Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/105
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.06.23.
Iktatószám: 8916/2017
CPV Kód: 79416000-3
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtva.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés - a „Ridikül” című online női internetes portál tartalmának szolgáltatása (2017.) tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés - a „Ridikül” című online női internetes portál tartalmának szolgáltatása (2017.) tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: A „Ridikül” című online női internetes portál tartalmának szolgáltatása (2017.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72416000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Közbeszerzés tárgya: a „Ridikül” című online női internetes portál tartalmának szolgáltatása (2017.) (internetes portálra vonatkozó digitális tartalomszolgáltatás) az alábbi elvárások szerint. A nyertes Ajánlattevő feladata a Ridikül című online, közszolgálati médiaszolgáltatói felületen megjelenő televíziós műsorszámhoz kapcsolódó női webportál tartalmának szolgáltatatása, a szerkesztőség működtetése, az elkészített anyagok feltöltése az ajánlatkérő (megrendelő) által üzemeltetett online felületre.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata a Ridikül című online női portál tartalmának szolgáltatása, az elkészített anyagok feltöltése az ajánlatkérő (megrendelő) által üzemeltetett online felületre.
A Ridikül a 30-40 korosztályt célzó, női online magazin, amely:
• pozitív életszemléletű,
• az életet,
• a családot,
• az emberi kapcsolatokat,
• az egészséget és a női szépséget (test és lélek szépségét) értékként kezelő felület.
Hangvétele könnyed, az olvasót „barátnőként” kezelő, nem kioktató, elfogadó, befogadó, előítélet mentes, a társadalmi kérdéseket és a kulturális sokszínűséget felelősen kezelő olyan honlap (site), amely megfelel a közszolgálati médiaszolgáltatói felületen megjelenő televíziós műsorszám által képviselt értékeknek és elvárásoknak (különösen, de nem kizárólagosan: a tartalmak nem ütközhetnek közerkölcsbe, nem diszkriminálhatnak senkit, neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, érdekképviselethez való tartozása miatt).
A site frissítése
A site a hét minden napján 8.00-22.00 óra között átlagosan óránként minimum 1 tartalommal, ebből naponta minimum 1 közszolgálati tartalommal frissül, amelyek elkészítése a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata. Ezen tartalmakat kiegészítendő a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladata minimum havi 8 videós tartalom legyártása és elhelyezése az oldalon. Tartalomnak az 1500 karaktert meghaladó terjedelmű cikk, vagy a legalább 6 képből álló galéria, illetve a leaddel ellátott mozgókép (minimum 30 másodperc) számít az alábbi tematikában: család, gyereknevelés, szépség, egészség, lélektan, tanulás, karrier, otthon, pénzügyek, párkapcsolat, divat, táplálkozás, életmód, társadalmi szerepvállalás.
A site látogatottsága
Ajánlatkérő elvárása a Gemius mérőrendszer alapján 2017. év végére, majd azt követően folyamatosan napi 50.000, havi 700.000 látogató. A napi látogatók legalább 30 százalékának a weboldal támogatására épített brandelt közösségi oldalak irányából kell a weboldalra érkezni azért, hogy biztosított legyen a tartalmak releváns célközönséghez való eljuttatásának lehetősége és a márka értékének növelése.
Látogató szám növeléssel/Facebook-tereléssel összefüggő elvárások
Ajánlatkérő (megrendelő) elvárása a site látogatószám növelése érdekében:
• napi 20-30 tartalom optimalizált önálló kihelyezése képpel, posztszöveggel
• ügyeleti idő biztosítása: 8.00 - 22.00 folyamatos, a hét minden napján
• havi riport készítése (rajongószám, PTAT, terelt látogató, legeredményesebb 10 tartalom listázása)
• szponzoráció kezelése, a legolcsóbb összeg/új rajongó arány kikísérletezése a közösségi felületeken
• A Facebook és Instagram mindenkori algoritmusának megfelelően
o moderálás
o kommunikáció a rajongókkal
o folyamatos egyeztetés a szerkesztőkkel
• Twitter, lnstagram oldalon minimum napi 6 poszt oldalanként
A részletes specifikációt jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező (Műszaki leírás) és a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A végzendő tevékenységgel összefüggő többletvállalások (szakmai ajánlat) értékelése 40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - a „Ridikül” című online női internetes portál tartalmának szolgáltatása (2017.)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berzenczey u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail: csomor.tamas@theanswer42.com
Telefon: +36 302793932
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14932995-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berzenczey u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14932995-2-43

Hivatalos név: H2Online Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csemete utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14299478-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/05/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: VI.1.5.1.) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének napja: 2017. április 27.
VI.1.5.2.) Az Ajánlatkérő (Új Média és Teletext Szolgáltató Kft.) által az eljárás lefolytatásával meghatalmazott Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (1037 Budapest, Kunigunda u. 64.)
VI.1.5.3.) A II.2.3) pont kiegészítése: A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., azzal, hogy a szerződés szerinti tartalmi anyagok előkészítése és az ajánlatkérő által biztosított szerkesztőségi rendszerbe való feltöltése a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) telephelyén történik, míg a szolgáltatással kapcsolatos egyeztetések és a szolgáltatás minőségi átvétele az ajánlatkérő (megrendelő) előbbi címen található székhelyén valósul meg.
VI.1.5.4.) Az V.2.5) pont kiegészítése:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: fotókkal kapcsolatos ügyintézés (stockfotók beszerzése, fotózások szervezése), szerkesztés, újságírás, hírszerkesztés, képszerkesztés, fotózás, korrektúrázás
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges