Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/113
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.07.05.
Iktatószám: 9299/2017
CPV Kód: 45233220-7
Ajánlatkérő: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: I. ütem 8315 Gyenesdiás, Balaton utca (820 hrsz.), Béke utca, Vörösmarty utca, Meleghegyi utca, Csokonai köz, Balaton utca - Libás utca csomópont, Víz János utca, Liliom utca, Kökény utca, Csillag utca, Galagonya utca, Kossuth utca II. ütem 8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca, Darnay utca, Pince köz, Kűmell utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Horváth-Ép Közmű-, út és mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17820
Postai cím: Kossuth Lajos utca 97
Város: Gyenesdiás
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8315
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 83312737
E-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
Fax: +36 83312737
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Gyenesdiás, belterületi utak, járdák építése, felújítása, karbantartása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Gyenesdiás, belterületi utak, járdák építése, felújítása, karbantartása” tárgyú kivitelezési munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: I. ütem
8315 Gyenesdiás, Balaton utca (820 hrsz.), Béke utca, Vörösmarty utca, Meleghegyi utca, Csokonai köz, Balaton utca - Libás utca csomópont, Víz János utca, Liliom utca, Kökény utca, Csillag utca, Galagonya utca, Kossuth utca
II. ütem
8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca, Darnay utca, Pince köz, Kűmell utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Gyenesdiás, belterületi utak, járdák építése, felújítása és karbantartása” tárgyú kivitelezési munka az ajánlati dokumentációban részletezettek és az alábbiak szerint:
Főbb mennyiségek:
- AC11 kopó jelű aszfaltréteg építése 5 cm vtg.-ban 3575 m2
- Padka építése mart aszfalttal tömörítéssel 650 m2
- Meglévő aknafedlapok szintre emelése 10 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/04/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5003 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Gyenesdiás, belterületi utak, járdák építése, felújítása, karbantartása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/04/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű-, út és mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78199815
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A teljesítés helye: I. ütem
8315 Gyenesdiás, Balaton utca (820 hrsz.), Béke utca, Vörösmarty utca, Meleghegyi utca, Csokonai köz, Balaton utca - Libás utca csomópont, Víz János utca, Liliom utca, Kökény utca, Csillag utca, Galagonya utca, Kossuth utca
II. ütem
8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca, Darnay utca, Pince köz, Kűmell utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Gyenesdiás, belterületi utak, járdák építése, felújítása és karbantartása” tárgyú kivitelezési munka az ajánlati dokumentációban részletezettek és az alábbiak szerint:
Főbb mennyiségek:
- AC11 kopó jelű aszfaltréteg építése 5 cm vtg.-ban 3575 m2
- Padka építése mart aszfalttal tömörítéssel 650 m2
- Meglévő aknafedlapok szintre emelése 10 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/04/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78199815
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű-, út és mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sömögyei út 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
A vállalkozási szerződés 4. pontja szerinti teljesítési határidő:
II. ütem teljesítési határideje: 2017. június 15.
Módosított szerződéses feltétel:
A vállalkozási szerződés 4. pontja esetében a Teljesítési határidő, II. ütem teljesítési határideje módosul a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján:
Teljesítési határidő:
II. ütem teljesítési határideje: 2017. november 30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés szerinti II. ütemezéshez tartozó Darnay u. és Pince köz burkolatfelújítása nem végezhető, mert a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az általa betervezett ivóvízvezeték cseréket nem végezte el, a feleken kívül álló okok miatt. A tervezett vízvezeték cseréket a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. saját gördülő fejlesztésében végzi, mely jelen vállalkozási szerződésnek nem része, de műszakilag meg kell, hogy előzze a burkolatfelújítási munkákat. Ez a csúszás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részéről a szerződő felek által előre nem volt kalkulálható, előzetes tájékoztatásuk alapján legkésőbb 2016. tavaszáig be kellett volna, hogy fejezzék az ivóvízvezeték cseréket.
Fenti körülmények miatt Vállalkozó rajta kívül álló okból nem tud határidőben eleget tenni a szerződéses kötelezettségének, ezért a teljesítési határidő módosítása szükséges.
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg. Az ellenérték növekedése az eredeti szerződés értékének 50%-át nem haladja meg.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 78199815 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78199815 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben