Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:9196/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4-5. szám alatti, 29451 helyrajzi számon felvett ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, ingatlanüzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82271736
Postai cím: Rózsa Utca 81-83
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálintné Karch Magdolna
Telefon: +36 13016717
E-mail: balintne@tvvrt.hu
Fax: +36 13016709
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tvvrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tvvrt.hu
 
Hivatalos név: Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33799887
Postai cím: Eötvös Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mogyorósi Sándor
Telefon: +36 13517965
E-mail: mogyorosi.sandor@terezvaros.hu
Fax: +36 13518934
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.terezvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.terezvaros.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000162322018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000162322018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, ingatlanüzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása és tervezés
Hivatkozási szám: EKR000162322018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fővállalkozási szerződés keretében a Hunyadi téri vásárcsarnok műemlék épületének (műemléki törzsszám: 16244.) átfogó-, állagmegóvó felújítási és restaurátori munkáinak megvalósítása és a felújításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása és tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4-5. szám alatti, 29451 helyrajzi számon felvett ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főváll. szerz. keretében a Hunyadi téri vásárcsarnok műemlék épületének (16244.) átfogó-, állagmegóvó felújítási és restaurátori munkáinak megval. és a felújításhoz kiviteli tervek elkészítése.
A beépített telek területe: 3520 m2.
Alapterületek szintenként: helyiségek hasznos (nettó); egyéb nettó alapterület; bruttó szintterület.
Pinceszint: 2885 m2; 3456 m2;
Földszint: 3036 m2; 3416 m2;
1.emelet (csarnok légtér nélkül):1464 m2; függőfolyosó, erkély: 19 m2; 1831 m2; Tetőterasz szint: tetőterasz, átjáró: 210 m2;
2.emelet (csarnok légtér nélkül): 961 m2; függőfolyosó: 9 m2; 1246 m2;
Padlás szint: 30 m2; gépészeti terasz: 40 m2;.
Szintek összesen: 8376 m2; 278 m2; 9949 m2.
Műemléki szempontok figyelembe vételével készítendő főbb munkarészek:
—Kültéri és csarnoktéri belső homlokzati felületek rekonstrukciója: a téglaburkolatok, a homlokzati kőelemek, a homlokzati románcement kötőanyagú vakolattal vakolt és vakolatdíszes felületek és a homlokzati nyílászárók rekonstrukciójával, pótlásával, felújításával: bruttó függőleges vetületi felületek mennyisége: kültéri: 2746 m2, beltéri (csarnoktéri): 1966 m2, összesen 4712 m2,
—Szakrestaurátori munkák: homlokzati figurális domborműves szobrászati díszek restaurálása: 57 db, homlokzati álló konzolok: 32 db, díszmű bádogos elemek fémrestaurálása: 114 db plusz 86 m,
—Új monolit vasbeton tartószerkezeti lemezszerkezetek készítése: födémcsereként és új vasbeton ellenlemez-szerkezetek: összesen 4576 m2 alapterületen,
—belső elvezetésű csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 453 m2 vízszintes vetületi alapterületen,
—28 168 légm3 térfogatú, 10 métertől 19 méterig terjedő nagy belmagasságú térlefedő szerkezet térállványozás alkalmazásával történő felújítása,
—épület pinceszintjének teljes illetve viszonylagos szárazságát biztosító utólagos szigetelésének elkészítése vízszintes vízzár injektálással (320 falkeresztmetszet m2), és belső (falak + pillérek + aljzatok összes felülete 2193 m2) oldali felületi szigeteléssel, a szigetelési felületek (összesen 2513 m2 szigetelési felület) folyamatos kialakítással.
—kiürítéshez és tűzvédelméhez és hő- és füstelvezetéséhez szükséges megoldások megvalósítása 650 fő maximális benntartózkodó létszám szerint, 6 tűzszakasz kialakításával,
—levegős hőszivattyúval ellátott hőszivattyús hő- és hidegenergia termelő rendszer és fűtési-hűtési rendszer kiépítése, ahol a fűtési energiaigény több mint 200 kW,
—épületautomatikai és központi épületfelügyeleti rendszer kiépítése (kapcsolószekrények összesen több mint 150 kW teljesítménnyel).
Tervezés:
—Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve
a szabványokat, kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint és a kivitelezéshez szükséges módon és tartalommal, továbbá az ajánlatkérő részére 1 digitális és 3 példány nyomtatott formában történő átadása. Továbbá az ehhez szükséges méretezések, számítások elvégzése, a hatósági és szakhatósági, valamint közműszolgáltatói egyeztetések elvégzése és hozzájárulások beszerzése,
—Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a szabványokat, kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint, a kivitelezés tényleges megvalósulásának megfelelő tartalommal, továbbá az ajánlatkérő részére 1 digitális és 1 példány nyomtatott formában történő átadása,
—Tervezői művezetési feladatok elvégzése a szükséges mennyiségben
A szükséges közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése és a berendezési tárgyak beszerzése nem részei az eljárásnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlatkérő kockázatainak csökkentésére vállalt intézkedések és eljárások, szakmai ajánlattal bemutatva  20
2 Környezetvédelmi, fenntarthatósági vállalások, szakmai ajánlattal is bemutatva 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
3. (ár) értékelési szempont: Tartalékkeret nélküli egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok: 0-100. Módszer: 3. részszempont: fordított arányosítás, 1. és 2. részszempont: sorba rendezés és fordított arányosítás együttes alkalmazása. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő (AK) 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a bírálat körében a Kbt. 69. § (4) szerint kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.
A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása AT esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bek. szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bek. szerint.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell benyújtani (321/2015. Kr. 13. §).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]: AT, illetve - amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
AT, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani az alábbiak szerint:
SZ.1/ AT csatolja ajánlatához nyilatkozatát, hogy megfelel az SZ.1/ pontban előírt alkalmassági követelménynek, az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő nyújtsa be az SZ.1/ pont szerinti alkalmassági követelményben meghatározott engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
SZ.2/ AT csatolja ajánlatához nyilatkozatát, hogy megfelel az SZ.2/ pontban előírt alkalmassági követelménynek, az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő nyújtsa be az SZ.2/ pont szerinti alkalmassági követelményben meghatározott engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
Követelmény:
SZ/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
SZ/2. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben a tárgyi építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. Alkalmatlan AT, ha a számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint:
— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban határidőre nem tett eleget,
— számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
AK a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az áfa nélkül számított közbeszerzés tárgya (műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy tervezésére vonatkozó) szerinti árbevétele összesen nem érte el a 2 000 000 000 HUF értéket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a bírálat körében a Kbt. 69. § (4) szerinti kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az AT-k, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
P1. AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi bankszámla száma,
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
— fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban határidőre eleget tett-e,
— volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15
napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2. AT csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy tervezésére vonatkozó) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) és (7) bek. megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (8) bek. irányadó.
Amennyiben az AT nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. A fenti alkalmassági követelmény alkalmazásában műemlék épület alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemléknek, nyilvántartott műemléki értéknek (a továbbiakban együtt: műemlék) minősülő épületet kell érteni.
A 321/2015. Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az (1) bek. foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6) bek. jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bek. foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az.
AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (5) bek. alapján jár el.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a bírálat körében a Kbt. 69. § (4) szerint kerül sor. Az EEKD dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dok. tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az AT-k, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
M1. AT mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább:
— a szerződést kötő másik fél nevét,
— a szerződést kötő másik fél nevében referenciát igazoló személy nevét, elérhetőségét,
— az építési beruházás (referencia) tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, az alkalmasság igazolásához szükséges valamennyi adatot (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját),
— a teljesítés helyét, műemlék esetében a műemléki törzsszámot,
— továbbá az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referencia munkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. foglaltak az irányadóak.
A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. a) pontja alapján azokat a referenciákat tudja elfogadni, amelyek a vizsgált időszak alatt befejezésre kerültek (a felhívás feladásától számított 5 évben) és a felhívás feladásától számított 8 éven belül kerültek megkezdésére.
A 321/2015. Kr. 22. § (5) bek. valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.
M2. AT mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azokat
a szakembereket - a megnevezés, végzettség vagy képzettség, szakmai tapasztalat ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,
— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,
— a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok,
— a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsággal szerepel az ingyenesen elérhető elektronikus nyilvántartásban, abban az esetben a szakmai önéletrajzban elegendő az érvényes jogosultság névjegyzéki nyilvántartási számát és az elektronikus elérési útvonalat megjelölni, továbbá az önéletrajzban ismertetni kell az alkalmassági követelményeknél (M2.1-4.) megjelölt egyéb szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat, úgy, hogy az adatokból a szakmai alkalmasság megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától vissza számított 96 hónapban megkezdett és 60 hónapban befejezett, a használatra alkalmas állapotú átadásáig végzett, műszaki átadás-átvétellel lezárt felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy megerősítés és/vagy bővítés és/vagy új építés, magasépítési kivitelezésére vonatkozó, az előírásoknak megfelelően teljesített referenciákkal melyek tartalmazták legalább az alábbi munkarészeket:
M.1.1. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) minden szakágat (tartószerkezeti, építőmesteri, szakipari, épületgépészeti, épületvillamossági) tartalmazott és a munkákkal érintett nettó épület-alapterület elérte a 3600 m2-t;
M.1.2. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) homlokzat rekonstrukciója, amely tartalmazta homlokzati tégla- és/vagy kőelemek, és vakolattagozatok és/vagy vakolatdíszek, és homlokzati nyílászárók rekonstrukcióját és/vagy pótlását, melynél a munkákkal érintett homlokzati síkok bruttó függőleges vetületi felületének mennyisége elérte a 2800 m2-t;
M.1.3. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) monolit vasbeton tartószerkezeti lemezszerkezetek készítését, melynek mennyisége elérte a 1600 m2-t;
M.1.4. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) minimum 265 m2 vízszintes vetületi alapterületű csapadékvíz elleni vízszigetelés és rétegrend kiépítés és/vagy felújítás készült;
M.1.5. legfeljebb két szerződésen belül műemlék épület(ek) legalább 1450 m2 szigetelt felületű és/vagy falkeresztmetszetű, injektált falszigeteléssel összedolgozott bevonatszigeteléssel megvalósított utólagos talajnedvesség és/vagy talajvíznyomás elleni épületszigetelés készült;
M.1.6. legfeljebb két szerződésen belül a szakrestaurálási munkák tartalmaztak legalább 40 figurális dombormű és/vagy szoborművészi alkotás épületdísz-restaurálást és/vagy restaurátori rekonstrukciót és fémrestaurátori munkarészeket;
M.1.7. legfeljebb két szerződésen belül levegős hőszivattyúval ellátott hő- és hidegenergia termelő rendszer és teljes fűtési-hűtési rendszer kiépítése történt, ahol a fűtési energiaigény elérte a 100 kW-ot;
M.1.8. legfeljebb két szerződésen belül tartalmazta legalább 2800 m2 nettó alapterületű épület minden alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedő kiviteli terveinek elkészítését.
Az előírt referenciák teljesíthetők több referenciával is. Az M.1.1.-M.1.8. alpontokban szereplő követelményeknek pontonként két-két referenciával (az átfedés megengedett) lehet megfelelni.
M2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik min. a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: M2.1. legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
M2.2. legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
M2.3. min. 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
M2.4. min. 1 fő 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. szerinti É (Építészeti tervezési terület) tervezői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;
Folytatás a VI.3. pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (naponta 0,2 %, maximum 10 %), meghiúsulási kötbér (10 %) (kötbérek alapja a tartalékkeret nélküli nettó ár), jólteljesítési biztosíték (a tartalékkeret nélküli nettó ár 3 %-a), jótállás (36 és 60 hónap a szerződéstervezet szerint).
Ajánlattevőnek az ajánlatában a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell.
Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Ajánlatkérő előleget biztosít.
Ellenszolgáltatás kifizetésének rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(2) (5) - (8) bek., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a, a 2017. évi CL. törvény, Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bek..
Előleg mértéke: a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár maximum 10 %-a.
Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az EU Lapjának korlátozása miatt, AK a VI.3) pontban szükséges további információkat a KD-ban adja meg.
III.1.3. folyt.:M2.5. min. 1 fő fémrestaurátor és/vagy ilyen szakirányú tárgyrestaurátor szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. szerinti a tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.
M2.6. min. 1 fő szilikát-restaurátor és/vagy ilyen szakirányú tárgyrestaurátor szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. szerint a tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel feltételeinek. Átfedés nem megengedett a szakemberek között. 1. Felhívás IV.2.6) pont „időtartam hónapban: 2” 60 nap.
2. AK a P/1,P/2,M/1,M/2 alkalmassági követelmények a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban.
3. Az alábbi nyil., dok. benyújtás szükséges, a KDban foglaltaknak megfelelően:
−Felolvasólap (Kbt. 66. § (5), (8) bek.).
−Aláírási címpéldány, aláírás minta, meghatalmazás.
−Változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről szóló igazolás.
— Céginformációs adatlap.
−Közös AT szóló megállapodás.
−Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is (a Kbt. 66. § (6) bek. foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az EEKD-ban).
−Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról (nemleges tartalommal is).
−Nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (4) bek. szerint.
−Árazott költségvetés és szakmai ajánlat az értékelési szempontok alátámasztására a KD-ban foglaltak szerint.
4. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
6. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és aminek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. meghatározott módokon. Az ajánlati biztosíték mértéke 20 millió Ft. AK számlaszáma:10620106-00043401. A rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot befűzés nélkül kell az ajánlathoz csatolni.
7. ATnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 30 000 000 Ft/év és 10 000 000 Ft/ káresemény mértékű tervezői, 1 000 000 000 Ft/év és legalább 200 000 000 Ft/káresemény értékű építési-szerelési tevékenységre vonatkozó (alváll. kiterjedő) felelősségbiztosítással, vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre legalább azonos mértékben kiterjeszteni, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.
8. A teljes felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép- európai helyi idő szerint.
9. A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a a 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend. az irányadók.
10. AK konzultáció nélküli helyszíni bejárást tart, időpontja 2018. 06. 25. 9:00. Helyszín: Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4–5. sz. felőli főbejárat.
11. FAKSZ: Szabó Balázs(OO351),1027 Budapest, Bem rakp. 43., kozbeszerzes@drkerekes.net
12. AK a Kbt. 41. § (2) bek. c), és (3) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
17. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az AK a Kbt. 39. § (1) bek. megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rend. szerint a rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
A részajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy az elvégzendő kivitelezési munkák részfeladatai szakmailag egymással összefüggnek, műszakilag nem szakaszolhatók, egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák