Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/98
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.25.
Iktatószám: 9214/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Teljesítés helye: Érintett ingatlan: HRSZ.: 38831
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosítószám: 19804651242
Postai cím: Salgótarjáni Út 12-14. 38852/6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György
Telefon: +36 302780886
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000585772021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Peterdi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: 18196669242
Postai cím: Szent László u. 3/c, 3. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peterdi Anikó
Telefon: +36 17873280
E-mail: peterdi.aniko@t-online.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000585772021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTK SPORTPARK ÁTTERVEZÉS
Hivatkozási szám: EKR000585772021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MTK Sportpark meglévő részletes kivitelezési tervdokumentációjának áttervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírása szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MTK SPORTPARK ÁTTERVEZÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71245000-7
71320000-7
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Érintett ingatlan: HRSZ.: 38831
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A fejlesztési terület (HRSZ.: 38831) a Magyar Állam tulajdonában lévő volt ipari terület.
Az Ajánlatkérő nyílt tervpályázatot írt ki a létesítmény megtervezésére 2017 februárjában, melyet a SAGRA Építész Kft. nyert meg. A SAGRA Építész Kft. által elkészített engedélyezési dokumentáció alapján az építési engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala, V. kerületi Hivatala, 2018. április 3.-án adta ki. Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya 2021. február 4-én adta ki végzését, melyben az Ajánlatkérő építtetőként való belépését fogadta el, az Ajánlatkérő lett az építési engedélyben megnevezett, jogutódként.
A SAGRA Építész Kft. az MTK Sportpark részletes kiviteli tervdokumentációját elkészítette. A SAGRA Építész Kft. tervezési szerződésnek teljesítése lezárult, az elszámolásra sor került, az Ajánlatkérő a szerzői (felhasználási) jogokat teljeskörűen és korlátozásmentesen megszerezte.
Az építési engedély és az alapját képező tervek, dokumentumok az áttervezési szerződés megkötésekor a nyertes ajánlattevő részére átadásra kerülnek, azokat a Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott tervezési (vállalkozási) szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználnia a tervezéshez a nyertes ajánlattevőnek.

A meglévő tervdokumentációk áttervezését a nyertes Ajánlattevőnek úgy kell megvalósítania, hogy az ne igényelje az építési engedély módosítását
A Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott Áttervezési Program (ami a tervezési (vállalkozási) szerződés részét képező Közbeszerzési Műszaki Leírásként szolgál) ennek figyelembevételével került összeállításra.
Az építési engedély módosítását nem igénylő változtatásokat legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig az építési naplóhoz kell csatolni a megvalósult állapotról készült az eltérést ábrázoló tervrajzot, valamint annak ismertető munkarészét.
A meglévő építési engedély adta keretek között a nyertes Ajánlatevő feladata az épületek esztétikai és építészeti megjelenésének felülvizsgálata és az azokkal kapcsolatos esetleges változtatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozása.
A tervezett MTK Sportpark legfőbb egységei az alábbiak:
• „A” (M) épület - MTK irodák, közösségi helyiségek, kegyhely, Brüll Akadémia helyiségei, Sportegészségügyi Központ, nettó alapterület 3.866 m2, amelyből az irodák nettó alapterülete 892 m2.
• „B” (T) épület - fedett sportterületek (multifunkcionális sportcsarnok) a kiegészítő területekkel nagycsarnok, illetve rendezvényterem épülete, nettó alapterület 17.018 m2, a sportcsarnokban kialakításra kerül 4990 ülőhelyes lelátó, a csarnok sportfelületként berendezhető teljes alapterülete 5204 m2, amelyen mobil sportpadlóval 5 db szabvány méretű kosárlabda pálya, vagy 4 db szabvány méretű futsal pálya, vagy 4 db szabvány méretű kézilabda pálya kialakítható
• „C” (K) épület - fedett sportterületek (multifunkcionális sportcsarnok) a kiegészítő területekkel kiscsarnok épülete; nettó alapterület 11.377 m2, a csarnok sportfelületként berendezhető teljes alapterülete 3896 m2, amelyen sportpadlóval 4 db szabvány méretű kosárlabda pálya, vagy 3 db szabvány méretű futsal pálya, vagy 3 db szabvány méretű kézilabda pálya kialakítható
• Szabadtéri pályák és funkciók – 2 db teljes méretű labdarúgó pálya, valamint egyéb szabadtéri sportfelületek
• Belső úthálózat és parkolók (fedett és nyitott parkolók) – 721 db nyitott parkoló és 6 db buszparkoló, a fedett parkoló alapterülete 2880,06 m2
• Parkosított zöldfelületek és gazdasági kiszolgáló épület
A tervezési (vállalkozási) szerződés teljesítése keretében a megvalósításához szükséges, a nyertes Ajánlattevő által elkészítendő építészeti-műszaki tervdokumentációk:
- Áttervezési Koncepció terv (egyszerűsített 1:200 szintű kidolgozottsággal, látványtervek),
- Kiviteli tervdokumentáció (elkészítése a Magyar Építész Kamara 2017. május 26-án hatályba lépett A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei szabályzata alapján kell, hogy történjen),
- Hiányzó (lejárt) szakhatósági, és közműszolgáltatói hozzájárulások megszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése (Közmű tervdokumentáció),
- Szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások megkérése és beszerzése,
A tervezési feladat elvégzése keretében szükséges továbbá az elkészített Kiviteli tervdokumentációhoz kapcsolódó árazatlan és árazott költségvetések elkészítése, továbbá be kell szerezni valamennyi, az MTK Sportpark teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, közmű szolgáltatói, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat, amik a tervezési (vállalkozási) szerződés hatályba lépésekor nem állnak rendelkezésre.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá
- közreműködés a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában,
- Tervezői művezetés (és rendelkezésre állás).
A beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés, és a tervezői művezetés ugyanakkor a tervezési (vállalkozási) szerződés hatályba lépésével még nem lép hatályba, a szerződés ezen feladatokra vonatkozó része akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérő lefolytatja az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, és megvalósítja az építési munkákat.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3.2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember vezető tervezői (É/1 bejegyzéssel) szakmai címmel rendelkezik-e (igen/nem) 15
2 3. A III.1.3.2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember törvény vagy kormányrendelet által alapított, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 3. § szerinti művészeti (építészeti) szakmai elismeréssel rendelkezik-e (pl Ybl-díj, Pro Architectura díj…) (0-2 db)  10
3 4. Ajánlattevő rendelkezik-e a III.1.3.2 alkalmassági feltételre megjelölt szakemberen felül további a tervezési feladat ellátásába bevonásra kerülő vezető tervező (É/1 bejegyzéssel) szakmai címmel rendelkező tervezővel (igen/nem) 10
4 5. Ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő (É/1 kategóriájú) vezető tervezővel, aki részt vett olyan Multifunkciós sportlétesítmény tervezésében, amely Multifunkciós sportlétesítményben a mobil sportpadló telepítésével/átrendezésével egyidejűleg legalább 5 db kosárlabda pálya méretű sportpálya kialakítható (igen/nem) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 130
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel
2) A II.1.5. pont és II.2.6. pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.
3) II.2.5) Értékelési szempontok vonatkozásában:
Multifunkciós sportlétesítmény alatt Ajánlatkérő egyrészt érti a multifunkciós sportcsarnokot önmagában, továbbá olyan épületegyüttest (épület komplexumot) amely alkalmas hazai és nemzetközi szintű sportesemények, nagyszabású koncertek, show műsorok, kiállítások és egyéb jelentős látogatószámot igénylő események megrendezésére.
Vezető tervező alatt Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) pontjában meghatározottakat érti.
4) III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: a hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett teljesítésre jutó nettó szerződéses ellenérték (amennyiben ez megállapítható), a hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 10%-a (tíz százalék). Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett teljesítésre jutó nettó szerződéses ellenérték nem állapítható, úgy a hibás teljesítési kötbér fix összeg, 10.000.000,- (tízmillió) forint. A hibás teljesítési kötbér egyszeri tétel, hibás teljesítésenként egyszer érvényesíthető. A hibás teljesítési kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg a nettó Tervezési Díj 15%-át (tizenöt százalék).
Meghiúsulási kötbér mértéke: A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj (ide nem értve a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel, és a tervezői művezetés díját). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a.
A meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén késedelmi (és hibás teljesítési) kötbér nem érvényesíthető.
Az Ajánlatkérő a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel, és a tervezői művezetési szolgáltatás meghiúsulása esetére is kiköt meghiúsulási kötbért, amennyiben az adott szolgáltatások (vagy azok bármelyike) lehívására sor kerül az Ajánlatkérő részéről, és az adott szolgáltatások (vagy azok bármelyike) a nyertes Ajánlattevő érdekkörében bekövetkezett okból meghiúsul. A meghiúsulási kötbér előre meghatározott összeg, a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel kapcsán 10.000.000,- forint (tízmillió forint), míg a tervezői művezetés kapcsán 15.000.000,- forint (tizenötmillió forint).
Teljesítési Biztosíték: a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a (ide nem értve a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel, és a tervezői művezetés díját). Ezen kötelezettség teljesítésének időpontja a szerződés hatálybalépésének időpontja. A teljesítési biztosítéknak a teljesítés befejezésének napjáig hatályban kell maradnia.
Jólteljesítési Biztosíték: a nettó, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 5 %-a (ide nem értve a beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzésben történő részvétel, és a tervezői művezetés díját). A Jólteljesítési biztosítékot a tervezési (vállalkozási) szerződés szerinti, a részletes kivitelezési tervdokumentáció végleges elfogadása időpontjában (ami alatt a vonatkozó Teljesítési Szakasz teljesítésigazolását érti az Ajánlatkérő) kell az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani.
Jótállás: 60 hónap
A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
• A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1–16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
• A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
• Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
• Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés, 63. §) hatálya alá eső alvállalkozót.
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.2.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. Korm. rendelet 1.§ és a 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladásának napját (lásd VI.5. pont) közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a III.1.2.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek; az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján a Ptk. 6:419. § -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.2.1) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.2.1 Ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen legalább az 400.000.000,- Ft azaz négyszázmillió forintot.
Amennyiben az ajánlattevő működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.3.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd jelen felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás) – referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ában meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,
- a szolgáltatás mennyisége
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
III.1.3.2. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségük/végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetését az alábbi dokumentumok egyszerű másolatának benyújtásával:
• Ajánlattevő nyilatkozata, melyben megjelölésre kerül a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek neve, szakemberekkel jogviszonyban álló szervezet neve,
• a szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, melynek tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, így különösen adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését (olyan részletezettséggel, amelyből a szerzett gyakorlat megléte megállapítható legyen), a tevékenység idejét, valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll (annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (Ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
• az adott szakember végzettséget igazoló dokumentum másolatát
• az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, közreműködik a szerződés teljesítésében az adott pozícióban és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlat benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
Ajánlattevő nyertessége esetén a III.1.3.2. pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell az illetékes nyilvántartó hatóság nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131.§ (4) bekezdés alapján, amelynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40.§ és 41.§-aiban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1- III.1.3.2) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő
III.1.3.1.1. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített legalább 1 darab legalább 19.500 m2 nettó alapterületű Multifunkciós sportlétesítmény tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával.
III.1.3.1.2. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített legalább 1 darab minimum 3400 ülőhelyes lelátóval rendelkező Multifunkciós sportcsarnok tervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával,
III.1.3.1.3. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített 1 darab legalább nettó 650 m2 irodaterület generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával
III.1.3.1.4. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített legalább 1 darab legalább nettó 1780 m2 alapterületű fedett parkoló tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával
Ajánlatkérő „tervezési feladat ellátására” alatt olyan tervdokumentációt ért, amely legalább kivitelezési tervdokumentációt magában foglal.
Multifunkciós sportcsarnok alatt az Ajánlatkérő olyan épületet ért, amely alkalmas hazai és nemzetközi szintű sportesemények, nagyszabású koncertek, show műsorok és egyéb jelentős látogatószámot igénylő események megrendezésére.
Multifunkciós sportlétesítmény alatt Ajánlatkérő egyrészt érti a multifunkciós sportcsarnokot önmagában, továbbá olyan épületegyüttest (épület komplexumot) amely alkalmas hazai és nemzetközi szintű sportesemények, nagyszabású koncertek, show műsorok, kiállítások és egyéb jelentős látogatószámot igénylő események megrendezésére. A fentiek alapján a III.1.3.1.1 szerinti referencia követelmény teljesíthető akár egy darab legalább 19.500 m2 nettó alapterületű multifunkciós sportcsarnok tervezési feladatának ellátásával, akár olyan épületegyüttes tervezési feladatának ellátásával, amely több multifunkciós sportcsarnokot foglal magába és ezek együttes nettó alapterülete eléri a legalább 19.500 m2-t.
III.1.3.2. Ha ajánlattevő nem rendelkezik
- legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. szerinti „Teljes körű építész tervező” – É és „Belsőépítész tervező” - BÉ kategóriájú tervezői jogosultságokkal, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultságokkal, vagy a jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel
Ajánlatkérő e körben előírja a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján, hogy az É és BÉ jogosultsággal rendelkező szakember feladatait a teljesítés során maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezze el, így ezen alkalmassági feltételek igazolására nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő – áfa nélkül számított – tervezési díj maximum 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg igénybe vétele nem kötelező, és nem kötelező a teljes előleg összegét igénybe venni. Az ajánlatkérő a fenti összegű előleget előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettség nélkül biztosítja a nyertes ajánlattevő részére.
Nyertes ajánlattevő tervezési szakaszonként jogosult számlázásra az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő, az egyes Teljesítési Szakaszokban elvégzett tervezési feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által az adott Teljesítési Szakasz vonatkozásában, a Teljesítési Szakaszba tartozó összes szolgáltatás Szerződésben foglalt rendelkezések szerinti végleges átadás-átvételét követően, írásban elfogadott tervezői teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújthatja be Ajánlatkérő részére (amennyiben az adott Teljesítési Szakaszhoz tartozik Tervezési Díjrészlet). A számlát a teljesítésigazolás Nyertes ajánlattevőnek történő átadásától számított 5 (öt) munkanapon belül köteles Nyertes ajánlattevő kiállítani. A teljesítésigazolás másolata a számla kötelező mellékletét képezi, ennek csatolása hiányában a számla nem tekinthető szerződésszerűen kiállítottnak.
Az előzőek alól kivételt képez a tervezői művezetés (amennyiben annak Ajánlatkérő általi igénybe vételére sor kerül), mert a tervezői művezetést a beruházás kivitelezésének időtartama alatt, a tényleges igénybevétel függvényében, havonta utólag teljesítésigazolja az Ajánlatkérő, és számlázza a nyertes Ajánlattevő.
Az előleg összege a részszámlákban arányosan számolandó el (azzal, hogy az előleg teljes összegét legkésőbb a részletes kiviteli tervdokumentáció végleges elfogadásáról kiállított számlában el kell számolni).
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdése.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke: A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbéralap 0,5%-a. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg – Teljesítési Szakaszonként külön-külön – nem haladhatja meg az adott (a késedelemmel érintett) Teljesítési Szakaszra vonatkozó kötbéralap 15%-át.
A beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban való részvétel, és a tervezői művezetés szolgáltatások (amennyiben azok Ajánlatkérő általi lehívására sor kerül) teljesítésének késedelmére is ugyanezen kötbérek irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy a késedelmi kötbér napi mértéke (szolgáltatásonként) nem lehet kevesebb, mint napi 100.000,- forint (százezer forint).
Folytatás II.2.14) További információ pontban!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) Az ajánlati felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kiegészítő tájékoztatás iránti igényeket EKR felületén kell lejuttatniuk ajánlatkérőhöz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe! Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
4) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
6) Az Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
13) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont
Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Szakember 2., 4., 5. és 6. részszempontok: pontozás
Szakember 3. részszempontok: arányosítás Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.
14) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás során a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbiakra tekintettel:
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A beszerzés egységes tervezési feladat, egy tervezési területen létesítendő, multifunkcionális használata és közmű ellátottsága miatt szorosan összefüggő létesítmény együttes tervezési munkáinak megvalósítására irányul, a feladat felosztása műszaki szempontból nem értelmezhető. A feladat megvalósítására gazdasági, műszaki és minőségi szempontokra tekintettel egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni.
16) Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 130 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A koncepció tervdokumentáció szállításának határideje a tervezési szerződés megkötésétől számított 30 naptári nap.
A hiányzó (lejárt) szakhatósági, és közműszolgáltatói hozzájárulások megszerzéséhez szükséges tervdokumentációk (Közmű tervdokumentáció) szállításának a koncepció tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 15 nap.
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje a Közmű tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 75 nap.
A szakhatósági hozzájárulásokban előírtak terveken történő átvezetésének határideje a kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 10 nap
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban, valamint a kivitelezés során a tervezői művezetést ellátni és rendelkezésre állni. A szerződés ezen feladatra vonatkozó része akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérő lefolytatja az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, és megvalósítja az építési munkákat.
17) Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát.
Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
18) Az ajánlathoz ajánlatkérő az alábbi iratok becsatolását is kéri:
18.1. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
18.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
18.3 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
18.4. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania A szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentum részét képező kereskedelmi ajánlatból áll.
18.5. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
18.6 Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati dokumentáció III. fejezetét képező szerződés tervezet elfogadásáról.
Folytatás Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
1) VI.3) További információk pont folytatása:
18.7 Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább:
75.000.000 Ft/káresemény, 400.000.000 Ft/kárév,
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt a nyertes Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
19) Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
20) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Peterdi Anikó (00143)
21) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
22) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
23) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák