Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/109
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.06.29.
Iktatószám: 9026/2017
CPV Kód: 45234160-5
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU211, HU213, HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály projektvezető
Telefon: +36 14368535
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Aszófő)” projekt...
Hivatkozási szám: V029.02
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234160-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
"Szabadbattyán - Tapolca - Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Aszófő)” projekt felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "Szabadbattyán - Tapolca - Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Aszófő)” projekt...
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
További tárgyak: 45234116-2
45230000-8
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU213, HU223 A teljesítés fő helyszíne: Szabadbattyán-Aszófő vonalszakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szabadbattyán - Tapolca - Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Aszófő)” projekt felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkáinak tervezése és kivitelezése, az alábbi főbb mennyiségekkel:
1. Szabadbattyán - Aszófő vasútvonal villamosítása, 50Hz-es 25 kV-os váltakozó áramú villamos felsővezeték tervezése és építése: menetrendi 61,5 km.;
2. Villamos alállomás tervezése és kivitelezése 2 helyszínen;
2.1. Szabadbattyán meglevő 120/25 kV-os alállomás bővítése és átépítése Megrendelő által biztosított transzformátorral, távvezeték építése a betápláló fázishatárig;
2.2. Aszófő meglevő 120/25 kV-os alállomás MÁV célú bővítése Megrendelő által biztosított transzformátorral, távvezeték építése a betápláló fázishatárig;
3. Váltófűtés tervezése és kivitelezése: 38 csoport kitérő;
4. Optikai kábel tervezése és építése (vasútvillamosítás részeként) 61,5 km;
5. Összevont vasúti üzemirányítási rendszer telepítése (vasútvillamosítás részeként)
6. Felsővezeték energia távvezérlés (FET) létesítése (vasútvillamosítás részeként)
6.1. Állomáson 9 db.
6.2. Fázishatáron: 3 db.
7. Kitérőcsere illetve beépítés, alépítmény megerősítéssel;
7.1. Polgárdi ipartelepek állomás: 4 csoport;
7.2. Polgárdi állomás: 2 csoport;
7.3. Csajág állomás: 5 csoport;
7.4. Balatonkenese állomás: 2 csoport;
7.5. Balatonfűzfő állomás: 4 csoport;
7.6. Balatonalmádi állomás: 2 csoport;
7.7. Alsóőrs állomás: 5 csoport;
7.8. Balatonfüred állomás: 12 csoport;
7.9. Aszófő állomás: 2 csoport.
8. Vágányépítés alépítmény megerősítéssel: 11,5 km;
9. Lokális alépítmény megerősítése: 700 vm
10. Alépítménykorona szélesítése: 1900 vm
11. Ágyazatrostálás 8750 vm;
12. Edilonos rendszerű vágány építése: 180 m;
13. Peronépítés (SK + 55 cm magasperon kiselemes burkolattal, 250 m hosszban);
13.1. Állomáson középperon: 9 db.
13.2. Megállóhelyen: 7 db.
13.3. Állomáson oldalperon: 1 db.
14. Burkolt árok építése: 4800 fm;
15. Szivárgórendszer építése: 14 km.;
16. Egy vagy több vágányt keresztező, szintbeli keresztezést biztosító útátjáró, gyalogos vagy szolgálati építése, átépítése:
16.1. Vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró: 29 csoport;
16.2. Vasúti-gyalogos keresztezést biztosító gyalogos átjáró: 23 csoport;
16.3. Peronok megközelítését biztosító gyalogos átjáró: 11 csoport;
16.4. Állomáson üzemi átjáró: 3 csoport.
17. Peronaluljáró felújítása Balatonfüred állomáson;
18. Peronaluljáró lépcsőkarok szintbeli illesztése Csajág, Balatonalmádi és Balatonfüred állomásokon;
19. Peronok akadálymentes megközelítésére liftek beépítése Balatonalmádi és Balatonfüred állomáson: 5 db.;
20. Kisműtárgyak építése/átépítése: 3 db.;
21. Lépcsők illetve rámpa felújítása Balatonakarattya megállóhelyen;
22. Hídszigetelés felújítása műtárgyon: 2 db.;
23. Vasúti perontető felújítása/átépítése Balatonfüred állomáson;
24. Szolgálati helyeken esőbeállók telepítése: 21 db.;
25. Vagyonvédelmi, tűzjelző berendezések telepítése felvételi épületekben: 7 db.
26. Alsóörs állomáson erősáramú kirendeltség kialakítása;
27. Balatonfüred állomáson KÖFI központ kialakítása;
28. Állomások távvezérelhetőségének kiépítése 8 állomáson;
29. Állomási biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően, 8 db. állomáson
30. Kivitelezéshez szükséges kiviteli és engedélyezési illetve egyesített tervek készítése
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap) 20
2 A felhívás III.1.3. M.2)2 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata, az előírt 36 hónap minimális időn felül (egész hónap) [max. 36 hónap] 10
3 A felhívás III.1.3. M.2)3 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata, az előírt 36 hónap minimális időn felül (egész hónap) [max. 36 hónap] 10
4 A felhívás III.1.3. M.2)4 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata, az előírt 36 hónap minimális időn felül (egész hónap) [max. 36 hónap] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP (feltételes közbeszerzés)
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 248 - 453418
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 16059 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24250000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. Észak-Balaton I. Konzorcium: V-Híd Építő Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 25302990-2-41); Vasútvillamosító Kft. (1106 Budapest, Jászberényi út 90.; 10813267-2-42)
2. SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.; 14564477-2-18)
3. SDD Konzorcium: Dömper Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2.; 10229105-2-11); Subterra-Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.; 24824040-2-08); Pannon-Doprastav Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em.; 24657998-2-08)
4. Vasútépítők Kft. (9023 Győr, Csaba u. 9.; 10678547-2-08)
Az eljárás eredménytelen, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a - Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)