Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/96
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.05.21.
Iktatószám: 9103/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tarnaméra Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Hrsz.: 518/9, Cím: 3284 Tarnaméra Dobó István utca 1/b.;Hrsz.:186, Cím: 3284 Tarnaméra, Árpád utca 17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Perfect Green House Kft.;Perfect Green House Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tarnaméra Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48016782
Postai cím: Árpád Utca 6.
Város: Tarnaméra
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3284
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Tóth Márta
Telefon: +36 308552470
E-mail: vargane.toth.marta@tarnamera.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Tarnamérán
Hivatkozási szám: EKR000394152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: Az általános iskola egytömegű, magastetős, egyszintes épület. Tartószerkezetileg az épület jó állapotban van. Az épület valamennyi falszerkezete falazott szerkezet. Az épület zárófödémei helyszíni vasbeton szerkezetek. Az épületet valamennyi homlokzati nyílászárói leromlott állapotú kapcsolt Fa gerébtokos. A ház homlokzata hőszigeteletlen vakolt felületű, helyenként már lepergett vakolattal. A helyiségek világítását jelenleg fénycsöves és halogén izzós lámpák alkotják. Az épület fűtése központi kazánnal történik radiátoros hőleadós rendszerrel. Az épületkorszerűsítés főbb elemei: a határoló szerkezetek hőszigetelő képességének növelése, a ház fűtésének gazdaságos módon való megoldása és a hőháztartáson túl a világítás korszerűsítése.
Épületgépészet:
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Víz, csatorna, szaniterek elhelyezése, mesterséges szellőzés
-Radiátorokra új termosztatikus szelepek felhelyezése
Épületvillamosság:
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Elektromos szerelvények, lámpatestek, vezetékezés kiépítése
-Villámvédelmi levezetők bontása, visszaépítése
Építészet:
-Homlokzati hőszigetelés
-Padlásfödém hőszigetelés:
-Tető hőszigetelés (tornacsarnok)
-Fűtött és fűtetlen tér közötti fal hőszigetelése
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Akadálymentes rámpa építése
A fenti főbb feladatok mennyiségét a műszaki leírás és a részletes költségvetés táblák tartalmazzák!
2.rész: A konyha egy tömegű, sátortetős, egyszintes épület. Tartószerkezetileg az épület jó állapotban van. A ház homlokzata hőszigeteletlen vakolt felületű. A helyiségek világítását jelenleg fénycsöves és halogén izzós lámpák alkotják. Az épület fűtése központi kazánnal történik radiátoros hőleadós rendszerrel. Az épületkorszerűsítés főbb elemei: a határoló szerkezetek hőszigetelő képességének növelése, a ház fűtésének gazdaságos módon való megoldása és a hőháztartáson túl a világítás korszerűsítése.
Épületgépészet:
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Víz, csatorna, szaniterek elhelyezése, mesterséges szellőzés
-Kondenzációs kazán beépítése, fordulatszám szabályozású szivattyúval, radiátorokra termosztatikus szelepek felszerelése
-HMV ellátásra indirekt tároló beépítése
Épületvillamosság:
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Elektromos szerelvények, lámpatestek, vezetékezés kiépítése
-Villámvédelmi levezetők bontása, visszaépítése
Építészet:
-Homlokzati hőszigetelés
-Padlásfödém hőszigetelés
-Homlokzati nyílászáró csere
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Akadálymentes rámpa építése
A fenti főbb feladatok mennyiségét a műszaki leírás és a részletes költségvetés táblák tartalmazzák!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99767141 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tarnaméra iskola energiakorszerűsítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 IA14-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Hrsz.: 518/9, Cím: 3284 Tarnaméra Dobó István utca 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: Az épület jelenleg is általános iskolaként működik. Az általános iskola egy tömegű, magastetős, egyszintes épület.
Szerkezet a tervezésnek ebben a fázisában nem került feltárásra. A meglévő épület felmérés során épületszerkezeti feltárások nem készültek, a fellelhető korábbi tervek alapján, illetve vakolat és burkolat hiányoknál szemrevételezéssel kerültek vizsgálatra.
Tartószerkezetileg az épület jó állapotban van. Az építési idő alapján az épület valamennyi falszerkezete falazott szerkezet. Az épület zárófödémei helyszíni vasbeton szerkezetek, a tornaterem esetében egyedi fa tartószerkezetű feszített látszó fedélszék adja át a fedés terheit a felmenő falszerkezeteknek. Az épületet valamennyi homlokzati nyílászárói leromlott állapotú kapcsolt Fa gerébtokos, Kapcsolt gerébtokos, szárnyanként szimpla üvegezettségű ablakok, illetve gerébtokos fa ajtók. A homlokzati nyílászárók más forrásból kerülnek lecserélésre. A ház homlokzata hőszigeteletlen vakolt felületű, helyenként már lepergett vakolattal. A helyiségek világítását jelenleg fénycsöves és halogén izzós lámpák alkotják. Az épület fűtése központi kazánnal történik radiátoros hőleadós rendszerrel. Az épület korszerűsítése - a későbbi gazdaságos használhatóság érdekében - erősen ajánlott. Mivel az épület tartószerkezete számottevő károsodást nem szenvedett, és funkcióját tekintve tökéletesen működőképes, ezért az épület megtartása fő szempont. Azonban korszerű működéséhez és fenntarthatóságához az épület felújítása szinte nélkülözhetetlen.
Épületgépészet
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Víz, csatorna, szaniterek elhelyezése, mesterséges szellőzés
-Radiátorokra új termosztatikus szelepek felhelyezése
Épületvillamosság
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Elektromos szerelvények, lámpatestek, vezetékezés kiépítése
-Villámvédelmi levezetők bontása, visszaépítése
Építészet
-Homlokzati hőszigetelés
-Padlásfödém hőszigetelés
-Tető hőszigetelés (tornacsarnok)
-Fűtött és fűtetlen tér közötti fal hőszigetelése
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Akadálymentes rámpa építése
Beépítési paraméterek:
Övezeti besorolás: Vt-5 “településközpont vegyes terület”
Beépítési mód: zártsorú
Megengedett maximális beépítés: 40%
Előírt minimum zöldfelület: 40%
Előírt maximális építménymagasság: 8,0 m
Meglévő beépítés: nem változik
Meglévő zöldfelület: nem változik
Tervezett építménymagasság: nem változik
A tervezett beruházás során az ingatlan beépítettsége és burkolt/beépített-zöldfelület aránya nem változik.
A fenti főbb feladatok mennyiségét a műszaki leírás és a részletes költségvetés táblák tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1/ alkalmassági követelmény igazolása érdekében bemutatott szakemberen felül bevont olyan szakemberek száma, akik megfelelnek az M.1/ pontban foglalt követelményeknek (fő) 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00008
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tarnaméra konyha energiakorszerűsítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 IA14-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Hrsz.:186, Cím: 3284 Tarnaméra, Árpád utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.rész: Az épület jelenleg is konyhaként működik. A konyha egy tömegű, sátortetős, egyszintes épület. Szerkezet a tervezésnek ebben a fázisában nem került feltárásra. A meglévő épület felmérés során épületszerkezeti feltárások nem készültek, a fellelhető korábbi tervek alapján, illetve vakolat és burkolat hiányoknál szemrevételezéssel kerültek vizsgálatra. Tartószerkezetileg az épület jó állapotban van. Az építési idő alapján az épület valamennyi falszerkezete falazott szerkezet, a teherhordó falazatok kisméretű tömör téglábólkészültek. Az épület zárófödéme borított fa gerendás úgynevezett “por” födém salak feltöltéssel. A tető magastetős kialakítású égetett kerámia cserépfedéssel. Az épületet valamennyi homlokzati nyílászárói leromlott állapotú kapcsolt Fa gerébtokos, Kapcsolt gerébtokos, szárnyanként szimpla üvegezettségű ablakok , illetve gerébtokos fa ajtók. A ház homlokzata hőszigeteletlen vakolt felületű, helyenként már lepergett vakolattal. A helyiségek világítását jelenleg fénycsöves és halogén izzós lámpák alkotják. Az épület fűtése központi kazánnal történik radiátoros hőleadós rendszerrel. Az épület korszerűsítése - a későbbi gazdaságos használhatóság érdekében - erősen ajánlott. Mivel az épület tartószerkezete számottevő károsodást nem szenvedett, és funkcióját tekintve tökéletesen működőképes, ezért az épület megtartása fő szempont. Azonban korszerű müködéséhez és fenntarthatóságához az épület felújítása szinte nélkülözhetetlen.
Épületgépészet
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Víz, csatorna, szaniterek elhelyezése, mesterséges szellőzés
-Kondenzációs kazán beépítése, fordulatszám szabályozású szivattyúval, radiátorokra termosztatikus szelepek felszerelése
-HMV ellátásra indirekt tároló beépítése
Épületvillamosság
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Elektromos szerelvények, lámpatestek, vezetékezés kiépítése
-Villámvédelmi levezetők bontása, visszaépítése
Építészet
-Homlokzati hőszigetelés
-Padlásfödém hőszigetelés
-Homlokzati nyílászáró csere
-Akadálymentes vizesblokk kialakítása
-Akadálymentes rámpa építése
Beépítési paraméterek:
Övezeti besorolás: Vt-5 “településközpont vegyes terület”
Beépítési mód: zártsorú
Megengedett maximális beépítés: 40%
Előírt minimum zöldfelület: 40%
Előírt maximális építménymagasság: 8,0 m
Meglévő beépítés: nem változik
Meglévő zöldfelület: nem változik
Tervezett építménymagasság: nem változik
A tervezett beruházás során az ingatlan beépítettsége és burkolt/beépített-zöldfelület aránya nem változik.
A fenti főbb feladatok mennyiségét a műszaki leírás és a részletes költségvetés táblák tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1/ alkalmassági követelmény igazolása érdekében bemutatott szakemberen felül bevont olyan szakemberek száma, akik megfelelnek az M.1/ pontban foglalt követelményeknek (fő) 15
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00008
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tarnaméra iskola energiakorszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfect Green House Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65515965
Postai cím: Béke utca 14
Város: Kóspallag
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2625
Ország: Magyarország
E-mail: perfectgreenhouse@gmail.com
Telefon: +36 202295597
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24655082213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57402054
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57403591
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfect Green House Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65515965
Postai cím: Béke utca 14
Város: Kóspallag
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24655082213

Hivatalos név: MCN IMMO Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29053036
Postai cím: Grassalvovich utca 294
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14444829243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tarnaméra konyha energiakorszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfect Green House Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65515965
Postai cím: Béke utca 14
Város: Kóspallag
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2625
Ország: Magyarország
E-mail: perfectgreenhouse@gmail.com
Telefon: +36 202295597
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24655082213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42364387
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42363550
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfect Green House Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65515965
Postai cím: Béke utca 14
Város: Kóspallag
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2625
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24655082213

Hivatalos név: MCN IMMO Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29053036
Postai cím: Grassalvovich utca 294
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14444829243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges