Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/107
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.06.
Iktatószám: 9114/2018
CPV Kód: 45316000-5
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: útkezelő szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: útfenntartás, útfelújítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Nemzeti azonosítószám: AK21509
Postai cím: Kálvária utca 4-10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gősy Gábor
Telefon: +36 96516185
E-mail: gosy.gabor@utkezelogyor.hu
Fax: +36 96516199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.utkezelogyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.utkezelogyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: útkezelő szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: útfenntartás, útfelújítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás közvilágítás aktív, díszvilágítás aktív és passzív elemeinek és forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, ill. átépítésére Győr közig. területén belül.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás közvilágítás aktív, valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, illetve átépítésére Győr város közigazgatási területén belül.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2720000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás közvilágítás aktív, díszvilágítás aktív és passzív elemeinek és forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, ill. átépítésére Győr közig. területén belül.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232000-0
További tárgyak: 45311200-2
45316100-6
45316110-9
45316200-7
45316212-4
45316213-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás közvilágítás aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, illetve átépítésére Győr város közigazgatási területén belül.
A keretmegállapodás alapján, a konkrét munkára vonatkozóan, közvetlenül, vagy - adott esetben - ajánlatkérő kezdeményezésére lefolytatásra kerülő konzultáció eredményeként (VI.3./9. pont), egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra
A keretmegállapodás alapján elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan, kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül található, különböző besorolású közterületeken működő közvilágítási berendezések aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezési, létesítési,, felújítási, illetve átépítési, valamint ezekhez kapcsolódó munkák ellátására. A konkrét munkára vonatkozó egyedi megrendelések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi megrendelések nagyságrendje a beszerzési igény felmerülésétől függ, előzetesen nem meghatározható. Azaz a keretmegállapodásos eljárás megindításakor a Keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó beruházásokra vonatkozó további információk még nem állnak rendelkezésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
- A tervek elkészítése - a megrendelés függvényében - a nyertes ajánlattevő feladatát képezheti;
- A feladat ellátása során a városi forgalom zavartalanságát és a lakossági szolgáltatás fenntartását a kivitelezés során, adott esetben, biztosítani kell;
- A nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről és költségeinek viseléséről, a geodéziai kitűzésekről, bemérésekről, és azok költségeinek viseléséről;
- Az egyedi megrendelések teljesítése kapcsán az építés alatt a közmű üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjai, továbbá a munka és vagyonvédelemmel valamint a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségei a nyertes ajánlattevőt terhelik;
- A nyertes ajánlattevőnek ajánlatkérő - adott esetben - egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is teljesítenie kell, így párhuzamosan több tervezési feladat ellátására, illetőleg több egyedi megrendelés egyidejű teljesítésére is kötelezhető, összehangolt munkavégzés mellett;
A létrejövő keretmegállapodás hatálya alatt (korábbi 4 év tényadatai alapján: 310 megrendelés keretében 310 helyszínen, amelyből kb. 10% 10 napnál rövidebb, kb. 60 % 10-15 nap, és kb. 30% 30 napnál hosszabb átfutási idejű munkavégzés keretében) várhatóan megrendelésre kerülő munkák nagyságrendje - tájékoztató jelleggel összesen:
Köz- és díszvilágítási
- lámpatest: 1864 db
- lámpakar: 856 db
- valamint forgalomtechnikai oszlop: 27 db
Jelzőfej (forgalomirányítóhoz, gyalogátkelőhöz): 45 db
KRESZ tábla: 36 db
Kábelfektetés (földmunkával): 65.513 fm
Védőcső (földmunkával): 24.199 fm
Elosztó-, fogyasztásmérő-, vezérlő szekrény: 65 db
Gyalogos övezeti beléptető
- süllyedő oszlop: 31 db
- fix oszlop: 14 db
- vezérlő oszlop: 11 db
- működéséhez szükséges kamera: 35 db
Parkoló telítettséget kijelző oszlop: 2 db
Az adott évre vonatkozó költségvetés elfogadásakor kerül meghatározásra a rendelkezésre álló keret pontos összege, mely várhatóan évi nettó 400 millió HUF/év. Ajánlatkérő, az adott évben addig, amíg a - közvetlen, vagy írásbeli konzultációt követő - megrendelések ki nem merítik az adott évben rendelkezésére álló anyagi fedezetet, jogosult megrendelést, illetve konzultációra irányuló felhívást kibocsátani.
A teljesítendő feladat ismertetését, és a beruházással érintett eszközállomány bemutatását, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata 30
2 2.1 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 2
3 2.2 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban 2
4 2.3 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 2
5 2.4 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 8
6 2.5 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 8
7 2.6 (Az értékelési szempont megnevezése a VI.4.3 pontban) 8
8 3. Próbaüzem alatt az élet és vagyonbiztonságot fenyegető hibák elhárításának megkezdés: (perc; Kbt. 77.§ (1) szerint min30/max60 perc) 6
9 4. Jótállás mértéke (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min12/max60 hónap) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult Győr Megyei Jogú Város által a számára biztosított éves költségvetés függvényében a keretmegállapodás éves keretösszegét, az adott költségvetési évre vonatkozóan, évente legfeljebb három alkalommal, megemelni, oly módon, hogy a lehívások összesített értéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének +70%-t.
Az opció lehívása esetén ajánlatkérőnek a keretmegállapodás alapján az adott évben a lehívott opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti tevékenység elvégzésére megrendelést/konzultációra vonatkozó felhívást kibocsátani.
A beruházás részeként megrendelhető elemek adatait a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, az opció lehívásának szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Teljesítés során figyelembe veendő jogszabályok, előírások a részvételi dokumentációban.
II.2.5./Ár szempont:
1.1 Mintaköltségvetés1: jelzőlámpás forgalomirányító csomópont építése közvilágítás és energia ellátás létesítésével / súlyszám: 25
1.2 Mintaköltségvetés2: Belvárosi beléptető rendszer létesítése / súlyszám: 25
1.3. Mintaköltségvetés3: Kiviteli terv készítése / súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Győr MJV területén uniós forrásokból induló fejlesztésekhez, ajánlatkérő számára előre nem ismert mértékben, jelen keretmegállapodás szerinti feladatok teljesülése szükséges. Ehhez szükséges feladat állomány a hatályos keretmegállapodásából már nem rendelhető, a fejlesztések pályázatban vállalt határidőre történő teljesüléséhez elengedhetetlen jelen keretmegállapodás mielőbbi létrejötte.
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 028 - 060227
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás közvilágítás aktív, díszvilágítás aktív és passzív elemeinek és forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, ill. átépítésére Győr közig. területén belül.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berkenyefa sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2720000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2720000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) Adószám: 13564508-2-08.
2) Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) Adószám: 13564508-2-08.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
II.2.5) értékelési szempontok megnevezése:
2.1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.2) ponthoz megnevezettek közül 1 fő közvilágítás és/vagy díszvilágítás és/vagy forgalomtechnikai berendezések hibajavítás irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap; Kbt. 77. § (1) szerint min. 12/max. 60 hónap)
2.2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.3) ponthoz megnevezettek jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77. § (1) szerint min. 0/max. 60 hónap/fő)
2.3 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.4) ponthoz megnevezettek közül 1 fő jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó, tervezési szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77. § (1) szerint
min. 12/max. 60 hónap/fő)
2.4 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.5.2 vagy M2.5.3) ponthoz megnevezettek közül 4 fő (csoportonként 1 fő) képzettség megszerzését követő jelzőlámpás forgalomirányító rendszerek FAM körülmények közötti létesítése és/vagy felújítása és/vagy átépítése terén szerzett szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77. § (1) szerint min. 0/max. 60 hónap/fő)
2.5 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.5.2 vagy M2.5.3) ponthoz megnevezettek közül 4 fő (csoportonként 1 fő) képzettség megszerzését követő köz- és/vagy díszvilágítási rendszerek FAM körülmények közötti létesítése és/vagy felújítása és/vagy átépítése terén szerzett szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77. § (1) szerint min. 0/max. 60 hónap/fő)
2.6 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.5.2 vagy M2.5.3) ponthoz megnevezettek közül 2 fő képzettség megszerzését követő gyalogos övezeti beléptető rendszerek FAM körülmények közötti létesítése és/vagy felújítása és/vagy átépítése terén szerzett szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77. § (1) szerint min. 12/max. 60 hónap/fő)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)