Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/104
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.01.
Iktatószám: 9245/2018
CPV Kód: 34512000-9
Ajánlatkérő: BJMOKK Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Balaton: 1. Siófok: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 41. 2. Zamárdi: 8621 Zamárdi, hrsz: 3441/13 3. Balatonszemes: 8636 Balatonszemes, Berzsenyi utcai strand, hrsz: 226/8 4. Fonyód: 8640 Fonyód, Városi strand, vízitelep hrsz: 6706/10 5. Keszthely: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 3. (Városi strand hátsó bejárat) 6. Révfülöp: 8252 Révfülöp, Halász utca 51-53. hrsz: 1171 7. Tihany: 8237 Tihany, Lepke sor, hrsz: 903/2;Duna: 1. Komárom: 2900 Komárom, hrsz: 011/2 2. Lábatlan: 2541 Lábatlan, hrsz: 120/3 3. Esztergom: 2500 Esztergom, Prímás-sziget hrsz: 16431 4. Dömös: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, Kökörcsin Erdei Iskola 5. Rácalmás: 2459 Rácalmás, Raáb Ervin sétány hrsz: 227/8 6. Dunaújváros: 2400 Dunaújváros, Alsó sétány hrsz: 391/1 7. Bölcske: 7025 Bölcske, hrsz: 0166/1 8. Kalocsa: 6300 Kalocsa, hrsz: 10093 Balaton: 1. Siófok: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 41. 2. Zamárdi: 8621 Zamárdi, hrsz: 3441/13 3. Balatonszemes: 8636 Balatonszemes, Berzsenyi utcai strand, hrsz: 226/8 4. Fonyód: 8640 Fonyód, Városi strand, vízitelep hrsz: 6706/10 5. Keszthely: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 3. (Városi strand hátsó bejárat) 6. Révfülöp: 8252 Révfülöp, Halász utca 51-53. hrsz: 1171 7. Tihany: 8237 Tihany, Lepke sor, hrsz: 903/2;Balaton: 1. Siófok: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 41. 2. Zamárdi: 8621 Zamárdi, hrsz: 3441/13 3. Balatonszemes: 8636 Balatonszemes, Berzsenyi utcai strand, hrsz: 226/8 4. Fonyód: 8640 Fonyód, Városi strand, vízitelep hrsz: 6706/10 5. Keszthely: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 3. (Városi strand hátsó bejárat) 6. Révfülöp: 8252 Révfülöp, Halász utca 51-53. hrsz: 1171 7. Tihany: 8237 Tihany, Lepke sor, hrsz: 903/2;Duna: 1. Komárom: 2900 Komárom, hrsz: 011/2 2. Lábatlan: 2541 Lábatlan, hrsz: 120/3 3. Esztergom: 2500 Esztergom, Prímás-sziget hrsz: 16431 4. Dömös: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, Kökörcsin Erdei Iskola 5. Rácalmás: 2459 Rácalmás, Raáb Ervin sétány hrsz: 227/8 6. Dunaújváros: 2400 Dunaújváros, Alsó sétány hrsz: 391/1 7. Bölcske: 7025 Bölcske, hrsz: 0166/1 8. Kalocsa: 6300 Kalocsa, hrsz: 10093 Balaton: 1. Siófok: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 41. 2. Zamárdi: 8621 Zamárdi, hrsz: 3441/13 3. Balatonszemes: 8636 Balatonszemes, Berzsenyi utcai strand, hrsz: 226/8 4. Fonyód: 8640 Fonyód, Városi strand, vízitelep hrsz: 6706/10 5. Keszthely: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 3. (Városi strand hátsó bejárat) 6. Révfülöp: 8252 Révfülöp, Halász utca 51-53. hrsz: 1171 7. Tihany: 8237 Tihany, Lepke sor, hrsz: 903/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KAJAK.HU KFT.;SURF CORE KFT.;KAJAK.HU KFT.;KAJAK.HU KFT.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BJMOKK Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24426
Postai cím: Latorca utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vaskuti Máté
Telefon: +36 306090101
E-mail: mate.vaskuti@bjmokk.hu
Fax: +36 306090101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bjmokk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bjmokk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „AKTÍV TURISZTIKAI HÁLÓZATOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE GINOP - 7.1.2-HAJÓK ÉS KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A BALATONON ÉS A FELSŐ- ÉS ALSÓ-DUNÁN”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„AKTÍV TURISZTIKAI HÁLÓZATOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE GINOP - 7.1.2-HAJÓK ÉS KAPCSOLÓDÓ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A BALATONON ÉS A FELSŐ- ÉS ALSÓ-DUNÁN”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 97785847 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sárkányhajók és lapátok csomag
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés helye: Balaton:
1. Siófok: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 41.
2. Zamárdi: 8621 Zamárdi, hrsz: 3441/13
3. Balatonszemes: 8636 Balatonszemes, Berzsenyi utcai strand, hrsz: 226/8
4. Fonyód: 8640 Fonyód, Városi strand, vízitelep hrsz: 6706/10
5. Keszthely: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 3. (Városi strand hátsó bejárat)
6. Révfülöp: 8252 Révfülöp, Halász utca 51-53. hrsz: 1171
7. Tihany: 8237 Tihany, Lepke sor, hrsz: 903/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére kizárólag új hajók és kapcsolódó eszközök beszerzése.
1. RÉSZ: SÁRKÁNYHAJÓ ÉS LAPÁTOK
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
sárkányhajó 10 4 0 4
sárkányhajó 20 4 0 4
lapát sárkány 120 0 120
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – legalacsonyabb ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00008 és GINOP-7.1.2-15-2016-00012
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: POLIETILÉN TÚRAHAJÓ CSOMAG ÉS LAPÁTOK, SUP DESZKA ÉS LAPÁTOK, SPRICCDEKK
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21, HU22 A teljesítés helye: Duna:
1. Komárom: 2900 Komárom, hrsz: 011/2
2. Lábatlan: 2541 Lábatlan, hrsz: 120/3
3. Esztergom: 2500 Esztergom, Prímás-sziget hrsz: 16431
4. Dömös: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, Kökörcsin Erdei Iskola
5. Rácalmás: 2459 Rácalmás, Raáb Ervin sétány hrsz: 227/8
6. Dunaújváros: 2400 Dunaújváros, Alsó sétány hrsz: 391/1
7. Bölcske: 7025 Bölcske, hrsz: 0166/1
8. Kalocsa: 6300 Kalocsa, hrsz: 10093
Balaton:
1. Siófok: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 41.
2. Zamárdi: 8621 Zamárdi, hrsz: 3441/13
3. Balatonszemes: 8636 Balatonszemes, Berzsenyi utcai strand, hrsz: 226/8
4. Fonyód: 8640 Fonyód, Városi strand, vízitelep hrsz: 6706/10
5. Keszthely: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 3. (Városi strand hátsó bejárat)
6. Révfülöp: 8252 Révfülöp, Halász utca 51-53. hrsz: 1171
7. Tihany: 8237 Tihany, Lepke sor, hrsz: 903/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
a/ 1 személyes túra kajakok
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
kajak 1-es 17 11 28
b/ 2 személyes túra kajakok
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
kajak polietilén 2-es 28 6 34
c/ 2+2 személyes kenuk
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
kenu polietilén 2+2-es 23 0 23
d/ 4 személyes túra kenuk
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
kenu polietilén 4-es 0 42 42
e/ Sit on top kajak
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
Sit on top kajak 1 16 0 16
Sit on top kajak 2 19 0 19
f/ lapátok
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
lapát kajak felnőtt 89 16 105
gyerek 38 7 45
lapát kenu felnőtt 64 135 199
gyerek 28 57 85
g/ Spriccdeck
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
Spriccdeck - 73 0 73
h/ SUP deszka és lapát
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
SUP deszka kezdő 56 0 56
SUP deszka haladó 21 0 21
SUP lapát kezdő 56 0 56
SUP lapát haladó 21 0 21
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – legalacsonyabb ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00008 és GINOP-7.1.2-15-2016-00012
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: PEDÁLOS SUP, SURFSKI HAJÓ ÉS LAPÁT
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés helye: Balaton:
1. Siófok: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 41.
2. Zamárdi: 8621 Zamárdi, hrsz: 3441/13
3. Balatonszemes: 8636 Balatonszemes, Berzsenyi utcai strand, hrsz: 226/8
4. Fonyód: 8640 Fonyód, Városi strand, vízitelep hrsz: 6706/10
5. Keszthely: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 3. (Városi strand hátsó bejárat)
6. Révfülöp: 8252 Révfülöp, Halász utca 51-53. hrsz: 1171
7. Tihany: 8237 Tihany, Lepke sor, hrsz: 903/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
a) Pedálos SUP
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
SUP Pedálos 10 0 10
b) Surfski hajó és lapát
MEGNEVEZÉS TÍPUS/MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
surfski hajó - 16 0 16
surfski lapát - 16 0 16
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – legalcsonyabb ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00008 és GINOP-7.1.2-15-2016-00012
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: MENTŐMELLÉNYEK, KÖTELEZŐ FELSZERELÉSI CSOMAG, EGYÉB TARTOZÉKOK
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21, HU22 A teljesítés helye: Duna:
1. Komárom: 2900 Komárom, hrsz: 011/2
2. Lábatlan: 2541 Lábatlan, hrsz: 120/3
3. Esztergom: 2500 Esztergom, Prímás-sziget hrsz: 16431
4. Dömös: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy, Kökörcsin Erdei Iskola
5. Rácalmás: 2459 Rácalmás, Raáb Ervin sétány hrsz: 227/8
6. Dunaújváros: 2400 Dunaújváros, Alsó sétány hrsz: 391/1
7. Bölcske: 7025 Bölcske, hrsz: 0166/1
8. Kalocsa: 6300 Kalocsa, hrsz: 10093
Balaton:
1. Siófok: 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 41.
2. Zamárdi: 8621 Zamárdi, hrsz: 3441/13
3. Balatonszemes: 8636 Balatonszemes, Berzsenyi utcai strand, hrsz: 226/8
4. Fonyód: 8640 Fonyód, Városi strand, vízitelep hrsz: 6706/10
5. Keszthely: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 3. (Városi strand hátsó bejárat)
6. Révfülöp: 8252 Révfülöp, Halász utca 51-53. hrsz: 1171
7. Tihany: 8237 Tihany, Lepke sor, hrsz: 903/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
a) Mentőmellények
MEGNEVEZÉS MÉRET BALATON DUNA ÖSSZESEN
mentőmellény S 92 44 673
mentőmellény M 137 63 673
mentőmellény L 183 87 673
mentőmellény XL 46 21 673
b) Kötelező felszerelési csomag
MEGNEVEZÉS BALATON DUNA ÖSSZESEN
Kötelező felszerelési csomag (vízhatlan táska, elemlámpa, szivacs, hajókötél) 127 59 186
c) Egyéb tartozékok
MEGNEVEZÉS BALATON DUNA ÖSSZESEN
sárkányhajó kocsi 4 0 4
kenu kocsi 7 9 16
kajak-kenu tartó
bak 42 22 64
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – legalacsonyabb ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00008 és GINOP-7.1.2-15-2016-00012
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: SÁRKÁNYHAJÓ ÉS LAPÁTOK
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: viktor.pocza@kajak.hu
Telefon: + 36 703752475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: + 36 703752475
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16175937
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15944987
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41

Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54
Város: Velence
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Polietilén túrahajó és lapátok, SUP deszka és lapátok, spriccdekkek csomag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54
Város: Velence,
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
E-mail: info@surfcore.hu
Telefon: +36 704339992
Internetcím(ek): (URL) www.surfcore.hu
Fax: +36 704339992
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 61975295
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61589230
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54.
Város: Velence
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07

Hivatalos név: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Pedálos SUP, Surfski hajó és lapát csomag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: viktor.pocza@kajak.hu
Telefon: +36 703752475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 703752475
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14335773
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14155433
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41

Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54.
Város: Velence
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Mentőmellények, kötelező felszerelési csomag, egyéb tartozékok csomag
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36.
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
E-mail: viktor.pocza@kajak.hu
Telefon: +36 703752475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 703752475
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6649143
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6096197
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KAJAK.HU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Római part 35-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12996052-2-41

Hivatalos név: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zoltán u. 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10830578-2-41

Hivatalos név: SURF CORE KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárgaföldes út 54.
Város: Velence
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2481
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14751345-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges