: mosás, tisztítás (nettó Ft/M30-as rekeszben megadva); súlyszám: 20
2. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Restaurálás: kerámiaanyag válogatása és ragasztása (nettó Ft/M30-as rekeszben megadva); súlyszám: 20
3. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Restaurálás: kerámiatárgyak kiegészítése, fém-, fa- és az ún. finom leletek restaurálása (pl. bőr, textil) (nettó Forint/fő/munkaórában megadva); súlyszám: 20
4. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Nyilvántartásba való vétel (egy darab leletre vonatkoztatva nettó Forint/lelet/db-ban megadva); súlyszám: 8
5. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Állatcsont-meghatározás (nettó Ft/M30-as rekeszben megadva); súlyszám: 8
6. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Embercsont egyed meghatározás (egyedre vonatkoztatva nettó Ft/egyedben megadva); súlyszám: 8
7. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Archeobotanika, flótálás (nettó Ft/kg-ban megadva); súlyszám: 8
8. Restaurálási dokumentáció elkészítése (lelet átvételét követő egész hónapban megadva, min. 3 hónap, max. 6 hónap); súlyszám: 8.
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított arányosítással történik, 0-100 pont között:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fentiek szerint arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arány megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
A 2. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a minimum értéket 3 hónapban határozza meg, mint az ajánlat legkedvezőbb szintét, amelyre és az annál még kedvezőbb (alacsonyabb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A maximum értéknél (6 hónap) kedvezőtlenebb (magasabb) ajánlat esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Régészeti geofizikai vizsgálatok, kiértékeléssel
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351720-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. RÉSZ: Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel, dokumentációkészítéssel, legfeljebb 150.000 m² mennyiségben
A régészeti célú geofizikai vizsgálatoknak pontos technikai, pontossági és gyorsasági feltételeknek kell megfelelniük a hasznosulás érdekében. Ezek a legtöbb (lőszermentesítési, geológiai, bányászati stb.) mérnök- geofizikai feladatnál nagyobb pontosságot és felbontást követelnek meg, ennek oka, hogy a régészeti jelenségek méretéből és jellegéből fakadóan csak az alább részletezett feltételeknek megfelelő, nagy pontosságú és felbontású mérés alkalmas régészeti célra, ennél rosszabb felbontású, pontatlanabb mérés veszélyezteti a jelenségek azonosítását, ezzel a teljes – a mérésekre épülő – vizsgálati folyamatot. Ennek megfelelően alapvető, hogy az erre a feladatra bevonandó partnernek az alábbi feltételeket referenciákkal bizonyítottan biztosítania kell.
Mérés technikai feltételei:
- legalább ± 10 µT mérési tartományú, és 0,2 nT felbontású gradiométer elrendezésű magnetométeres mérés
- egymástól legfeljebb 25 cm-es távolságra elhelyezkedő szondasűrűség
- valós idejű, RTK-DGPS pozicionálás, lehetőleg bázis-rover párkapcsolattal másodpercenkénti szinkronizációval, az elvárt pozicionálási pontosság legalább 0.05 m
- párhuzamosan legalább 16 csatornán történő mérési lehetőség, referenciával bizonyított, napi legalább 20 hektár mérési kapacitás
- IP67 szabványú műszerek (nagyfokú por- és cseppállóság) használata
- a mérés megkezdése a közvetlen megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.
A mérés és adatfeldolgozás feltételei:
- legalább 25 cm-es pixeltávolságú georeferált mérési eredmény ascii és jpg állományban által előírt szakmai protokollnak megfelelő állományokban.
- a mérésen azonosított régészeti jelenségek georeferált vektoros értelmezése shp formátumban.
Átadandó adatok és mappastruktúrájuk:
- terepi mérési napló; napló bejegyzésének kötelező tartalmi elemei:
 Adminisztratív adatok
 terepi munkák haladási üteme, megjelölve az azonosított, illetve felmért területek azonosítóját (név vagy azonosítószám, ha ismert)
 régészeti geofizikai kutatások vezetőjének aláírása
- hibaszűrt geofizikai felmérés EOV-be referált egyenközű (legfeljebb 0.25x0.25) raszteres állománya az alábbi fájltípusban, mappastruktúrában és elnevezéssel.
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
Ajánlati ár: Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel, dokumentációkészítéssel (nettó Ft/régészetileg pozitív m2-ben megadva)
2.
Ajánlati ár képzése, elszámolás egysége:
Régészetileg pozitív terület négyzetméter alapú elszámolása. Az elszámolás vonatkozásában régészetileg pozitív eredményű feltárásnak, azaz régészetileg pozitív négyzetméternek ásatási felszínenkénti elszámolásban azok a felületek minősülnek, amelyek az előkerült és kibontott régészeti objektumok külső kontúrvonalától számított, a régészeti szakmai protokollban meghatározott távolságban húzott határoló vonallal lehatároltak, illetve az egyes objektumok köré így húzott vonalak által a humuszolt területen belül kijelölt poligonok területére esnek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 008 - 015744
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Régészeti feltárásokon kisegítői feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11718873213
Postai cím: Víg Utca 57
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 63000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Geodéziai és térinformatika feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11718873213
Postai cím: Víg Utca 57
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11718873213
Postai cím: Víg Utca 57
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34333064
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38030000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Régészeti geofizikai vizsgálatok, kiértékeléssel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Archeodata 1998 Kereskedelmi és szolgáltató Betéti Táraság
Nemzeti azonosítószám: 20325037213
Postai cím: Északi Lejáró 15
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
E-mail: markusgabor@yahoo.com
Telefon: +36 206657030
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5350500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma, részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban:
1, 2, 3, 4. rész:
Ajánlattevő neve: Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2040 Budaörs, Víg utca 57.
Adószáma: 11718873-2-13
2, 4. rész:
Ajánlattevő neve: Archeodata 1998 Kereskedelmi és szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Északi Lejáró 15
Adószáma: 20325037-2-13
1. rész:
Ajánlattevő neve: Reptila-567 Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaságű (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 2340 Kiskunlacháza Csendes Utca 17.
Adószáma: 26701464-2-13
2.) Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § - 155. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)