Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/113
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.06.12.
Iktatószám: 9310/2020
CPV Kód: 45212120-3
Ajánlatkérő: Fővárosi Állat- és Növénykert
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.;Vilati Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert
Nemzeti azonosítószám: AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Roland, operatív igazgató
Telefon: 0036-1-273-4936
E-mail: szabo.roland@zoobudapest.com
Fax: 0036-1-273-4986
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL): www.zoobudapest.com

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” - 3.sz. szerzm
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212120-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében” - 3.sz. szerzm
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212120-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753.
hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Fővárosi Ál lat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez
kapcsolódóberuházások megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015.
(X.7.) Korm. rendelet
szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek.
Az Ajánlatkérő 24.4.2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú ha tározatban foglaltak
szerint, a Pannon Park
létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal
rendelkezik.
Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik
(ügyiratszám: BP-05 /07/00048-
2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma: BP-05/07/00048-6/2016).
Közbeszerzés mennyisége:
Munkagödör kiemelés kb. 1 14 600 m³.
Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben.
Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyi ségben, helyszíni szerelése kb. 10-15
tonnásegységekben beemelve
és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabb pontjai az ősvadon
fölött 36 méter, az akvárium
fölött 24,5 méter.
Tetőlefedés 3 réte gű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m² felületen.
Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db.
Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db.
Állattartására alkalmas édesvizes medencék kivite lezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m³.
Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m³.
Gépészeti szerelés kb. 33 000 m²-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőtelje
sítménnyel és körülbelül 400 000
m³/h befújandó légmennyiséggel.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben, körülbelül 4 000 m² vízzáró
vasbetonszerkezettel.
Erősáramú szerelés kb. 33 000 m²-en.
Gyengeáramú szerelés és/vagy előkész ítő szerelés kb. 33 000 m²-en.
Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.):
Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m².
Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 0 13 m².
Földszint (± 0 m): 14 911 m².
1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m² .
2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m².
3. emelet (lombkorona): 501 m² .
Biodóm összesen 32 709 m².
Jegyárusító épület 312 m².
Mindösszesen: 33 021 m².
A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 160 - 329768

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/08/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 127 92727
Internetcím(ek): (URL) http://www.market.hu/hu/
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vilati Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu
Telefon: +36 188 04700
Internetcím(ek): (URL) http://www.vilati.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 32698551169 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I). A 3. sz. szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2020.05.18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212120-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak: 45112000-5
45111000-8
45350000-5
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753.
hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Előzmények:
A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez
kapcsolódóberuházásokmegvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító289/2015.
(X.7.) Korm. rendelet szerint
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek.
Az Ajánlatkérő 24.4 2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. sz ámú határozatban foglaltak
szerint, aPannon Park
létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló
határozattalrendelkezik.
Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik
(ügyiratszám:BP-05 /07/00048-
2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma:BP-05/07/00048-6/2016).
Közbeszerzés mennyisége:
Munkagödör kiemelés kb. 1 14 600 m3.
Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m3 mennyiségben.
Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyi ségben, helyszíni szerelése kb. 10-15
tonnásegységekben beemelve
és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabbpontjai az ősvadon
fölött 36 méter, az akvárium
fölött 24,5 méter.
Tetőlefedés 3 réte gű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m2 felületen.
Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db.
Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db.
Állattartására alkalmas édesvizes medencék kivite lezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m3.
Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m3.
Gépészeti szerelés kb. 33 000 m2-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőtelje
sítménnyel éskörülbelül 400 000
m3/h befújandó légmennyiséggel.
Vasbeton szerkezetek építése kb. 3 0 380 m3 mennyiségben, körülbelül 4 000 m2 vízzáró
vasbetonszerkezettel.
Erősáramú szerelés kb. 33 000 m2-en.
Gyengeáramú szerelés és/vagy előkész ítő szerelés kb. 33 000 m2-en.
Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.):
Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m2.
Akvárium - 1 szint (- 2 m): 2 0 13 m2.
Földszint (± 0 m): 14 911 m2.
1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m2 .
2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m2.
3. emelet (lombkorona): 501 m2 .
Biodóm összesen 32 709 m2.
Jegyárusító épület 312 m2.
Mindösszesen: 33 021 m2.
1. sz. szerz. módosítást követően:
+ Pótmunka (többlet vízgépészeti rendszer, vízgépház, többlet víztározó kialakítása, 100 fős szociális
blokk kiépítése)
2. sz. szerződés módosítás:
A módosult műszaki tartalomnak megfelelően (egyes tervezési, és egyes kivitelezési feladatok
elmaradása, módosulása, illetve további tételek hozzáadása)
A VII.2.1. pontban ismertetett módosítások folyt:mód. 6.4. pont: "A Felek az előleg összegét a Vállalkozási Díj egyes részleteibe arányosan beszámítják a jelen pont rendelkezései szerint. Az előleg visszafizetést a Vállalkozó úgy teljesíti, hogy az első 32 darab részszámla alapján a Vállalkozónak fizetendő valamennyi összeget 7,5 (hét egész öt tized) %-kal csökkenteni kell, a 33. részszámla összegét pedig az előlegből még fennmaradó, el nem számolt összeggel csökkenteni kell." mód. 6.15. pont: "Felek a hatályos jogszabályok szerinti esetleges pótmunka és elszámolható többletmunka fedezetének biztosítására tartalékkeretet kötnek ki, melynek mértéke az eredeti ellenérték szerinti (szerződésmódosítások szerinti ellenérték növekedést figyelembe nem vevő) nettó Vállalkozási Díj 1 %-a, azaz egy százaléka" mód. 7.4.pont: "Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés 7.1. pontjában rögzített jótállás időtartamára jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés teljes - tartalékkeret nélkül számított - nettó értékének 5 %-a azaz 1.712.343.638,- Ft "
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 34246872752
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vezető AT: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL) http://www.market.hu/hu/
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Közös ajánlattevő (tag): Vilati Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: vilati@vilati.hu
Telefon: +36 18804700
Internetcím(ek): (URL) http://www.vilati.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A VII.1.5. pontban ismertetett teljesítési véghatáridő a 2. módosítás eredménye, ehhez képest a 3. mód.alapján a teljesítési véghatáridő 36 hónap, azaz 2020.08.31. Ezzel a felek módosították a szerz. 4.1. és 4.8. pontjait. A VII.1.6. pontban ismertetett szerződéses összeg a 2. mód. eredménye. A Felek a 3. mód-ban a szerz. 5.1. pontja: Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 34.246.872.752,- Ft fix összegű Vállalkozói díj illeti meg.
További módosítások: 2.15. pont eredeti szövege:Üzempróba: A műszaki átadás-átvételi eljárás során,a műszaki átadás-átvétel lezárását megelőzően végzendő tesztek, próbák, mérések összefoglaló elnevezése, melynek célja, hogy igazolja, hogy a Projekt, és annak Vállalkozó által beépített berendezései, felszerelései működőképesek, a vonatkozó terveknek, szabványoknak, előírásoknak megfelelnek, a szabványos próbák feltételeit kielégítik.
módosított szöveg:Üzempróba: A műszaki átadás-átvétel lezárását megelőzően - a 3. számú Szerződésmódosítás 2.16 pontjában foglalt eltérésekkel - végzendő tesztek, próbák, mérések összefoglaló elnevezése, melynek célja, hogy igazolja, hogy a Projekt, és annak Vállalkozó által beépített berendezései, felszerelései működőképesek, a vonatkozó terveknek, szabványoknak, előírásoknak megfelelnek, a szabványos próbák feltételeit kielégítik.
A szerződés 3.8. pontjának 11. bekezdése a 2. sz. módosítás szerint:
-Látogatói területek dekorációs felületei (kivitelezés nem, csak dekorációs és belső építész tervek tender terv szintű elkészítése Szerződéses feladatok része)
A módosítás szövege:
- Látogatói területek dekorációs felületei (teljes kivitelezés nem, csak dekorációs és belső építész tervek tender terv szintű elkészítése, valamint a látogatói területek közül kizárólag a látogatói útvonal dekor padlóburkolatának kivitelezése a Szerződéses feladatok része)
A Felek a szerződés 4.5. pontját a 2. sz. mód-ban az alábbiak szerint határozták meg:
Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (2) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés teljes - tartalékkeret nélkül számított - nettó értékének 5 %-a azaz 1.677.878.088,- Ft Ft azaz egymilliárd-hatszázhetvenhétmillió-nyolcszázhetvennyolcezer-nyolcvannyolc forint. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt - sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő 10 napig- érvényben kell maradnia
A 3. sz. mód szerint:Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (2) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés teljes - tartalékkeret nélkül számított - nettó értékének 5 %-a azaz 1.712.343.638,- Ft azaz egymilliárd-hétszáztizenkétmillió-háromszáznegyvenháromezer-hatszázharmincnyolc forint. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt - sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő 10 napig- érvényben kell maradnia.
Eredeti 6.1. pont: „Jelen szerződés 3. pontjában vállalt teljes körű kivitelezési munkák tekintetében Vállalkozó havonta 1 db részszámla és - a jelen szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén - 1 db végszámla benyújtására jogosult. Megrendelő rögzíti, hogy a végszámla a teljes nettó vállalkozói díj minimum 5%-ának megfelelő összegről kell, hogy kiállításra kerüljön.”
A 3. sz. mód.: Jelen szerződés 3. pontjában vállalt teljes körű kivitelezési munkák tekintetében Vállalkozó havonta 1 db részszámla és - a jelen szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén - 1 db végszámla benyújtására jogosult. Megrendelő rögzíti, hogy a végszámla a teljes nettó vállalkozói díj minimum 1%-ának megfelelő összegről kell, hogy kiállításra kerüljön."
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Technikailag került megjelölésre ezen pont. A módosítás indoka: A Szerződő Felek a Szerződést a jelen 3. számú Szerződésmódosítás 2.2-2.6 és 2.11 tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 3. számú Szerződésmódosítás 2.1, 2.7-2.10 és 2.12-2.19 pontjai tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják, az alábbi indokoknak megfelelően.
A fentiek alapján a korábbi és jelen módosításokkal érintett teljes ellenérték növekedés és tartalékkeret felhasználás mértéke nettó 1.561.766.173 ,- Ft mely az eredeti szerződéses érték 4,78%-a, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá az uniós értékhatárt sem.
A jelen 3. számú Szerződésmódosítás adott mellékletében szereplő munkák szükségessé és indokolttá tették a teljesítési határidő módosítását is. A változtatások megvalósítási időigénye alapján a Szerződés szerinti teljesítési határidő módosítása indokolt a Vállalkozó által benyújtott, Műszaki Ellenőr által elfogadott műszaki ütemterv alapján.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 33557561752 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 34246872752 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben