Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/110
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.06.30.
Iktatószám: 9085/2017
CPV Kód: 50110000-9
Ajánlatkérő: Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Debreceni Vízmű Zrt.;DKV Debreceni Közlekedési Zrt.;Debreceni Hőszolgáltató Zrt.;Médiacentrum Debrecen Kft.;Cívis Ház Zrt.;Debreceni Gyógyfürdő Kft.
Teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Varga József e.v.;Postaautó Duna Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01730
Postai cím: Piac utca 77. II. e.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felegyi Csaba
Telefon: +36 52509408
E-mail: vagyonkezelo@dvrt.hu
Fax: +36 52427362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Debreceni Vízmű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01732
Postai cím: Hatvan u.12-14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Magyar László
Telefon: +36 52513570
E-mail: magyarl@debreceni-vizmu.hu
Fax: +36 52523672
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debreceni-vizmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK17111
Postai cím: Salétrom u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán
Telefon: +36 52502523
E-mail: szabo.zoltan@dkv.hu
Fax: +36 52502651
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01725
Postai cím: Tüzér utca 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: titkárság
Telefon: +36 52509480
E-mail: titkarsag@dhrt.hu
Fax: +36 52509491
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Médiacentrum Debrecen Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK14113
Postai cím: Petőfi tér 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Szabó József
Telefon: +36 52 525100
E-mail: szabo.jozsef@dtv.hu
Fax: +36 52 525105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Cívis Ház Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01445
Postai cím: Iparkamara utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Király Lászlóné
Telefon: +36 52503143
E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu
Fax: +36 52503114
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.civishaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Debreceni Gyógyfürdő Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22530
Postai cím: Nagyerdei park 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ratkai János
Telefon: +36 52514110
E-mail: kozpont@aquaticum.hu
Fax: +36 52346883
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aquaticum.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai tulajdonában lévő személy- és tehergépjárművek mindennemű javítására, karbantartására, szervizelésére, műszaki vizsgáztatására, karambolos javítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai tulajdonában lévő személy- és tehergépjárművek mindennemű javítására, karbantartására, szervizelésére, műszaki vizsgáztatására, karambolos javítására két részben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35790000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Tehergépjárművek javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgáztatása, karambolos javítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50114000-7
További tárgyak: 50112000-3
71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Az alábbi ajánlattevők telephelyei:
Debreceni Vízmű Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u.12-14.
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Médiacentrum Debrecen Kft. 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés tárgya: az alábbi ajánlatkérők üzemeltetésében lévő tehergépjárművek mindennemű javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgáztatása, karambolos javítása 24 hónap határozott időtartamra.
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Tagvállalatainak 3,5 t alatti tehergépjárművei tájékoztató jelleggel:

Cég Tehergépjármű
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 4
DKV Zrt. 2
Médiacentrum Debrecen Kft. 2
Debreceni Vízmű Zrt. 54
Összesen 62
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: Az árszempont részszempontjai:
Megnevezés: Szerelőóradíj (nettó Ft) / Súlyszám: 30
Megnevezés: Kedvezménnyel csökkentett alkatrész ár - gyári alkatrészek listaárának %-ában (%) / Súlyszám: 25
Megnevezés: Kedvezménnyel csökkentett alkatrész ár - utángyártott alkatrészek listaárának %-ában (%) / Súlyszám: 25
Megnevezés: Karosszérialakatos-óradíj (nettó Ft) / Súlyszám: 10
Megnevezés: Fényezési óradíj (nettó Ft) / Súlyszám: 10

II.2.1) Elnevezés: Személygépjárművek javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgáztatása, karambolos javítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
További tárgyak: 71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: z alábbi ajánlattevők telephelyei:
Debreceni Vízmű Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u.12-14.
DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
Médiacentrum Debrecen Kft. 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Debreceni Gyógyfürdő Kft. 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 4025 Debrecen, Piac u. 77. II. emelet 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés tárgya: az alábbi ajánlatkérők üzemeltetésében lévő személygépjárművek mindennemű javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgáztatása, karambolos javítása 24 hónap határozott időtartamra.
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek és Tagvállalatainak személygépjárművei tájékoztató jelleggel:

Cég Személygépjármű (db)
Cívis Ház Zrt. 4
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 7
DKV Zrt. 1
Médiacentrum Debrecen Kft. 1
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 1
Debreceni Gyógyfürdő Kft. 3
Debreceni Vízmű Zrt. 5
Összesen 22
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: z árszempont részszempontjai:
Megnevezés: Szerelőóradíj (nettó Ft) / Súlyszám: 30
Megnevezés: Kedvezménnyel csökkentett alkatrész ár - gyári alkatrészek listaárának %-ában (%) / Súlyszám: 25
Megnevezés: Kedvezménnyel csökkentett alkatrész ár - utángyártott alkatrészek listaárának %-ában (%) / Súlyszám: 25
Megnevezés: Karosszérialakatos-óradíj (nettó Ft) / Súlyszám: 10
Megnevezés: Fényezési óradíj (nettó Ft) / Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tehergépjárművek javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgáztatása, karambolos javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Varga József e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi u. 10.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 47300910-2-29
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23860000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Postaautó Duna Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostorpályi út 35/A.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12753671-2-09
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 23860000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Varga József e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi u. 10.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 47300910-2-29

Hivatalos név: Postaautó Duna Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostorpályi út 35/A.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12753671-2-09

Hivatalos név: Autocarma Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csaba vezér út 70.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3516
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14157837-2-05

Hivatalos név: Debrecen Autóház Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 230.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23488205-2-05

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Személygépjárművek javítása, karbantartása, szervizelése, műszaki vizsgáztatása, karambolos javítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Postaautó Duna Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostorpályi út 35/A.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12753671-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11930000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépjármű fényezés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Varga József e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi u. 10.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 47300910-2-29
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 11930000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Postaautó Duna Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostorpályi út 35/A.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12753671-2-09

Hivatalos név: Varga József e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wesselényi u. 10.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 47300910-2-29

Hivatalos név: Autocarma Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csaba vezér út 70.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3516
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14157837-2-05

Hivatalos név: Debrecen Autóház Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 230.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23488205-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/06/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges